Het Covid Safe Ticket is momenteel niet meer van toepassing in België. Het blijft echter mogelijk dat een Covid-certificaat noodzakelijk is om naar het buitenland te kunnen reizen. Raadpleeg onze FAQ over reizen voor meer informatie hierover.

Inhoudstabel

Algemene informatie

1. Wat is een Covid Safe Ticket + (CST +) ?

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft bijvoorbeeld toegang tot  evenementen en de horeca.

Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt, dus Covid Safe Ticket + mondmasker.

De vermelding “CST+” betekent bijgevolg CST + mondmasker.

De certificaten kunnen  worden gedownload in de CovidSafe.be-app, of ze kunnen per post worden verstuurd als je het callcenter belt op 02/214.19.19.

2. Wat is het doel van het CST?

Het Covid Safe Ticket is een instrument om gezondheidsrisico’s te beheren, als aanvulling op vaccinatie. Het heeft tot doel de gezondheid van de bevolking te beschermen in situaties waar er nauwe fysieke contacten zijn, en zorgt ervoor dat er meer mensen op dezelfde plaats kunnen samenkomen, met minder beperkingen omwille van andere beschermingsmaatregelen. Met deze maatregel willen we voorkomen dat het aantal besmettingen toeneemt en aldus vermijden dat er restrictievere maatregelen moeten worden genomen die een inbreuk vormen op de vrijheden van de burgers en schadelijk zijn voor de economie. Met het CST willen we namelijk ook sluitingen vermijden en/of het mogelijk maken bepaalde diensten en vrijetijdsvoorzieningen te heropenen en de veiligheid garanderen voor gebruikers en uitbaters. Het behoud van het economische en sociale leven is van essentieel belang voor ons gewest en onze burgers.

3. Hoe kan ik een CST krijgen?

Je kan een CST krijgen als je één van de volgende drie documenten hebt:

 • een vaccinatiecertificaat waaruit blijkt dat je volledig bent ingeënt met een door de Europese Unie erkend vaccin. Een vaccinatiecertificaat is pas geldig vanaf de 14de dag na de laatste injectie;
 • een testcertificaat als bewijs van een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur) of een antigeentest (sneltest, niet ouder dan 24 uur). Antigeentests moeten worden uitgevoerd door een wettelijk bevoegd persoon. Organisatoren van evenementen kunnen deze tests aan de ingang aanbieden, maar zijn daartoe niet verplicht. Er bestaan ook antigeentesten die op een eenvoudigere manier zelf kunnen afgenomen worden, ook wel zelftesten genoemd. Deze testen leiden niet tot een certificaat;
 • een herstelcertificaat dat niet ouder is dan 180 dagen.

Je kan de certificaten downloaden in de app CovidSafe.be of (voor het vaccinatiecertificaat) per post laten opsturen door ons callcenter te bellen op 02/214.19.19.

Wanneer je positief testte op Covid (zelfs wanneer je gevaccineerd bent), dan zal je vaccinatie-CST ongeldig zijn gedurende de 11 dagen volgend op je positieve test. Na deze periode wordt je vaccinatie-CST automatisch opnieuw geldig.

De burger kan het vaccinatiecertificaat ook:

Meer informatie over de Covid-certificaten vind je op de site covidsafe.be.

4. Vanaf wanneer is mijn CST geldig na mijn vaccinatie? 

Een vaccinatiecertificaat is normaal gezien de dag na je vaccinatie beschikbaar in de CovidSafeBE-app (of op mijngezondheid.belgie.be), maar naargelang de situatie, kan hij pas na 14 dagen geldig zijn (zie hieronder). 

