Sinds 1 juli kan je binnen de Europese Unie vlotter reizen dankzij de Covid-certificaten. Als je gevaccineerd bent, recent een negatieve Covid-test aflegde of herstelde van een Covid-infectie, kan je dankzij één van deze certificaten sinds 1 juli aantonen dat je ‘covid safe’ kan reizen.

Opgelet: Ook met een Covid-certificaat kijk je voor je vertrek best na of en welke specifieke maatregelen er van kracht zijn in je land van bestemming. Meer info hieronder.

Wat staat er op een Covid-certificaat?

Er zijn drie types certificaten: 

  1. een vaccinatiecertificaat, dat aangeeft wanneer je een vaccin-prik kreeg. Dit certificaat is 1 jaar geldig vanaf de vaccinatiedatum.
  2. een testcertificaat, als bewijs van een COVID-19-test met een negatief resultaat. Dit certificaat is respectievelijk 72 of 48 uur geldig, te tellen vanaf de afname van de test, naargelang de afgenomen test een PCR-test of een snelle antigeentest is.
  3. een herstelcertificaat, voor mensen die minstens 11 dagen hersteld zijn na een positieve COVID-19-test. Dit certificaat is 180 dagen geldig, te tellen vanaf de afname van de test.

Eén persoon kan meerdere certificaten hebben. Per vaccinatiedosis en per test wordt er een certificaat aangemaakt. De certificaten van vaccinaties vermelden ook voor welke vaccinatie het certificaat wordt uitgereikt, bijvoorbeeld of dit de eerste of de tweede vaccinatie betreft van een type vaccin. Elke vaccinatie genereert dus een nieuw certificaat, met opnieuw een maximale geldigheidsduur.

De certificaten zijn een Europese afspraak en bevatten een unieke QR-code. EU-lidstaten scannen deze code en kunnen zo nakijken of het certificaat correct en geldig is. Het certificaat is opgemaakt in het Engels en in de drie landstalen.

Dankzij hun Covid-certificaat kunnen twee mensen met mondmasker reizen. Ze zijn in een luchthaven en trekken hun koffers voort.

Vanaf wanneer is mijn Covid-certificaat beschikbaar?

De certificaten zijn beschikbaar:

  • Voor een vaccinatiecertificaat, de ochtend na de dag waarop de vaccinatiecentra de gegevens hebben ingevoerd in de databank van Vaccinnet. Meestal gebeurt dat de dag van de vaccinatie of enkele dagen later. We kunnen dit niet met zekerheid zeggen.
  • Voor een testcertificaat is dit 1,5 uur nadat de labo’s de testresultaten hebben ingevoerd in de databank van Sciensano. In de praktijk is dit dus gelijktijdig met, of kort volgend op, het verwittigen van de burger van zijn/haar testresultaat.
  • Voor een herstelcertificaat is dit 11 dagen nadat de positieve test werd afgenomen.

Hoe kan ik een Covid-certificaat bekomen?

Je kan het downloaden via de mobiele app CovidSafeBE of via de websites brusselsgezondheidsnetwerk.be of mijngezondheid.be.
Vanaf 16 jaar kan je toegang krijgen tot je eigen certificaten EN die van je minderjarige kinderen wanneer je je op deze websites aanmeldt met je eID of Itsme. Als je een certificaat voor je kinderen wil raadplegen of downloaden, speelt de leeftijd van je kinderen, of ze al dan niet een eID hebben en of dat een eID met of zonder pincode is, geen rol.

Meer informatie over hoe je een Covid-certificaat voor je kinderen kan opvragen vind je hier.

Je kan enkel je persoonlijke certificaat of dat van je minderjarige kinderen downloaden. Andere meerderjarige gezinsleden moeten hun eigen certificaat raadplegen en downloaden.

Als je moeilijk toegang hebt tot internet, kan je ook bellen naar het nummer 02/214.1919. Via een automatisch menu kan je 24/7 je certificaat laten opsturen naar je eBox, als je die al activeerde, of je kan het laten opsturen per post naar je officiële adres. Hou rekening met een levertermijn van 5 werkdagen. Test- en herstelcertificaten worden niet per post opgestuurd.

Wat als de gegevens op mijn certificaat niet correct zijn?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk je gegevens na te kijken, zeker als je van plan bent om te reizen. Surf daarom naar mijngezondheid.be of brusselsgezondheidsnetwerk.be of installeer meteen de CovidSafeBEapp. Om in te loggen, kan je gebruik maken van je elektronische identiteitskaart, ItsMe of een andere digitale sleutel. 

Als je een fout merkt in je vaccinatiecertificaat, bel dan naar het Brussels call center op 02/214.19.19, of vul het onlineformulier in.

Welke regels zijn van toepassing voor evenementen en hoe werkt het Covid Safe Ticket (CST)?

In dit document vind je uitgebreide informatie over welke regels van toepassing zijn met betrekking tot de organisatie van evenementen en hoe het Covid Safe Ticket precies werkt.

Heb je toch nog concrete vragen over de organisatie van evenementen in het Brusselse? Neem dan contact op met de gemeente waarin je het evenement wilt organiseren, of met het kabinet van minister-president Rudi Vervoort.

Waar kan ik meer informatie vinden?