1.Wanneer moet ik me laten testen op Covid-19?

 

Meer info: Self Assessment Testing (info-coronavirus.be)

Let op: in sommige specifieke situaties kan de duur van de isolatie variëren en worden verlengd. Dit betreft meer bepaald :

 • mensen die in een ziekenhuis of leefgemeenschap verblijven vanwege COVID-19
 • mensen die om andere reden dan COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen
 • mensen op een intensive care afdeling (ICU) als gevolg van COVID-19
 • ernstig immuungecompromitteerde personen
 • bewoners van zorginstellingen

Je vindt al deze specifieke maatregelen via deze link.

Voor Rust- en Verzorgingstehuizen (RVT) en sommige andere residentiële instellingen (zoals voor personen met een handicap) zijn er specifieke aanbevelingen beschikbaar op de website van Iriscare.

1.1. Aandachtspunten voor kinderen

Voor kinderen jonger dan 6 jaar wordt testen alleen aanbevolen in geval van ernstige symptomen (die ziekenhuisopname vereisen) OF in geval van milde symptomen na een hoog-risico-contact.

Meer info: Self Assessment Testing (info-coronavirus.be)

1.2. Wanneer je je niet ziek voelt maar terugkeert uit het buitenland.

 • Momenteel gelden er geen maatregelen voor reizigers die terugkeren naar/aankomen in België. Bij terugkeer uit een land met een heel hoog risico op een zorgwekkende variant gelden echter specifieke maatregelen (soms met een reisbeperking). De lijst van deze landen wordt gepubliceerd op de Info-Coronavirus website (https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/) en wordt wekelijks bijgewerkt.
 • Let op: u mag niet reizen tijdens een quarantaine- of isolatieperiode. Als u zich in het buitenland in quarantaine of isolatie bevindt, moet u uw quarantaine in het land van uw verblijf voltooien voordat u naar België kunt terugkeren. Van deze regel kan slechts in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de gezondheidsautoriteiten worden afgeweken

1.3. Wanneer je je niet ziek voelt maar in contact kwam met iemand die het coronavirus heeft (hoog-risicocontact).

 • Hoogrisico-contacten worden in de huidige fase van de epidemie niet getest, behalve in de volgende situaties (met PCR):
  • Bij clusteronderzoeken in kwetsbare populaties of met een risico op ernstige ziekte (bv. in woon-zorg centra, zorginstellingen, gesloten gemeenschappen zoals opvangcentra voor daklozen en gevangenissen), na evaluatie door de verantwoordelijke arts.
  • Personen met een risico op een ernstige vorm van COVID-19 die een hoog-risicocontact hadden, indien de behandelende arts dat nuttig acht, bijvoorbeeld om een antivirale behandeling te beginnen. De arts kan overwegen om ook gezinsleden van personen met een risico op een ernstige vorm van COVID-19 te testen na een hoog-risicocontact buiten het gezin, om te vermijden dat ze deze hoog-risicopersoon besmetten. Zelftesten kunnen in bepaalde omstandigheden nuttig zijn bij hoog-risicocontacten in hetzelfde huishouden.   

2. Welke test gebruiken en hoe kan ik me laten testen op Covid-19? 

 
 • Je kan altijd een zelftest doen. In een groot aantal gevallen is dit aangeraden. Deze wordt niet terugbetaald.
 • Of je kan je laten testen bij bepaalde apotheken (RAT-test) of bij je huisarts (PCR- of RAT-test)
 • Om een RAT-test bij de apotheker te laten afnemen heb je volgende zaken nodig:
  • de 16-cijferige code als je deze via de zelfevaluatietool hebt verkregen, voor een terugbetaalde RAT-test.
  • je rijksregisternummer
  • een gsm-nummer om het resultaat te ontvangen
  • de naam van de arts die het resultaat ook moet ontvangen (optioneel)
 • PCR-testen worden nog maar in bepaalde situaties afgenomen:
  • door de huisarts, als deze dit aangewezen vindt
  • bij mensen zonder symptomen die op ziekenhuisafdelingen met risicopatiënten worden opgenomen (bv. geriatrie, hematologie, dialyse, oncologie, intensive care, transplantatie), en in het kader van een onderzoek van een uitbraak.

