Covid-19 maatregelen

Nieuwe maatregelen na het Overlegcomité van 14 april 2021

De druk op de zorg blijft relatief hoog, in het bijzonder op de afdelingen intensieve zorg: ruim een derde van alle gehospitaliseerde coronapatiënten ligt op intensieve zorg. Dat is een pak meer dan een jaar geleden of dan vorig najaar.
Door het oprukken van nieuwe virusvarianten is de pandemie van gezicht veranderd. Ze is besmettelijker én agressiever geworden.

Een aantal kernwaarden evolueren echter wel gunstig:

 • het gemiddeld aantal dagelijkse covid-19 besmettingen daalt;

 • het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames begint te dalen;

 • het reproductiegetal bevindt zich onder de 1.

Het Overlegcomité stelt ook een verdere versnelling van de vaccinatiecampagne vast. Op 19 april zal naar verwachting 60% van de 65-plussers een eerste inenting hebben ontvangen, op 26 april zal dit meer dan 70% zijn en eind april meer dan 80%. Bovendien verwachten we dat tegen eind mei meer dan 80% van de leeftijdsgroep tussen de 18 en 65 jaar met onderliggende aandoeningen een eerste inenting zal hebben gekregen. De wetenschap toont aan dat twee tot drie weken na een eerste inenting al een hoge mate van immuniteit wordt bereikt.

Op basis van dit totaalbeeld, heeft het Overlegcomité volgende beslissingen genomen:

1. Heropening scholen

Op maandag 19 april, na het einde van de Paasvakantie, worden de lessen hervat volgens het regime van voor de Paaspauze.
Dit wil zeggen:

 • Leerlingen in het kleuteronderwijs, lager onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’ zijn voltijds fysiek aanwezig in de klas;

 • Leerlingen in de tweede en derde graad middelbaar zijn voor 50% van de lessen fysiek aanwezig in de klas, de andere 50% is afstandsonderwijs;

 • Studenten in het hoger onderwijs mogen één dag per week fysiek aanwezig zijn op de campus.

Examens mogen wel fysiek plaatsvinden.

Als de besmettingscijfers gunstig evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

2. Einde van het verbod op niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Vanaf maandag 19 april vervalt het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft wel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

Dit systeem zal van kracht blijven tot het Digital Green Certificate (Digitaal Groen Certificaat) dat de Europese Commissie heeft voorgesteld, wordt goedgekeurd op Europees niveau.

3. Vergroting buitenbubbel

Vanaf maandag 26 april mogen mensen opnieuw samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10 personen.

4. Heropening van niet-medische contactberoepen en opnieuw winkelen zonder afspraak

Vanaf maandag 26 april mogen winkeliers opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen – waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen ook heropenen onder de verstrengde protocollen van voor de Paaspauze.

5. Opstart pilootprojecten

Vanaf 26 april worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren (o.a. cultuur, events en sport) veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

6. Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

Op zaterdag 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Dit houdt in dat activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) mogelijk zijn met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar mogen ook met maximaal 10 binnen plaatsvinden.

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod: tussen middernacht en 5.00 uur mag je je enkel in de openbare ruimte bevinden met maximaal drie personen, of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen).

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

 • Restaurants en cafés mogen openen, maar enkel hun terrassen buiten.

 • Evenementen (inclusief recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten mogen plaatsvinden met maximaal 50 personen.

 • Pretparken mogen openen.

 • Er mogen professionele rommel- en brocantemarkten worden georganiseerd.

7. Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat deze personen zelf ook tot eenzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

8. Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Als de cijfers het toelaten (vooral die van de bezetting op intensieve zorg), wordt het buitenplan dan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor Covid- en niet-Covid-patiënten is gegarandeerd.

9. Belang van vaccinatie

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijke bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een Covid-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren.

Het volgende Overlegcomité vindt plaats op 23 april 2021.

Nieuwe maatregelen na het Overlegcomité van 24 maart 2021 bevestigd in het Ministerieel Besluit van 26 maart 2021

Het Overlegcomité stelt een nieuw, hoog zevendaags gemiddelde vast van 221 hospitalisaties en het feit dat het aantal besmettingen per twee weken verdubbelt. Ook de positiviteitsratio is de afgelopen week gestegen, met de sterkste stijging bij tieners (10-19 jaar) en bij de 40 tot 64-jarigen.

De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité op 24 maart 2021 beslist over een ‘afkoelingspakket’ dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

Dat pakket bestaat uit volgende maatregelen:

1. Buitenbubbel van maximaal 4 personen

Vanaf zaterdag 27 maart wordt de groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

2. Niet-essentiële winkels enkel toegankelijk op afspraak

Vanaf zaterdag 27 maart mogen niet-essentiële winkels enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.

3. Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten vanaf zaterdag 27 maart sluiten. Dit betreft onder meer:

 • de schoonheidssalons;

 • de niet-medische pedicurezaken;

 • de nagelsalons;

 • de massagesalons;

 • de kapperszaken en barbiers;

 • de tatoeage- en piercingsalons.

4. Scholen schorten lessen op in de week voor de Paasvakantie.

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.
Kleuterscholen in het Franstalig onderwijs sluiten ook vanaf maandag 29 maart. Vlaamse kleuterscholen mogen openblijven, maar dat is niet verplicht.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die niet voor opvang kunnen zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

5. Striktere controles op telewerk

Telewerken blijft verplicht. De controles hierop worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

Indien de regels niet worden nageleefd, kan het bedrijf verplicht worden (tijdelijk) te sluiten.

6. Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen blijven tijdens de paasvakantie verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd tijdens de paasvakantie.

7. Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

8. Geen beperking op verplaatsingen in eigen land

Niet-essentiële verplaatsingen in eigen land blijven toegestaan.

9. Behoud avondklok

De avondklok blijft behouden. In het Brussels Gewest geldt die van 22.00 tot 6.00 u, in de rest van het land van middernacht tot 5.00 u.

10. Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt hoe belangrijk het is dat:

 • de bevolking de geldende sanitaire maatregelen naleeft,

 • de politie- en inspectiediensten zorgen voor strikte handhaving van deze maatregelen,

 • het verplichte telewerk wordt toegepast, en strikt wordt gehandhaafd door de inspectiediensten,

 • lokale besturen maatregelen nemen om te vermijden dat op drukke plaatsen grote groepen mensen samenkomen.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april 2021.

Overlegcomité van 19 maart 2021: buitenplan gepauzeerd en maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité stelt vast dat de epidemiologische situatie achteruitgaat sinds 12 maart: het aantal nieuwe besmettingen stijgt opnieuw en steeds sneller. Ook de positiviteitsratio is licht gestegen, in alle leeftijdsgroepen behalve de 65-plussers. De stijging is het hoogst in de groep van 10-19 jarigen.
Het totaal aandeel van de nieuwe virusvarianten neemt verder toe. Er wordt ook een toename van het aantal besmettingen en clusters vastgesteld in het onderwijs.
Het aantal ziekenhuisopnames vertoont opnieuw een sterk stijgende trend, net als de bezetting op intensieve zorgen. De ziekenhuizen zijn intussen naar 1B van het ziekenhuisnoodplan overgeschakeld.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld.
Uitzondering hierop zijn jeugdactiviteiten (voor jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buiten en zonder overnachting.
Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten plaats.

Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité heeft aan de ministers van Onderwijs gevraagd om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft ook beslist dat:

 • de tweede graad van het secundair onderwijs pas na de Paasvakantie opnieuw voltijds contactonderwijs kan hebben in plaats van vanaf 29 maart.

 • het dragen van een mondmasker op school verplicht wordt voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.

 • voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk zal zijn na de Paasvakantie, vanaf 19 april.

 • voltijds contactonderwijs gepaard moet gaan met de uitrol van het herhaaldelijk screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, behalve door kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt hoe belangrijk het is dat:

 • de bevolking de geldende sanitaire maatregelen naleeft,

 • de politie- en inspectiediensten zorgen voor strikte handhaving van deze maatregelen,

 • het verplichte telewerk wordt toegepast, en strikt wordt gehandhaafd door de inspectiediensten,

 • lokale besturen maatregelen nemen om te vermijden dat op drukke plaatsen grote groepen mensen samenkomen.

 • Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

 • Verlenging van het Ministerieel Besluit

 • Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april.
  Het verbod op niet-essentiële reizen wordt echter slechts verlengd tot 18 april, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.

Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Wijzigingen coronamaatregelen na het Overlegcomité van 5 maart 2021.

Het Overlegcomité van 5 maart 2021 heeft de coronasituatie besproken. Voorzichtigheid blijft geboden, maar er wordt wel een eerste stap naar versoepelingen gezet. Hierbij wordt voorrang gegeven aan onderwijs, jongeren en buitenactiviteiten.

Er werd voor deze aanpak gekozen omdat activiteiten in openlucht een beduidend lager virologisch risico vormen. Mensen in iets grotere groep buiten laten bewegen stimuleert ook de verbondenheid tussen mensen – een basisbehoefte die door de pandemie sterk onder druk staat. In het bijzonder voor de jongeren is dit belangrijk.

De wijzigingen die ingaan op 8 maart 2021 werden bekrachtigd in het Ministerieel Besluit van 6 maart 2021. De overige wijzigingen waartoe het Overlegcomité heeft besloten en die gefaseerd ingaan op een datum na 8 maart 2021, worden later vertaald in een nieuw ministerieel besluit.

Versoepelingen maart

Vanaf maandag 8 maart zijn volgende activiteiten opnieuw toegelaten:

 • Ontmoetingen buiten met max. 10 personen. Kinderen tot en met 12 jaar worden hierbij niet meegerekend. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

 • Begrafenissen of uitvaarten: binnen en buiten mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn, en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter.

 • Georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere):

  • voor kinderen tot en met 12 jaar met maximaal 10 binnen of 25 buiten. Bij sporttrainingen mogen zij vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden;

  • voor jongeren tot en met 18 jaar, met maximaal 10 personen buiten.

 • Fotografen mogen meer mensen ontvangen in hun studio. Het gaat dan om personen van hetzelfde huishouden, personen die een duurzaam contact onderhouden of kinderen tot en met 12 jaar en er geldt een maximum van 1 consument per 10 m2.

 • Opening van privé-sauna’s. De gebruikers moeten onder hetzelfde dak wonen of een duurzaam contact onderhouden. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn daarbij echter niet toegankelijk.

 • Diensten voor haarverzorging aan huis.

 • Ambulante verkoop van voedingswaren.

Bovendien zullen vanaf maandag 15 maart ook volgende activiteiten opnieuw mogelijk zijn:

 • Extra-muros schoolactiviteiten (excursies) van maximaal 1 dag in het lager en secundair onderwijs.

 • Voltijds contactonderwijs voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs.

 • Maximaal 20% contactonderwijs in het hoger onderwijs (studenten mogen dus 1 dag per week contactonderwijs krijgen).

 Buitenplan vanaf april

Voor zover de epidemiologische toestand het toelaat en afhankelijk van de druk op de ziekenhuizen en de voortgang van de vaccinatiecampagne, komt er vanaf april een buitenplan waarbij volgende activiteiten zouden toegelaten worden:

 • Georganiseerde buitenactiviteiten voor iedereen (van sport- en andere verenigingen, inclusief sporttrainingen) met max. 10 personen. Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per -19-jarige.

 • Cultuur, evenementen en erediensten met max. 50 personen, mits respect van de afstandsregels en mondmaskerplicht.

 • Opening pretparken.

 • Lager en middelbaar onderwijs: na de Paasvakantie, alle dagen les in de klas.

Er werd daarnaast beslist dat tijdens de Paasvakantie (5-18 april) georganiseerde activiteiten met overnachting voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar worden toegelaten, op voorwaarde dat:

 • De groep maximaal 25 personen telt, begeleiders niet meegerekend.
 • Alle deelnemers moeten voor het begin en aan het einde van het kamp worden getest.

Perspectieven voor de maand mei

Vanaf 1 mei zouden nog meer activiteiten buiten én binnen kunnen worden voorzien. Dit zal afhankelijk zijn van de volgende factoren:

 • De epidemiologische toestand

 • De druk op de ziekenhuizen

 • De voortgang van de vaccinatiecampagne

 • Het gebruik van sneltesten

Het gaat dan onder meer over:

 • Sociale contacten

 • Horeca binnen en buiten

 • Winkelen en ambulante handel

 • Cultuur en evenementen

 • Jeugdwerk

 • Verenigingsleven en sport

 • Erediensten

 • Thuisverzorging

 • Kermis

Sneltesten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Hiertoe moet een soepel wettelijk kader worden uitgewerkt zodat antigeentesten op korte termijn algemeen beschikbaar zijn.

Aan de Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19 (GEMS) wordt gevraagd om een meer gedetailleerd plan van aanpak uit te tekenen om toekomstige stappen veilig te laten verlopen. Hierbij moet ook aandacht gaan naar ventilatie en de rol die CO2-meters kunnen spelen bij het heropstarten van binnenactiviteiten.

Regels niet-essentiële reizen

Het Overlegcomité besliste het verbod op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden (niet-essentiële reizen) vanuit en naar België voorlopig aan te houden tot 18 april 2021, maar deze maatregel wordt op het eerstvolgende overlegcomité opnieuw geëvalueerd. Dit reisverbod is een verantwoorde en noodzakelijke maatregel om de circulatie van het virus tegen te houden.

Nieuw Overlegcomité

Het Overlegcomité zal op 26 maart opnieuw een stand van zaken opmaken van de coronasituatie in ons land.

Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Op het Overlegcomité van 5 februari 2021 werden wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de sanitaire maatregelen tegen het coronavirus, bevestigd in het Ministerieel Besluit van 6 februari 2021:

Sinds december is de situatie in ons land redelijk stabiel: het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt licht en het aantal besmettingen toont een stabiele evolutie. We moeten echter de verdere verspreiding van meer besmettelijke virusvarianten blijven tegengaan om te vermijden dat het aantal besmettingen opnieuw toeneemt, zoals in een aantal andere Europese landen.

Voorzichtigheid blijft dus geboden. Er werd wel beslist dat een aantal activiteiten mogen hervatten onder strenge voorwaarden.