 • Indien hij gebruikt wordt als CST in België:
  • 1/1 certificaten: Scannen 14 dagen na de vaccinatiedatum groen 
  • 1/2 certificaten: Scannen altijd rood
  • 2/2 certificaten: Scannen 14 dagen na de vaccinatiedatum groen 
  • 2/1, 3/3, 3/1 certificaten: Scannen onmiddellijk groen (zonder wachtperiode van 14 dagen na de vaccinatiedatum)
 • Voor reizen naar het buitenland:
  • Raadpleeg de regels die van kracht zijn in het land van bestemming. Meer informatie hierover kan je in onze FAQ over reizen vinden.
 • Voor reizen (of bij terugkomst) naar België:
  • 1/2 certificaten: Niet geldig als vaccinatiecertificaat
  • 1/1 en 2/2 certificaten: Geldig vanaf 14 dagen na de vaccinatiedatum 
  • 2/1 en 3/3 boostercertificaten: Onmiddellijk geldig

5. Hoelang blijft mijn CST geldig?

De geldigheidsduur van het CST is afhankelijk van het soort certificaat dat je hebt:

 • Een vaccinatiecertificaat van volledige vaccinatie (1/1 voor Johnson&Johnson, 2/2 voor Moderna, Pfizer, AstraZeneca of Novavax) is gedurende 270 dagen (9 maanden) geldig. De geldigheidsduur kan de komende weken nog aangepast worden. Na de boosterprik (2/1 na een basisvaccinatie Johnson&Johnson, 3/3 na een basisvaccinatie Moderna, Pfizer of AstraZeneca) blijft het vaccinatiecertificaat voor onbepaalde duur geldig.
 • Een herstelcertificaat is geldig vanaf de 12de dag na je positieve test en vervalt na 180 dagen, te tellen vanaf de dag waarop je positief getest werd. De geldigheidsduur kan de komende weken nog aangepast worden.
 • Een testcertificaat is ofwel 72 uur geldig (in het geval van een PCR-test) ofwel 48 uur geldig (in het geval van een snelle antigeentest), te tellen vanaf het moment waarop de test afgenomen werd.

6. Ik heb positief getest op Covid-19. Hoelang zal mijn vaccinatiecertificaat opgeschort worden?

Als je positief getest hebt op Covid-19, zal je vaccinatiecertificaat gedurende 11 dagen opgeschort worden. Vanaf de 12de dag na de dag waarop je het positief resultaat kreeg, zal je vaccinatiecertificaat opnieuw geldig zijn. Je herstelcertificaat zal diezelfde dag ook beschikbaar zijn.

7. Hoe kan je een certificaat bekomen voor je kinderen?

Dit is mogelijk op verschillende manieren:

Een PDF downloaden op mijngezondheid.be:

 • Surf naar Mijngezondheid.be.
 • Klik op “Mijn EU digitaal Covid-certificaat*”(! Klik niet op “Mijn testresultaat(en)”, ook niet als je een corona testcertificaat nodig hebt).
 • Meld je aan met itsme® (of een andere methode) en selecteer de naam van het kind van wie je het certificaat wenst.
 • Eenmaal ingelogd, zie je de actieve certificaten.
 • Druk die af of stuur het pdf-bestand door naar de smartphone van je kind.

Download het certificaat op jouw smartphone via de app CovidSafeBE:

 • Download de CovidSafeBe-app op je smartphone.
 • Log niet onmiddellijk in met itsme®, maar kies voor “meld je aan met eHealth” (dit is nodig om het profiel van je kind te selecteren).
 • Kies daarna wel “aanmelden via itsme®”.
 • Je itsme®-app opent zich automatisch. Bevestig in je itsme®-app. (Foutmelding dat de authenticatie werd stopgezet? Wij hebben de oplossing).
 • Kies op het eHealth portaal vervolgens “voor mijn kind” en selecteer de naam van je kind. Klik op “profiel bevestigen”.
 • Je ziet nu de certificaten van het geselecteerde kind in de CovidSafeBe-app. Deze zijn ook offline beschikbaar.

Download het certificaat op de smartphone van je kind via de app CovidSafeBE:

Gebruik eerst de smartphone van je kind:

 • Download de CovidSafeBe-app.
 • Log niet onmiddellijk in met itsme®, maar kies voor “meld je aan met eHealth” (dit is nodig om het profiel van je kind te selecteren).
 • Kies daarna wel “aanmelden via itsme®”.
 • Geef het telefoonnummer in van de itsme®-account van de ouder.