3. Waar kan ik me laten testen in Brussel?

 • Zelftesten:
  • Deze testen zijn verkrijgbaar in de apotheek of in bepaalde supermarkten. Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kunnen de testen aankopen in de apotheek aan €1 (max 4 testen per lid van het gezin, per 2 weken)  
 • RAT – testen (Rapid Antigeen Test):
  • Je kan je ook in één van de deelnemende Brusselse apotheken laten testen. In de apotheek worden er enkel snelle antigeentesten afgenomen. Je kan een afspraak maken en de deelnemende apotheken terugvinden op Vind een apotheek | Apotheek.be.
  • Apothekers kunnen een attest afleveren in geval van een positief testresultaat. Dit kan alvast gebruikt worden als een afwezigheidsattest voor een voor een schoolgaand kind tot 18 jaar. Voor personen ouder dan 18 jaar moet contact worden opgenomen met de behandelend arts om een bewijs van arbeidsongeschiktheid voor de duur van de isolatie te verkrijgen.
 • PCR – testen: 
  • In een laboratorium, een medisch centrum of hospitaal. 
  • Bij uw behandelende arts in het geval de desbetreffende arts testafnames uitvoert. (Deze optie is afhankelijk van het oordeel van de desbetreffende arts.)

4. Waar vind ik het resultaat van mijn Covid-test?

Als je een zelftest uitvoert, is het resultaat binnen enkele minuten na het uitvoeren van de test meteen zichtbaar.

Als je bent getest met een PCR- of RAT-test, ontvang je de resultaten van je test:

 • Rechtstreeks via de apotheker 15 à 30 min nadat de test is uitgevoerd en dit voor snelle antigeentests (RAT) of per SMS op uw mobiele telefoon (geldig voor nationale en Europese nummers) voor PCR- en RAT-tests;
 • Via het Brussels Gezondheidsnetwerk of mijngezondheid.be
 • Via de huisarts die je hebt doorgegeven

Als je er niet in slaagt om via deze kanalen je testresultaten te raadplegen, kan je bellen naar 02 832 83 83, of mailen naar resultbrussels@testcovid.be.

Privacyverklaring: zie de privacyverklaring.

4.1. Per sms

Het resultaat van je COVID-19-test is normaal gezien binnen 48 uur beschikbaar. Na je test krijg je een sms op het nummer dat je meedeelde. In die sms krijg jij of krijgt je vertrouwenspersoon een bericht zoals: “RESULT COVID-19 PCR TEST from 19/09/20 for P** (initialen van je voornaam en achternaam gevolgd door asterisken)”. Dit bericht bevat een URL-link en een mobiele toegangscode met een beperkte geldigheidsduur (14 dagen). Om je resultaat te zien, klik je enkel op de link en voer je de geboortedatum van de geteste persoon in als authenticatiemiddel. Zodra de datum is ingevoerd, krijg je het resultaat te zien. Als de termijn van 48 uur is verstreken en je hebt je resultaat nog altijd niet via sms of het Brussels Gezondheidsnetwerk gekregen, kan je contact opnemen met het call-center : 02 832 83 83 of resultbrussels@testcovid.be.

4.2.Via het Brussels Gezondheidsnetwerk

Na je testafname wordt het resultaat van je COVID-19-test ook op het Brussels Gezondheidsnetwerk of op mijngezondheid.be gepubliceerd. Om je resultaat van je COVID-19-test te raadplegen, ga naar Brussels Gezondheidsnetwerk en klik op de groene knop “Raadpleeg mijn COVID-19-resultaten” of  ga naar www.mijngezondheid.be en klik op “Uitslag van mijn COVID-test”. Hierna moet je je identificeren op de onlinediensten van de overheid. Dit doe je met: 1) een elektronisch identiteitsbewijs en een eID-kaartlezer of 2) de Itsme-app. Als je geen elektronisch identiteitsbewijs hebt, kan je je via Itsme identificeren met je bankkaart en een bankkaartlezer. Meer informatie vind je op https://support.itsme.be/hc/nl/sections/360006803473-FAQ

Als je via je eID of via Itsme geen toegang kunt krijgen tot de online overheidsdiensten, kan je je registreren in een lokaal registratiekantoor.  Je zal bij deze registratie een code krijgen om je digitale sleutels te activeren en zo toegang te krijgen tot de online-overheidsdiensten. Meer informatie vind je op https://sma-help.bosa.belgium.be/nl/identificatie-zonder-eid#7093

4.3. Via de voorschrijvend arts

Het resultaat van je COVID-19-test zal worden bezorgd aan de arts die jou een test bij het testcentrum voorschreef. Je kan je testresultaat ook raadplegen door contact op te nemen met die arts.

4.4. Ik heb geen rijksregisternummer

Als je geen INSZ hebt, dan moet je je bis-nummer gebruiken. Het bis-nummer is een uniek identificatienummer voor personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister, maar die toch een relatie hebben met de Belgische overheden. Je bis-nummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers je geboortedatum zijn.

Als je geen INSZ of bis-nummer hebt, registreer je je indien mogelijk op de CoronAlert-app om toegang te krijgen tot je testresultaat.

Om een bestaand bis-nummer op te zoeken, bel je naar +32 2 212 02 55.

Een bis-nummer kan ook aangemaakt worden in ieder testcentrum of door je huisarts.

Als je geen huisarts hebt, bel dan naar 1710 voor medisch advies.