Kleuterschool: 

Als je kind symptomen vertoont van COVID-19, contacteer dan de behandelend arts die het thuis in isolement plaatst. Na evaluatie van de situatie schrijft de arts enkel een test voor indien bijkomende maatregelen nodig zijn, zoals hospitalisatie voor ernstigere klinische gevallen. Als je kind niet moet getest worden, keert het naar school terug zodra de symptomen verdwijnen en de arts het toelaat. 

Als je kind moet getest worden en het resultaat negatief is, keert het naar school terug zodra de symptomen verdwijnen en de arts het toelaat.

Als het resultaat van de test positief is, plaatst de arts je kind in isolement gedurende 10 bijkomende dagen na het verschijnen van de symptomen. Je kind mag terug naar school op voorwaarde dat het sedert 3 dagen koortsvrij is, dat de symptomen aanzienlijk zijn verbeterd en met akkoord van de arts. 

Lager/secundair: 

Als je kind symptomen vertoont van COVID-19, contacteer dan de behandelend arts die het thuis in isolement plaatst. Na evaluatie van de situatie schrijft de arts zo nodig een test voor. 

Als het resultaat van de test negatief is, keert je kind naar school terug zodra de symptomen verdwijnen en de arts het toelaat. 

Als het resultaat van de test positief is, mag je kind 10 dagen na het verschijnen van de symptomen terug naar school op voorwaarde dat het sedert drie dagen koortsvrij is, dat de symptomen aanzienlijk zijn verbeterd en met akkoord van de arts. 

In alle gevallen: 

Als je kind positief test, neemt het gewestelijk callcenter van de GGC contact op met jouw gezin om de hoogrisicocontacten van je kind op te sporen, en moet je de GBS/het CLB en/of de school verwittigen.

Mijn kind heeft contact gehad met een ander kind dat positief testte op COVID-19, wat moet ik doen?

Kleuterschool/Lager: 

Als jekind in contact is geweest met een ander kind dat positief testte op COVID-19, contacteer dan je behandelend arts die oordeelt of het al dan niet nuttig is je kind in quarantaine te plaatsen en te laten testen. Ga na of er eventueel symptomen verschijnen gedurende veertien dagen. Als er symptomen van COVID-19 verschijnen, neem dan weer contact op met je behandelend arts om de te volgen werkwijze te kennen. De klas en de buitenschoolse opvang beperken hun sociale contacten gedurende veertien dagen. 

Secundair: 

Als je kind in contact is geweest met een ander kind dat positief testte op COVID-19, licht de schooljullie in over de situatie en neem je contact op met jouw behandelend arts om de te volgen procedure te kennen. Als een fysieke afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen en er maskers worden gedragen, analyseert de arts of de GBS/het CLB de situatie en oordeelt of het al dan niet nuttig is je kind in quarantaine te plaatsen en te laten testen. Waak erover dat er geen eventuele symptomen opduiken gedurende veertien dagen.  Beperk de sociale contacten van je kind tot een strikt minimum en laat het een mondmasker dragen als jullie buitenshuis gaan. Als er symptomen van COVID-19 opduiken, neem dan opnieuw contact op met de behandelend arts. De klas en de buitenschoolse opvang zetten hun activiteiten normaal voort met naleving van de preventieve maatregelen. Als een fysieke afstand van anderhalve meter niet in acht wordt genomen en er geen maskers worden gedragen, analyseert de arts of de GBS/het CLB de situatie en plaatst je kind in quarantaine gedurende 10 dagen vanaf het laatste contact met het kind dat positief testte en schrijft je kind een test voor die ten vroegste de 7° dag na het laatste contact kan plaatsvinden. je kind moet geïsoleerd blijven, ten minste tot het resultaat van de test bekend is. 

Als het resultaat van de test negatief is, mag de quarantaine stopgezet worden en mag je kind terug naar school na ontvangst van het testresultaat. Blijf over de gezondheidstoestand van je kind waken tot er 14 dagen verstreken zijn, te rekenen vanaf de dag na het laatste hoog risicocontact. Gedurende deze periode moet je het aantal sociale contacten beperken, en ervoor zorgen  dat je kind een masker draagt buitenshuis. Zie er ook op toe dat de hygiënemaatregelen strikt worden toegepast. 

Als het resultaat van de test positief is, analyseert de arts of de GBS/het CLB de situatie en plaatst je kind 10 dagen langer in isolatie vanaf de datum van de test of langer indien de symptomen aanhouden. Als je weigert je kind te laten testen of als het kind niet kan getest worden, moet het 10 dagen in quarantaine blijven, te rekenen vanaf de dag nadat het laatste hoog risicocontact heeft plaatsgevonden. 