Niet-medische contactberoepen

Het Overlegcomité beseft dat lichaamsverzorging een onmiskenbare positieve invloed heeft op het sociale en mentale welzijn van de bevolking. De komende maanden zullen nog moeilijk zijn, en om de bevolking te helpen om die moeilijke periode beter door te komen, werd beslist dat niet-medische contactberoepen mogen heropenen. Er werd gekozen voor een voorzichtige aanpak in 2 fases:

 • Vanaf zaterdag 13 februari 2021 kunnen kappers en barbiers hun activiteiten hervatten (enkel voor verzorging van het kapsel).

 • Vanaf maandag 1 maart 2021 kunnen ook andere niet-medische contactberoepen aan de slag. Het gaat dan om:

  • Schoonheidssalons

  • Niet-medische pedicurezaken

  • Nagelsalons

  • Massagesalons

  • Kapperszaken en barbiers (voor andere activiteiten dan verzorging van het kapsel)

  • Tatoeage- en piercingsalons

  • Bemande zonnebanken en de bemande zonnecentra (toegevoegd in het Ministerieel Besluit van 12 februari 2021)

Deze heropening is echter wel gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen:

 • Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, om de behandelingsruimte te reinigen en desinfecteren

 • Verplichting om te werken op afspraak

 • Klanten moeten buiten wachten

 • Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open

 • Dienstverlening aan huis blijft verboden

De strenge maatregelen zijn nodig om zowel de klanten als de beroepsbeoefenaars te beschermen.

Buitenactiviteiten in dierenparken

Vanaf zaterdag 13 februari 2021 mogen dierentuinen opnieuw de deuren openen, volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder andere dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en dat er strikte toegangscontroles moeten worden gehouden.

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings

Daarnaast neemt het Overlegcomité akte van het arrest van de Raad van State van 2 februari betreffende de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings.

Vanaf maandag 8 februari 2021 mogen zij hun activiteiten heropenen, overeenkomstig dit arrest. Zij moeten wel dezelfde beperkende voorwaarden respecteren als andere logiesvormen. Dat betekent onder meer dat hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten blijven.

Immo

Het Overlegcomité bevestigt zijn eerdere beslissing betreffende de immobiliënsector.

Vanaf 13 februari 2021 zijn huisbezoeken opnieuw toegelaten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaar.

Tijdpad

Het is niet de bedoeling dat er langer dan nodig strenge maatregelen worden toegepast. Het Overlegcomité bevestigt daarom dat de huidige beperkingen geleidelijk afgebouwd kunnen worden zodra de epidemiologische situatie structureel verbetert. Onder meer de toename van het aantal gevaccineerde burgers, en dan vooral in kwetsbare groepen, zal hierop een positief effect hebben. Het COVID-19-commissariaat en de GEMS werken samen met de bevoegde ministers en sectoren een tijdpad uit voor het afbouwen van de maatregelen.

Nieuw Overlegcomité op 26 februari 2021

Het Overlegcomité heeft, ten slotte, ook beslist dat het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 wordt verlengd tot 1 april 2021. Dat gebeurt om ook na 1 maart 2021 de nodige rechtszekerheid te hebben. Dat betekent niet dat geen tussentijdse beslissingen of herzieningen mogelijk zijn.

Het volgend Overlegcomité is gepland op vrijdag 26 februari 2021.

Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Het Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 past de maatregelen aan voor buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar.

Op basis van voorstellen van de ministers van Jeugd werd besloten om de regels voor georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar op elkaar af te stemmen. De nieuwe regels gaan in op 1 februari en gelden tot 1 maart 2021.

Context

De epidemie heeft steeds meer invloed op de werking en de organisatie van het onderwijs in België. Er werden ondertussen in verschillende scholen uitbraken van het coronavirus vastgesteld, waardoor die scholen moesten sluiten en zowel kinderen als hun ouders in quarantaine moesten.

 • Omdat het één van de belangrijkste prioriteiten blijft om de onderwijsinstellingen zo veel mogelijk open te houden tijdens deze sanitaire crisis, heeft het Overlegcomité beslist om het aantal contacten van kinderen te beperken door activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen tot en met 12 jaar in kleinere groepen te laten plaatsvinden.

 • Na maanden afstandsonderwijs en een gebrek aan groepsactiviteiten vormen jongeren van 13 tot en met 18 jaar vandaag een psychisch kwetsbare groep. Daarom werd besloten dat ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar voortaan, onder bepaalde voorwaarden, aan buitenactiviteiten in georganiseerd verband mogen deelnemen.

Aangepaste maatregelen

 • Op basis van het Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 gelden van 1 februari tot 1 maart 2021 volgende regels voor activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar:

  • Er mogen activiteiten in georganiseerd verband, zonder overnachting, worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van elk maximaal tien personen, begeleiders niet meegerekend.

  • Niet-professionele sporttrainingen kunnen in groepen van maximaal tien personen plaatsvinden.

  • De groepen moeten steeds dezelfde zijn. Verschillende groepen mogen niet worden samengebracht.

  • Voor kinderen tot en met twaalf jaar worden deze activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd. Indien dit niet mogelijk is, moeten de ruimtes verlucht worden.

   Voor jongeren vanaf dertien jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd.

 • Activiteiten voor kinderen tot en met twaalf jaar die al vastliggen voor de krokusvakantie (van 13 tot en met 21 februari 2021) mogen plaatsvinden voor één of meerdere groepen van elk maximaal 25 kinderen. Deze activiteiten zijn namelijk belangrijk voor de opvang van kinderen tijdens de vakantie.

 • Aangezien de nieuwe maatregelen zijn bedoeld om het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus in deze bevolkingsgroep te vertragen, wordt er gevraagd om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Het Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 past de maatregelen aan voor buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar

Op basis van voorstellen van de ministers van Jeugd werd besloten om de regels voor georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar op elkaar af te stemmen. De nieuwe regels gaan in op 1 februari en gelden tot 1 maart 2021.

Context

De epidemie heeft steeds meer invloed op de werking en de organisatie van het onderwijs in België. Er werden ondertussen in verschillende scholen uitbraken van het coronavirus vastgesteld, waardoor die scholen moesten sluiten en zowel kinderen als hun ouders in quarantaine moesten.

 • Omdat het één van de belangrijkste prioriteiten blijft om de onderwijsinstellingen zo veel mogelijk open te houden tijdens deze sanitaire crisis, heeft het Overlegcomité beslist om het aantal contacten van kinderen te beperken door activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen tot en met 12 jaar in kleinere groepen te laten plaatsvinden.

 • Na maanden afstandsonderwijs en een gebrek aan groepsactiviteiten vormen jongeren van 13 tot en met 18 jaar vandaag een psychisch kwetsbare groep. Daarom werd besloten dat ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar voortaan, onder bepaalde voorwaarden, aan buitenactiviteiten in georganiseerd verband mogen deelnemen.

Aangepaste maatregelen

 • Op basis van het Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 gelden van 1 februari tot 1 maart 2021 volgende regels voor activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar:

  • Er mogen activiteiten in georganiseerd verband, zonder overnachting, worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van elk maximaal tien personen, begeleiders niet meegerekend.

  • Niet-professionele sporttrainingen kunnen in groepen van maximaal tien personen plaatsvinden.

