Inhoudstabel

Uitnodiging voor vaccinatie en het maken van een afspraak

1. Waarom gebruikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ander afsprakenplatform dan Vlaanderen en Wallonië? Wat betekent dit concreet?

Midden april nam het Brussels Gewest een nieuw afsprakenplatform in gebruik. Er werd beslist om uit het Doclr-systeem te stappen om een specifiekere toepassing te bouwen voor het vastleggen van vaccinatie-afspraken. Dit nieuwe systeem heet Bru-Vax.

Bru-Vax beantwoordt beter aan de Brusselse context. Het maakt het mogelijk om sneller en eenvoudiger afspraken te maken, binnen de lokale context. We willen namelijk flexibiliteit bieden aan de burger, door een vrije keuze van tijdstip en vaccinatiecentrum te geven. Tegelijkertijd willen we het proces ook zo eenvoudig mogelijk houden. Daarom stapten we over naar Bru-Vax.

Je hoeft je geen zogen te maken als je een afspraak hebt die gemaakt werd in het oude systeem of als je een uitnodiging ontving die werd verstuurd vanuit dit oude systeem. Zowel je afspraak als je uitnodiging blijven geldig. Meer info vind je verder in dit deel van de FAQ.

(update 19/04/2021)

2. Wie kan zich aanmelden voor vaccinatie op Bru-Vax?

Volgende mensen kunnen zich aanmelden voor een vaccinatie-afspraak:

·         Inwoners van het Brussels Gewest die geboren van 16 jaar of ouder

·         Mensen die in het Brussels Gewest werken en reeds een uitnodiging ontvingen

Bovendien kunnen mensen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en 65 of ouder zijn, zich meteen naar één van de tien Brusselse vaccinatiecentra begeven om zich te laten vaccineren. Op voorhand een afspraak maken is voor hen niet langer verplicht.  

(update 25/06/2021)

3. Wanneer kan ik mij laten vaccineren? 

 Fase 1a

De rusthuizen. Deze fase begon op 28 december met de vaccinatie van de bewoners en op 18 januari begon ook de vaccinatie van het personeel.

Op 18 januari werd ook van start gegaan met de vaccinatie van het zorgpersoneel in ziekenhuizen. Ze wordt uitgevoerd door het personeel zelf en/of door de arbeidsgeneesheer.

Februari/maart:

 • Op 2 februari werd begonnen met het vaccineren van het personeel in de eerstelijnszorg (huisartsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen, om te beginnen). Voor hen werden de eerste vaccinatiecentra geopend.

 • Maart: Bewoners en zorgpersoneel van andere collectieve zorginstellingen. De vaccinatieprocedure is een combinatie van uitnodiging naar een vaccinatiecentrum en vaccinatie ter plaatse.

In de volgende fase wordt er ook een regeling getroffen voor personen die niet mobiel zijn (nog uit te werken).

Fase 1b

Deze fase begon maart-april en omvat de stapsgewijze vaccinatie (van oud naar jong) van:

 • Mensen van 65 of ouder

 • Mensen van 18 tot en met 64 jaar met bepaalde risicofactoren

 • Mensen met een essentieel beroep

Fase 2

Deze is begonnen in april en omvat de vaccinatie van de rest van de bevolking ouder dan 18. Ze wordt stapsgewijs uitgenodigd, van oud naar jong.

(update 19/04/2021)

4. Hoe kan ik een afspraak maken? 

Je kan op twee manieren een afspraak maken voor vaccinatie, van zodra de doelgroep waartoe je behoort aan de beurt is:

 • Digitaal: surf naar bru-vax.brussels. Om je in te schrijven, heb je enkel je rijksregisternummer of BIS-nummer (als je geen rijksregisternummer hebt), een e-mailadres en GSM-nummer nodig. Je kan ook een buitenlands GSM-nummer ingeven. Dan moet je uiteraard wel de landcode (+xx) mee ingeven. Je kiest een vaccinatiecentrum en tijdstip naar keuze. Je ontvangt een bevestigingsmail met QR code. Neem die mee op de dag van je vaccinatie. Opgelet! Een vaccinatie bestaat meestal uit twee doses. Je bevestigingsmail vermeldt daarom ook meteen een afspraak voor je tweede dosis. Je kan het tijdstip daarvan wijzigen via een link in je bevestigingsmail, indien je dit wenst.

 • Telefonisch: bel naar het vaccinatiecallcenter op 02/214.19.19. Het callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 17.30u en in het weekend van 10.00u tot 17.30u. Noteer voor jezelf goed waar en wanneer je afspraak doorgaat. Voor telefonische afspraken heb je geen e-mailadres of GSM-nummer nodig.

(update 21/05/2021)

5. Hoe gebeurt de toewijzing van een tweede afspraak, als ik een vaccin krijg waarvoor een tweede dosis nodig is?

 • Onmiddellijk nadat je het tijdstip voor je 1ste afspraak hebt gekozen, wordt een 2de afspraak vastgelegd op het optimale moment.

 • Als dit moment voor jou niet mogelijk is, dan kan je dat via je bevestigingsmail zelf aanpassen. Als je niet over de digitale middelen beschikt om dit te doen, dan kan je deze tweede afspraak via het callcenter (02/214 19 19) laten verplaatsen.

 • Bij het aanpassen van het tijdstip voor je 2e afspraak, zal ook het tijdstip van je 1e afspraak geannuleerd worden en opnieuw ingepland moeten worden, om de correcte tijdspanne tussen beide vaccins te respecteren.

 • Werd je 1ste dosis al toegediend en wil je je 2de afspraak nog aan passen, dan moet je contact op nemen met het callcenter (02/214 19 19), zodat zij kunnen garanderen dat de correcte tijdspanne wordt gerespecteerd. Houd er wel rekening mee dat de mogelijkheden voor het verplaatsen van een 2de afspraak zeer beperkt zijn, omdat de tijdspanne tussen twee doses moet worden aangehouden. Het zou zelfs kunnen dat het helemaal niet mogelijk is omdat er gewoonweg geen tijdslots meer vrij zijn binnen deze periode.

(update 20/05/2021)

6. Wat is een INSZ-nummer of BIS-nummer en waar kan ik dat terugvinden?

Het INSZ of Identificatienummer van de Sociale Zekerheid is de unieke identificatiesleutel voor iedereen die in contact komt met de Belgische sociale zekerheid. Dus iedere burger met ofwel een Belgische identiteitsdocument ofwel een Belgisch verblijfsdocument heeft zo’n nummer. Het INSZ komt meestal overeen met het rijksregisternummer. Aan werknemers die niet in het Rijksregister opgenomen zijn, wordt een BIS-nummer toegekend uit het BIS-register van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het INSZ bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers de geboortedatum van de kaarthouder aanduiden. Bij het BIS-nummer wordt de geboortemaand met 20 of 40.

