1. U ontving een positief resultaat voor een PCR-test of een snelle antigeen test (RAT) die afgenomen werd door een professional

 • Ga in isolatie, vul de Citizen Form (*) in en verwittig uw hoog-risico-contacten
 • U wordt mogelijk ook gecontacteerd door het Tracing Call Center (telefoon, bezoek of SMS).
 • Einde isolatie na 7 dagen indien minstens 3 dagen koortsvrij en verbetering van de andere symptomen

(*) Citizen Form enkel vanaf 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18 jaar en niet gecontacteerd wordt door het Call Center, neem zelf contact op via 02/214.19. 19.

2. U deed een positieve zelf-test

3. U hebt symptomen

 • U werd niet door een besmet persoon, door het Tracing Call Center (telefoon, bezoek of SMS) of door de Coronalert app geïnformeerd dat u een hoog-risico-contact had en u was recent niet in het buitenland
 • Blijf meteen thuis
 • Indien u nog geen testcode ontving, vul de Self Assessment Test in indien mogelijk. Raadpleeg een arts indien dit niet mogelijk is, indien u tot een risicogroep behoort of bij zeer ernstige symptomen.
 • Maak een testafspraak indien u een testcode ontving of indien het resultaat van de Self Assessment Test of de arts dit adviseert
 • Indien u symptomen vertoont, kan u ook zonder testcode terecht in een testcentrum mits het maken van een afspraak vooraf
 • Het testresultaat is positief
 • Het testresultaat is negatief
  • U mag uit quarantaine maar wees nog erg voorzichtig gedurende een week

4. U had een hoog-risico-contact met een besmet persoon

 • U werd over uw hoog-risico-contact geïnformeerd door de besmette persoon, door het Tracing Call Center (telefoon, bezoek of SMS) of via de Coronalert app
 • Indien u door de besmette persoon geïnformeerd werd, vraag hem/haar u als hoog risico contact te identificeren via de Citizen Form of via het Tracing Call Center (via 02/214.19.19). Zo kan u ook een quarantaine certificaat ontvangen.
 • Indien u door de Coronalert app geïnformeerd werd, kan u naar het Tracing Call Center bellen om een quarantaine certificaat te bekomen
 • U hebt symptomen
  • Blijf meteen thuis
  • Indien u nog geen testcode ontving, vul de Self Assessment Test in indien mogelijk. Raadpleeg een arts indien dit niet mogelijk is, indien u tot een risicogroep behoort of bij zeer ernstige symptomen.
  • Maak een testafspraak indien u een testcode ontving of indien het resultaat van de Self Assessment Test of de arts dit adviseert
  • Indien u symptomen vertoont, kan u ook zonder testcode terecht in een testcentrum mits het maken van een afspraak vooraf
  • Het testresultaat is positief
  • Het testresultaat is negatief
   • Volg de instructies voor hoog-risico-contacten zonder symptomen (zie hieronder)
 • U hebt geen symptomen
  • U bent volledig gevaccineerd
   • Geen test of quarantaine maar preventieve maatregelen tot dag 10 na het hoog-risico-contact: mondmasker (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, geen deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv restaurantbezoek), etc.
  • U bent gedeeltelijk gevaccineerd
   • Ga onmiddellijk in quarantaine tot 7 dagen na het hoog-risico-contact, einde quarantaine mogelijk vanaf dag 4 mits dagelijkse negatieve zelftests tot dag 7 + preventieve maatregelen tot dag 10: mondmasker (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, geen deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv restaurantbezoek), etc.
  • Andere gevallen
   • Ga onmiddellijk in quarantaine tot 10 dagen na het hoog-risico-contact, einde quarantaine mogelijk vanaf dag 7 mits dagelijkse negatieve zelftests tot dag 10 + preventieve maatregelen tot dag 10: mondmasker (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, geen deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv restaurantbezoek), etc.
  • Hoog-risico-contact binnen een huishouden waarbij de besmette persoon niet geïsoleerd kan worden van de andere gezinsleden:
   • Quarantaine- & testregels zoals voor niet-symptomatische hoog-risico-contacten buiten het huishouden (zie hierboven). De eventuele quarantaine en testen worden geteld vanaf de dag van de eerste symptomen (of test i.g.v. ontbreken van symptomen) bij de besmette persoon
   • En, ongeacht de vaccinatiestatus, zelftest op dag 10 na eerste symptomen (of test i.g.v. ontbreken van symptomen) bij de besmette persoon + preventieve maatregelen tot dag 20: mondmasker (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, geen deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv restaurantbezoek), etc.
 • Er gelden specifieke regels voor jongeren
 • Er gelden geen uitzonderingen op de quarantaine-regels
 • U wordt mogelijk ook gecontacteerd door het Tracing Call Center (telefoon, bezoek of SMS)

