Lancering van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19

Het Brussels Gewest lanceert op vrijdag 15 september 2023 zijn herfstvaccinatiecampagne tegen COVID-19.  Omdat er sinds vorige zomer nieuwe varianten opduiken in Europa, kunnen nieuwe besmettingsgolven niet worden uitgesloten. Door het vaccin toegankelijker te maken voor de Brusselse bevolking en prioriteit te geven aan risicogroepen, is het de bedoeling de bevolking beter te beschermen dankzij een efficiënt netwerk van huisartsen, apothekers en thuisverpleegkundigen. Ook wordt gelijktijdige vaccinatie tegen COVID-19 en griep aangemoedigd.   

Om kwetsbare mensen te beschermen tegen complicaties en zo de druk op het gezondheidssysteem onder controle te houden, wordt een boosterdosis aanbevolen voor drie duidelijk in kaart gebrachte risicogroepen, met name:

 1. Kwetsbare mensen, waaronder:  

  • personen vanaf 65 jaar; 
  • zwangere vrouwen; 
  • bewoners die voor een lange tijd in een zorginstelling verblijven;  
  • mensen met een onderliggende aandoening; 
  • immuungecompromitteerde personen; 
  • mensen met een Body Mass Index (BMI) boven de 40. 

2. Het zorgpersoneel

3. Mensen die samenwonen met kwetsbare personen

Wie mag de vaccinaties toedienen?   

  • huisartsen; 
  • alle apothekers die ingeschreven zijn bij het project Vacci-Pharma. Het doel is om 200 deelnemende apotheken te bereiken 
  • De thuisverpleegkundigen , op voorwaarde dat de patiënt vooraf twee voorschriften kreeg van de huisarts (een voorschrift voor de verpleegkundige om het vaccin aan te kopen en een tweede voorschrift om de vaccinatie uit te voeren). 

De administratie van de GGC beveelt ook aan dat zorginstellingen, bedrijfsgeneeskundige diensten en ziekenhuizen vaccinatiesessies organiseren voor hun bewoners, personeel of begunstigden. 

In totaal gaat het om 320.000 personen op het Brusselse grondgebied.

Door de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad te volgen, wil de administratie van de GGC een gericht en makkelijk toegankelijk (dicht bij huis) vaccinatieprogramma aanbieden”, aldus leidend ambtenaar Nathalie Noël. “Sinds de sluiting van de massa-vaccinatiecentra is de algemene bevolking voor de COVID-19-vaccinatie voornamelijk aangewezen op de eerste lijn (huisartsen, apothekers, verpleegkundigen). We willen enerzijds kwetsbare mensen beschermen tegen ernstige ziekten en anderzijds de druk op het gezondheidssysteem onder controle houden.”  

Mensen die zich deze herfst tegen COVID-19 willen beschermen, kunnen bij hun apotheker terecht voor een gratis vaccinatie. Ze hebben geen uitnodiging nodig en moeten niet tot een van de drie risicogroepen behoren.