Moet je je laten testen op Covid-19?

Als je typische Covid-symptomen hebt, ga dan in quarantaine en laat je zo snel mogelijk testen. Je hebt nu geen voorschrift meer nodig van je huisarts voordat je je kan laten testen. De test wordt namelijk meteen in het testcentrum zelf voorgeschreven. Raadpleeg hier de lijst met testcentra voor Covid-19 in Brussel. Vergeet niet dat het verplicht is om een afspraak te maken via de site brussels.testcovid.be. Je moet een PCR-test laten doen op dag 1 en dag 7 van je quarantaine. Ontdek hier ook wat je moet doen naargelang het resultaat (positief of negatief) van je Covid-test.

Het is nu mogelijk om je te laten testen zonder voorschrift

De afgelopen weken werd een alarmerende vaststelling gedaan: mensen wachten te lang om zich te laten testen.

Daarom werd besloten dat bepaalde groepen personen die zich moeten laten testen, niet meer langs de huisarts hoeven te gaan voor een voorschrift voordat ze naar een testcentrum gaan. De test wordt meteen in het testcentrum zelf voorgeschreven.

Dat zal ook de druk op de huisartsen verlagen.

 Met name personen die COVID-gerelateerde symptomen vertonen kunnen zich nu zonder voorschrift laten testen.

Zij kunnen dus meteen laten testen of ze al dan niet besmet zijn.

Zo kunnen hun contacten ook sneller worden opgespoord en kan de verspreiding van het virus nog efficiënter worden beperkt.

Ontdek de video in 11verschillende talen. Klik hier.

 

Symptomatische personen

 •  Plaats jezelf in quarantaine en laat je testen (zie hierboven).

 • Snelle antigeentesten zijn momenteel enkel beschikbaar voor symptomatische personen in de testcentra Pacheco en Albert. Je heeft hiertoe een code nodig die door uw huisarts wordt verstrekt. Je moet ook een afspraak te maken voor deze testafname bij een van deze testcentra.

Asymptomatische personen of personen met lichte Covid-19 symptomen

 • plaats jezelf in quarantaine gedurende 10 dagen, te rekenen vanaf de dag na dat je in contact geweest bent met een persoon die positief heeft getest op het coronavirus of wanneer je terugkeert uit een Rode Zone.

 • Wanneer je terugkomt uit een rode zone moet je een PCR-test krijgen op de 1e dag en de 7e dag te rekenen vanaf de dag na het hoogrisicocontact (of terugkeer naar België).

 • Is het resultaat van de test POSITIEF dan ben je een besmet persoon en moet je in isolatie gaan voor een periode van minstens 10 dagen, te rekenen vanaf de dag dat de test werd afgenomen.

 • Is het resultaat van de test op de 7e dag NEGATIEF dan stopt de quarantaine, tenzij je terugkeerde uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika (verplichte quarantaine van 10 dagen). Blijf echter wel je gezondheidstoestand in de gaten houden tot 14 dagen nadat je terugkeer in België. Als je toch nog symptomen ontwikkelt, bel dan je huisarts, of het nummer 1710 indien je geen huisarts arts hebt.

Hoe maak ik een afpraak in een Covid-testcentrum?

Opgelet! Voordat je je naar een testcentrum begeeft voor een testafname, ben je verplicht om eerst een afspraak online in te plannen via het platform: brussels.testcovid.be.

De lijst met testcentra voor Covid-19 in Brussel

De lijst van de beschikbare testcentra in Brussel vind je terug op deze kaart. De kaart wordt dagelijks up-to-date gehouden. Via de knop linksboven op de kaart kan je alle testcentra zichtbaar maken en de lijst filteren op de centra die overeenkomen met jouw profiel.

De testcentra worden onderverdeeld per kleur

 • Rood & Groen: Testcentra voor symptomatische en asymptomatische personen / Terugbetaalde testen. Als je symptomen hebt van Covid-19 en je hebt voorschrift heeft van je behandelende arts, kan je een afspraak maken in één van deze centra. Indien je geen huisarts hebt, kan je gratis het nummer 1710 bellen. Als je een SMS hebt ontvangen OF een voorschrift hebt van je behandelende arts, maar geen betekenisvolle symptomen hebt van Covid-19, kan je ook een afspraak maken in één van deze testcentra. De testen die uitgevoerd worden in deze testcentra worden terugbetaald door het RIZIV. Opgelet: het is verplicht om in deze gevallen vooraf een online afspraak te maken via het platform brussels.testcovid.be

 • Blauw: Centra voor (niet-terugbetaalde) privétesten  – Reis je naar een bestemming waarvoor je een negatief testresultaat moet kunnen voorleggen? Of moet je je om een andere reden te laten testen die niet onder de terugbetalingsregeling valt? In die gevallen kan je terecht in de privétestcentra zonder medisch voorschrift.  Het RIZIV betaalt deze testen niet terug. 

 •  

Het verschil tussen quarantaine en isolatie

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel wanneer er een vermoeden is dat je drager bent van het virus.  Je bent nog niet ziek en vertoont nog geen symptomen, maar het is mogelijk dat het virus in je lichaam zit en dat je nog ziek kan worden. Omdat je het meest besmettelijk bent enkele dagen voor de symptomen uitbreken en je op dat moment nog niet weet dat je ziek bent, is het belangrijk om de quarantaine goed na te leven.

Isolatie is de periode dat je jezelf dient af te zonderen gedurende minstens 10 dagen (en langer als de symptomen aanhouden) omdat je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 10 dagen besmettelijk. Dat verklaart de duur van de isolatie.

Waar kan ik de resultaten van mijn Covid-test vinden?

Als je je hebt laten testen, ontvang je jouw testresultaten :

 1. Via sms op je mobiele telefoon (niet enkel smartphones, zowel nationale als Europese nummers)

 2. Via mijngezondheid.be

 3. Via de aangegeven huisarts.

Als je er niet in slaagt om via deze kanalen je testresultaten te raadplegen, kan je bellen naar 02 832 83 83, of mailen naar resultbrussels@testcovid.be.

Privacyverklaring

klik hier om de privacyverklaring te lezen.