Je vindt dit nummer op documenten zoals:

 • de eID (elektronische identiteitskaart)

 • de elektronische kaart die wordt afgeleverd aan EU-burgers die in België verblijven

 • de verblijfstitel afgeleverd aan burgers van landen buiten de Europese Unie die in België verblijven

 • de ISI+ kaart (afgeleverd door het ziekenfonds aan mensen die niet over een elektronische identiteitstitel beschikken en die gebruik kunnen maken van een sociale dekking om zich te laten verzorgen in België).

 • het aanslagbiljet

 • het nummer van je pensioendossier

 • de vreemdelingenkaart

(update 19/04/2021)

7. Sinds midden april gebruikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw afsprakenplatform. Als ik een afspraak maakte via het ‘oude’ systeem, blijft die dan behouden?

Je bestaande afspraak blijft geldig. Je kan je op de geplande datum en tijdstip gewoon aanmelden, met je bevestigingsmail (indien je die ontvangen hebt). Als je een bestaande afspraak wilt wijzigen, dan kan je hiervoor naar het call center bellen (02/214.19.19). Houd hiervoor steeds je INSZ-nummer en je postcode bij de hand.

(update 19/04/2021)

8. Sinds midden april gebruikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw afsprakenplatform. Is mijn uitnodiging voor vaccinatie nog geldig voor dit nieuwe afsprakenplatform?

Absoluut. Je kan twee dingen doen:

 • Ofwel volg je de instructies in je uitnodiging. Het is namelijk zo dat als je een vaccinatiecode en een Brusselse postcode ingeeft, je automatisch wordt doorverwezen van het oude naar het nieuwe platform. Je komt dus sowieso goed terecht om je afspraak te maken.

 • Je surft meteen naar bru-vax.brussels of maakt telefonisch een afspraak via het callcenter. Ga voor meer info hierover naar de vraag “Hoe kan ik een afspraak maken?”.

(update 21/05/2021)

9. Het lukt me niet om het vaccinatiecentrum van mijn keuze aan te duiden. Wat kan ik doen? 

De beschikbare tijdsloten in de vaccinatiecentra worden vrijgegeven naargelang de vaccins die beschikbaar zijn. Zie je geen enkel vrij tijdslot in het vaccinatiecentrum van je keuze, dan betekent dit dat er op dat ogenblik geen plaats meer is. Probeer het een paar dagen later opnieuw.

Als dit het enige centrum is waar je je kan inschrijven, dan kan je je ook op de wachtlijst zetten. Het is echter belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Daarom raden we aan te kijken in welke andere centra je je ook nog kan inschrijven en daar onmiddellijk een afspraak te reserveren.

10. Ik heb technische problemen met Bru-Vax in mijn webbrowser. Wat nu?

Bru-Vax is momenteel niet optimaal te gebruiken met de webbrowser Internet Explorer. Gebruik een andere webbrowser voor je registratie. Heb je geen andere webbrowser (zoals Edge, Chrome,…) ter beschikking, wend je dan tot het callcenter op 02/214 19 1.

Bru-Vax is in principe optimaal te gebruiken op computer, laptop, tablet én smartphone.

(update 19/04/2021)

11. Ik ontving een uitnodiging, maar toch wordt mijn INSZ-nummer geweigerd. Wat moet ik doen?

Er kan wat vertraging zitten op de upload van INSZ-nummers (= rijksregisternummers of BIS-nummers) in ons systeem. Daarom raden wij je aan om de volgende dag nogmaals te proberen in te loggen.

Als je dan nog steeds toegang geweigerd wordt, neem dan contact op met het callcenter (02/214 19 19).

(update 19/04/2021)

(update 11/03/2021)

12. Ik behoor tot de doelgroep die momenteel wordt gevaccineerd, maar toch wordt mijn INSZ-nummer geweigerd. Wat moet ik doen?

Er kan wat vertraging zitten op de upload van INSZ-nummers (= rijksregisternummers of BIS-nummers) in ons systeem. Daarom raden wij je aan om de volgende dag nogmaals te proberen in te loggen.

Als je dan nog steeds toegang geweigerd wordt, neem dan contact op met het callcenter (02/214 19 19).

(update 19/04/2021)

13. Na het selecteren van mijn gewenste tijdstip en bevestiging van mijn SMS-code krijg ik de melding dat ik opnieuw gecontacteerd zal worden voor boeking. Wat is er fout gelopen?

Als je al een boeking hebt op je INSZ-nummer (= rijksregisternummer of BIS nummer) en GSM-nummer of e-mailadres, dan kan je daarbovenop geen extra boeking nemen. Als het systeem vaststelt dat er een andere boeking op je gegevens is, dan krijg je deze foutmelding. Twijfel je hierover, dan kan je het callcenter (02/214 19 19) bellen.

(update 19/04/2021)

14. Na het selecteren van mijn gewenste tijdstip en bevestiging van mijn SMS-code krijg ik de melding “Er is een fout opgetreden tijdens de boeking. Onze excuses, maar het door u aangevraagde tijdslot lijkt niet meer beschikbaar te zijn”. Is mijn boeking nu gelukt?

Je boeking is niet geslaagd. Je zal ook geen bevestigingsmail krijgen. Je kan best opnieuw in loggen en het boekingsproces opnieuw doorlopen. Bij een succesvolle boeking zal je een bevestigingsmail ontvangen. Als je problemen blijft ondervinden, neem dan contact op met het callcenter (02/214 19 19).

(update 19/04/2021)

15. Ik heb twee bevestigingsmails gekregen met hetzelfde onderwerp en dezelfde inhoud, heb ik nu twee afspraken geboekt?

Het kan gebeuren dat je door een technisch probleem 2 identieke bevestigingsmails (zelfde onderwerp en inhoud ) krijgt. Als beide mails dezelfde info bevatten, heb je echter maar 1 boeking (met mogelijk 2 afspraken, afhankelijk van het type vaccin) en mag je deze 2e mail negeren.

(update 19/04/2021)

16. Ik heb problemen met de leesbaarheid van het systeem. Wat nu?

Als je werkt vanop een computer of laptop, kan je de Ctrl toets van je toetsenbord indrukken en extra inzoomen door te scrollen. Het is echter aan te raden niet te veel te zoomen, want dit brengt de leesbaarheid van enkele andere velden in het systeem in het gedrang. Je kan aan de pijltjes onderaan de pagina zien of je nog naar links of rechts kan navigeren.

(update 19/04/2021)

17. Hoe kan ik een valse uitnodiging herkennen? 

Er zijn een aantal elementen waaraan je kan merken dat een uitnodiging niet echt is:

 • Komt de uitnodiging onverwacht? Ben je al gevaccineerd of denk je dat het nog lang je beurt niet is? Wees dan kritisch en bekijk de uitnodiging aandachtig.

 • Je krijgt steeds een persoonlijke uitnodiging via de post. Als je gegevens gekend zijn, krijg je ook een uitnodiging per sms of e-mail. Als je een sms of e-mail hebt ontvangen die niet vergezeld is van een brief, is dat dus niet normaal.