In alle gevallen: 

Als je kind positief test, neemt het gewestelijk callcenter van de GGC contact op met jullie om de hoogrisicocontacten van je kind op te sporen, en moet je de GBS/het CLB en/of de school verwittigen.

Een gezinslid is positief getest op Covid-19, mag mijn kind dan naar school gaan?

Kleuterschool/Lager/Secondair :

Neen. Wanneer een gezinslid positief heeft getest op Covid-19 zal de behandelende arts alle gezinsleden in quarantaine plaatsen. Hij zal de situatie analyseren om te beoordelen of alle gezinsleden eventueel een test dienen te ondergaan. 10 dagen te rekenen vanaf de dag na dat het hoog riscocontact heeft plaatsgevonden of 10 dagen nadat het positief getest gezinslid de quarantaineperiode mag stopzetten, zal de arts beslissen of je kind terug naar school mag. Het is wel aangewezen om na de quarantaineperiode alle buitenschoolse activiteiten nog 4 dagen extra te vermijden. Indien je kind symptomen van covid-19 vertoont, contacteer dan de huisarts om je op de hoogte te stellen van de te volgen procedure. 

In alle gevallen : 

Als een gezinslid positief test op Covid-19 neemt het gewestelijk callcenter van de GGC contact op met jullie om de hoogrisicocontacten op te sporen, en moet je de GBS/het CLB en/of de school verwittigen.

Wat moet ik doen als de leerkracht/toezichter van de klas van mijn kind positief test op COVID-19?

In dat geval licht de GBS/het CLB je per brief in over de situatie en de te volgen werkwijze.

Ik ben directeur van een privéschool, wat moet ik doen?

Net zoals publieke scholen zijn privéscholen verplicht de gezondheidsmaatregelen van het Ministerie van Volksgezondheid in België na te leven, beschreven in procedures en circulaires van het Franstalig en Nederlandstalig Onderwijs en door de procedures van ONE en Kind & Gezin.

Zijn groepsuitstappen toegestaan?

Dat hangt af van de kleurcode waarin de school zich bevindt: geel, oranje of rood.  Vraag naar de kleurcode waarin de school van jouw kind zich bevindt.

Je kan ook de website van de bevoegde overheden raadplegen om te weten te komen hoe de huidige epidemiologische situatie de organisatie van het onderwijs beïnvloedt:

Mag mijn kind zijn boterhammen op school opeten?

Dat hangt af van de kleurcode waarin de school zich bevindt: geel, oranje of rood.  Vraag naar de kleurcode waarin de school van jouw kind zich bevindt.

Je kan ook de website van de bevoegde overheden raadplegen om te weten te komen hoe de huidige epidemiologische situatie de organisatie van het onderwijs beïnvloedt:

Deze scenario’s zijn mogelijk:

  • Kleuterschool/lager:

    De leerlingen moeten eten in hun contactbubbel en een maaltijd nuttigen die zij meegebracht hebben. 

  • Secundair:

    De maaltijd dient te worden genuttigd in de klas en het dient te gaan om een maaltijd die de leerling meegebracht heeft. 

Mijn kind is acht jaar, moet het een masker dragen op school?

  • Neen, het dragen van een masker is niet aanbevolen voor kinderen in opvangstructuren en kinderen jonger dan twaalf. De reden hiervoor is dat men op deze leeftijd niet kan veronderstellen dat men het masker correct zal gebruiken 

  • De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat het dragen van een stoffen masker verplicht is in het secundair onderwijs.

Mag men de naam van de persoon die positief testte, geven aan de busmaatschappij enz.?

Neen. De GBS/het CLB neemt contact op met alle dienstverleners.

Mag mijn kind na zijn quarantaine wegens een positieve COVID-19-test zich aansluiten bij een andere klas (omdat zijn klas in quarantaine is)?

  • Kleuterschool/Lager/Secundair: Je kind mag terug naar school gaan zodra de behandelend arts zijn quarantaine beëindigt. 

  • Men moet met de school bespreken of het kind zich bij een andere klas mag aansluiten.

Heeft je nog vragen? Neem contact op met de Fédération Wallonie-Bruxelles op 0800 20 000, met de Vlaamse Gemeenschap op 02 553 50 70 of de FOD Volksgezondheid op 0800 14 689.

Waar kan ik officiële informatie vinden voor scholen en kinderdagverblijven?

Sommige aanbevelingen met betrekking tot het Coronavirus zijn specifiek voor scholen en kinderopvangdiensten. Ze zijn beschikbaar op de volgende websites:

Voor Nederlandstalige scholen  
Voor Franstalige scholen

Voor Nederlandstalige kinderopvangdiensten
Voor Franstalige kinderopvangdiensten

Heb je concrete vragen over kinderopvang? Mail dan naar corona@opgroeien.be