Gebruik nu de smartphone van de ouder:

 • Open de itsme®-app en klik op de notificatie.
 • Kies het juiste icoontje en bevestig de login.
 • Ga terug naar smartphone van je kind:
 • Kies op het eHealth portaal vervolgens “voor mijn kind” en selecteer de naam van je kind. Klik op “profiel bevestigen”.
 • Je ziet nu de certificaten van het geselecteerde kind in de CovidSafeBe-app. Deze zijn ook offline beschikbaar op de smartphone van je kind.

Bel het callcenter op 02/214.19.19 om een vaccinatiecertificaat per post op te vragen of een test- of herstelcertificaat via E-Box.

8. Welke vaccins worden aanvaard in het kader van het CST?

De Europese Commissie keurde volgende vaccins goed om een vaccinatiecertificaat te bekomen:

 • Het Pfizer-BioNTech vaccin
 • Het Moderna vaccin
 • Het AstraZeneca vaccin
 • Het Johnson&Johnson vaccin
 • Het Novavax vaccin
 • Het Covishield vaccins is eveneens goedgekeurd om een geldig vaccinatiecertificaat te bekomen

9. Heft de toepassing van het CST de mondmaskerplicht of het respect van de veiligheidsmaatregelen op?

In rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen zijn de veiligheidsmaatregelen nog steeds van kracht.

Dit is ook zo voor alle personen die geen bezoeker zijn, met inbegrip van het personeel van de betrokken sectoren, zelfs voor degenen die in het bezit zijn van een CST.

Buiten de beroepscontext (b.v. een ober die na zijn dienst in de zaal een drankje komt drinken) geldt de toepassing van het CST ook voor deze personen.

Binnen de betrokken sectoren blijven de maatregelen overigens ook gelden voor jongeren van 12 tot 16 jaar, die vrijgesteld zijn van het CST. Voor massa-evenementen en residentiële instellingen voor kwetsbare personen geldt het CST echter vanaf de leeftijd van 12 jaar en 3 maanden.

10. Waarom wordt het gebruik van het CST uitgebreid?

Het samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de gefedereerde entiteiten om het Covid Safe Ticket (CST) te creëren, dateert van 14 juli 2021. Aanvankelijk werd het CST ingevoerd om massa-evenementen (vanaf 1.500 personen buiten) op een veilige manier te kunnen organiseren.

Vanaf 15 oktober 2021 wordt de toepassing van het CST uitgebreid tot andere sectoren met een andere norm (beperkt aantal personen). Voor meer informatie, zie de vraag “In welke sectoren en op welke plaatsen is het CST verplicht?

11. In welke sectoren en op welke plaatsen is het CST verplicht?

Vanaf 20 November 2021 moet het CST in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de volgende sectoren worden gebruikt:

A. Op massa-evenementen: van zodra er 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn binnen of 100 personen buiten.

B. In specifieke sectoren:

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 1. publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 2. horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 3. schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.
 4. Residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen: ziekenhuizen en voorzieningen voor de opvang of huisvesting van bejaarde personen.

Het is steeds de activiteit die bepaalt of het CST van toepassing is, en niet de locatie waar deze activiteit plaatsvindt.

Indien het aantal personen onder de hierboven vermelde normen (beperkt aantal personen) ligt, kan de organisator van het evenement ervoor kiezen het CST in te voeren, maar dit is niet verplicht.

12. Worden jongeren onder de 16 jaar meegerekend in de drempelwaarden van 50 of 100 personen?

Ja, jongeren onder de 16 worden meegerekend in deze waarden.