 • Officiële uitnodigingen per e-mail worden altijd verstuurd vanuit het adres cov19-vaccin@doclr.be en uitnodigingen per sms zijn steeds afkomstig van het nummer 8811. Controleer dus zeker de afzender als je een uitnodiging per e-mail of sms ontvangt.

  Opgelet: het e-mailadres van een afzender kan nagemaakt worden (gespoofd), dus blijf kritisch.

 • De officiële uitnodiging zal je naam vermelden. Als je een bericht ontvangt dat niet persoonlijk aan jou gericht is, dan is dat verdacht.

 • Je wordt uitgenodigd door de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid. Je krijgt geen uitnodiging van je gemeente, of van één van de fabrikanten van de vaccins (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, …).

 • De vaccins zijn gratis. Als er in het bericht wordt gevraagd naar financiële gegevens, moeten alle alarmbellen afgaan. Doe in geen geval wat er in het bericht gevraagd wordt.

Denk je dat je te maken hebt met een valse uitnodiging? Ga naar https://safeonweb.be/nl/actueel/kijk-uit-voor-valse-uitnodigingen-voor-vaccinatie om te kijken wat je kan doen.

(update 11/03/2021)

18. Wat als ik geen e-mailadres heb? 

Zonder e-mailadres kan je geen online afspraak maken. Als je zelf geen e-mailadres hebt, kan je dat van een familielid of naaste ingeven. De bevestigingsmail zal in dat geval ook naar die persoon verstuurd worden.
Als dat ook niet mogelijk is, dan kan je uiteraard nog steeds telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor naar het nummer dat in je uitnodiging wordt vermeld.

(update 07/03/2021)

19. Kan ik kiezen waar ik mij laat vaccineren? 

Wanneer je je afspraak boekt (telefonisch of via het online reservatiesysteem), kan je kiezen uit een aantal centra (degene die op dat moment open zijn naargelang de vaccinatiefases en de beschikbaarheid van de vaccins). Eens je hebt gekozen, kan je niet meer van vaccin en vaccinatiecentrum veranderen.

 (update 22/02/2021)

20. Als ik al een afspraak gemaakt heb, kan ik ze dan nog annuleren of verplaatsen? 

In je digitale afspraakbevestiging staat een knop om je afspraak te annuleren. Na annulering geeft het platform je opnieuw de mogelijkheid om een afspraak te boeken. Je zal dan een nieuwe afspraakbevestiging krijgen.

(update 22/02/2021)

21. Kan ik mijn afspraak doorgeven aan iemand anders? 

Nee, dat is niet mogelijk. Alle afspraken zijn persoonlijk en gekoppeld aan je rijksregisternummer.

(update 15/04/2021)

22. Vanaf welk e-mailadres worden de uitnodigingen verstuurd?

Alle officiële uitnodigingen worden verstuurd vanaf het e-mailadres cov19-vaccin@doclr.be

(update 09/03/21)

23. Ik werk voor een Europese instelling of ik ben gepensioneerd ambtenaar van een Europese instelling. Zorgen de Belgische autoriteiten voor mijn vaccinatie? 

Als je een geldig rijksregisternummer of BIS-nummer hebt, kom je in aanmerking voor vaccinatie in België, in het Gewest waarin je woont (Brussel, Vlaanderen of Wallonië).
Sommige mensen die voor de Europese instellingen werken, kunnen zich echter ook in een vaccinatiecentrum van hun werkgever laten inenten. Deze centra moeten er vooral voor zorgen dat burgers die omwille van hun specifiek statuut (tijdelijk verblijf, wonend in het buitenland, net aangekomen,…) moeilijk door de gemeenten kunnen worden gecontacteerd , ook toegang hebben tot vaccinatie.
De voorwaarden tot vaccinatie zullen in alle centra dezelfde zijn.

(update 17/03/2021)

24. Ik word dit jaar 16. Binnen welke doelgroep val ik dan?

Je kan je pas laten vaccineren vanaf het moment dat je 16 bent. Word je pas later dit jaar 16, dan moet je dus nog even wachten.

(update 25/06/21)

25. Mijn domicilie staat geregistreerd in het buitenland, maar ik verblijf momenteel op mijn tweede verblijfplaats, in België. 

 Je wordt voorlopig niet opgenomen in de te vaccineren doelgroep.

(update 22/02/2021)

26. Hoe werkt het wachtlijstsysteem in Brussel en hoe kan ik me inschrijven?

Vanaf 25 juni kan elke Brusselaar van 16 jaar of ouder zich laten vaccineren. Je hoeft je dus niet meer op de wachtlijst in te schrijven, tenzij je echt in een specifiek vaccinatiecentrum wil gevaccineerd worden.

Je kan je online inschrijven op de wachtlijst via dezelfde link waarop je ook een afspraak kan boeken: www.bru-vax.brussels. Een plaats op de wachtlijst is steeds gebonden aan een specifiek vaccinatiecentrum, dat je zelf kiest. Je kan je dus niet automatisch voor alle vaccinatiecentra op de wachtlijst plaatsen. Het is wel mogelijk om je voor meerdere centra op de wachtlijst te zetten. Dan herhaal je hetzelfde proces dus verschillende keren.

Indien mogelijk, is het echter aanbevolen om de beschikbaarheden van andere centra te controleren. Is dat absoluut niet mogelijk, dan kan je je op de wachtlijst zetten van je vaccinatiecentrum naar keuze.

(update 25/06/2021)

27. Ik heb me ingeschreven op de wachtlijst, maar heb geen mail of SMS ontvangen. Wat gebeurt er nu?

Als je de bevestiging van inschrijving op je scherm doorkrijgt, dan is je inschrijving goed ontvangen. Er wordt geen bevestigingsmail of SMS gestuurd. Je gegevens worden bijhouden op onze wachtlijst. Zodra er een vaccinoverschot is aan het einde van de dag omdat er mensen niet zijn komen opdagen, of als er voor de volgende dagen nog plekken beschikbaar zijn in de vaccinatiecentra, word je opgebeld door het callcenter en onmiddellijk verder geholpen om een afspraak in te plannen.

(update 19/04/2021)

Praktische info over de vaccinatiecentra

1. Waar kan ik mij laten vaccineren? 

Ontdek hieronder de vaccinatiepunten in het Brussels Gewest waar je terecht kan voor jouw coronavaccin.

Sinds 2 februari:

Pacheco (Test- en vaccinatiecentrum – Pachecolaan 42, 1000 Brussel).

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met metrolijnen 2 en 6 (halte Kruidtuin of Rogier), met buslijnen 61, 270, 271, 272, 470 en 620 (halte Kruidtuin) of met trams 3, 4, 25, 32, 55 (halte Rogier), 92, 93 (halte Kruidtuin) of met de trein via het station Brussel-Congres (120m van het vaccinatiepunt). Als je met de auto komt, kan je terecht in de nabijgelegen parkings City 2, Rogier en Passage 44.

