De internationale inreisbeperkingen inzake COVID worden sinds maart 2022 meer en meer afgebouwd. Bijna alle landen vragen geen test- of vaccinatiebewijs meer. Voor de correcte en volledige informatie raadpleegt u de reisadviezen op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken COVID-19 | FOD Buitenlandse Zaken – Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be)

Uw persoonlijk vaccinatiebewijs kan u raadplegen via myhealthviewer.be of via de CovidSafe applicatie. 

Informatie betreffende de COVID vaccinatiecertificaten: Gelieve u tot de juiste instantie te wenden.  

In geval van een ontbrekende COVID vaccinatie (Belgisch of buitenlands): U kan zich wenden tot uw arts die op vertoon van het vaccinatiebewijs de nodige aanvullingen kan doen.  

In de volgende gevallen:  

  • Fout in de persoonlijke gegevens (zoals de naam bijvoorbeeld) 
  • Een officiële naamsverandering (indien deze al door de gemeente werd doorgevoerd) 
  • Meerdere actieve BIS-nummers (vervanging van het rijksregisternummer) 
  • Verandering van een BIS-nummer in een Rijksregisternummer 
  • Indien onmogelijk toegang te krijgen tot de webtools via It’sMe 

In bovenstaande gevallen kan u uw vraag samen met uw identiteitsbewijs (Belgische identiteitskaart of reispas) per e-mail sturen naar kiosk_kiosque@ggc.brussels. U ontvangt een antwoord uiterlijk 10 werkdagen na indiening van uw dossier.  

Wat was het Covid Safe Ticket?

In oktober 2021 werd het Covid Safe Ticket ingevoerd omwille van gezondheids-, sociale en economische redenen. Het werd gebruikt om toegang te verkrijgen tot bepaalde evenementen of plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens een pandemische piek. Sinds 7 maart 2022 is het Covid Safe Ticket niet meer van toepassing in België. 

Hoelang is mijn Covid-certificaat geldig?

De geldigheidsduur van je certificaat hangt af van het soort certificaat dat je hebt en van het land waar je naartoe reist. Ga dus zeker na wat de geldende regels zijn voor je op reis vertrekt.

Dit is hoelang je certificaat geldig is om binnen de EU te reizen:

  • Een vaccinatiecertificaat van basisvaccinatie (1/1 voor Johnson&Johnson, 2/2 voor Moderna, Pfizer, AstraZeneca of Novavax) is na 14 dagen en gedurende 270 dagen (9 maanden) geldig, te tellen vanaf de dag van vaccinatie. Na de boosterprik blijft het vaccinatiecertificaat voor onbepaalde duur geldig.
  • Een testcertificaat is 72 uur (in het geval van een PCR-test) of 24 uur (in het geval van een snelle antigeentest) geldig vanaf het moment dat de test is uitgevoerd.
Dankzij hun Covid-certificaat kunnen twee mensen met mondmasker reizen. Ze zijn in een luchthaven en trekken hun koffers voort.

Is mijn Covid vaccinatie-certificaat nog geldig?

Informeer u goed over de  toetredings-voorwaarden inzake Covid-19 die gelden in  het land van bestemming en in de transitlanden die u doorkruist tijdens uw reis. Dit om onaangename verrassingen te voorkomen.

Het Europees vaccinatiecertificaat (bewijs van vaccinatie) is digitaal verkrijgbaar via de app CovidSafeBE of je kan het downloaden via mijngezondheid.belgie.be

Pas nadat je ook een boostervaccin kreeg is je vaccinatiebewijs onbeperkt geldig. Laat je dus niet verrassen op de dag van, of kort voor je vertrek. De tijdspanne tussen de toediening van een boostervaccin en de registratie ervan neemt tussen de 24 uur en 6 dagen in beslag afhankelijk van je persoonlijke situatie.

In sommige gevallen biedt een negatief testresultaat maar ook hier dien je rekening te houden met de duurtijd die nodig is om je testresultaat bekend te maken.

Voor meer gedetailleerde reisadviezen en reisvoorwaarden m.b.t Covid-19, raadpleeg  COVID-19 | FOD Buitenlandse Zaken – Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be)  

Hoe kan ik een Covid-certificaat bekomen?

Je kan het downloaden via de mobiele app CovidSafeBE of via de websites brusselsgezondheidsnetwerk.be of mijngezondheid.be.
Vanaf 16 jaar kan je toegang krijgen tot je eigen certificaten EN die van je 

Zie meer informatie over hoe je een Covid-certificaat voor je kinderen kan opvragen.

Je kan enkel je persoonlijke certificaat of dat van je minderjarige kinderen downloaden. Andere meerderjarige gezinsleden moeten hun eigen certificaat raadplegen en downloaden.

Wat als de gegevens op mijn certificaat niet correct zijn?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk je gegevens na te kijken, zeker als je van plan bent om te reizen. Surf daarom naar mijngezondheid.be of brusselsgezondheidsnetwerk.be of installeer meteen de CovidSafeBEapp. Om in te loggen, kan je gebruik maken van je elektronische identiteitskaart, ItsMe of een andere digitale sleutel. 

Als je een fout merkt in je vaccinatiecertificaat, stuur een e-mail met je ID als bijlage naar het e-mailadres kiosk_kiosque@ggc.brussels 

Waar kan ik meer informatie vinden?