  • De groepen moeten steeds dezelfde zijn. Verschillende groepen mogen niet worden samengebracht.

  • Voor kinderen tot en met twaalf jaar worden deze activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd. Indien dit niet mogelijk is, moeten de ruimtes verlucht worden.

   Voor jongeren vanaf dertien jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd.

 • Activiteiten voor kinderen tot en met twaalf jaar die al vastliggen voor de krokusvakantie (van 13 tot en met 21 februari 2021) mogen plaatsvinden voor één of meerdere groepen van elk maximaal 25 kinderen. Deze activiteiten zijn namelijk belangrijk voor de opvang van kinderen tijdens de vakantie.

 • Aangezien de nieuwe maatregelen zijn bedoeld om het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus in deze bevolkingsgroep te vertragen, wordt er gevraagd om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Op het Overlegcomité van 22 januari 2021 werden wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de sanitaire maatregelen tegen het coronavirus. Hierbij de bijkomende maatregelen, die werden bevestigd in het Ministerieel Besluit van 26 januari 2021:

6 gouden regels

In onze buurlanden is de situatie alarmerend. Er duiken meer besmettelijke mutaties van het virus op overal in Europa, maar ook bij ons. Daardoor moeten we voorzichtig zijn, want de situatie kan ook bij ons snel escaleren.
Het is daarom belangrijk om de welbekende 6 gouden regels te blijven respecteren:

  • Was je handen

  • Hou een afstand van 1,5m

  • Beperk nauwe contacten

  • Doe je activiteiten liefst buiten

  • Denk aan de kwetsbare mensen

  • Volg de regels over samenscholingen

Telewerken blijft meer dan ooit de norm: van thuis uit werken is de beste manier om niet alleen jezelf, maar ook je collega’s te beschermen.

Beperking van internationaal verkeer

Verbod op niet-essentiële reizen

 • Om te vermijden dat het coronavirus en dan vooral de nieuwe varianten ervan, verder worden ingevoerd in ons land geldt er van 27 januari 2021 tot 1 maart 2021 een tijdelijk verbod op recreatieve of toeristische reizen van én naar België.

Het is tijdens deze periode enkel nog toegelaten te reizen voor volgende essentiële redenen:

  • Dwingende familiale redenen:

   •  Gezinshereniging.

   • Bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover er bewijs kan worden geleverd van een stabiele en duurzame relatie.

   • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, uitvaarplechtigheden (voor familie of naasten).

  • Humanitaire redenen

   • Verplaatsingen voor medische redenen of voor het voortzetten van een medische behandeling.

   • Bijstand aan een oudere, minderjarige, kwetsbare persoon, of aan een persoon met een handicap.

   • Bezoek aan naasten die palliatieve zorgen krijgen.

  • Voor studies

   • Reizen van leerlingen, studenten en stagiaires die deelnemen aan een uitwisseling in het kader van hun studies.

   • Onderzoekers die een huisvestingscontract hebben.

  • Voor grensarbeid

   • Verplaatsingen in het kader van het dagelijks leven die ook toegelaten zijn in België.

  • Voor professionele redenen, voor de uitoefening van een beroepsactiviteit (mits BTA-certificaat van de werkgever)

  • Voor het uitoefenen van de functie als diplomaat, minister, Staats- en regeringsleider, lid van het Europees Parlement en gelijkgestelden.

  • Diversen:

   • Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (als die niet digitaal kunnen worden afgehandeld), dringende reparaties voor de veiligheid van een voertuig en verhuizingen worden ook als essentieel beschouwd.

 • Vanaf 27/1 moet wie naar het buitenland reist, een gedownloade en ondertekende verklaring op eer op zak hebben, die bevestigt dat zijn/haar reis niet toeristisch is. Het formulier moet worden gekoppeld aan het PLF-formulier en moet met de nodige documenten kunnen worden gestaafd.

  Je kan dit formulier online invullen op info-coronavirus.be. Als dit niet mogelijk is, kan je de papieren versie hier downloaden: Verklaring op eer essentiële reis.

  Het is de verantwoordelijkheid van vervoerders om, voor het instappen van de reizigers, te controleren of alle passagiers in het bezit zijn van een verklaring op eer, of een attest van essentiële reis of visum voor reizigers uit derde landen. Als dat niet het geval is, mag de vervoerder de passagier niet laten instappen. Ook bij grenscontroles zullen de documenten worden gecontroleerd.

 • Het reisverbod zal worden gecontroleerd voor wegverkeer, reizen per vliegtuig, boot en trein. Er komen steekproefsgewijze statische en mobiele politiecontroles aan de grenzen, ook voor wie België verlaat.

Reizigers afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

 • Vanaf 25/1 moeten reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika bij aankomst verplicht 10 dagen in quarantaine. Zij moeten een PCR-test laten doen op dag 1 en dag 7 van hun quarantaine.

Dubbele test bij aankomst

 • Niet-inwoners die naar België reizen moeten een negatieve PCR-test kunnen voorleggen voor hun vertrek (niet ouder dan 72 uur). Daarbovenop moeten zij zich onmiddellijk opnieuw laten testen bij aankomst, met een PCR-test of een snelle antigeentest, waarna ze voor minstens 7 dagen in quarantaine Op dag 7 van de quarantaine moeten zij nogmaals een PCR-test laten afnemen. De quarantaine kan worden opgeheven na ontvangst van een negatief resultaat van de test op dag 7.

Testen en isolatie

De teststrategie wordt verder verfijnd:

 • Bij lokale uitbraken, bijvoorbeeld in scholen of stadwijken, zal systematisch worden gevraagd om breed te testen.

 • Als je je ziek voelt, laat je dan onmiddellijk testen en ga in quarantaine. Mensen met symptomen mogen ook zonder voorschrift een afspraak maken voor een test via https://brussels.testcovid.be.

 • Vanaf de week van 25/01 zullen alle labo’s (zowel de officiële labo’s als privélabo’s) aan de hand van PCR-tests onmiddellijk kunnen bepalen of iemand besmet is met een gemuteerde variant. Zo kan sneller actie worden ondernomen.

Verlenging van isolatie

Wie ziek is of symptomen vertoont, moet zich 10 dagen lang isoleren in plaats van 7 dagen.

Als je in quarantaine moet gaan, laat je dan testen op dag 1 en dag 7.

Perspectieven voor niet-medische contactberoepen

Niet-medische contactberoepen (kappers, schoonheidsspecialisten, …) kunnen ten vroegste openen op 13 februari op voorwaarde dat de evaluatie die op 5 februari plaatsvindt, positief is.

Als er een heropening is, dan gelden er strengere regels dan de reeds bestaande regels, en dit om zowel de professionals zelf als hun klanten te beschermen:

 • Aan de ingang van de zaak moet het volgende duidelijk worden aangegeven:

  • De contactgegevens van de verantwoordelijke

  • Het totaal aantal toegelaten personen (één klant per 10m2 met een maximum van 2 personen voor oppervlaktes tussen 10 en 20m2)

 • Klanten moeten buiten wachten op hun beurt.

 • Alle activiteiten moeten op afspraak gebeuren. Elke klant moet ook zijn contactgegevens achterlaten.