Sinds 16 februari:

Heizel (Paleis 1, Heizel – Keizerin Charlottelaan 6, 1020 Laken)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met metrolijn 6 (halte Heizel), met tram 7 (halte Heizel), of met buslijnen 14 en 83 (halte Heizel). Als je met de auto komt, kan je parkeren op de parking van de Heizel.

Vanaf de week van 15 maart:

Vorst (Test- en vaccinatiecentrum Albert – Testcentrum & Vaccinatie personen met beperkte mobiliteit: Jupiterlaan 201, 1190 Vorst; Vaccinatie algemeen: Alsembergstesteenweg 203, 1190 Vorst)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijnen 48, 54, 37, 70 of met tram 51 (halte Albert). Als je met de auto komt, kan je parkeren op de parking BePark – Parking Albert 2 (Match Vorst).

Schaarbeek (Sporthal Crossing – Algemeen Stemrechtlaan, 22, 1030 Schaarbeek)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijnen 56 (halte Voltaire of Crossing) en 66 (halte Crossing of Louis Bertrand), of met tram 7 (halte Louis Bertrand).

Molenbeek (Gentsesteenweg 696, 1080 Molenbeek)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met tram 82 (halte Van Zande of Begraafplaats van Molenbeek) of met buslijnen 49 en 53 (halte Begraafplaats van Molenbeek).

Sint-Pieters-Woluwe (Mooi-Bos – Shetlander Dreef 15, 1150 Sint-Pieters-Woluwe)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijn 36 van de MIVB (halte Manoir d’Anjou), of buslijnen 544, 547, 548, 555 of 556 van De Lijn (halte Mater Dei).

Vanaf de week van 22 maart:

Anderlecht (RSCA – Theo Verbeecklaan 2, 1070 Anderlecht)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijn 46 van de MIVB of buslijnen 116, 117, 118, 140, 571, 572 of 810 van De Lijn (halte De Linde Plein). Als je met de auto komt, kan je terecht op de parking van het IZZ Bracops aan de René Henrystraat.

Sint-Lambrechts-Woluwe (Poseidon – Dapperenlaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijn 28 (halte Tomberg) of metrolijn 1 (halte Tomberg).

Ukkel (Egide Van Ophemlaan 110, 1180 Ukkel)

Dit vaccinatiepunt is bereikbaar met de trein via het station Ukkel Kalevoet (op 330m van het vaccinatiepunt), met tram 4 (halte Egide Van Ophem)  en met buslijnen 153, 154, 155 (halte Hercule Poirot) of 575 (halte Egide Van Ophem) van De Lijn.

Sinds 3 mei:

Militair Hospitaal (Bruynstraat 1, 1120 Neder-over-Heembeek)

Dit vaccinatiepunt kan je bereiken met buslijnen 47, 53, 56 en 57 (halte Militair Hospitaal; of DOO of DGHR Militair Domein (enkel voor lijn 47); of halte Mercator (enkel voor lijnen 56 en 57)). Als je met de auto komt, kan je parkeren op de nabijgelegen parking van het Militair Hospitaal.

(update 24/06/2021)

2. Hoe verloopt een vaccinatie in de praktijk? 

Check-in in het vaccinatiepunt

 • Meld je aan bij het vaccinatiepunt met je QR-code (op smartphone of papier) en je identiteitskaart.

 • Je temperatuur wordt gemeten (als die hoger is dan 38° C kan je niet gevaccineerd worden).

 • De vaccinator dient het Covid-19-vaccin toe.

Observatie: wachtruimte van het vaccinatiepunt

Check-out uit het vaccinatiepunt

 • Verlaat het vaccinatiepunt.

Registratie

 • Alle gegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer, postcode, vaccin, lotnummer, uur, plaats, datum) die nodig zijn om je vaccinatie te registreren en op te volgen, worden automatisch opgenomen in VaccinNet+ (de federale vaccinatiedatabank).

(update 30/03/21)

3. Is er een bewijs beschikbaar van mijn vaccinatie?

Sinds 16 juni is in België het Europees Digitaal Covid-certificaat beschikbaar. Het is belangrijk om tijdig je vaccinatiegegevens na te kijken, want deze gegevens worden overgenomen op je vaccinatiecertificaat. Uitgebreide informatie over wat het Covid-certificaat is, hoe je het kan krijgen en hoe je je vaccinatiegegevens kan nakijken vind je op deze pagina.

Dit document geldt als enige officiële  vaccinatiebewijs. Het kaartje dat je na je prik ontvangt in het vaccinatiecentrum, is dus geen officieel vaccinatiebewijs.

(update 18/06/2021)

4. Ik ben al gevaccineerd maar toch staat het niet geregistreerd. Wat moet ik doen?

Op dit ogenblik houd je best rekening met een periode van maximum 1 week (en minimum 48 uur) tussen het toedienen van je vaccin en de registratie op https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-egezondheid en https://www.mijngezondheid.belgie.be/.

Als je dan nog steeds geen registratie terugvindt in je persoonlijk medisch dossier, neem dan contact op met het callcenter via 02/214.19.19.

(update 07/05/2021)

5. Zijn de vaccinatiecentra toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit?

Alle Brusselse vaccinatiecentra zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Ze stellen ook een aantal rolstoelen ter beschikking. Je kan die echter niet op voorhand reserveren. In de vaccinatiecentra Heizel en Pacheco voorzien we bovendien extra assistentie om minder mobiele mensen te begeleiden.

(update 11/03/2021)

6. Welke mobiliteitsoplossingen worden er aangeboden voor wie zich moeilijk naar het vaccinatiecentrum kan begeven? 

In nauwe samenwerking met verschillende partners werden er een aantal vervoersoplossingen uitgewerkt voor deze mensen:

Gratis openbaar vervoer bij de MIVB:

  • Sinds 17/03 biedt de MIVB gratis tickets aan waarmee Brusselaars gratis naar één van de vaccinatiecentra in het Gewest te kunnen gaan. Je kan gebruik maken van het initiatief als je in aanmerking komt voor vaccinatie in Brussel. Je kan je tickets aanvragen door een vakje aan te vinken bij het maken van je afspraak op Bru-Vax (meer informatie hierover vind je hier: https://coronavirus.brussels/nl/gratis-vervoer/). Zodra je je afspraak hebt bevestigd, ontvang je in je bevestigingsmail één of twee “Eventpass”-codes (naargelang het aantal doses dat nodig is voor je vaccin). Ga vervolgens naar een GO-verkoopautomaat van de MIVB en geef daar je codes in. Je ontvangt dan twee heen-terugtickets die geldig zijn op het volledige MIVB-net.
  • Heb geen e-mailadres of computer, of kan je daar moeilijk mee overweg, dan kan je ons callcenter bellen op 02/214.19.19.
  • Ben je klant bij de TaxiBus-dienst van de MIVB? Ook jij kan gratis naar het vaccinatiecentrum op de dag van je afspraak. Boek je gratis heen-terugreis vooraf via de gebruikelijke “toegankelijkheidslijn”: 02/515.23.65.
  • TaxiBus is een specifieke vervoersdienst, aangeboden door de MIVB aan personen met een beperking. Meer informatie over deze dienst kan je vinden op taxibus.be. Je kan je daar ook inschrijven voor de dienst..