13. Welke zaken vallen onder de culturele, recreatie- of feestsector, in het kader van het CST?

Het gaat hierbij om: theaters, concertzalen, muziekzalen, cabarets en instellingen voor podiumkunsten, culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten, indoor circussen, bioscopen, musea, indoor attractie- en themaparken, indoor fitness- en sportcentra (of centra waarvan waar het merendeel van de sportactiviteiten binnen plaatsvindt).

Momenteel zijn de binnenspeeltuinen gesloten.

14. Wat valt er onder ‘residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen’?

Tot de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen behoren enerzijds de ziekenhuizen en anderzijds de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, dagverblijven, revalidatiecentra, inrichtingen voor mindervaliden, psychiatrische instellingen of inrichtingen voor personen met psychische stoornissen.

15. In welke sectoren en op welke plaatsen mag geen CST gevraagd worden?

 • De besloten of private sfeer van de woning
 • Het openbaar vervoer
 • Overheidsdiensten
 • Educatieve activiteiten, waaronder kleuterscholen, lagere scholen, middelbare scholen, universiteiten en hogescholen, kunstacademies, dansscholen, (dagelijkse activiteiten van) jeugdhuizen en Opvang Vrije Tijd (OVT)
 • Winkels en winkelcentra
 • De werkplek

16. Geldt het CST ook voor privé-feesten?

 • Op privé-eigendom (huis, appartement, tuin, terras, …):  het CST is niet van toepassing ongeacht het aantal aanwezigen
 • Op een geprivatiseerde locatie (restaurant, feestzaal, …):  het CST is verplicht vanaf 50 aanwezigen binnen of 100 aanwezigen buiten. Onder deze normen is het gebruik van het CST niet verplicht. De organisator heeft de keuze om dit al dan niet toe te passen.

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde activiteiten, maar met uitzondering van:

 • Sport,
 • Private bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies,
 • Huwelijken en uitvaarten,
 • Enkel voor kwetsbare groepen: socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, volgens de toepasselijke protocollen.

(Update: 08/12/2021)

17. Valt de sector ‘permanente vorming’ ook onder het CST?

De permanente vorming valt niet onder het CST. Indien een groep personen in het kader van permanente vorming echter een betrokken sector bezoekt (restaurant, sportclub, enz.) of een massa-evenement organiseert, valt zij wél onder het CST.

18. Is het CST ook van toepassing op gebedsplekken?

Neen, het CST wordt niet toegepast op gebedsplekken, tijdens de uitvoering van gebeden of religieuze vieringen. De mondmaskerplicht blijft wel gelden. Wanneer er echter een cultureel evenement wordt georganiseerd op een gebedsplek, zoals bijvoorbeeld een concert of tentoonstelling, dan zijn de maatregelen voor de culturele sector van toepassing vanaf 50 personen.

Omgekeerd, wanneer een religieuze viering of een gebed plaatsvindt in bijvoorbeeld een bioscoop, dan is dit niet onderhevig aan het CST.

19. Is het CST van toepassing bij huwelijksvieringen op het gemeentehuis?

Neen, het CST is niet van toepassing bij burgerlijke huwelijksvieringen in het gemeentehuis. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht. Het CST wordt nooit toegepast binnen publieke overheidsdiensten in ruime zin.

20. Voor wie wordt het CST verplicht?

In alle sectoren en op alle evenementen waar het CST moet worden gebruikt, is het CST verplicht vanaf 16 jaar, behalve als de deelnemers deel uitmaken van een schoolgroep. Opgelet! Op massa-evenementen en in residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen wordt een CST gevraagd vanaf 12 jaar en 3 maanden.

Het gebruik van het CST geldt enkel voor bezoekers/klanten van de betrokken sectoren en evenementen en niet voor personen die een werkrelatie hebben met de manager van de zaak of het evenement.

Eveneens uitgesloten zijn: consultaties in het ziekenhuis en eventuele begeleiders van personen die niet alleen naar hun consultatie kunnen komen.

Personen die niet onderworpen zijn aan het CST (zie hierboven) moeten een mondmasker dragen (vanaf 6 jaar) in de betrokken sectoren en evenementen.