5. U arriveert uit het buitenland

 • Vul de Passenger Locator Form in vóór aankomst in België
 • U hebt symptomen
  • Blijf meteen thuis
  • Indien u nog geen testcode ontving, vul de Self Assessment Test in indien mogelijk. Raadpleeg een arts indien dit niet mogelijk is, indien u tot een risicogroep behoort of bij zeer ernstige symptomen.
  • Maak een testafspraak indien u een testcode ontving of indien het resultaat van de Self Assessment Test of de arts dit adviseert
  • Indien u symptomen vertoont, kan u ook zonder testcode terecht in een testcentrum mits het maken van een afspraak vooraf
  • U wordt mogelijk ook gecontacteerd door het Tracing Call Center (telefoon, bezoek of SMS)
  • Het resultaat is positief
  • Het testresultaat is negatief
   • Volg de instructies die u eventueel ontvangt per sms
 • U hebt geen symptomen
  • Volg de instructies die u eventueel ontvangt per sms
  • Maak, indien daarom gevraagd, een testafspraak met de testcode die u ontvangt per sms
 • U vindt de huidige regels voor aankomst uit het buitenland hier

6. U vertrekt naar het buitenland

7. U wenst een CST (Covid Safe Ticket) te bekomen

8. U ontving een melding via de Coronalert app

Extra info

Afwijkende regels voor jongeren

 • Jonger dan 12 jaar
  • Gezinsomgeving
   • Kinderen die een hoog risico contact hadden met iemand van het gezin, volgen de regels die gelden voor niet-gevaccineerde volwassenen bij een besmetting binnen een huishouden (10 dagen quarantaine, kan vanaf dag 7 beëindigd worden mits dagelijkse negatieve zelftest, extra preventieve maatregelen tot dag 20) en dit ongeacht de vaccinatiestatus van het kind.
   • Indien het kind minder dan 5 maanden geleden een besmetting had die vastgesteld werd door een PCR test of een antigeentest die uitgevoerd werd door een zorgverlener, dan wordt het kind vrijgesteld van quarantaine.
   • (Indien een lid van het gezin een hoog risico contact had met iemand van buiten het gezin en het kind niet, dan worden geen maatregelen voor het kind getroffen.)
   • Kinderen zonder symptomen kunnen niet naar school, de kinderopvang of het kinderdagverblijf gaan als zij een hoog risico contact hadden met iemand van het gezin.
   • Kinderen die symptomen vertonen, moeten thuis blijven en door een deskundige worden getest (geen zelftest). Zo niet, dan worden zij als besmet beschouwd en moeten zij 7 dagen in isolatie worden gehouden.
  • Schoolomgeving
   • Binnen de schoolomgeving (ook voor extra-scolaire activiteiten) worden alle kinderen en begeleiders als Laag Risico Contacten beschouwd.
   • Kinderen en begeleiders worden als 1 groep beschouwd.
   • Kinderen dienen getest te worden (door een professional) als ze symptomen vertonen en dienen thuis te blijven tot het resultaat van hun test. Als het resultaat van de test negatief is, mogen zij weer naar school, de crèche of de kinderopvang.
   • Een klas in het lager onderwijs wordt gedurende 5 kalenderdagen gesloten wanneer er binnen een periode van 7 kalenderdagen bij 4 personen of 25% van de klas (incl begeleider) een besmetting wordt vastgesteld
   • De uitzondering voor personen die een recente (minder dan 5 maanden geleden) infectie doormaakten is dan niet van toepassing gezien er sprake is van een noodtoestand en verregaande maatregelen genomen dienen te worden.
   • Kinderen zonder symptomen kunnen niet naar school, de kinderopvang of het kinderdagverblijf gaan als zij een hoog risico contact hadden met iemand van het gezin. Deze regel geldt niet wanneer het contact plaatsvond met iemand van buiten het gezin.
   • Binnen internaten & residentiële instellingen worden kinderen beschouwd als niet-gevaccineerd
  • Andere omgeving
   • Contacten in een sportclub, met een familielid dat niet in hetzelfde huishouden woont, met een vriend buiten de school, bij een jeugdactiviteit, enz.
   • In deze omgevingen worden kinderen jonger dan 12 jaar beschouwd laag risico contacten te hebben.
 • 12 tot 17 jaar
  • Voor jongeren binnen de schoolomgeving gelden dezelfde regels als daarbuiten wat betreft hoog-risico-contacten
  • Jongeren tussen 12 en 17 jaar die hun basisvaccinatie hebben gekregen, ongeacht wanneer zij zijn gevaccineerd, worden als volledig gevaccineerd beschouwd.

Terug

Vaccinatiestatus

 • Een volledig gevaccineerde persoon is een persoon die een boostervaccin heeft gekregen, of niet langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft ontvangen, of niet langer dan 5 maanden beschikt over een herstelcertificaat.
 • Een deels gevaccineerde persoon is een persoon die langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft gekregen en nog geen boosterprik heeft ontvangen.
 • Alle andere personen worden als niet-gevaccineerd beschouwd.
 • Jongeren tussen 12 en 17 jaar die hun basisvaccinatie hebben gekregen, ongeacht wanneer zij zijn gevaccineerd, worden als volledig gevaccineerd beschouwd.

Terug

Hoog-risico-contact

 • Een hoog-risicocontact is een persoon die gedurende ten minste 15 minuten cumulatief op een afstand van minder dan 1,5 m “face to face”, bv. in een gesprek, in contact is geweest met een bevestigd geval van COVID-19, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekt) door één van beide personen

terug