Gratis vaccinatietickets bij de NMBS

De treinstations Ukkel Kalevoet en Brussel Congres liggen vlakbij een vaccinatiepunt.

Kom je met de trein, dan moet je vooraf een gratis vaccinatieticket aanschaffen. Dat kan via de website of de app van de NMBS, aan één van de verkoopautomaten of aan het loket. Dit ticket is geldig voor een heen-terugreis in 2de klas op de dag van je vaccinatie.

Bij controle door de treinbegeleid(st)er moet je je Vaccinatieticket én de bevestiging van je vaccinatie-afspraak (op papier, e-mail of sms) tonen. Als je je afspraak telefonisch maakte (en dus geen digitale bevestiging hebt), wordt je uitnodigingsbrief in het vaccinatiepunt afgestempeld.

Je kan dit ticket voor beide vaccinatie-afspraken aanvragen.

Lokale strategieën op initiatief van de Brusselse gemeenten

Verschillende Brusselse gemeenten bieden vervoersoplossingen aan om senioren te helpen. Kijk voor meer informatie over deze initiatieven in je gemeentekrant, op de Facebookpagina van je gemeente, enz.

 • De ziekenfondsen bieden ook een vervoersdienst aan voor personen met een beperkte mobiliteit. Kijk op de website van je ziekenfonds voor meer informatie over de gebruiks- en terugbetalingsvoorwaarden. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kan je je vervoer aanvragen via onderstaande telefoonnummers of e-mailadressen:
  • Partenamut – Onafhankelijke mutualiteit: Transportline – 078 15 50 91
  • Socialistische mutualiteit: Soli-transport – 02/546.15.13 – solidaritel@fmsb.be
  • Christelijke mutualiteit: Proximité Santé ASBL  – 02 644 51 31
  • Liberale mutualiteit: Cosedi Bruxelles – 02/218.77.72 – info@cosedi.be
  • Neutrale mutualiteit: Solumob – 02/217.44.44 of via reservation@solumob.be

(update 24/06/2021)

7. Wat als ik me niet zelf naar een vaccinatiecentrum kan verplaatsen?

Sinds 26/04/2021 zet het Brussels Gewest mobiele teams in voor thuisvaccinatie.

In de huidige fase worden die mobiele teams wel enkel ingezet in hoogst uitzonderlijke situaties: ze zijn strikt voorbehouden voor mensen die zich echt onmogelijk zelf naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven.

Het gaat dan om mensen die al lang bedlegerig zijn, mensen met een ernstige fysieke handicap of met ernstige psychiatrische problemen of om mensen die omwille van een andere fysieke of mentale aandoening geen enkele mogelijkheid hebben om zich via de geijkte manieren aan te bieden voor vaccinatie.

In een latere fase zullen de mobiele teams ook een belangrijke rol spelen bij de vaccinatie van de meest precaire doelgroepen (daklozen, transmigranten, …).

(update 24/06/2021)

8. Wie komt in aanmerking voor thuisvaccinatie door een mobiel team?

Op dit moment kan alleen wie zich echt met geen enkele mogelijkheid zelf naar een vaccinatiecentrum kan begeven, gebruik maken van deze mogelijkheid.

Het gaat dan om mensen die al lang bedlegerig zijn, mensen met een ernstige fysieke handicap of met ernstige psychiatrische problemen of om mensen die omwille van een andere fysieke of mentale aandoening geen enkele mogelijkheid hebben om zich via de gebruikelijke manieren aan te bieden voor vaccinatie.

Denk je dat je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie? Neem dan contact op met je huisarts. Die moet op basis van objectieve criteria bepalen of je al dan niet in aanmerking komt voor deze regeling.

Personen met een beperkte mobiliteit of mensen die zich mits begeleiding naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven, komen niet in aanmerking voor deze oplossing. Voor hen zijn er wel specifieke vervoersoplossingen voorzien. Zie hiervoor de vraag “Welke mobiliteitsoplossingen worden er aangeboden voor wie zich moeilijk naar het vaccinatiecentrum kan begeven?”.

(update 09/04/2021)

9. Hoe kan ik een afspraak maken om thuis gevaccineerd te worden?

Enkel huisartsen kunnen een vaccinatieafspraak maken voor wie in aanmerking komt voor thuisvaccinatie.

Er werd wel gevraagd dat elke huisarts maximaal 12 patiënten inschrijft. Thuisvaccinatie is namelijk moeilijk te organiseren en met deze beperking willen we voorkomen dat mobiele teams worden ingezet waar het niet nodig is.

Denk je dat je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie? Neem dan contact op met je huisarts. Die bekijkt op basis van objectieve criteria of dit al dan niet het geval is.

Als je huisarts heeft beslist dat je thuis gevaccineerd kan worden, zijn er twee mogelijkheden:

 1. Het mobiele team komt langs om je thuis te vaccineren. In dit geval is de vaccinatie gratis.

 2. Als je wil dat je eigen huisarts je thuis komt vaccineren, dan moet je de consultatie van de huisarts zelf betalen

(update 09/04/2021)

10. Ik wil graag helpen in de vaccinatiecentra. Hoe kan ik weten of ik hiervoor in aanmerking kom en wat ik moet doen? 

Op dit ogenblik zijn er nog steeds mensen nodig, met of zonder medische achtergrond, om te helpen in de vaccinatiecentra (om te vaccineren, of de vaccins voor te bereiden, of voor administratieve en logistieke taken). Je vindt meer informatie en het inschrijvingsformulier op https://coronavirus.brussels/vaccination-menu/.

(update 15/04/2021)

11. Als ik help in een vaccinatiecentrum, heb ik dan recht op een vaccinatie voor ik begin te werken? 

Als je effectief in een vaccinatiecentrum werkt, word je gevaccineerd. Je moet uiteraard ook aanwezig zijn voor je tweede dosis.

(update 15/04/2021)

Bijzondere doelgroepen

1. Welke jongeren komen in aanmerking voor vaccinatie omdat ze risicopatiënt zijn?

Sinds 1 juli kunnen ook jongeren die risicopatiënt zijn, zich laten vaccineren. Het gaat om jongeren tussen 12 en 15 jaar, met een bepaalde aandoening waarvan wetenschappelijk blijkt dat zij bij besmetting een groter risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte, op hospitalisatie of zelfs op overlijden door COVID-19.

Specifiek voor jongeren met een zeldzame aandoening wil men vooral aandacht schenken aan de groep waarbij de aandoening een impact heeft op cardiovasculair, respiratoir of neurologisch gebied.

