Vanaf 23 mei 2022 gelden er enkel nog maatregelen voor reizigers die uit een land met een heel hoog risico (terug)komen.

Belangrijk: Je mag niet reizen wanneer je in quarantaine of isolatie zit. Indien je in het buitenland in quarantaine of isolatie zit, moet je deze daar vervolledigen alvorens je naar België kan terugkeren. Enkel in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de gezondheidsautoriteiten kan van deze regel afgeweken worden.

De meest recente informatie kan je terugvinden op de federale website.

1. Reis je vanuit een land met een heel hoog risico naar België?

– Vul het PLF in binnen 6 maanden voor je aankomst in België.

– Kijk na welk COVID-certificaat je hebt op www.covidsafe.be. Je vroeg dit in principe al aan vóór vertrek. Er bestaan drie soorten certificaten:

 • Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus. Voor certificaten die volledige vaccinatie met slechts 1 prik aantonen is er wachttijd van 2 weken voordat deze gebruikt kunnen worden (indien het vaccin EMA-gecertificeerd is of Covishield). Sinds 1 september 2021 worden in België onder bepaalde voorwaarden ook vaccinatiecertificaten van buiten de EU aanvaard, in afwachting van een equivalentie-akkoord met de EU. Een certificaat van volledige vaccinatie (1/1 voor Johnson&Johnson, 2/2 voor Moderna, Pfizer en AstraZeneca) is 270 dagen (9 maanden) geldig. Na de herhalingsdosis blijft het vaccinatiebewijs onbeperkt geldig.
 • Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19. Dit kan ofwel een digitaal EU-COVID-certificaat van herstel zijn, uitgegeven door één van de EU-lidstaten, ofwel een herstelcertificaat uitgereikt in een land dat niet behoort tot de EU maar dat wel als equivalent wordt beschouwd. Deze certificaten worden uitgereikt op basis van een positief resultaat van een PCR-test of een positief resultaat van een snelle antigeentest. Het herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen tot 180 dagen na de positieve test.
 •  Een testcertificaat bewijst dat je een test onderging waarvan het resultaat negatief was. Dit kan een negatieve PCR-test zijn afgenomen max. 72 uur vóór aankomst in België of een negatieve Ag-test afgenomen max. 24 uur vóór aankomst in België.

2. Kom je terug uit een heel hoog risico land binnen de EU/Schengenzone?

Je woont in België:

 • Je hebt een vaccinatie- of herstelcertificaat:
  • Je hoeft je niet te laten testen of in quarantaine te gaan.
 • Je hebt geen vaccinatie- of herstelcertificaat:
  • Laat je je testen op dag 1 (PCR). Je blijft in quarantaine in afwachting van het resultaat. Je moet je niet laten testen op dag 1 wanneer je bij aankomst in België een geldige negatieve test van max. 72 uur oud bij je hebt. Je laat je nog eens testen op dag 7 (PCR).
  • Ag-tests zijn niet mogelijk na aankomst uit een heel hoog risico land. Enkel PCR-tests zijn toegelate

Je woont niet in België:

 • Je hebt een vaccinatie- of herstelcertificaat:
  • Je hoeft je niet te laten testen of in quarantaine te gaan.
 • Je hebt geen vaccinatie- of herstelcertificaat:
  • Laat je je testen op dag 1 (PCR). Je blijft in quarantaine in afwachting van het resultaat. Je moet je niet laten testen op dag 1 wanneer je bij aankomst in België een geldige negatieve test van max. 72 uur oud bij je hebt. Je laat je nog eens testen op dag 7 (PCR). In uitzonderlijke gevallen hoef je niet in quarantaine.
  • Ag-tests zijn niet mogelijk na aankomst uit een heel hoog risico land. Enkel PCR-tests zijn toegelaten.

3. Kom je terug uit een heel hoog risico land buiten de EU/Schengenzone?

Je woont in België:

Je moet 10 dagen in quarantaine. Dit is zo voor iedereen. Je laat je testen (PCR) op dag 1 en dag 7 nadat je terug in België bent. Er bestaan enkele uitzonderingen op de quarantaine.

Je woont niet in België:

Je mag niet naar België reizen. Je mag enkel naar België reizen in een zeer beperkt aantal gevallen.

Als je behoort tot één van deze uitzonderingen, dan moet je in het bezit zijn van:

 • een negatieve PCR-test van max. 72 uur oud of een negatieve antigeentest van max. 24 uur oud
 • een attest dat overeenkomt met de uitzondering.
 • je moet 10 dagen in quarantaine. Je laat je testen (PCR) op dag 1 en dag 7 dat je in België bent.
 • Ag-tests zijn niet mogelijk na aankomst uit een heel hoog risico land. Enkel PCR-tests zijn toegelaten.