21. Zijn ouders die hun kinderen afzetten aan sportclubs ook onderworpen aan het CST?

Ouders kunnen kort toegang krijgen tot de sportclub om hun kind daar af te zetten, zonder onderworpen te zijn aan het CST, maar moeten wel een mondmasker dragen.

22. Hoe zit het met mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden?

Deze personen kunnen zich gratis laten testen.

23. Om de meest kwetsbaren te helpen, bieden sommige zwembaden aan mensen zonder onderdak of sanitaire voorzieningen de mogelijkheid om te douchen. Zijn deze mensen onderworpen aan het CST?

Neen, deze personen hoeven geen CST voor te leggen.

24. Hoe kunnen mensen van buiten de Europese Unie een CST krijgen?

Niet-Europeanen die volledig gevaccineerd zijn met een vaccin dat in België erkend is:

Inwoners die een Belgisch INSZ/BIS-nummer hebben vragen hun huisarts om hun vaccinatie te registreren op Vaccinnet. Vervolgens moeten ze zich aanmelden op het platform mijngezondheid.belgie.be of de CovidSafeBE-app gebruiken om hun officiële Europese vaccinatiecertificaat te verkrijgen.

Inwoners die binnen de Europese Unie gevaccineerd zijn moeten gebruikmaken van het officiële Europese vaccinatiecertificaat dat door het land waar ze gevaccineerd zijn of door hun land van verblijf verstrekt wordt.

In België kunnen de officiële nationale vaccinatiecertificaten van de volgende landen/regio’s gebruikt worden: IJsland, Liechtenstein, San Marino, Schotland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad, Wales, Albanië, Andorra, Faeröer, Israël, Marokko, Monaco, Noord-Macedonië, Panama, Turkije, Oekraïne. Het vaccinatieschema van het land moet erkend zijn in België!

Voor inwoners die buiten de Europese Unie gevaccineerd zijn, bestaan er verschillende mogelijkheden naargelang de persoonlijke situatie:

 • Inwoners van de Europese Unie moeten, indien mogelijk, gebruikmaken van het officiële Europese vaccinatiecertificaat dat door hun land van verblijf verstrekt wordt.
 • Inwoners van andere landen kunnen ons Belgian CST for Foreigners formulier invullen. Vaccinatiecertificaten die op deze manier bekomen zijn kunnen in België enkel gebruikt worden als Covid Safe Ticket. Ze kunnen niet gebruikt worden om in een ander land toe te reizen. Ze zijn enkel beschikbaar in de CovidSafeBE-app. Ze zijn 31 dagen geldig, waarna ze vernieuwd kunnen worden volgens dezelfde procedure. Een officieel nationaal vaccinatiecertificaat in het Engels en paspoort zijn vereist.

Niet-Europeanen die niet (volledig) gevaccineerd zijn met een vaccin dat in België erkend is:

Die personen kunnen een officieel testcertificaat verkrijgen door zich ter plaatse te laten testen. Deze officiële testcertificaten kunnen gebruikt worden als CST in België en dit tot 48 uur (in het geval van een PCR-test) of 24 uur (in het geval van een snelle antigeentest die uitgevoerd en geregistreerd werd door een zorgverlener) na de testdatum. Je kan een code voor een PCR-test verkrijgen via mijngezondheid.belgie.be (Vraag een code aan voor een betalende PCR-test (niet-inwoner van België)). Je kan een code voor een snelle antigeentest aanvragen in apotheken die snelle antigeentesten (RAT) afnemen.

De officiële testcertificaten zullen vervolgens beschikbaar zijn via mijngezondheid.belgie.be (Testresultaat en Certificaat via CTPC-code) of via de app CovidSafeBE bij het invoeren van de persoonlijke testcode. Je kan de officiële testcertificaten ook gebruiken om binnen Europa te reizen, naargelang de bestemming. Officiële Europese testcertificaten uit andere landen van de EU kunnen ook gebruikt worden als CST onder dezelfde voorwaarden (geldigheid van 24 of 48 uur na de testdatum).