Het gaat dus om patiënten van 12 tot 15 jaar met:

 • chronische nierziekten (sinds minstens 3 maanden)
 • chronische leverziekten (sinds minstens 6 maanden)
 • bloedkankers (bv. leukemie)
 • het syndroom van Down
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)
 • een verstoord immuunsysteem; ze lijden m.a.w. aan immunodeficiëntie of gebruiken immunosuppressiva
 • actieve HIV/AIDS
 • sommige zeldzame aandoeningen (zie lijst Orphanet).

(update 05/07/2021)

2. Hoe worden de lijsten met jonge risicopatiënten opgemaakt?

De lijsten met risicopatiënten worden opgesteld op basis van de gegevens uit de dossiers van de behandelend arts-specialist/pediater en de huisarts.

Volgens de wet moeten jongeren overeenkomstig hun leeftijd en maturiteit worden betrokken bij de uitoefening van hun patiëntenrechten. Bovendien worden ze geleidelijk aan steeds zelfstandiger. Daarom is het belangrijk dat in de groep patiënten van 12 tot 15 jaar de minderjarige zelf ook betrokken wordt bij het proces.

Dit betekent dat 12-15 jarigen minstens gehoord worden nadat ze voldoende en correct geïnformeerd werden op hun eigen niveau en dat de pediater of huisarts streeft naar een consensus met de ouders. Dat is ook zo in de reguliere gezondheidszorg voor andere verstrekkingen (en vaccins).

Concreet stappenplan voor toevoeging op de lijst met risicopatiënten:

 • Als een jongere tot de risicogroep behoort, neemt de behandelend arts (arts-specialist/pediater) zelf contact op met die jongere en zijn/haar ouders (via e-mail, telefonisch of tijdens een consult, …) om hen uit te nodigen voor overleg.
 • Als het nodig of nuttig is, kan de huisarts of een andere arts ook betrokken worden bij het overleg met de jongere en zijn/haar ouders. Belangrijk is dat de betreffende arts het resultaat van dit overleg registreert in het dossier: de conclusie en de toestemming van de ouders en de jongere, moeten helder worden vastgelegd.
 • Als de betrokken jongere gevaccineerd wil worden, geeft de behandelend arts-specialist/pediater het rijksregisternummer van de jongere door aan de referentie-pediater in het ziekenhuis (SPOC pediater). Met het rijksregisternummer kan de referentie-pediater dan via de ‘Corona Vaccination web app’ op het e-healthplatform de patiënt manueel toevoegen aan de vaccinatiecodedatabank (VCD), zodat de jongere (prioritair) wordt opgeroepen voor vaccinatie. Toevoegingen aan de VCD zijn mogelijk sinds 1 juli.
 • Jongeren met het syndroom van Down worden niet altijd actief opgevolgd door een pediater. Daarom zal de huisarts – na overleg met de jongere en de ouders – het rijksregisternummer doorgeven aan een pediater om ook hen toe te voegen aan de risicogroep.
 • De geselecteerde jongeren ontvangen vervolgens een uitnodiging waarmee ze zich kunnen laten inenten in een vaccinatiecentrum (tenzij ze vallen onder de uitzondering voor personen die hun woning niet kunnen verlaten, en dus in aanmerking komen voor mobiele vaccinatie aan huis).

(update 05/07/2021)

3. Hoe kan je als jongere nagaan of je op de lijst met risicopatiënten staat?

Vanaf 1 juli kan je behandelend arts je als risicopatiënt (laten) toevoegen aan de lijst. Voor hij/zij dat doet, moet er altijd eerst een contact (via e-mail, telefonisch of via een consult) plaatsvinden tussen jou, je ouders/voogd en de arts om het belang van vaccinatie te bespreken, zodat je op een goed geïnformeerde manier tot een beslissing kan komen waar iedereen zich in kan vinden.

We vragen je dus om niet zelf naar je huisarts of pediater te bellen als je alleen wil weten of je op de lijst staat. De dokter zal je zelf contacteren als je tot de risicogroep behoort. Ben je tegen 12 juli nog niet gecontacteerd door je behandelend arts? Dat kan je beschouwen als een goed teken. Het wil namelijk zeggen dat je niet tot de risicogroep behoort, en dat het risico op zware complicaties bij een besmetting met Covid-19 voor jou laag is.

Als je niet gecontacteerd wordt, is de kans klein dat je een risicopatiënt bent. Denk je dat je toch tot de risicogroep behoort en heeft je behandelend arts je niet gecontacteerd voor 12 juli? Neem dan zelf contact op met je behandelend arts-specialist/pediater. Deze kan je indien nodig altijd nog toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na 12 juli.

(update 05/07/2021)

4. Waar worden jonge risicopatiënten gevaccineerd?

De meeste jongeren zullen gevaccineerd worden in een vaccinatiecentrum. Uitzonderingen hierop zijn bedlegerige jongeren en/of jongeren die onder strikte medische indicaties staan (met bv. ernstige psychiatrische stoornissen, een ernstige fysieke handicap) en die hun verblijfplaats nooit onder normale omstandigheden kunnen verlaten. Zij komen in aanmerking voor thuisvaccinatie door hun huisarts of een mobiel vaccinatieteam.

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor een thuisvaccinatie, contacteer je best je huisarts. Die zal nagaan of je inderdaad thuis gevaccineerd kan worden (hierbij wordt eventueel ook met je thuisverpleegkundige overlegd). Als dat zo is, regelt de huisarts de thuisvaccinatie. De meeste huisartsen zullen deze thuisvaccinaties zelf doen. Lukt dit niet, dan kan het mobiele vaccinatieteam je komen vaccineren.

(update 05/07/2021)

Algemene info over het coronavirus en de vaccins tegen Covid-19

1. Ik ben moslim. Mag ik me laten vaccineren tijdens de vastenperiodevan de Ramadanmaand? 

De periode van de vasten tijdens de ramadanmaand, die begon op 13 april 2021, valt samen met de vaccinatiecampagne en roept bepaalde angsten en vragen op bij de moslimbevolking.

Ben je moslim, dan stelt het Executief van de Moslims van België (EMB), gesteund door de Raad der Theologen je gerust: vaccins (hetzij tegen Covid of iets anders) interfereren op geen enkele manier met de naleving van de vasten en beïnvloeden de geldigheid ervan ook niet.

De Raad der Theologen voegt hieraan toe dat het vaccin onontbeerlijk blijft om mensenlevens te redden.

Kijk voor meer informatie op https://www.embnet.be/nl/zich-laten-vaccineren-de-vastenperiode-van-de-ramadanmaand
(update 19/04/2021)

2. Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? 

Sinds 23 juni is het mogelijk om te kiezen voor ofwel het unidosis-vaccin van Johnson & Johnson, ofwel één van de twee andere beschikbare vaccins: Pfizer of Moderna. Het AstraZeneca-vaccin wordt niet meer toegediend als eerste dosis, enkel nog als tweede dosis (voor wie dus eerder al een eerste dosis van het vaccin toegediend kreeg).

Voortaan kan je ook in Bru-Vax zien waar en wanneer het unidosis-vaccin van Johnson & Johnson beschikbaar is. De overige slots tonen niet of het gaat om een Pfizer- of Moderna-vaccin. Ter herinnering: dit zijn allebei vaccins die in twee doses worden toegediend, met een vergelijkbare termijn tussen beide doses (meer info in de volgende vraag ).

