1.Wanneer moet ik me laten testen op Covid-19?

 • Voor kinderen jonger dan 6 jaar wordt een test enkel aanbevolen als er ernstige symptomen zijn (ziekenhuisopname vereist) OF bij milde symptomen na een recent risicocontact.
 • Als je ouder bent dan 6 jaar en symptomen hebt.
 • Wanneer je je niet ziek voelt maar terugkeert uit het buitenland
 • Wanneer je je niet ziek voelt maar in contact kwam met iemand die het coronavirus heeft (hoogrisico-contact).

1.1. Aandachtspunten voor kinderen

Meer info: https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat

1.2. Je bent ouder dan 6 jaar en je vertoont één of meerdere volgende (milde) symptomen?

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Keelpijn
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

 De juiste reflex:

 • Contacteer niet meteen een huisarts.
 • Blijf thuis, isoleer je van andere gezinsleden.
 • Als het niet anders kan, draag dan altijd een mondmasker buitenshuis, zoals op het openbaar vervoer, en bewaar afstand van je vrienden, familieleden of collega’s, zolang je klachten hebt. Zo vermijd je dat je andere mensen besmet.
 • Gebruik de zelfevaluatietool. Door deze vragenlijst in te vullen kan je inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol voor je is.  
 • Als blijkt dat je je best laat testen, kan je een zelftest uitvoeren, of kan je je laten testen bij een apotheker (RAT-test = Rapid Antigen Test = Snelle Antigeentest). Met de testcode die je via de tool krijgt, kan je een afspraak maken bij een apotheker voor een terugbetaalde test. Zonder testcode, kan je ook een afspraak maken, maar dan wordt je test niet terugbetaald. Een zelftest wordt ook niet terugbetaald.
 • Een test zal altijd aanbevolen worden wanneer je in contact komt met kwetsbare personen of werkt in de zorg.
 • Als je test positief is:
  • Blijf minstens 7 dagen in isolatie (vanaf het begin van de symptomen).
  • Draag vervolgens gedurende 3 dagen buitenhuis een mondmasker.
 • Als je test negatief is:
  • Blijf best thuis (en/of draag je een mondmasker), zolang de symptomen duren. Een negatief resultaat met een zelftest sluit een besmetting met het COVID-19 virus immers niet uit, en ook overdracht van andere luchtwegvirussen (zoals het griepvirus) wordt best voorkomen.
 • Raadpleeg een arts in volgende gevallen:
  • Als je een hoger risico op ernstige COVID-19 loopt (bv. bij zwangerschap, diabetes, hart-, nier-, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz),
  • Als je symptomen verergeren of langer dan 5 dagen duren: de arts zal dan beslissen of je toe bent aan een tweede RAT-test of een PCR-test. PCR-testen worden nog maar in bepaalde situaties afgenomen. Enkel wanneer de huisarts het aangewezen vindt of wanneer men zonder symptomen op ziekenhuisafdelingen wordt opgenomen waar zich risicopatiënten bevinden.

1.3. Wanneer je je niet ziek voelt maar terugkeert uit het buitenland.

 • Sinds 23 mei 2022 gelden er enkel nog maatregelen voor reizigers die uit een land met een heel hoog risico terugkomen.
 • Meer actuele info: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
 • Let wel: Je mag niet reizen wanneer je in quarantaine of isolatie zit. Indien je in het buitenland in quarantaine of isolatie zit, moet je deze daar vervolledigen alvorens je naar België kan terugkeren. Enkel in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de gezondheidsautoriteiten kan van deze regel afgeweken worden.

1.4. Wanneer je je niet ziek voelt maar in contact kwam met iemand die het coronavirus heeft (hoog-risicocontact).

 • Hoogrisico-contacten worden in de huidige fase van de epidemie niet getest, behalve in de volgende situaties (met PCR):
  • Bij clusteronderzoeken in kwetsbare populaties of met een risico op ernstige ziekte (bv. in woon-zorg centra, zorginstellingen, gesloten gemeenschappen zoals opvangcentra voor daklozen en gevangenissen), na evaluatie door de verantwoordelijke arts.
  • Personen met een risico op een ernstige vorm van COVID-19 die een hoog-risicocontact hadden, indien de behandelende arts dat nuttig acht, bijvoorbeeld om een antivirale behandeling te beginnen. De arts kan overwegen om ook gezinsleden van personen met een risico op een ernstige vorm van COVID-19 te testen na een hoog-risicocontact buiten het gezin, om te vermijden dat ze deze hoog-risicopersoon besmetten. Zelftesten kunnen in bepaalde omstandigheden nuttig zijn bij hoog-risicocontacten in hetzelfde huishouden.   

