Dient u een test te laten afnemen?

  • Symptomatische personen: plaats uzelf in quarantaine en contacteer uw huisarts om een medisch voorschrift te verkrijgen voor een testafname. 

  • Asymptomatische personen of personen met lichte Covid-19 symptomen: plaats uzelf in quarantaine gedurende 10 dagen, te rekenen vanaf de dag na dat u in contact geweest bent met een  persoon die positief heeft getest op het coronavirus. U dient een PCR-test te krijgen op de 7e dag te rekenen vanaf de dag na het hoog risico-contact (of terugkeer naar België).
    Is het resultaat van uw test POSITIEF dan dient u als hoog risico-contact nog een isolatieperiode te respecteren van 7 dagen, te rekenen vanaf de dag dat de test werd afgenomen. Is het resultaat van uw test NEGATIEF dan stopt de quarantaine, maar dient u waakzaam te blijven over uw gezondheidstoestand tot er 14 dagen zijn verstreken na de dag van het laatste hoog risico-contact. In het geval er toch nog symptomen opduiken dient u uw huisarts te contacteren of het nummer 1710 te bellen indien u geen huisarts heeft.

  • Opgelet! Voordat u zich naar een testcentrum begeeft voor een testafname, bent u verplicht om eerst een afspraak online in te plannen via het platform: brussels.testcovid.be.
 

De lijst van de beschikbare testcentra in Brussel vindt u terug op deze kaart. De kaart wordt dagelijks up-to-date gehouden. Via de knop links boven op de kaart kan u alle testcentra zichtbaar maken en de lijst filteren op de centra die overeenkomen met uw profiel.

De testcentra worden onderverdeeld per kleur:

RoodGroen: Testcentra voor symptomatische en asymptomatische personen / Terugbetaalde testen.

Indien u symptomen heeft van Covid-19 en u een voorschrift heeft van uw behandelende arts, kan u een afspraak maken in één van deze centra. Indien u geen huisarts heeft, bel het gratis 1710.

Indien u een SMS heeft ontvangen OF een voorschrift heeft van uw behandelende arts maar geen betekenisvolle symptomen heeft van Covid-19, kan u ook een afspraak maken in één van deze testcentra. 
De testen die uitgevoerd worden in deze testcentra worden terugbetaald door het RIZIV. Opgelet het is verplicht om in deze gevallen vooraf een online afspraak te maken via het platform https://brussels.testcovid.be/

Blauw: Centra voor (niet-terugbetaalde) privétesten  – Reist u naar een bestemming die u verzoekt om een negatief testresultaat aan te tonen? Of dient u zich om een andere reden te laten testen die niet onder de terugbetalingsregeling valt. In die gevallen kunt u terecht in de privétestcentra zonder medisch voorschrift.  Het RIZIV betaalt deze testen niet terug. 

Het verschil tussen quarantaine en isolatie

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel wanneer er een vermoeden is dat je drager bent van het virus.  Je bent nog niet ziek en vertoont nog geen symptomen, maar het is mogelijk dat het virus in je lichaam zit en dat je nog ziek kan worden. Omdat je het meest besmettelijk bent enkele dagen voor de symptomen uitbreken en je op dat moment nog niet weet dat je ziek bent, is het belangrijk om de quarantaine goed na te leven.

Isolatie is de periode dat je jezelf dient af te zonderen gedurende minstens 7 dagen (en langer als de symptomen aanhouden) omdat je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk. Dat verklaart de duur van de isolatie.