(update 24/06/2021)

3. Welke termijn zit er tussen twee vaccindoses (twee prikken)? 

Dat hangt af van het vaccin:

 • Pfizer: tussen 28 en 35 dagen

 • Moderna: 4 weken

 • AstraZeneca: 8 weken

(update 22/02/2021)

4. Hoe werkt een coronavaccin? 

Dat wordt eenvoudig uitgelegd in de infographic in bijlage, deel ‘Hoe werkt een coronavaccin?’.

(update 22/02/2021)

5. Welke vaccins zijn er? 

Dat wordt eenvoudig uitgelegd in de infographic in bijlage, deel ‘Er zijn drie soorten vaccins’.

(update 22/02/2021)

6. Is een coronavaccin verplicht? 

Neen, het coronavaccin is niet verplicht.

(update 22/02/2021)

7. Hoeveel kost het coronavaccin? 

Het coronavaccin is gratis.

(update 22/02/2021)

8. Als ik al Covid heb gehad, moet ik dan nog gevaccineerd worden? 

Er kan vandaag niet worden bevestigd dat iemand die al in contact is gekomen met Covid-19 ook immuun blijft voor de ziekte, en voor hoe lang. Wat wel zeker is, is dat er herinfecties worden gemeld. Bovendien is het praktisch onhaalbaar om bij iedereen na te gaan of hij/zij antilichamen tegen Covid-19 in het bloed heeft, en of dus een vaccinatie aangewezen is.

We raden iedereen dus aan om zich te laten vaccineren.

(update 22/02/2021)

9. Wat als ik bijwerkingen krijg? 

Voor het coronavaccin is er een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet. Zo kunnen we snel ingrijpen als dit nodig is.

Krijg je na vaccinatie last van bijwerkingen die al dan niet in de bijsluiter staan vermeld? Dan kan je dit melden aan het FAGG. Dat kan via https://www.fagg.be/nl/bijwerking of via je huisarts of verzorgers.

Experts van het FAGG evalueren die bijwerkingen. Dergelijke bevindingen worden ook wereldwijd gedeeld. Door de gegevens op grote schaal bijeen te brengen, worden eventuele signalen sneller ontdekt.

(update 22/02/2021)

10. Ik ben zwanger. Mag ik me dan laten vaccineren?

In tegenstelling tot eerdere aanbevelingen, en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen, stelt de Hoge Gezondheidsraad dat alle zwangere vrouwen idealiter prioritair gevaccineerd zouden worden (fase 1b van de campagne). De reden is dat zij een verhoogd risico lopen op ernstige Covid-19 en op premature bevalling. De beschikbare mRNA-vaccins tegen Covid-19 (Pfizer en Moderna) kunnen veilig aan hen worden toegediend.

Als je als zwangere vrouw kampt met aandoeningen, zoals een verhoogde BMI vóór de zwangerschap, hoge bloeddruk, diabetes, enz., dan is dat een bijkomend argument om vaccinatie aan te bevelen. Dit is ook het geval bij een verhoogd besmettingsrisico (bijvoorbeeld bij zorgverleners).

Bij zwangere vrouwen worden niet meer bijwerkingen gemeld na vaccinatie. Bij koorts tot 24-48u na vaccinatie, beveelt de Hoge Gezondheidsraad paracetamol aan volgens de aanbevolen dosering (https://www.bcfi.be/nl/chapters/9?frag=6437). Indien de koorts aanhoudt of er andere verschijnselen optreden, moet je je arts raadplegen.

Lees hier het advies van de HGR (15/4/21): https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210422_hgr-9622_vaccinatie_zwangere_borstvoeding_vrouw_vweb_1.pdf

Bekijk hier de video van Dr Isabelle Dehaene, gynaecologe in het UZ Gent: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/02_NL_VaccinerenBijZwangerschap.mp4

(update 29/04/2021)

(update 29/04/2021)

11. Kan vaccinatie tegen Covid-19 mijn vruchtbaarheid verminderen?

Wanneer je COVID-19 doormaakt of gevaccineerd wordt, ontwikkel je antistoffen tegen de uitsteekseltjes van het coronavirus. Er is slechts een minieme overeenkomst tussen het eiwit van die uitsteekseltjes en een eiwit dat een rol speelt in de vorming van de placenta bij een prille zwangerschap (syncytine-1). Die overeenkomst is te klein om ook maar enig effect te hebben op de placenta. Als dat wel het geval zou zijn, dan zouden ook banale coronavirussen, die verkoudheden veroorzaken, de vruchtbaarheid aantasten, want alle coronavirussen hebben diezelfde minimale overeenkomst. Dit wordt echter helemaal niet waargenomen. Er is dus geen reden tot ongerustheid. Ook de zwangerschapsstatistieken in de VS bevestigen dit.

De vaccins hebben ook geen impact op de vruchtbaarheid van mannen.

(update 26/04/2021)

12. Wat zijn de bijwerkingen van de Covid-19 vaccins? 

Zoals bij ieder vaccin kunnen er enkele ongewenste bijwerkingen optreden. De gebruikelijke bijwerkingen zijn dezelfde als die van heel wat andere vaccins:

 • Lokale bijwerkingen: pijn op de plaats van de inspuiting, roodheid, zwelling.

 • Algemene bijwerkingen: koorts, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, diarree.

Het zou kunnen dat je allergisch bent aan een van de bestanddelen van het vaccin en dat er een allergische reactie optreedt (huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, …), hoewel dit uiterst zeldzaam is (11/1.000.000). Dit kan zich ook voordoen bij andere vaccins.

In dat geval spreken we over het risico op ernstige bijwerkingen. Het is belangrijk dat je weet dat zulke ernstige bijwerkingen in minder dan 0.5% van de gevallen voorkomen en dat ze vaak geen enkel gevolg hebben als ze tijdig en adequaat behandeld worden. Om die reden staan de vaccinatiecentra onder medisch toezicht en werd het nodige materiaal voorzien.

Er is vastgesteld dat er meer reacties zijn op de tweede dosis, dat mensen ouder dan 55 minder risico hebben op bijwerkingen en dat de meeste bijwerkingen licht tot gematigd zijn en snel verdwijnen (bijna 90% gedurende de eerste week).

Het FAGG publiceert wekelijks een cumulatief overzicht van de gemelde bijwerkingen ten gevolge van de toediening van een Covid-19-vaccin. Alle gerapporteerde bijwerkingen worden hierin opgenomen, om na te gaan of er al dan niet een verband is met de vaccinatie. Je kan dit overzicht raadplegen in de berichtgeving van het FAGG.