2. Hoe kan ik me laten testen op Covid-19? 

 
 • Je kan altijd een zelftest doen. Deze wordt niet terugbetaald.
 • Of je kan je laten testen bij bepaalde apotheken (RAT-test) of bij je huisarts (PCR- of RAT-test)
 • Om een RAT-test bij de apotheker te laten afnemen heb je volgende zaken nodig:
  • de 16-cijferige code als je deze via de zelfevaluatietool hebt verkregen, voor een terugbetaalde RAT-test.
  • je rijksregisternummer
  • een gsm-nummer om het resultaat te ontvangen
  • de naam van de arts die het resultaat ook moet ontvangen (optioneel)
 • PCR-testen worden nog maar in bepaalde situaties afgenomen:
  • door de huisarts, als deze dit aangewezen vindt
  • bij mensen zonder symptomen die op ziekenhuisafdelingen met risicopatiënten worden opgenomen (bv. geriatrie, hematologie, dialyse, oncologie, intensive care, transplantatie), en in het kader van een onderzoek van een uitbraak.

3. Waar kan ik me laten testen in Brussel?

Vanaf 1 november 2022 zullen er geen betalende PCR-testen (o.a. voor vertrekkende reizigers) meer uitgevoerd worden in de testcentra van Molenbeek en Pacheco.

In de centra Molenbeek en Pacheco zijn de PCR-testactiviteiten gesloten sinds 30 november 2022. Deze centra blijven momenteel wel toegankelijk voor Covid-19 vaccinaties.  

Waar kan u zich laten testen vanf 1 december 2022?

 • PCR – testen: 
  • In een laboratorium, een medisch centrum of hospitaal. Neem hiervoor een kijkje op de interactieve kaart: doclr – Covid Test
  • Bij uw behandelende arts in het geval de desbetreffende arts testafnames uitvoert. (Deze optie is afhankelijk van het oordeel van de desbetreffende arts.)
 • RAT – testen (Rapid Antigeen Test):
  • Je kan je ook in één van de deelnemende Brusselse apotheken laten testen. In de apotheek worden er enkel snelle antigeentesten afgenomen. Je kan een afspraak maken en de deelnemende apotheken terugvinden op Vind een apotheek | Apotheek.be.
  • Apothekers kunnen een attest afleveren in geval van een positief testresultaat. Dit kan alvast gebruikt worden als een afwezigheidsattest voor een voor een schoolgaand kind vanaf 6 jaar oud. Of een apothekersattest ook geldig is voor een afwezigheid op het werk, wordt nog besproken met de sociale partners.
 • Zelftesten:
  • Deze testen zijn verkrijgbaar in de apotheek of in bepaalde supermarkten. Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kunnen de testen aankopen in de apotheek aan €1 (max 4 testen per lid van het gezin, per 2 weken)  

4. Waar vind ik het resultaat van mijn Covid-test?

Als je je hebt laten testen, ontvang je jouw testresultaten:

Lees meer over de procedure de resultaten van je Covid-test.

Privacyverklaring: zie de privacyverklaring.

4.1. Per sms

4.1.1. Voor alle testcentra behalve het centrum in Molenbeek

Het resultaat van je COVID-19-test is normaal gezien binnen 48 uur beschikbaar. Na je test krijg je een sms op het nummer dat je meedeelde. In die sms krijg jij of krijgt je vertrouwenspersoon een bericht zoals: “RESULT COVID-19 PCR TEST from 19/09/20 for P** (initialen van je voornaam en achternaam gevolgd door asterisken)”. Dit bericht bevat een URL-link en een mobiele toegangscode met een beperkte geldigheidsduur (14 dagen). Om je resultaat te zien, klik je enkel op de link en voer je de geboortedatum van de geteste persoon in als authenticatiemiddel. Zodra de datum is ingevoerd, krijg je het resultaat te zien. Als de termijn van 48 uur is verstreken en je hebt je resultaat nog altijd niet via sms of het Brussels Gezondheidsnetwerk gekregen, kan je contact opnemen met het call-center : 02 832 83 83 of resultbrussels@testcovid.be.