 • Tussen twee afspraken moet een pauze van minstens 10 minuten worden ingelast, waarin de behandelruimte wordt gereinigd en ontsmet.

 • Duo-behandelingen zijn verboden.

 • Er mag geen eten of tijdschriften worden aangeboden aan klanten.

 • Ramen en deuren blijven open, tenzij er een CO2-meter is geïnstalleerd.

 • Alleen verzorging in het salon is toegelaten, verzorging aan huis is verboden.

De horeca, de cultuursector en de evenementensector blijven voorlopig gesloten.

De bestaande steunmaatregelen worden verlengd en er komen extra steunmaatregelen voor de reissector.

Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Het Ministerieel Besluit van 24/12/2020 en het Overlegcomité van 30 december 2020 bevatten wijzigingen in verhouding tot de Ministeriële Besluiten van 28/11 en 28/10 met betrekking tot de sanitaire maatregelen tegen het coronavirus. Hierbij de maatregelen die momenteel van kracht zijn

 • MET BETREKKING TOT ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN EN DIENSTEN AANBIEDEN 

De niet-essentiële ondernemingen en verenigingen die goederen en diensten aanbieden aan consumenten of m.a.w. WINKELS mogen openen met ingang van 1 december 2020, tenzij de burgemeester een latere datum vaststelt.

Er gelden strikte voorwaarden

 • strikte opvolging van de zes gouden regels : “was je handen, hou een afstand van 1,5m, beperk nauwe contacten, doe je activiteiten liefst buiten, denk aan de kwetsbare mensen, volg de regels over samenscholingen”.

De sectoren dienen hiervoor engagementen te nemen en voorstellen te doen, opdat dit zowel voor personeel als voor klanten kan gegarandeerd worden;

 • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd; 

 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden; 

 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren; 

 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting; 

 • de onderneming informeert alle bezoekers (o.a. klanten, personeelsleden, leveranciers,…) duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen; 

 • de onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten; 

 • het personeel krijgt een passende opleiding; 

 • het dragen van het mondmasker is verplicht; 

 • winkelen gebeurt individueel. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. Personen die niet zelfstandig kunnen winkelen, kunnen begeleid worden door 1 volwassene; 

 • een winkelbezoek duurt maximaal 30 minuten. Indien een winkel uitsluitend op afspraak werkt, kan het bezoek langer duren; 

  • slechts één klant is geautoriseerd per 10 m² van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte;

  • winkels van minder dan 20 m² verwelkomen maximaal 2 klanten tegelijk, op voorwaarde dat de regels van sociale afstand worden gerespecteerd;

  • warenhuizen en winkelcentra van meer dan 400 m² moeten verplicht zorgen voor toegangscontrole.

  • de winkel is ook verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrij buiten de winkel

Er moet toezicht georganiseerd worden op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de regels van ‘social distancing’ gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden ;

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de ondernemingen van goederen en diensten die in het huidig Ministerieel Besluit niet gesloten zijn. 

De markten en supermarkten kunnen niet-essentiële goederen aanbieden. 

De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, en met inachtneming van de de regels van de ‘social distancing’, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 

Voor de ondernemingen die diensten B2C aanbieden gelden volgende beperkingen:

 • contactberoepen blijven verboden, behalve indien ze opgenomen zijn in de bijlage van het Ministerieel Besluit met betrekking tot de “handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”; 

 • dienstverlening aan huis blijft verboden, tenzij indien ze opgenomen is in de bijlage van het Ministerieel Besluit met betrekking tot de “handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”;

Dienstverlening B2B blijft mogelijk met naleving van artikelen 2 en 5 van het Ministerieel Besluit. 

Dienstverlening buiten is mogelijk onder dezelfde strikte voorwaarden supra, met respect voor het samenscholingsverbod. 

De huidige maatregelen met betrekking tot de immobiliënsector blijven onveranderd (cf. FAQ quater van toepassing vanaf 17 november 2020, p. 12). 

Het huidige artikel 7bis van het Ministerieel Besluit (verbod op huis-aan-huis, leurdersactiviteiten en teambuildings) blijft onveranderd.

De musea en de zwembaden (met uitzondering van de subtropische zwembaden) mogen openen conform hun protocol. 

WAT BETREFT DE TIJDELIJKE TEWERKSTELLING VAN NIET-INGEZETEN WERKNEMERS IN BELGIË

In de bouw-, de land-, tuinbouw, schoonmaak- en de vleessector moet elke werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op werknemers of zelfstandigen die niet in België wonen, in het kader van de gezondheidscrisis die we meemaken, het volgende controleren vooraleer hij aan het werk gaat,

 • indien de werknemer of zelfstandige daartoe verplicht is, heeft deze het PLF-formulier (Passenger Locator Form) van de passagier ingevuld;

 • indien de werknemer of zelfstandige daartoe verplicht is, kan hij het bewijs leveren van een negatief testresultaat dat hij voorgelegd heeft aan een lucht- of zeevaartmaatschappij van een test die minder dan 72 uur voor aankomst op het Belgische grondgebied werd afgenomen.

Een werknemer of zelfstandige die niet in België woont, moet :

 • indien nodig, het PLF formulier invullen.

 • Indien vereist, het bewijs leveren van een negatief testresultaat uitgevoerd ten vroegste 72 uur voor aankomst op het Belgische grondgebied. Indien de werknemer niet door de lucht of over zee is gereisd, moet hij ten vroegste 72 uur voor het begin van zijn werk of activiteit in België het bewijs leveren van een negatief testresultaat. Deze test kan in het buitenland worden uitgevoerd alvorens in België aan te komen. Dit negatieve resultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseurs, bedrijfsartsen en sociale inspecteurs van de Algemene Directie Controle op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 • Indien de werknemer na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone aankomt in België moet de werknemer in quarantaine. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine. Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020).

Indien het Passenger Locator Form (PLF) niet werd ingevuld, zorgt de werkgever of de gebruiker ervoor dat het uiterlijk wordt ingevuld wanneer de werknemer in België begint te werken.

Indien het bewijs van een negatieve test niet wordt geleverd, moet de werknemer of zelfstandige zichzelf in quarantaine plaatsen totdat een negatief resultaat kan worden meegedeeld.

Het is belangrijk op te merken dat de natuurlijke persoon met wie of voor wie het werk voor strikt particuliere doeleinden wordt uitgevoerd, niet gebonden is aan deze controleverplichting of aan een registratieplicht. Bijvoorbeeld een persoon die renovatiewerkzaamheden uitvoert in zijn persoonlijke woning en die gebruik maakt van de diensten van een zelfstandige of een bedrijf waarvan de werknemers niet in België wonen.

Behalve de hierboven beschreven situatie moet de werkgever een register bijhouden waarin de volgende gegevens moeten worden opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de werknemer of zelfstandige die in het buitenland woont of woont :

  • Achternaam en voornaam;

  • Geboortedatum

  • het identificatienummer zoals vermeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 betreffende de oprichting en de organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

  • de woonplaats van de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werk in België;

 • het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;

 • in voorkomend geval, een vermelding van de personen met wie de werknemer of zelfstandige in België werkt;

 • bewijs van een negatieve Covid-19 test geleverd door de werknemer.

