Dient u een test te laten afnemen?

  • Zich laten testen zonder voorschrift is nu mogelijk

De afgelopen weken werd een alarmerende vaststelling gedaan: mensen wachten te lang om zich te laten testen.

Daarom werd besloten dat bepaalde groepen personen die zich moeten laten testen, niet meer langs de huisarts hoeven te gaan voor een voorschrift voordat ze zich naar het testcentrum begeven. 

Dat zal ook de druk op de huisartsen verlagen.

Het gaat dan met name om personen die zich nu zonder voorschrift kunnen laten testen omdat ze COVID-gerelateerde symptomen vertonen. Deze symptomatische personen kunnen dus meteen laten testen of ze al dan niet besmet zijn. Zo kunnen hun contacten ook sneller worden opgespoord en kan de verspreiding van het virus nog efficiënter worden beperkt.

  • Symptomatische personen: Plaats uzelf in quarantaine en laat u testen (zie hierboven). Snelle antigeentesten zijn momenteel enkel beschikbaar voor symptomatische personen in de testcentra Pachéco en Albert. U heeft hiertoe een code nodig die door uw huisarts wordt verstrekt. U dient ook een afspraak te maken voor deze testafname bij een van deze testcentra.

 
  • Asymptomatische personen of personen met lichte Covid-19 symptomen: plaats uzelf in quarantaine gedurende 10 dagen, te rekenen vanaf de dag na dat u in contact geweest bent met een persoon die positief heeft getest op het coronavirus of wanneer u terugkeert uit een Rode Zone. Wanneer u terugkomt uit een rode zone dient u een PCR-test te krijgen op de 1e dag en de 7e dag te rekenen vanaf de dag na het hoog risico-contact (of terugkeer naar België). Is het resultaat van uw test POSITIEF dan bent u een besmet persoon en dient u een isolatieperiode van minstens 7 dagen te doorbrengen vanaf de dag dat de test werd afgenomen. Is het resultaat van uw test op de 7e dag NEGATIEF dan stopt de quarantaine, maar dient u waakzaam te blijven over uw gezondheidstoestand tot er 14 dagen zijn verstreken na de dag van uw terugkeer in België. In het geval er toch nog symptomen opduiken dient u uw huisarts te contacteren of het nummer 1710 te bellen indien u geen behandelende arts heeft.

  • Opgelet! Voordat u zich naar een testcentrum begeeft voor een testafname, bent u verplicht om eerst een afspraak online in te plannen via het platform: brussels.testcovid.be.

De lijst van de beschikbare testcentra in Brussel vindt u terug op deze kaart. De kaart wordt dagelijks up-to-date gehouden. Via de knop links boven op de kaart kan u alle testcentra zichtbaar maken en de lijst filteren op de centra die overeenkomen met uw profiel.

De testcentra worden onderverdeeld per kleur:

  • Rood & Groen: Testcentra voor symptomatische en asymptomatische personen / Terugbetaalde testen. Indien u symptomen heeft van Covid-19 en u een voorschrift heeft van uw behandelende arts, kan u een afspraak maken in één van deze centra. Indien u geen huisarts heeft, bel het gratis 1710.Indien u een SMS heeft ontvangen OF een voorschrift heeft van uw behandelende arts maar geen betekenisvolle symptomen heeft van Covid-19, kan u ook een afspraak maken in één van deze testcentra. De testen die uitgevoerd worden in deze testcentra worden terugbetaald door het RIZIV. Opgelet het is verplicht om in deze gevallen vooraf een online afspraak te maken via het platform https://brussels.testcovid.be/

  • Blauw: Centra voor (niet-terugbetaalde) privétesten  – Reist u naar een bestemming die u verzoekt om een negatief testresultaat aan te tonen? Of dient u zich om een andere reden te laten testen die niet onder de terugbetalingsregeling valt. In die gevallen kunt u terecht in de privétestcentra zonder medisch voorschrift.  Het RIZIV betaalt deze testen niet terug. 

Het verschil tussen quarantaine en isolatie

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel wanneer er een vermoeden is dat je drager bent van het virus.  Je bent nog niet ziek en vertoont nog geen symptomen, maar het is mogelijk dat het virus in je lichaam zit en dat je nog ziek kan worden. Omdat je het meest besmettelijk bent enkele dagen voor de symptomen uitbreken en je op dat moment nog niet weet dat je ziek bent, is het belangrijk om de quarantaine goed na te leven.

Isolatie is de periode dat je jezelf dient af te zonderen gedurende minstens 7 dagen (en langer als de symptomen aanhouden) omdat je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk. Dat verklaart de duur van de isolatie.

Privacyverklaring

klik hier om de privacyverklaring te lezen.