Vaccinatie – Professionelen

Bent u als gezondheidsprofessional opzoek naar duidelijke en betrouwbare antwoorden over vaccinatie tegen Covid-19? Ontdek hieronder de veelgestelde vragen omtrent het coronavirus.

Flacon d'un vaccin contre le covid-19 par injection installé sur un support bleu et un arrière-plan bleu

Het FAGG – het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten – heeft informatieve en duidelijke FAQ’s (vragen en antwoorden) gepubliceerd over de Covid-19 vaccins, waarbij je telkens de keuze hebt om een kort samenvattend of een meer uitgebreid wetenschappelijk gestaafd antwoord te lezen.

  • Vaccins in het algemeen

  • De verschillende vaccins tegen COVID-19

  • De ontwikkeling van vaccins tegen COVID-19

  • De veiligheid van vaccins tegen COVID-19

  • De werking van het vaccin

Ook kan je informatie omtrent vaccinaties tegen Covid-19 vinden op de website laatjevaccineren.be of de federale website.

Rust- en verzorgingstehuizen

Heb je communicatiemateriaal nodig over vaccinatie dat specifiek gericht is op de bewoners en/of het personeel van rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen? Ontdek hier onze flyers, affiches, beeldmateriaal, …

Via deze link kan u de omzendbrieven terug vinden van Iriscare ivm vaccinatie.

Ziekenhuizen

Ben je op zoek naar materiaal om uw communicatie over vaccinatie te ondersteunen en wil u zich richten tot het ziekenhuispersoneel? Dan vind je hier ons aanbod flyers, affiches, beeldmateriaal, … om je daarbij te helpen.

In het communicatiemateriaal kan u affiches vinden zoals deze: klik hier

Vaccinatiebarometer Covid-19 in het Brussels Gewest

Voor gedetailleerde overzichten van het aantal mensen dat gevaccineerd is tegen het coronavirus en het aantal gebruikte doses in rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en assistentiewoningen. Klik hier

Hoe verloopt de vaccinatie tegen Covid-19?

Om de vaccinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen in functie van de beschikbare vaccins en de materiële beperkingen die zij met zich meebrengen, verloopt de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 in fases. Elke fase richt zich op een bepaalde prioritaire doelgroep. 

Op dit moment ziet de planning er als volgt uit: (Opgelet: Deze informatie kan veranderen indien de federale taskforce vaccinatie en de IMC (interministeriële conferentie met daarin alle ministers van Volksgezondheid) dat beslissen)

Fase 1a

  • De rusthuizen. Deze fase begon op 28 december met de vaccinatie van de bewoners. Sinds 18 januari wordt ook het personeel gevaccineerd.

  • Op 18 januari begon ook de vaccinatie van het zorgpersoneel in ziekenhuizen. Die wordt uitgevoerd door het personeel zelf en/of door de arbeidsgeneesheer

  • In februari start de vaccinatie van:

   • Het zorgpersoneel van andere collectieve zorginstellingen. Hun vaccinatieprocedure zal sterk lijken op die van de rusthuizen

   • Het personeel in de eerstelijnszorg (huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten, tandartsen, enz.). Voor hen zullen de eerste vaccinatiecentra worden geopend

Fase 1b

Deze fase begint in maart, afhankelijk van de levering van de vaccins.

  • Mensen ouder dan 65

  • Mensen tussen de 45 en 65 jaar met een bepaalde comorbiditeit

  • Mensen met een ‘essentieel’ beroep

Fase 2

  • De ‘rest’ van de bevolking ouder dan 18