De officiële Europese herstelcertificaten kunnen ook gebruikt worden als CST tussen de 10 en 180 dagen na de testdatum.

25. Hoe lang zal het CST worden toegepast?

Het CST wordt voor 3 maanden ingevoerd, tot 15 april 2022 (uitgezonderd massa-evenementen en dancings en discotheken, waar het CST al sinds 1 oktober verplicht is). Het wordt elke maand opnieuw geëvalueerd in het licht van de epidemiologische situatie. Het CST kan verlengd worden als de epidemiologische situatie dat vereist.

26. Wie heeft het recht om mijn CST te controleren?

De uitbater of de organisator van het evenement heeft het recht je CST te controleren. Zij zijn evenwel verplicht een lijst op te stellen van personen die bevoegd zijn om deze controle uit te voeren. Deze personen mogen de QR-code vergelijken met je identiteitsgegevens. Het opslaan van gegevens is niet toegestaan.

27. Hoe wordt het CST gecontroleerd?

CovidScan is de officiële Belgische applicatie voor het scannen en valideren van het CST. Je hebt een internetconnectie nodig om de controle uit te voeren. Alle info over deze applicatie vind je op de website Covidscan.be.

Elke uitbater of organisator moet zorgen voor de nodige instrumenten voor de controle en moet een lijst opstellen met personen die gemachtigd zijn deze controle uit te voeren. Deze personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van bezoekers/klanten. Indien het CST niet in orde is of indien een bezoeker/klant weigert de identiteitscontrole te ondergaan, weigert de exploitant/organisator de toegang aan de betrokken personen. Hij of zij kan indien nodig de politie inschakelen.

28. Wat zijn de sancties bij niet-naleving?

Er zijn strafrechtelijke sancties voorzien:

 • voor bezoekers: 50 euro tot 500 euro boete
 • voor organisatoren: 50 euro tot 2500 euro boete

Op deze bedragen zijn bijkomende decimalen van toepassing (het bedrag van de opgelegde boete wordt vermenigvuldigd met 8).

Er zijn ook  sancties voorzien voor organisatoren: bovendien kunnen de burgemeesters  hun politiebevoegdheid gebruiken en bevelen dat een zaak voor maximaal 3 maanden wordt gesloten of dat een evenement onmiddellijk wordt stopgezet.

In geval van fraude door een bezoeker/klant is de uitbater/organisator uiteraard niet aansprakelijk, maar wordt enkel de fraudeur zelf aansprakelijk gesteld.

29. Wie controleert de controleurs?

De politie zal uitbaters/organisatoren controleren om na te gaan of zij de QR-code en de identiteit van hun bezoekers/klanten correct controleren.

30. Welke mogelijkheden hebben mensen zonder PC of smartphone om hun CST te verkrijgen?

Indien je gevaccineerd bent, kan je het callcenter bellen op het nummer 02/214.19.19 en vragen dat het vaccinatiecertificaat je per post wordt toegestuurd. Herstel- of testcertificaten worden niet per post opgestuurd. De operatoren van het callcenter kunnen eveneens samen met jou overlopen of er andere mogelijkheden zijn om je vaccinatiecertificaat te ontvangen.

31. Als een organisator van een evenement ter plaatse een antigeentest aanbiedt door erkend medisch personeel voor mensen die geen CST hebben, kan hij hen dan toegang tot het evenement verlenen zodra het resultaat bekend is? Of moet er gewacht worden tot er een CST is gegenereerd?

Indien de organisator van het evenement een testsysteem installeert bij de ingang van het evenement, heeft hij de mogelijkheid om de bezoeker die een negatief antigeenresultaat heeft verkregen, onmiddellijk na het verkrijgen van het testresultaat toegang te verlenen. Zodra de test is uitgevoerd, moet de geteste persoon wel ter plaatse blijven indien hij of zij toegang wenst tot het evenement, in afwachting van de registratie in het testplatform en het genereren van een testcertificaat. 

