De COVID vaccinaties zijn digitaal geregistreerd in een centrale databank en kunnen door zorgprofessionals geconsulteerd worden. Indien u een papieren bewijs van vaccinatie nodig heeft, wendt u zich tot uw arts.  

Actuele informatie over reisdocumenten vindt u terug op de website van Buitenlandse Zaken  

https://diplomatie.belgium.be/nl/reisdocumenten  

Het COVID vaccinatiecertificaat was beschikbaar via Mijngezondheid.be, de CovidSafe.be App, helena.care of de Brussels Gezondheid Netwerk.  
Tot 30/6/2023 kon men ook telefonisch een papieren versie van het vaccinatiecertificaat aanvragen. Die dienstverlening wordt niet meer ondersteund.  

“Het EU Digitaal COVID-certificaat werd gelanceerd op 1 juli 2021. Het werd ingevoerd om het vrije verkeer binnen de Europese Unie tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken door een gestandaardiseerd document te verstrekken waarmee reizigers konden aantonen dat ze waren gevaccineerd tegen COVID-19, recent waren hersteld van de ziekte of negatief waren getest op het virus.  

Sinds 30/6/2023 is de verordening inzake het Europees digitaal coronacertificaat verstreken. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) neemt het EU-systeem van digitale coronacertificaten over om een mondiaal systeem op te zetten dat burgers overal ter wereld beschermt tegen huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen, waaronder pandemieën.” 

Bron https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl  

Hoelang is mijn Covid-certificaat geldig?

De geldigheidsduur van je certificaat hangt af van het soort certificaat dat je hebt en van het land waar je naartoe reist. Ga dus zeker na wat de geldende regels zijn voor je op reis vertrekt.

Dit is hoelang je certificaat geldig is om binnen de EU te reizen:

  • Een vaccinatiecertificaat van basisvaccinatie (1/1 voor Johnson&Johnson, 2/2 voor Moderna, Pfizer, AstraZeneca of Novavax) is na 14 dagen en gedurende 270 dagen (9 maanden) geldig, te tellen vanaf de dag van vaccinatie. Na de boosterprik blijft het vaccinatiecertificaat voor onbepaalde duur geldig.
  • Een testcertificaat is 72 uur (in het geval van een PCR-test) of 24 uur (in het geval van een snelle antigeentest) geldig vanaf het moment dat de test is uitgevoerd.
Dankzij hun Covid-certificaat kunnen twee mensen met mondmasker reizen. Ze zijn in een luchthaven en trekken hun koffers voort.

Is mijn Covid vaccinatie-certificaat nog geldig?

Informeer u goed over de  toetredings-voorwaarden inzake Covid-19 die gelden in  het land van bestemming en in de transitlanden die u doorkruist tijdens uw reis. Dit om onaangename verrassingen te voorkomen.

Het Europees vaccinatiecertificaat (bewijs van vaccinatie) is digitaal verkrijgbaar via de app CovidSafeBE of je kan het downloaden via mijngezondheid.belgie.be

Pas nadat je ook een boostervaccin kreeg is je vaccinatiebewijs onbeperkt geldig. Laat je dus niet verrassen op de dag van, of kort voor je vertrek. De tijdspanne tussen de toediening van een boostervaccin en de registratie ervan neemt tussen de 24 uur en 6 dagen in beslag afhankelijk van je persoonlijke situatie.

In sommige gevallen biedt een negatief testresultaat maar ook hier dien je rekening te houden met de duurtijd die nodig is om je testresultaat bekend te maken.

Voor meer gedetailleerde reisadviezen en reisvoorwaarden m.b.t Covid-19, raadpleeg  COVID-19 | FOD Buitenlandse Zaken – Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be)  

Hoe kan ik een Covid-certificaat bekomen?

Je kan het downloaden via de mobiele app CovidSafeBE of via de websites brusselsgezondheidsnetwerk.be of mijngezondheid.be.
Vanaf 16 jaar kan je toegang krijgen tot je eigen certificaten EN die van je 

Zie meer informatie over hoe je een Covid-certificaat voor je kinderen kan opvragen.

Je kan enkel je persoonlijke certificaat of dat van je minderjarige kinderen downloaden. Andere meerderjarige gezinsleden moeten hun eigen certificaat raadplegen en downloaden.

Wat als de gegevens op mijn certificaat niet correct zijn?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk je gegevens na te kijken, zeker als je van plan bent om te reizen. Surf daarom naar mijngezondheid.be of brusselsgezondheidsnetwerk.be of installeer meteen de CovidSafeBEapp. Om in te loggen, kan je gebruik maken van je elektronische identiteitskaart, ItsMe of een andere digitale sleutel. 

Als je een fout merkt in je vaccinatiecertificaat, stuur een e-mail met je ID als bijlage naar het e-mailadres kiosk_kiosque@ggc.brussels 

Waar kan ik meer informatie vinden?