Het is belangrijk op te merken dat deze gegevens niet kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden dan de controle op de verspreiding van het COVID-19 coronavirus, met inbegrip van het opsporen en opvolgen van clusters en gemeenschappen die zich op hetzelfde adres voordoen. Zij worden na 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van voltooiing van de betreffende werkzaamheden, vernietigd.

Het volgende wordt niet in een dergelijk register opgenomen:

 • grensarbeiders, zoal bedoeld in het ministerieel besluit, d.w.z. elke werknemer die een activiteit in loondienst in een lidstaat uitoefent en in een andere lidstaat woont, waarbij deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert;

 • een werknemer of zelfstandige die in het buitenland woont of verblijft en die niet langer dan 48 uur in België verblijft.

Speciale aandacht is nodig voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk:

Vanaf 23/12/2020 en tot en met 31/12/2020 zijn de volgende reizen toegestaan:

 • reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk door personen met de Belgische nationaliteit en personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben ;

 • de volgende reizen die strikt noodzakelijk zijn en die niet kunnen worden uitgesteld naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk door andere dan de onder 1° bedoelde personen, in voorkomend geval op vertoon van een door de werkgever afgeleverd certificaat :

  • zakenreizen van gezondheidswerkers, gezondheidsonderzoekers en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen;

  • zakenreizen door vervoerspersoneel;

  • de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen wier fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van die organisaties, militairen en wetshandhavers, personeel van de civiele bescherming, humanitaire hulpverleners tijdens de uitoefening van hun taken;

  • professionele verplaatsingen van journalisten;

  • reizen om de volgende dwingende gezinsredenen:

   • reizen die gerechtvaardigd zijn omwille van gezinshereniging;

   • bezoeken aan een inwonende echtgenoot of wettelijke partner, om beroepsmatige of persoonlijke redenen, echtgenoten of partners die gescheiden wonen;

   • reizen in het kader van co-ouderschap;

   • reizen in verband met begrafenissen of crematies in het geval van verwantschap in de eerste en tweede graad;

 • Reizen in transit via België in het geval van luchtverkeer uit het Verenigd Koninkrijk, op voorwaarde dat de eindbestemming buiten de Europese Unie ligt.

Doorreizen in België van het Verenigd Koninkrijk naar het land van de nationaliteit of de hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat dit land binnen de Europese Unie of de Schengen-zone ligt, is toegestaan voor reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk komen vanaf 25/12/2020.

Zakenreizen van onderhoudspersoneel van windparken zijn niet onderhevig aan het reisverbod van het Verenigd Koninkrijk naar België.

Vanaf 25/12/2020 zullen de nieuwe regels betreffende het voorleggen van een negatief testresultaat voor niet-inwoners vanaf 12 jaar uit de rode zones die naar België reizen, in werking treden en zal er ook rekening mee moeten worden gehouden. Vanaf 01/01/2021 worden alleen nog essentiële reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk toegestaan, zoals beschreven onder c).

MET BETREKKING TOT SAMENSCHOLINGEN 
Gegeven het huidig waarschuwingsniveau 4 wijzigt de huidige regeling met betrekking tot de samenscholingen niet.

Uitzondering : 

 • indoor : alleenstaanden kunnen de beide contacten tegelijkertijd ontmoeten teneinde tegemoet te komen aan hun psycho-sociaal welzijn, enkel op 24/12 of 25/12.

Er geldt een algemeen vuurwerkverbod en een verbod op de verkoop van vuurwerk.

Wat houdt dit precies in voor Kerstmis en Nieuwjaar? 

Kerstmis en Nieuwjaar zullen we dus moeten vieren binnen ons eigen gezin + 1 knuffelcontact. 
Alleenstaanden mogen uitzonderlijk wel 2 mensen (knuffelcontact + extra persoon) uitnodigen maar dit enkel op 24 en 25 december. De avondklok blijft gelden op Kerstmis en Nieuwjaar.
 
Voor samenkomsten buiten blijft de regel van 4 gelden voor niet gezinsleden. Als je gezin uit meer dan 4 gezinsleden bestaat mag je wel als gezin samen buitenkomen. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend.

MET BETREKKING TOT REIZIGERS TERUGKEREND UIT EEN RODE ZONE 
Reizen wordt sterk afgeraden.

Naar aanleiding van het Overlegcomité van de federale regering van 30 december zijn vanaf 31 december de COVID-19 maatregelen voor reizigers verstrengd om de verspreiding van de nieuwe, meer besmettelijke variant van COVID-19 tegen te gaan.

 • Verplichte quarantaine na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone deze personen worden gezien als een hoog risicocontact

 • Verplichte PCR-test bij terugkeer uit een rode zone en dit zowel op dag 1 EN  dag 7 na terugreis.

 • Extra controles bij terugkeer uit het buitenland.

 • De periode van quarantaine voor hogerisicocontacten wordt vastgelegd op minimum 7 dagen. Deze periode van quarantaine gaat in vanaf het hoogrisicocontact tot de negatieve PCR-test. De PCR-test moet afgenomen worden op de 7e dag na het begin van de quarantaine.

Voor meer informatie over deze verscherpte en de eerder ingevoerde maatregelen voor reizigers: klik hier

Voor een verblijf van minder dan 48 uur in het buitenland en minder dan 48 uur in België is het verplicht om het PLF in te vullen wanneer u reist met een publieke of private luchtvaartmaatschappij, een publieke of private zeevaartmaatschappij of via binnenlandse zeevaart. Bij een verblijf van minder dan 48 uur zijn quarantaine en het resultaat van een negatieve test niet verplicht.

Op het Overlegcomité van 30 december 2020 werd beslist om vanaf 4 januari 2021 op het PLF-formulier een onderscheid te maken in de score van de zelfevaluatietool tussen:

 • buitenlandse reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren om professionele redenen die door de Belgische werkgever, Belgische opdrachtgever of door een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied geattesteerd zijn;

 • niet-professionele reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren.

Voor professionele reizen (van zowel inwoners als niet-inwoners) wordt bij de zelf-evaluatie op het PLF-formulier een aangepaste score toegepast. Op basis daarvan wordt beslist of de verplichte quarantaine gerespecteerd moet worden.

Opgelet: alle andere verplichtingen (e.g. verplichte test voor niet-inwoners uit een rode zone van maximum 72u oud en test op dag 7; voor niet-inwoners die terugkeren uit een rode zone: test op dag 1 en 7) blijven van kracht.

Meer informatie hierover vindt u in onze FAQ – Reizen, of op bta.belgium.be

Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Het ministerieel besluit van 28/11/2020 bevat wijzigingen t.o.v. het ministerieel besluit van 28/10/2020 m.b.t. de nationale coronamaatregelen geldig van 1/12/2020 tot en met 15/01/2021. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

MET BETREKKING TOT ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN EN DIENSTEN AANBIEDEN 

De niet-essentiële ondernemingen en verenigingen die goederen en diensten aanbieden aan consumenten of m.a.w. WINKELS mogen openen met ingang van 1 december 2020, tenzij de burgemeester een latere datum vaststelt.

Er gelden strikte voorwaarden

 • strikte opvolging van de zes gouden regels : “was je handen, hou een afstand van 1,5m, beperk nauwe contacten, doe je activiteiten liefst buiten, denk aan de kwetsbare mensen, volg de regels over samenscholingen”.

