Onderzoek naar covid-19

In Brussel zijn ideeën om COVID-19 te bestrijden in overvloed aanwezig. In het Brussels Gewest is immers een groot aantal onderzoekers en onderzoeksters gevestigd dat daar verhoudingsgewijs talrijker aanwezig is dan in België en Europa. De Brusselse academische wereld is dynamisch. Zij heeft haar onderzoekswerkzaamheden en -programma’s aan de situatie aangepast om rekening te houden met COVID-19.

Deze pagina brengt de verschillende initiatieven en onderzoeken van de Brusselse universiteiten en hogescholen over de COVID-19-pandemie samen om ze te delen en zo de kennis over dit onderwerp collectief te bevorderen want alleen samen zullen we deze crisis overwinnen. De uitmuntendheid van het Brussels onderzoek draagt daar uiteraard in belangrijke mate toe bij.

Om het hoofd te bieden aan de COVID-19-crisis, heeft het NFWO 3 miljoen euro extra vrijgemaakt voor onderzoek. Er werd een oproep gelanceerd tot het indienen van projecten om de wetenschappelijke gemeenschappen van de Federatie Wallonië-Brussel te mobiliseren. De projecten zullen binnen een aantal weken bekend zijn.

Download hier de lijst met de door de Brusselse universiteiten en hogescholen uitgevoerde onderzoeken.

Naast het academisch onderzoek, stimuleert en ondersteunt het Brussels Gewest ook het onderzoek en de industriële innovatie om deze ongekende gezondheidscrisis aan te pakken. Zo heeft Innoviris snel een regeling opgezet en hiervan kennis gegeven aan de Europese Commissie (DG Mededinging) met het oog op de ondersteuning van de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de coronaviruspandemie, zoals vaccins, geneesmiddelen en behandelingen, medische voorzieningen en medische en ziekenhuisuitrustingen. De financiering van Innoviris dekt 80% van de kosten voor O&O, de indiening van octrooien en de klinische validering in verband met deze activiteiten. Bovendien worden ondernemingen aangemoedigd om met elkaar of met grensoverschrijdende onderzoeksorganisaties samen te werken. Zo richt de projectoproep “EUREKA Solutions for Post COVID-19- Next High-Impact Human Pandemic” zich op internationale industriële samenwerkingsprojecten waarin innovatieve oplossingen worden voorgesteld voor pandemieën van menselijke infecties met een grote maatschappelijke impact.

Tot slot, werden er naast onderzoeksprojecten ook publieke fablabs gemobiliseerd om beschermingsmateriaal te ontwerpen en te produceren, met name voor de Brusselse ziekenhuizen. Op 15 mei, had het netwerk van Brusselse fablabs al meer dan 44.000 gezichtsbeschermers, 3.000 maskers en 1.500 beschermingsschorten geproduceerd.

ECAM heeft 3D-printers en computers geleverd die werden geconfigureerd om deel te nemen aan het “Folding at Home”-project. Dit project maakt het mogelijk om het ongebruikt rekenvermogen van een computer te delen en te gebruiken voor medisch en in het bijzonder COVID-19-onderzoek.