Maatregelen van de Gewestelijke Veiligheidsraad

Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort riep op maandag 27 april een Gewestelijke Veiligheidsraad* samen na de Nationale Veiligheidsraad van vorige vrijdag. Op de agenda van de Gewestelijke Veiligheidsraad stond de informatieoverdracht naar de lokale overheden, de omzetting van de nieuwe maatregelen naar het gewestelijk niveau en de praktische gedaante die deze moet aannemen voor een samenhangende toepassing op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Nationale Veiligheidsraad presenteerde een exitstrategie die in drie fasen verloopt, en van start gaat op 4 mei aan de hand van een geleidelijke, evoluerende en niet-definitieve kalender. 

Zo zullen er week per week stappen worden gezet volgens een tijdschema dat kan wijzigen naargelang de algemene gezondheidstoestand en de evolutie van het virus. De eerste exitmaatregelen gaan in op 4 en 11 mei, waarbij er telkens bepaalde activiteiten hernomen worden (ondernemingen en bepaalde niet-essentiële sectoren) en winkels opnieuw open gaan. De tweede fase zal ingaan op 18 mei met de geleidelijke herneming van lessen op school en met meer mogelijkheden om bij onze naasten te zijn. De laatste stap in het exitproces (ten vroegste op 8 juni) zijn de modaliteiten voor een eventuele en geleidelijke heropening van restaurants, cafés en verscheidene zomerevenementen. Wat we met zekerheid weten is dat massa-evenementen zoals festivals niet worden toegestaan vóór 31 augustus 2020. Om ervoor te zorgen dat de exit uit de lockdown in de best mogelijke omstandigheden gebeurt, krijgen het testen, het tracen en het dragen van een masker de komende periode een belangrijke rol.

Wat de mondmaskers betreft, heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om het dragen van een zogenaamd comfortmasker (stoffen mondmaskers) verplicht te maken op het openbaar vervoer voor reizigers vanaf 12 jaar en in de scholen bij de heropening ervan. Verder is het ook aangewezen om een mondmasker te dragen in de openbare ruimte en op plaatsen waar het niet mogelijk is de fysieke afstand te bewaren (winkels, werkvloer, …). In  at verband is het belangrijk om de details van deze beslissing te verduidelijken op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 19 gemeenten.

Naast de initiatieven die de federale regering ter zake aangekondigd heeft, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering immers al op 23 april beslist om minstens één stoffen comfortmasker (filter inbegrepen) te voorzien voor élke Brusselaar, alsook voor elk personeelslid dat werkt in de gewestelijke besturen.

Het dragen van een mondmasker zorgt voor extra bescherming ter aanvulling op de overige gezondheidsmaatregelen” benadrukt Minister-President Vervoort. “Het nut van het mondmasker bestaat er niet zozeer in zichzelf te beschermen tegen het virus, dan wel om anderen te beschermen door ervoor te zorgen dat geen speekseldruppeltjes verspreid raken. In dat verband was het voor ons essentieel alle Brusselaars op voet van gelijkheid te behandelen. De maskers zijn daarom bestemd voor de hele Brusselse bevolking, met inbegrip van kinderen jonger dan 12 jaar, daklozen en mensen die zich in een onregelmatige situatie bevinden.”

Het Gewest is van plan om het model te kopen dat aanbevolen en goedgekeurd is door de FOD Volksgezondheid zoals aangegeven op de website https://maakjemondmasker.be/. De maskers zullen beschikbaar zijn in drie maten, zodat ze perfect passen op het gezicht van degene die het draagt voor een zo efficiënt mogelijk gebruik.

Om ervoor te zorgen dat deze uitrusting zo snel mogelijk voorhanden is, coördineert het Gewest de werkzaamheden die verband houden met de aankoop, de veilige opslag en verdeling via een gewestelijke task force. Gewestelijke besturen en instellingen van openbaar nut zoals bijv. Brussel Preventie en Veiligheid, Hub.brussels, Citydev, Iriscare zullen er elk met hun middelen en bevoegdheden in overleg samenwerken. Om na te gaan wat de productiecapaciteit is van de Brusselse en Belgische ondernemers om bestellingen van dergelijke omvang te verwerken en tegelijk een kwaliteitsvol product te kunnen afleveren, werd reeds marktonderzoek verricht.

Ten slotte wordt ook de coördinatie met de gemeenten verzekerd. Deze laatste spelen een essentiële rol bij de verspreiding van de maskers vanwege hun nabijheid tot de Brusselse bevolking.