De sectoren dienen hiervoor engagementen te nemen en voorstellen te doen, opdat dit zowel voor personeel als voor klanten kan gegarandeerd worden; 

 • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd; 
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden; 
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren; 
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting; 
 • de onderneming informeert alle bezoekers (o.a. klanten, personeelsleden, leveranciers,…) duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen; 
 • de onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten; 
 • het personeel krijgt een passende opleiding; 
 • het dragen van het mondmasker is verplicht; 
 • winkelen gebeurt individueel. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. Personen die niet zelfstandig kunnen winkelen, kunnen begeleid worden door 1 volwassene; 
 • een winkelbezoek duurt maximaal 30 minuten. Indien een winkel uitsluitend op afspraak werkt, kan het bezoek langer duren; 
 • een winkel is ook verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrij buiten de winkel.

Er moet toezicht georganiseerd worden op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de regels van ‘social distancing’ gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden

 • voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m² toegankelijke vloeroppervlakte; 
 • winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de regels voor ‘social distancing’; 
 • grote winkels en winkelcentra van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de ondernemingen van goederen en diensten die in het huidig Ministerieel Besluit niet gesloten zijn. 
De markten en supermarkten kunnen terug niet-essentiële goederen aanbieden. 
De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de ‘social distancing’ kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 
Voor de ondernemingen die diensten B2C aanbieden gelden volgende beperkingen:
 • contactberoepen blijven verboden, behalve indien ze opgenomen zijn in de bijlage van het Ministerieel Besluit met betrekking tot de “handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”; 
 • dienstverlening aan huis blijft verboden, tenzij indien ze opgenomen is in de bijlage van het Ministerieel Besluit met betrekking tot de “handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”;
Dienstverlening B2B blijft mogelijk met naleving van artikelen 2 en 5 van het Ministerieel Besluit. 
 
Dienstverlening buiten is mogelijk onder dezelfde strikte voorwaarden supra, met respect voor het samenscholingsverbod. 
 
De huidige maatregelen met betrekking tot de immobiliënsector blijven onveranderd (cf. FAQ quater van toepassing vanaf 17 november 2020, p. 12). 
 
Het huidige artikel 7bis van het Ministerieel Besluit (verbod op huis-aan-huis, leurdersactiviteiten en teambuildings) blijft onveranderd.
 
De musea en de zwembaden (met uitzondering van de subtropische zwembaden) mogen openen conform hun protocol. 
 
MET BETREKKING TOT SAMENSCHOLINGEN 
Gegeven het huidig waarschuwingsniveau 4 wijzigt de huidige regeling met betrekking tot de samenscholingen niet.
 
Uitzondering : 
 • indoor : alleenstaanden kunnen de beide contacten tegelijkertijd ontmoeten teneinde tegemoet te komen aan hun psycho-sociaal welzijn, enkel op 24/12 of 25/12.
Er geldt een algemeen vuurwerkverbod en een verbod op de verkoop van vuurwerk.
 
Wat houdt dit precies in voor Kerstmis en Nieuwjaar? 
Kerstmis en Nieuwjaar zullen we dus moeten vieren binnen ons eigen gezin + 1 knuffelcontact. 
Alleenstaanden mogen uitzonderlijk wel 2 mensen (knuffelcontact + extra persoon) uitnodigen maar dit enkel op 24 en 25 december. De avondklok blijft gelden op Kerstmis en Nieuwjaar.
 
Voor samenkomsten buiten blijft de regel van 4 gelden voor niet gezinsleden. Als je gezin uit meer dan 4 gezinsleden bestaat mag je wel als gezin samen buitenkomen. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend.
 
MET BETREKKING TOT REIZIGERS TERUGKEREND UIT EEN RODE ZONE 
Reizen wordt sterk afgeraden. De grenscontroles zijn ook strenger om ervoor te zorgen dat mensen die terugkeren uit een rode zone het PLF-formulier invullen (PLF = Passenger Locator Form). De daaruit voortvloeiende verplichte quarantainemaatregelen worden eveneens uitvoerig gecontroleerd.
 
Voor een verblijf van minder dan 48 uur in het buitenland en minder dan 48 uur in België is het verplicht om het PLF in te vullen wanneer u reist met een publieke of private luchtvaartmaatschappij, een publieke of private zee transporteur of een binnenlandse zee transporteur. Bij een verblijf van minder dan 48 uur zijn quarantaine en het resultaat van een negatieve test niet verplicht.
 
Bij een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone in het buitenland worden mensen beschouwd als “hoog risicocontacten” en moeten ze zich bij aankomst in België onmiddellijk 7 dagen in quarantaine plaatsen.
 
Deze quarantaine is niet verplicht als uit het PLF-formulier van de reiziger blijkt dat het risico op besmetting laag is vanwege het gedrag van de reiziger. De evaluatie van dit risico vanuit de informatie in de PLF is nu strenger.
 
Reizigers moeten zich laten testen op de 7e dag van hun quarantaine. Als het testresultaat negatief is, wordt de quarantaine opgeheven. Tijdens de volgende 7 dagen moet de reiziger nog steeds alert blijven over zijn gezondheidstoestand.
 
Begin 2021 wordt een nieuw PLF-systeem ingevoerd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen zakelijk en privé reizen. Zakelijke reizigers met een werkgeversattest hoeven niet langer in quarantaine te worden geplaatst als hun PLF een gebrek aan risicovol gedrag aan het licht brengt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden de quarantaine respecteren.
 
Vanaf 25/12 moeten alle niet-inwoners (vanaf 12 jaar) uit een rode zone die naar België reizen een negatief testresultaat voorleggen dat maximum 48 uur voor hun aankomst in België afgenomen is. De transporteur is verplicht om te controleren of deze personen een negatief testresultaat hebben voordat ze aan boord gaan van het vliegtuig. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de transporteur verplicht het instappen te weigeren.
 
Sinds 21 december wordt de controle van het invullen van het PLF zowel bij het vertrek als de aankomst uitgevoerd door een openbare of particuliere luchtvaartmaatschappij, een openbare of particuliere zee transporteur.
 
Voor personen die geen gebruik maken van luchtvervoer zal de politie een versterkte controle uitvoeren op de verplichting om het PLF in te vullen.

NATIONALE MAATREGELEN vanaf 02/11/2020 volgens ministerieel besluit 28/11/2020.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.

