Dank zij de Covid-cerificaten kan je vlotter reizen binnen de Europese Unie: als je gevaccineerd bent, recent een negatieve Covid-test aflegde of herstelde van een Covid-infectie, kan je “Covid Safe’” reizen.

Wat was het Covid Safe Ticket?

In oktober 2021 werd het Covid Safe Ticket ingevoerd omwille van gezondheids-, sociale en economische redenen. Het werd gebruikt om toegang te verkrijgen tot bepaalde evenementen of plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens een pandemische piek. Sinds 7 maart 2022 is het Covid Safe Ticket niet meer van toepassing in België. 

Wat staat er op een Covid-certificaat?

Er zijn drie types certificaten: 

1) een vaccinatiecertificaat, dat aangeeft wanneer je werd gevaccineerd. 

2) Een testcertificaat, dat bewijst dat je een Covid-test onderging waarvan het resultaat negatief was. Dit certificaat wordt afgegeven op basis van een negatieve PCR- of antigeentest, die werd uitgevoerd door een zorgverlener in België.

3) een herstelcertificaat, dat wordt afgegeven op basis van een positieve  PCR- of RAT-test die in België uitgevoerd werd. Dit certificaat is op de 12de dag na de test beschikbaar. Wie in oktober of later een positieve RAT-test had, kan vanaf nu retroactief het herstelcertificaat aanvragen.

Eén persoon kan meerdere certificaten hebben. Per vaccinatiedosis en per test wordt er een certificaat aangemaakt. De certificaten van vaccinaties vermelden ook voor welke vaccinatie het certificaat wordt uitgereikt, bijvoorbeeld of dit de eerste of de tweede vaccinatie betreft van een type vaccin. Elke vaccinatie genereert dus een nieuw certificaat, met opnieuw een maximale geldigheidsduur.

De certificaten zijn een Europese afspraak en bevatten een unieke QR-code. EU-lidstaten scannen deze code en kunnen zo nakijken of het certificaat correct en geldig is. Het certificaat is opgemaakt in het Engels en in de drie landstalen.

Vanaf wanneer is mijn Covid-certificaat beschikbaar?

De certificaten zijn beschikbaar:

  • Voor een vaccinatiecertificaat: de ochtend na de dag waarop de vaccinatiecentra de gegevens hebben ingevoerd in de databank van Vaccinnet. Meestal gebeurt dat de dag van de vaccinatie of enkele dagen later. We kunnen dit niet met zekerheid zeggen.
  • Voor een testcertificaat: 1,5 uur nadat de labo’s de testresultaten hebben ingevoerd in de databank van Sciensano. In de praktijk is dit dus gelijktijdig met, of kort volgend op, het verwittigen van de burger van zijn/haar testresultaat.
  • Voor een herstelcertificaat: op de 12de dag na de dag waarop de test afgenomen werd

Hoelang is mijn Covid-certificaat geldig?

De geldigheidsduur van je certificaat hangt af van het soort certificaat dat je hebt en van het land waar je naartoe reist. Ga dus zeker na wat de geldende regels zijn voor je op reis vertrekt.

Opgelet: alle lidstaten van de Europese Unie moet de Europese geldigheidsduur respecteren. Het is echter mogelijk dat je ook een Covid-certificaat zal moeten kunnen voorleggen om toegang te verkrijgen tot bepaalde plaatsen of evenementen. Deze regels kunnen verschillen van de Europese regels. Ga daarom goed na welke regels er van kracht zijn in het land van bestemming.

Dit is hoelang je certificaat geldig is om binnen de EU te reizen:

  • Een vaccinatiecertificaat van basisvaccinatie (1/1 voor Johnson&Johnson, 2/2 voor Moderna, Pfizer, AstraZeneca of Novavax) is na 14 dagen en gedurende 270 dagen (9 maanden) geldig, te tellen vanaf de dag van vaccinatie. Na de boosterprik (2/1 na een basisvaccinatie Johnson&Johnson, 3/3 na een basisvaccinatie Moderna, Pfizer of AstraZeneca) blijft het vaccinatiecertificaat voor onbepaalde duur geldig.
  • Een herstelcertificaat is geldig vanaf de 12de dag na je positieve test en vervalt na 180 dagen, te tellen vanaf de dag waarop je positief getest werd. 
  • Een testcertificaat is ofwel 72 uur geldig (in het geval van een PCR-test) ofwel 24 uur geldig (in het geval van een snelle antigeentest), te tellen vanaf het moment waarop de test afgenomen werd.

De geldigheidsduur van je Covid-certificaat verschilt van land tot land. Informeer je dus grondig voordat je op reis vertrekt.

