1. Hoe maak je een afspraak in een Covid-testcentrum?

Het is verplicht om online een afspraak te maken op het platform brussels.testcovid.be voordat je naar het testcentrum gaat.

2. Waar kan je je laten testen in Brussel?

Op deze kaart vind je de lijst van de beschikbare testcentra in Brussel terug (gratis of betalend PCR-test). Je kan de adressen en openingsuren van onze 8 Brusselse testcentra ook raadplegen op de website brussels.testcovid.be.

Indien je een testcertificaat wil bekomen (voor een CST, voor op reis te vertrekken of bij terugkeer van een reis), wordt er gevraagd om je te laten testen in een deelnemende apotheek (maak een afspraak op doctena.be) of in een privélaboratorium. Op die manier kunnen we de druk op de eerstelijnszorg door de omikronvariant verlichten.

3. Wat zijn de voorwaarden voor een gratis PCR-test? 

Je kan je PCR-test laten terugbetalen als je over een Belgische ziekteverzekering beschikt en als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kreeg een activatiecode (CTPC) om een COVID-19-test te laten afnemen:
  •  nadat een onderzoeker van de contactopvolging contact met je opnam;
  • nadat je de vragenlijst van zelfevaluatie voor een test hebt ingevuld;
  • als je terugkeert uit een rode zone laat je je de 1e dag en de 7de  na je terugkeer in België testen. Je krijgt een activatiecode voor die twee tests. Je moet in quarantaine blijven tot je het resultaat van de tweede test kent;
  • je huisarts, een CLB-arts of bedrijfsarts schreef je een test voor.
 • Je hebt acute symptomen zonder duidelijke oorzaak:
  • minstens een van de volgende belangrijke symptomen duiken plots en zonder een andere duidelijke oorzaak op: hoesten, kortademigheid, benauwdheid, pijn in de borstkas, reuk- of smaakzinverlies

OF

 • minstens twee van de volgende minder belangrijke symptomen duiken op zonder een andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val.
 • Je kreeg een doorverwijzingsbrief voor een COVID-19-test van je school.

4. Waar vind je het resultaat van je Covid-19-test?

Als je je hebt laten testen, ontvang je jouw testresultaten:

 • Via sms op je mobiele telefoon (niet enkel smartphones, zowel nationale als Europese nummers)
 • Via het Brussels Gezondheidsnetwerk of mijngezondheid.be
 • Via de huisarts die je hebt doorgegeven
 • Via de app Coronalert.

Als je er niet in slaagt om via deze kanalen je testresultaten te raadplegen, kan je bellen naar 02 832 83 83, of mailen naar resultbrussels@testcovid.be.

5. Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

Quarantaine

 • Quarantaine is een voorzorgsmaatregel wanneer er een vermoeden is dat je drager bent van het virus. Je bent nog niet ziek en vertoont nog geen symptomen, maar het is mogelijk dat het virus in je lichaam zit en dat je nog ziek kan worden. Omdat je het meest besmettelijk bent enkele dagen voor de symptomen uitbreken en je op dat moment nog niet weet dat je ziek bent, is het belangrijk om de quarantaine goed na te leven.
 • Bekijk hier aan welke maatregelen je je moet houden tijdens je quarantaine:
 • Draag altijd een mondmasker.
 • Ga enkel naar buiten om naar de apotheker, dokter of supermarkt te gaan.
 • Ontvang geen bezoek van buitenaf.
 • Ga niet op bezoek bij andere mensen.
 • Je mag je tuin of je terras gebruiken.
 • Meet twee keer per dag je temperatuur.
 • Verlucht je woning.
 • Maak de oppervlakken die je vaak aanraakt (bv. deurklinken, kranen, enz.) elke dag schoon.
 • Gebruik andere spullen dan je huisgenoten (bv. andere borden, lakens…)
 • Gebruik indien mogelijk een ander toilet dan je huisgenoten.
 • Gebruik indien mogelijk een andere badkamer dan je huisgenoten.

