Nieuwe maatregelen Coronavirus – 13/03/2020

Er zijn zojuist nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van Covid-19 te beperken.

Voor uw gezondheid:

 • de eerste bekommernis is de gezondheid van de burgers;
 • de maatregelen hebben tot doel om de contacten tussen personen tot een minimum te beperken om de verspreiding van het virus in te dammen;
 • alleenstaande bejaarden blijven beter thuis en doen hun boodschappen buiten de piekuren;

Voor uw verplaatsingen:

 • het openbaar vervoer blijft rijden, maar het gebruik ervan is voorbehouden voor strikt noodzakelijke verplaatsingen;
 • werkgevers worden verzocht de werktijden aan te passen om een overbelasting van het verkeer te voorkomen en thuiswerk aan te moedigen.

Voor de lessen van uw kinderen:

 • in alle scholen worden de lessen opgeschort en er zal worden voorzien in een kinderopvang, minstens voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en van personeel van overheidsafdelingen (openbare veiligheid); de ouders van kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing kan worden voorzien dan het inschakelen van bejaarden, zullen ook terecht kunnen in de scholen;
 • de crèches blijven open;
 • voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen; deze onderwijsinstellingen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of besloten ruimtes;

Voor handelszaken en recreatieve (sportieve, culturele, folkloristische en andere)  activiteiten

 • al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en hun openbaar of privaat karakter;
 • discotheken, cafés en restaurants worden gesloten;
 • hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • winkels blijven de hele week open, maar sluiten in het weekend;
 • voedingszaken en apotheken blijven gewoon open (ook in het weekend); niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen;

Voor uw sociale leven

 • alle bijeenkomsten en evenementen worden geannuleerd;
 • discotheken, cafés, bars en restaurants worden gesloten.

Vrijdag om middernacht tot 3 april.

Geïsoleerde ouderen moeten thuis blijven en boodschappen doen als er weinig mensen zijn. Bezoek ze niet als je ziek bent.
Het openbaar vervoer is gereserveerd voor essentiële reizen.

Persmedeling

🔵 Besluit van de minister-president betreffende de in Brussel te nemen maatregelen

Persbericht
Besluit verbodsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot de situatie van het Coronavirus (Covid19 ) heb ik, in het kader van mijn bevoegdheid om het preventie- en veiligheidsbeleid te coördineren, beslist om drie belangrijke maatregelen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te voeren door middel van een besluit.

Het is verboden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

– elk evenement of elke bijeenkomst van meer dan 1.000 personen op een gesloten plaats die toegankelijk is voor het publiek;

– bezoeken te brengen aan personen in rust- en verzorgingsinstellingen (uitgezonderd specifieke situaties);

– schoolreizen te laten doorgaan in het buitenland door alle scholen gevestigd op het grondgebied

Dit besluit is onmiddellijk van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 31 maart en zal worden aangevuld met een specifieke omzendbrief die het bezoek aan mensen in rusthuizen verbiedt. De maatregel zal opnieuw worden beoordeeld in het licht van de situatie.

Richtlijnen voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde residentiële en niet-residentiële diensten :

· omzendbrief terugvinden met de richtlijnen voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde niet-residentiële diensten

· omzendbrief terugvinden met de richtlijnen voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde residentiële diensten

· omzendbrief terugvinden met de richtlijnen voor de door de GGC en gesubsidieerde diensten die thuiszorgen uitvoeren

Nieuws – 11/03/2020 om 11.00 uur

Brussel verbiedt elk niet-essentieel bezoek in alle residentiële diensten

Om de verspreiding van de epidemie te beperken en kwetsbare bewoners te beschermen, heeft Brussel beslist om alle bezoeken die niet als essentieel worden beschouwd, te verbieden in alle residentiële diensten (waar mensen 24 uur per dag verblijven), met inbegrip van de rusthuizen.

De volgende bezoeken worden als essentieel beschouwd:

· de bezoeken van de arts of van een medisch team;
· de bezoeken van de inspectiediensten; 
· de bezoeken van de familieleden in bepaalde specifieke gevallen (levenseinde, overplaatsing naar een ziekenhuis, crisistoestand van de bewoner, enz.). De directeur van de instelling beslist over het essentiële karakter van het bezoek.

Alle andere bezoeken zijn dus verboden.

· Vrijwilligers worden niet beschouwd als essentiële bezoekers.
· Bezoekers die symptomen vertonen of ziek zijn (ongeacht de symptomen of de ziekte) komen niet in aanmerking voor deze essentiële bezoeken.
· Het bijhouden van een bezoekersregister is verplicht. Het register moet de contactgegevens van de bezoekers bevatten (naam, voornaam, thuisadres en telefoonnummer).
· Het bezoek van kinderen jonger dan twaalf jaar is verboden.

De bezoekbeperkingen zijn van toepassing tot en met 31 maart en kunnen worden verlengd in functie van de evolutie van de toestand.

Er zullen ook maatregelen van toepassing zijn voor de niet-residentiële diensten (dagcentra voor bejaarde personen en voor personen met een handicap, centra voor geestelijke gezondheidszorg), voor de zorg- en thuiszorgsector en voor de ambulante sector (centra voor gezinsplanning, medische huizen).

Nieuws – 11/03/2020 om 9.00 uur

Eerste dode door coronavirus in België

BRUSSEL, 11/03/2020 – Maggie De Block en Alain Maron, ministers van Volksgezondheid op federaal en Brussels niveau, melden het overlijden van een patiënt die besmet was met het coronavirus.  Het gaat om de eerste dode in België. 

‘Ondanks de kwaliteit van de toegediende zorgen door de medische teams, is een 90-jarige patiënt overleden’, zegt minister De Block. ‘In naam van de federale regering bied ik mijn oprechte medeleven aan zijn naasten aan en wens ik hen veel moed in dit moeilijk moment. Ik bedank ook het voltallige medische personeel voor zijn professionalisme en beschikbaarheid.’ 

‘Onze gedachten gaan vandaag uit naar de familie, maar ook naar het medisch personeel dat sinds de komst van het coronavirus ononderbroken aan de slag is, met professionalisme en koelbloedigheid’, vult Brussels minister van Gezondheid Alain Maron aan.

Beide ministers roepen de media op de rouwperiode van de familie van de overleden patiënt te respecteren.

De FOD Volksgezondheid organiseert vandaag om 11.00 uur een persmoment.Wetenschappelijke experts, de medisch directeur en de hoofdarts van de Iris Ziekenhuizen Zuid, waar de patiënt verbleef, zullen aanwezig zijn.

(FOD Volksgezondheid, Victor Hortaplein 40/19, Brussel. Parkeermogelijkheid op verdieping -6)

📣 Nieuws – 10/03/2020 om 18.00 uur

 1. In Brussel worden alle indoorevenementen met meer dan 1.000 toeschouwers verboden tot en met 31 maart.
 2. Het wordt ten zeerste aanbevolen om bezoeken aan woonzorgcentra te verbieden of drastisch te beperken (behalve in uitzonderlijke gevallen). (*)
 3. Er wordt aanbevolen om schoolreizen buiten België te verbieden. (*)

(*) onder voorbehoud van wijziging