(update 22/02/2021)

13. Zal vaccinatie de maatregelen m.b.t. afstand en hygiëne opheffen?

Vaccinatie zal er niet voor zorgen dat we in één ruk alle vrijheden gaan kunnen herwinnen. Jezelf beschermen door de maatregelen i.v.m. afstand en hygiëne (maar ook verluchting) na te leven, zal nog enige tijd van cruciaal belang blijven en dit om meerdere redenen:

 • het vaccin beschermt niet onmiddellijk na toediening;

 • de hele bevolking zal niet meteen gevaccineerd zijn;

 • de duur van de bescherming werd nog niet wetenschappelijk vastgesteld;

 • hoewel iemand die gevaccineerd werd beter beschermd is tegen het virus, weten we nog niet goed in welke mate hij/zij het virus nog kan overdragen aan anderen die nog niet gevaccineerd zijn.

Er wordt nog verder onderzocht hoe besmettelijk iemand is die gevaccineerd werd.

(update 22/02/2021)

14. Wie komt in aanmerking voor een vaccin? 

Iedereen die ouder is dan 16, een rijksregisternummer of BIS-nummer heeft en gedomicilieerd is in België komt in aanmerking. Voor wie niet aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld daklozen, transmigranten, …), werden er specifieke oplossingen uitgewerkt samen met de actoren op het terrein. Zo zijn op 19 mei de mobiele teams gestart met de vaccinatie van daklozen, ondersteund door verenigingen die actief zijn in de sector.

(update 25/05/2021)

15. Wat als ik me niet wil laten vaccineren?

Je laten vaccineren wordt sterk aangeraden, maar is niet verplicht.
(update 15/04/2021)

16. Hoe kan ik gebruik maken van de gratis PCR testen deze zomer?

Vanaf 1 juli tot eind september heb je recht op twee gratis PCR-testen om naar het buitenland te reizen. Om in aanmerking te komen voor de gratis PCR-testen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bent 6 jaar of ouder
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België
 • Je hebt nog geen vaccinatie-uitnodiging gekregen
  OF je werd minder dan 30 dagen geleden uitgenodigd
  OF je bent nog niet volledig gevaccineerd.

Als je nog niet volledig gevaccineerd bent, heb je recht op de gratis PCR-tests tot 14 dagen na toediening van je laatste vaccindosis:

 • AstraZeneca: je kreeg je 1ste dosis minder dan 84 dagen geleden (als je 1ste dosis werd toegediend voor 22 mei), of minder dan 70 dagen geleden (als je 1ste dosis werd toegediend na 22 mei)
 • Moderna of Pfizer: je kreeg je 1ste dosis minder dan 49 dagen geleden
 • Johnson&Johnson: je kreeg je eenmalige dosis minder dan 14 dagen geleden

Als je eerder dan 1 juli op reis vertrekt, dan heb je helaas geen recht op de gratis testen.

 Als je aan de voorwaarden voor de gratis testen voldoet en vóór 1 juli al een afspraak maakte  voor een test na 1 juli heb je recht op een terugbetaling. Meer info over deze terugbetalingsprocedure volgt later.

(update 05/07/2021)

17. Hoe kan ik mijn gratis PCR-test krijgen?

Als je gebruik wil maken van je gratis PCR-test, moet je eerst je gratis testcode aanvragen via je persoonlijk dossier op mijngezondheid.belgie.be. Je kan enkel testcodes aanvragen voor jezelf en voor je kinderen.

Surf vervolgens naar brussels.testcovid.be om je testafspraak te boeken. Tijdens het boekingsproces moet je dan de code voor de gratis PCR-test ingeven.

Opgelet! Eens je je testcode hebt aangevraagd, blijft die slechts 10 dagen geldig. Je moet je dus binnen de 10 dagen na de aanvraag van je testcode laten testen. Wacht je langer dan deze 10 dagen, dan verliest de code zijn geldigheid.

(update 05/07/2021)

18. Hoe lang blijven mijn gratis testcodes geldig?

Zodra je je testcode hebt aangevraagd, blijft die slechts 10 dagen geldig. Je moet je dus binnen de 10 dagen na de aanvraag van je testcode laten testen. Wacht je langer dan deze 10 dagen, dan verliest de code zijn geldigheid.

Opgelet! Eens je een code hebt aangevraagd, wordt die als gebruikt beschouwd, ook al boek je er geen afspraak mee. Vraag dus enkel een code voor een gratis PCR-test aan als je echt van plan bent om je binnen de 10 dagen te laten testen.

Als je geen recht hebt op een gratis PCR-test omdat je niet aan de voorwaarden voldoet, of omdat je je twee gratis codes al hebt gebruikt, dan kom je wel nog in aanmerking voor een betalende PCR-test voorafgaand aan een reis. Ook hiervoor moet je op voorhand een afspraak maken via www.brussels.testcovid.be.

(update 05/07/2021)

19. Waar vind ik meer informatie? 

Als je op zoek bent naar extra informatie, kan je daarvoor terecht op deze nuttige websites:

20. Wie mag het AstraZeneca vaccin krijgen?

België vroeg recent samen met een aantal andere landen aan het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) om een risico-batenanalyse te maken voor de verschillende leeftijdscategorieën. In afwachting van deze EMA-update had België het vaccin tijdelijk voor mensen van 56 jaar of ouder voorbehouden.

Op 25/04 kwam het wetenschappelijk comité van het EMA tot de conclusie dat het risico op ernstige Covid-19 globaal veel hoger ligt dan dat op ernstige bijwerkingen, zoals bloedklonters in combinatie met verlaagde bloedplaatjes. Deze bijwerking van het AstraZeneca-vaccin komt slechts in heel zeldzame gevallen voor, en dan vooral bij jongere mensen.

De Interministeriële Conferentie besliste nu op basis van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force Vaccinatie om het AstraZeneca-vaccin te gebruiken vanaf 41 jaar. Op die leeftijd zijn de voordelen zeker groter dan het zeldzame risico.

Het EMA bleef ook bij haar aanbeveling om bij iedereen die reeds een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin kreeg, ook de tweede dosis toe te dienen, acht tot twaalf weken na de eerste en dit voor alle leeftijden.

Indien je al beide afspraken vastlegde voor een AstraZeneca vaccin, met een termijn van 12 weken tussen beide doses, dan is het niet mogelijk om de tweede afspraak alsnog te vervroegen.

(update 07/05/2021)

21. Wie mag het Johnson & Johnson-vaccin krijgen?

Sinds 23 juni kan elke Brusselaar van 18 jaar of ouder  kiezen voor het Johnson & Johnson vaccin. Het online reservatieplatform geeft duidelijk weer waar en wanneer je hiervoor afspraak kan maken.

Ook personen jonger dan 41 jaar komen hiervoor dus in aanmerking, op voorwaarde dat ze hun geïnformeerde toestemming geven tijdens de reservatie.

(update 23/06/2021)

22. Is er een hoger risico op deze nevenwerkingen bij bepaalde risicopatiënten?

Er is geen aanwijzing dat de zeldzame nevenwerkingen meer optreden bij bepaalde risicopatiënten. (update 07/04/2021)

Een PDF-versie van van deze FAQ kan je hier downloaden.