Isolatie

 • Isolatie is de periode dat je jezelf dient af te zonderen omdat je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd.
 • Bekijk hier aan welke maatregelen je je moet houden tijdens je isolatie:
 • Ga niet naar buiten.
 • Je mag in je tuin of op je terras zitten.
 • Laat geen andere personen in je huis.
 • Je mag niet op bezoek.
 • Zet je ramen open.
 • Poets elke dag wat je veel aanraakt. (bijvoorbeeld deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.)
 • Blijf weg van de personen die in je huis wonen.
 • Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen. (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens, etc.)
 • Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis wonen, als het kan.
 • Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis wonen, als het kan.
 • Gebruik een andere slaapkamer dan de personen die in je huis wonen, als het kan.

6. Ik keer terug uit een heel hoog risico land binnen de EU/Schengenzone. Wat moet ik doen?

 • Als je in België woont en een vaccinatie- of herstelcertificaat hebt: je hoeft je niet te laten testen of in quarantaine te gaan.
 • Als je in België woont en geen vaccinatie- of herstelcertificaat hebt: laat je je testen op dag 1 (PCR). Je blijft in quarantaine in afwachting van het resultaat. Je moet je niet laten testen op dag 1 wanneer je bij aankomst in België een geldige negatieve test van max. 72 uur oud bij je hebt. Je laat je nog eens testen op dag 7 (PCR).
 • Ag-tests zijn niet mogelijk na aankomst uit een heel hoog risico land. Enkel PCR-tests zijn toegelaten.
 • Als je niet in België woont en een vaccinatie- of herstelcertificaat hebt: je hoeft je niet te laten testen of in quarantaine te gaan.
 • Als je niet in België woont en geen vaccinatie- of herstelcertificaat hebt: laat je je testen op dag 1 (PCR). Je blijft in quarantaine in afwachting van het resultaat. Je moet je niet laten testen op dag 1 wanneer je bij aankomst in België een geldige negatieve test van max. 72 uur oud bij je hebt. Je laat je nog eens testen op dag 7 (PCR). In uitzonderlijke gevallen hoef je niet in quarantaine.
 • Ag-tests zijn niet mogelijk na aankomst uit een heel hoog risico land. Enkel PCR-tests zijn toegelaten.

7. Ik keer terug uit een heel hoog risico land buiten de EU/Schengenzone. Wat moet ik doen?

 • Als je in België woont: je moet 10 dagen in quarantaine. Dit is zo voor iedereen. Je laat je testen (PCR) op dag 1 en dag 7 nadat je terug in België bent. Er bestaan enkele uitzonderingen op de quarantaine.

 

 • Als je niet in België woont: je mag niet naar België reizen. Je mag enkel naar België reizen in een zeer beperkt aantal gevallen. Als je behoort tot één van deze uitzonderingen, dan moet je:
  • in het bezit zijn van een negatieve PCR-test van max. 72 uur oud of een negatieve antigeentest van max. 24 uur oud
  • in het bezit zijn van een attest dat overeenkomt met de uitzondering.
  • 10 dagen in quarantaine. Je laat je testen (PCR) op dag 1 en dag 7 dat je in België bent.
  • Ag-tests zijn niet mogelijk na aankomst uit een heel hoog risico land. Enkel PCR-tests zijn toegelaten.

8. Moet mijn kind in quarantaine?

Kinderen die symptomen vertonen moeten thuisblijven en getest worden door een zorgverlener (geen zelftest).

Het is momenteel niet verplicht om in quarantaine te gaan of zich te laten testen na een hoogrisicocontact, ongeacht uw vaccinatiestatus, zelfs als de besmette persoon iemand binnen uw huishouden is die zich niet kan isoleren. In dat geval is het wel aanbevolen om gedurende 7 dagen na het hoogrisicocontact een mondmasker te dragen bij contacten buiten het huishouden of, indien een mondmasker niet mogelijk is, een dagelijkse zelftest te doen. Deze aanbeveling geldt voor personen vanaf de leeftijd van 6 jaar en ouder.