4.1.2 Voor het testcentrum in Molenbeek

Het resultaat van je COVID-19-test is normaal gezien binnen 48 uur beschikbaar. Na je test ontvang je een sms met daarin een link en een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Ga naar https://www.synlab.be/nl/patienten/mijn-resultaten en geef de gebruikersnaam en het wachtwoord uit je sms en je geboortedatum in om het resultaat van je COVID-19-test te raadplegen. Je testresultaten blijven 30 dagen lang online beschikbaar in pdf-formaat. Om het pdf-bestand te lezen, heb je dus het softwareprogramma Adobe Reader nodig. Als de termijn van 48 uur verstreken is en je nog geen testresultaat hebt ontvangen, kan je het laboratorium opbellen op 02 464 94 50 of mailen op het adres info@synlab.be.

4.2. Via de Coronalert-app

Als je jouw test in de Coronalert-app registreerde voor hij werd afgenomen, kan je het resultaat ervan ook raadplegen in de app. Klik op ‘Genereer de code’ om een referentiecode te krijgen die bestaat uit 17 cijfers. Deze code geef je direct in bij je registratie via www.testcovid.be. Als je dat niet hebt gedaan, geef je de referentiecode van je Coronalert-app mee wanneer je je laat testen. Wanneer je testresultaat beschikbaar is, krijg je automatisch een melding in de app. Via deze procedure kan iedereen die een referentiecode meegeeft, toegang krijgen tot zijn of haar testresultaat. Meer informatie hierover vind je op https://coronalert.be/nl/hoe-werkt-het/

4.3. Via het Brussels Gezondheidsnetwerk

Na je testafname wordt het resultaat van je COVID-19-test ook op het Brussels Gezondheidsnetwerk of op mijngezondheid.be gepubliceerd. Om je resultaat van je COVID-19-test te raadplegen, ga naar Brussels Gezondheidsnetwerk en klik op de groene knop “Raadpleeg mijn COVID-19-resultaten” of  ga naar www.mijngezondheid.be en klik op “Uitslag van mijn COVID-test”. Hierna moet je je identificeren op de onlinediensten van de overheid. Dit doe je met: 1) een elektronisch identiteitsbewijs en een eID-kaartlezer of 2) de Itsme-app. Als je geen elektronisch identiteitsbewijs hebt, kan je je via Itsme identificeren met je bankkaart en een bankkaartlezer. Meer informatie vind je op https://support.itsme.be/hc/nl/sections/360006803473-FAQ

Als je via je eID of via Itsme geen toegang kunt krijgen tot de online overheidsdiensten, kan je je registreren in een lokaal registratiekantoor.  Je zal bij deze registratie een code krijgen om je digitale sleutels te activeren en zo toegang te krijgen tot de online-overheidsdiensten. Meer informatie vind je op https://sma-help.bosa.belgium.be/nl/identificatie-zonder-eid#7093

4.4. Via de voorschrijvend arts

Het resultaat van je COVID-19-test zal worden bezorgd aan de arts die jou een test bij het testcentrum voorschreef. Je kan je testresultaat ook raadplegen door contact op te nemen met die arts.

4.5. Ik heb geen rijksregisternummer

Als je geen INSZ hebt, dan moet je je bis-nummer gebruiken. Het bis-nummer is een uniek identificatienummer voor personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister, maar die toch een relatie hebben met de Belgische overheden. Je bis-nummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers je geboortedatum zijn.

Als je geen INSZ of bis-nummer hebt, registreer je je indien mogelijk op de CoronAlert-app om toegang te krijgen tot je testresultaat.

Om een bestaand bis-nummer op te zoeken, bel je naar +32 2 212 02 55.

Een bis-nummer kan ook aangemaakt worden in ieder testcentrum of door je huisarts.

Als je geen huisarts hebt, bel dan naar 1710 voor medisch advies.