32. Is het CST verplicht voor bedrijfsfeesten en soortgelijke activiteiten zoals teambuildings?

Het CST is niet van toepassing wanneer het evenement plaatsvindt in de personeelsruimten van de onderneming, wanneer dit gesloten ruimten zijn die niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Als het bedrijfsfeest of de teambuilding plaatsvindt in een van de sectoren die onder het CST vallen (catering, congreszaal, enz.), dan is het CST verplicht volgens de sectorale regels. In dit geval wordt het CST gecontroleerd door de organisator.

Personeelsfeesten waarop ook derden (echtgenoten, kinderen, enz.) worden uitgenodigd, zijn eveneens aan het CST onderworpen.

33. Is het CST van toepassing op oudercontacten binnen het onderwijs?

Oudercontacten en vergaderingen van ouderraden vallen niet onder het CST. Het dragen van maskers en het respecteren van de preventiemaatregelen blijven van toepassing. Schoolfeesten daarentegen zijn onderworpen aan het CST.

34. Zijn officiële en diplomatieke vertegenwoordigers, in de uitoefening van hun functie, vrijgesteld van het CST voor vergaderingen die de maximum aantallen overschrijden?

Officiële en diplomatieke vertegenwoordigers die hun functie uitoefenen, zijn niet aan het CST onderworpen omdat zij handelen in een professionele hoedanigheid of in het kader van hun wettelijke of reglementaire verplichtingen. Buiten dit kader vallen zij onder het CST indien zij een sector bezoeken die aan het CST is onderworpen (horeca, sportclub, enz.) of deelnemen aan een massa-evenement.

35. Mijn derde prik verschijnt niet op mijn CST. Hoe komt dat?

De 3e dosis staat al in je CovidSafeBE-app (onder ‘vaccin 2/2’, maar met een nieuwe datum)

Om een apart certificaat voor de 3de dosis te verkrijgen, moet je klikken op “Controleer op nieuwe certificaten” in het menu “Certificaten” in de CovidSafeBe-app of via mijngezondheid.be

In elk geval blijven alle 1/1 en 2/2 certificaten gedurende één jaar geldig in België.

Wat het buitenland betreft, moet je nagaan welke regels er ter plaatste van kracht zijn.

36. Ik ga naar Frankrijk.  Is mijn CST voor onbepaalde tijd geldig?

Vanaf 15 december 2021, zal het vaccinatiecertificaat van personen ouder dan 65 jaar en van personen die gevaccineerd zijn met het Johnson&Johnsonvaccin niet meer geldig zijn in Frankrijk in de wanneer de herhalingsdosis niet toegediend werd binnen de 2 (in het geval van Johnson&Johnson) of 7 maanden na de laatste vaccinatie.

Vanaf 15 januari 2022 zal deze maatregel uitgebreid worden naar personen ouder dan 18 jaar.

Ziekenhuizen

1. Moet ik mijn CST in alle ziekenhuizen tonen?

Ja, alle ziekenhuizen in het Brussels Gewest vallen onder deze maatregel, of het nu gaat om een universitair, algemeen of gespecialiseerd ziekenhuis of een psychiatrische kliniek.

update 20/10/2021

2. Moet ik een CST voorleggen om in het ziekenhuis verzorgd te kunnen worden of op consultatie te mogen komen?

Neen, enkel bezoekers van een in het ziekenhuis opgenomen patiënt moeten een CST tonen.

update 20/10/2021

3. Wie moet een CST tonen?

Er wordt van elke bezoeker van een in het ziekenhuis opgenomen patiënt verwacht dat hij/zij een CST toont om toegang te krijgen tot het ziekenhuis.

update 20/10/2021

4. In welke gevallen moet ik geen CST voorleggen om binnen te mogen in het ziekenhuis?

Iedereen die niet in het ziekenhuis werkt of geen zorg of diensten van het ziekenhuis nodig heeft, moet spontaan zijn/haar CST tonen.
Op deze regel gelden volgende uitzonderingen:

 • Bezoekers die op het moment van de controle jonger zijn dan 12 jaar
 •  Ouders van kinderen jonger dan 16 jaar
 • Bezoekers van bewoners die aan het einde van hun leven zijn aanbeland, palliatieve zorg krijgen of aan bepaalde aandoeningen lijden, na een beoordeling door de verantwoordelijke arts in het ziekenhuis
 • Mensen die een kwetsbare, fragiele of zieke persoon begeleiden terwijl die verzorgd wordt (bv. op de spoedafdeling)
update 20/10/2021

5. Waarom is het CST verplicht om een patiënt in het ziekenhuis te bezoeken?

Het Covid Safe Ticket is een instrument om gezondheidsrisico’s te beheren, als aanvulling op vaccinatie en de hygiënemaatregelen (handen ontsmetten, mondmasker dragen, social distancing, …). Het heeft tot doel de opgenomen patiënten, die per definitie kwetsbaarder zijn, te beschermen.

In ziekenhuizen moet de verplichting voor bezoekers om een CST voor te leggen, de barrières helpen versterken die de mate waarin het virus in de instelling kan binnenkomen en circuleren, beperken.

update 20/10/2021

6. Als ik een CST heb, moet ik dan niet langer een mondmasker dragen in het ziekenhuis?

In het ziekenhuis is de verplichting voor bezoekers om een CST voor te leggen NIET gekoppeld aan een versoepeling van geldende beschermingsmaatregelen.
Je moet je houden aan alle andere beschermende maatregelen die door het personeel worden gevraagd.

update 20/10/2021

7. Moet ik alleen bij mijn eerste bezoek een CST voorleggen, of bij elk bezoek?

Ja, bij elk bezoek aan de patiënt.

update 20/10/2021

8. Is het ziekenhuis verplicht om mij te controleren?

Instellingen zijn verplicht een controle in te stellen, bezoekers zijn verplicht hun CST en een identiteitsbewijs met foto te tonen, en mogen niet binnen zonder CST.

update 20/10/2021

9. Zal de controleur alles weten over mijn gezondheidstoestand? Worden de gegevens opgeslagen?

Het opslaan van gegevens met betrekking tot het CST van bezoekers is niet toegestaan. De controleur kan alleen zien of je naar binnen mag of niet (een groen of rood scherm op zijn lezer). Hij weet niet of dat het resultaat is van vaccinatie, een Covid-test, …

update 20/10/2021

10. Wat riskeer ik als ik een controle weiger of als ik naar binnen ga zonder controle?

Er zijn strafrechtelijke sancties voorzien: bezoekers die hun CST niet spontaan voorleggen of laten controleren aan de ingang en de instelling toch betreden, die de controle ontduiken/vervalsen of die toegang forceren zonder CST: een boete van 50 tot 500 €.

Als een bezoeker zich niet aan deze regels houdt, zal de directie dat melden bij de politie.

Op deze bedragen zijn bijkomende decimalen van toepassing (het bedrag van de door de rechter opgelegde boete wordt vermenigvuldigd met 8).  

update 20/10/2021

11. Komt er door het CST een einde aan andere beperkingen voor ziekenhuisbezoeken?

Nee. In het kader van een epidemie zoals Covid kunnen de hoofdartsen van de ziekenhuizen maatregelen nemen om bezoeken te beperken, en deze beperkingen worden niet opgeheven met de invoer van CST. Het CST is een bijkomende maatregel.

update 20/10/2021

Rusthuizen - Rust- en verzorgingstehuizen

Ontdek in de FAQ alle info over de toepassing van het Covid Safe Ticket in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

Economische activiteiten

Lees zeker de FAQ over de toepassing van het Covid Safe Ticket in de horeca, dancings & discotheken, sportclubs & fitnesszalen, cultuur, recreatie, beurzen, enz.