9. Ik heb mij door een besmetting gedurende 7 dagen moeten isoleren. Op het einde van die periode is mijn CST nog niet beschikbaar. Hoe komt dat?

De isolatieperiode is 7 dagen + 3 dagen met extra beschermende maatregelen. In die 3 dagen draag je continu een mondmasker en beperk je je aantal contacten tot het strikt noodzakelijke: het is dus niet mogelijk om plaatsen waar het CST verplicht is te bezoeken aangezien het gaat om plaatsen waar het mondmasker niet steeds gedragen moet worden (restaurant, café, enz.) of waar er wel een mondmasker gedragen wordt, maar geen onderlinge afstand gehouden moet worden (kerk, enz.). Het CST zal dus pas opnieuw beschikbaar zijn vanaf de 12de dag na de dag waarop de positieve test afgenomen werd.

10. Hoe krijg ik mijn quarantainecertificaat?

Een quarantainecertificaat wordt verstuurd naar het e-mailadres dat je opgaf en/of naar je eBox die je online kan raadplegen via myebox.be. Als je dit quarantainecertificaat niet hebt ontvangen op een van deze twee kanalen maar je hebt wel een sms met de quarantaine-code ontvangen, dan kan je het via dit formulier aanvragen met volgende gegevens:

 • je rijksregisternummer
 • de 16-cijferige code die je per sms ontvangt (de quarantaine-code)
 • je GSM-nummer
 • je e-mailadres

Als je geen sms kan ontvangen, kan je een certificaat aanvragen via je huisarts.

11. Hoe krijg ik een herstelcertificaat?

Het is mogelijk om een herstelcertificaat te krijgen na een positieve PCR- of RAT-test.

Dit certificaat is beschikbaar op de 12de dag na de test en zal gedurende 180 dagen geldig blijven (vanaf de dag waarop de test afgenomen werd).

Aangezien het lange tijd niet mogelijk was om een herstelcertificaat te krijgen na een positieve RAT-test, kunnen personen die in oktober of later een positieve test hadden ook retroactief hun herstelcertificaat aanvragen.

Het certificaat is beschikbaar op mijngezondheid.belgie.be of in de CovidSafeBE-app.

12. Wie zijn de Field Agents? Wat is hun rol?

De GGC en de ziekenfondsen zetten dagelijks meer dan 60 field agents in om de Brusselaars te helpen bij het test- en tracingsproces. Ze zorgen voor de opvolging van personen besmet met Covid-19, hoog- en laagrisicocontacten, collectiviteiten en reizigers. Het is hun taak om te verwittigen, patiënten op de hoogte te brengen van de gezondheidsmaatregelen, te informeren en zelfs hulp te bieden aan wie daar het meest nood aan heeft.

De agents beantwoorden vragen over vaccinatie, reizen, het CST, enz. Wanneer een vraag buiten hun competenties ligt, verwijzen zij door naar de juiste dienst, zoals gemeentelijke diensten of ziekenfondsen.

13. Ik had een hoogrisicocontact. Wat moet ik doen?

Het is momenteel niet verplicht om in quarantaine te gaan of zich te laten testen na een hoogrisicocontact, ongeacht uw vaccinatiestatus, zelfs als de besmette persoon iemand binnen uw huishouden is die zich niet kan isoleren. In dat geval is het wel aanbevolen om gedurende 7 dagen na het hoogrisicocontact een mondmasker te dragen bij contacten buiten het huishouden of, indien een mondmasker niet mogelijk is, een dagelijkse zelftest te doen. Deze aanbeveling geldt voor personen vanaf de leeftijd van 6 jaar en ouder.