Dankzij hun Covid-certificaat kunnen twee mensen met mondmasker reizen. Ze zijn in een luchthaven en trekken hun koffers voort.

Is mijn Covid vaccinatie-certificaat nog geldig?

Verschillende landen vragen nog steeds om een geldig vaccinatiebewijs als toetredingsvoorwaarde op hun grondgebied.

Informeer u goed over de  toetredings-voorwaarden inzake Covid-19 die gelden in  het land van bestemming en in de transitlanden die u doorkruist tijdens uw reis. Dit om onaangename verrassingen te voorkomen.

Hou er rekening mee dat verschillende landen nog steeds om een geldig vaccinatiebewijs vragen als inreisvoorwaarde.

Het Europees vaccinatiecertificaat (bewijs van vaccinatie) is digitaal verkrijgbaar via de app CovidSafeBE of je kan het downloaden via mijngezondheid.belgie.be. Is digitaal geen optie? Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen ook bellen naar het call center (02 214 19 19) met het verzoek om het met de post te laten sturen naar je domicilieadres. Je kan hiervoor ook terecht in de kiosk in het vaccinatiecentrum Pacheco (Pachecolaan 34-1000 Brussel). Hou in deze laatste gevallen minstens rekening met een week verwerkingstijd.

Werd je gevaccineerd met één dosis van het vaccin J&J of twee dosissen van een ander vaccin (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Novavax) dan is je vaccinatiebewijs geldig vanaf 14 dagen na je laatste vaccin tot maximaal 270 dagen of 9 maanden voor personen vanaf 18 jaar en tot 1 jaar (12 maanden) voor jongeren tot en met 17 jaar. Nadien vervalt de geldigheid ervan.

Pas nadat je ook een boostervaccin kreeg is je vaccinatiebewijs onbeperkt geldig. Laat je dus niet verrassen op de dag van, of kort voor je vertrek. De tijdspanne tussen de toediening van een boostervaccin en de registratie ervan neemt tussen de 24 uur en 6 dagen in beslag afhankelijk van je persoonlijke situatie.

In sommige gevallen biedt een negatief testresultaat of een herstelcertificaat soelaas maar ook hier dien je rekening te houden met de duurtijd die nodig is om je testresultaat bekend te maken of met de geldigheidsduur van je herstelcertificaat. Een herstelcertificaat is slechts geldig vanaf de 12e dag na een positieve test tot 6 maand of 180 dagen nadien.

Personen die terugreizen naar ons land, dienen er ook rekening mee te houden dat er nog maatregelen gelden voor reizigers die uit een land met een heel hoog risico terugkeren.

Voor meer gedetailleerde reisadviezen en reisvoorwaarden m.b.t Covid-19, raadpleeg  Re-open EU (europa.eu) 

Hoe kan ik een Covid-certificaat bekomen?

Je kan het downloaden via de mobiele app CovidSafeBE of via de websites brusselsgezondheidsnetwerk.be of mijngezondheid.be.
Vanaf 16 jaar kan je toegang krijgen tot je eigen certificaten EN die van je minderjarige kinderen wanneer je je op deze websites aanmeldt met je eID of Itsme. Als je een certificaat voor je kinderen wil raadplegen of downloaden, speelt de leeftijd van je kinderen, of ze al dan niet een eID hebben en of dat een eID met of zonder pincode is, geen rol.

Zie meer informatie over hoe je een Covid-certificaat voor je kinderen kan opvragen.

Je kan enkel je persoonlijke certificaat of dat van je minderjarige kinderen downloaden. Andere meerderjarige gezinsleden moeten hun eigen certificaat raadplegen en downloaden.

Als je moeilijk toegang hebt tot het internet, kan je ook bellen naar het nummer 02/214.1919. Via een automatisch menu kan je 24/7 je certificaat laten opsturen naar je eBox, als je die al activeerde, of je kan het laten opsturen per post naar je officiële adres. Hou rekening met een levertermijn van 5 werkdagen. Test- en herstelcertificaten worden niet per post opgestuurd.

Wat als de gegevens op mijn certificaat niet correct zijn?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk je gegevens na te kijken, zeker als je van plan bent om te reizen. Surf daarom naar mijngezondheid.be of brusselsgezondheidsnetwerk.be of installeer meteen de CovidSafeBEapp. Om in te loggen, kan je gebruik maken van je elektronische identiteitskaart, ItsMe of een andere digitale sleutel. 

Als je een fout merkt in je vaccinatiecertificaat, bel dan naar het Brusselse call center op 02/214.19.19, of vul het onlineformulier in.

Waar kan ik meer informatie vinden?