Uitgangspunt: 

 • Stijgende cijfers inzake besmettingen, hospitalisaties, overlijdens,… 
 • Eerder genomen maatregelen blijken onvoldoende impact te hebben 
 • Toenemende druk op onze ziekenhuizen

Conclusie: 

 • Er zijn strengere maatregelen genomen om een complete lockdown te vermijden. Er is geopteerd om de scholen maximaal open te houden, de economie maximaal draaiende te houden en niet essentiële verplaatsingen toe te laten. 
 • Volgende maatregelen zijn van kracht voor het hele land.
1) Sociaal leven:
 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. 
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand. 
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf. 
 • Gebedshuizen zijn open. Erediensten mogen plaatsvinden met maximaal 15 personen met mondmasker en maximaal 1 persoon per tien vierkante meter conform het ministerieel besluit van 11 december 2020. 
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden. 
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.
2) Economisch leven:
 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht. 
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdoor activiteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin. 
 • Hotels en B&B’s blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer. Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling. 
 • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden. 
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit. 
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten. 
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing. 
 • Dierenparken sluiten.
3) Scholen:
 • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november. 
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is. 
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen. 
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar. 
 • slechts één uitzondering op deze regel is toegestaan: in de opleiding verpleegkunde, verloskunde, geneeskunde, tandheelkunde en fysiotherapie (inclusief vervolgopleiding) blijven praktisch werk, vaardigheidstrainingen en stages mogelijk . 
 • voor stages volgen de instellingen de richtlijnen van de betrokken sector. Met de stagebegeleiders zijn afspraken gemaakt voor de periode van 30 oktober tot en met 15 november. 
 • Eventueel geplande evaluatiemomenten worden digitaal gerapporteerd of georganiseerd. Dit tot 15 november.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen. 
 • Geen fysieke teambuildings 
 • Contactonderwijs is de regel voor de meest kwetsbare leerlingen – vooral in het speciaal onderwijs.
 • Voor onderwijs op locatie door middel van stages of ‘pair learning’ volgen scholen de richtlijnen van de betreffende sector. Met de betreffende werkgevers worden afspraken gemaakt voor de periode van 9 tot en met 15 november. 
 • Deeltijds kunstonderwijs: vanaf 16 november starten de DKO-academies in code rood. Dat betekent :
  • Studenten onder de 12 jaar kunnen 100% naar de academie. 
  • Leerlingen vanaf 12 jaar: enkel kleine groepen, max 4 leerlingen of lesgeven 1-1, afhankelijk van de artistieke discipline en de grootte van de zaal. 
  • Leerlingen in een risicogroep alleen na akkoord van de behandelende arts 
 • PMS: PMS blijft algemeen beschikbaar voor het traceren van contacten volgens de modaliteiten bepaald door de gemeenschappen. 
 • Kostscholen / Internaten: Voor een beperkte groep studenten / boarders is opvang voorzien buiten de openingstijden van het internaat. De school en het internaat evalueren de opvangmogelijkheden. Dit zijn kinderen en jongeren uit de volgende doelgroepen:
  • Kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn omdat ze ‘uit huis geplaatst’ zijn of voor wie de behoefte aan hulp de middelen van het gezin te boven gaat vanwege een handicap. 
  • Kinderen en jongeren van ouders die in essentiële sectoren werken of een essentieel beroep uitoefenen. 
  • Kinderen en jongeren die niet onder bovenstaande categorieën vallen, maar waarvan de ouders toch een grote behoefte hebben aan opvang. De internaatmanager beoordeelt dit verzoek. 
  • Kostscholen / internaten die studenten buiten de normale uren verwelkomen, krijgen hiervoor extra middelen. 
 • Volwassenenonderwijs inclusief basisonderwijs: volwassenenonderwijs begint op maandag 16 november (cvo en cbe) in code rood volgens de richtlijnen.
Begin- en einddatum 
 • De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020. 
 • De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité.

Bijkomende coronamaatregelen van kracht binnen het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST tot 13.12.2020

Verwijzend naar het Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 17 NOVEMBER 2020 dient men volgende bijkomende maatregelen te respecteren in het Brussels Hoofdstedelijk gewest tot en met 13 december 2020:
 
 •  Alle winkels dienen het sluitingsuur om 20 uur te respecteren.
 • Er geldt een verbod op het gebruik van alcohol in de openbare ruimte.
 • De verplichting geldt om een mondmasker (dat neus en mond bedekt) te dragen op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Men dient de avondklok te respecteren van 22 tot 6 uur.

NIEUWE PRIORITEITEN IN HET PCR TESTBELEID

Vanaf 23 november 2020 zullen alle asymptomatische hoog risico-contacten opnieuw worden getest d.m.v. een PCR-test en dit telkens op dag 7, te rekenen vanaf de dag na het hoog risico-contact.

Kwam je (onbewust) in contact met een besmet persoon en vertoon je niet meteen symptomen?

 1. Je zal via het contactopvolgingsteam worden gecontacteerd en een activatie-code voor staalafname ontvangen.
 2. Als het hoog risico-contact plaats heeft gevonden in een collectiviteit (bv school, bedrijf,…), zal de coördinerende arts van de collectiviteit een activatie-code voor staalafname genereren.
 3. Burgers die terugkeren uit een rode zone zullen op basis van het PLF-formulier dat zij verplicht moeten invullen en bij vaststelling van gelopen risico, via SMS een activatie-code voor staalafname ontvangen.
 4. Ook de huisarts kan op basis van een risico-analyse een activatie-code genereren voor bijzondere gevallen die hierboven niet werden beschreven.

Asymptomatische personen die over een activatie-code beschikken dienen dus niet via een (huis-)arts te passeren om een test te laten afnemen. Vooraleer je je naar een testcentrum begeeft, dien je eerst online een afspraak te maken. Let wel, het is niet mogelijk de activatie-code te gebruiken vooraleer de 7 dagen na het hoog risico-contact verstreken zijn. Deze datum staat vermeld op het quarantaine-certificaat. 

Voor meer info lees onze rubriek ‘testcentra’ of onze ‘FAQ

WIJZIGINGEN INZAKE DE DUUR VAN ISOLATIE EN QUARANTAINEPERIODE

Vanaf 23 november 2020 zijn er ook wijzigingen met betrekking tot de duur van de isolatie- en quarantaineperiode (*).

Is het resultaat van je test POSITIEF dan dien je als hoog risico-contact nog een isolatieperiode te respecteren van 7 dagen, te rekenen vanaf de dag dat de test werd afgenomen. Is het resultaat van je test NEGATIEF dan stopt de quarantaine, maar dien je waakzaam te blijven over je gezondheidstoestand tot er 14 dagen zijn verstreken na de dag van het laatste hoog risico-contact.

Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoog risico-contacten na 10 dagen, te rekenen vanaf de dag na het laatste hoog risico-contact en op voorwaarde dat er geen symptomen opdoken. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

Via de website mijngezondheid.belgium.be kunnen asymptomatische hoog risico-contacten een quarantaine-attest voor hun werkgever downloaden.  De officiële geldigheidsduur van het quarantaine-attest blijft 10 dagen om alle situaties te kunnen ondervangen.

(*) Toelichting: het verschil tussen QUARANTAINE en (ZELF)ISOLATIE

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel wanneer er een vermoeden is dat je drager bent van het virus.  Je bent nog niet ziek en vertoont nog geen symptomen, maar het is mogelijk dat het virus in je lichaam zit en dat je nog ziek kan worden. Omdat je het meest besmettelijk bent enkele dagen voor de symptomen uitbreken en je op dat moment nog niet weet dat je ziek bent, is het belangrijk om de quarantaine goed na te leven.

Isolatie is de periode dat je jezelf dient af te zonderen gedurende minstens 7 dagen (en langer als de symptomen aanhouden) omdat je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk. Dat verklaart de duur van de isolatie. Opgelet, als een persoon in isolatie gaat, moeten de huisgenoten allemaal in quarantaine.