COVID-vaccins maken deel uit van onze nationale strategische stock en worden gratis aangeboden aan de burger. We kopen de vaccins nationaal aan en verdelen ze regionaal naar de eerste en de tweede lijn. In Brussel is vivalis.brussels bevoegd voor het verdelen van de COVID-vaccins. In Vlaanderen is dat het Departement Zorg en in Wallonië AVIQ.

Heb je informatie nodig over het huidige aanbod van COVID-vaccins en wil je weten hoe je ze kunt bestellen? Stuur dan je vraag naar vacci-hub@vivalis.brussels

Voor farmaceutische of medische aanbevelingen met betrekking tot COVID-vaccinatie kun je je vraag stellen aan health.academy@vivalis.brussels

De levering van COVID-vaccins gebeurt door onze federale logistieke partner per volledige verpakking in een temperatuur gecontroleerd transport. Na levering ben jij als arts, apotheker of ziekenhuisapotheker verantwoordelijk voor de goede bewaring, het transport, de bereiding en de eventuele vernietiging van het farmaceutisch afval.

De levertermijn van COVID-vaccins bedraagt onder normale omstandigheden 5 werkdagen na de besteldatum. Op drukke momenten kan dit oplopen tot meer dan 10 werkdagen. Omdat de huidige vaccins tot 10 weken na ontdooiing houdbaar zijn, vragen we om per levering het aantal voor ongeveer 6 weken te bestellen en niet meer dan eens per maand te bestellen. Verifieer steeds de effectieve uiterste gebruik datum die vermeld staat op de oranje sticker.

Elk COVID-leverpunt heeft een CHUID identificatiecode. Wil je deze code aanvragen? Stuur dan een e-mail naar vacci-hub@vivalis.brussels met de volgende informatie:

  • Jouw volledige naam als verantwoordelijke arts of apotheker
  • Jouw RIZIV-nummer als arts of apotheker
  • Het adres van jouw apotheek, wijkzorgcentrum of artsenpraktijk waar de levering moet plaatsvinden
  • Jouw telefoonnummer voor eventuele vragen bij de bestelling of levering

Bij elke bestelling is het belangrijk jouw CHUID-code te vermelden, samen met het aantal verpakkingen vaccins dat je bestelt. De bestelling wordt binnen 1 werkdag verwerkt en je ontvangt een e-mailbevestiging met de verwachte leverdatum.

COVID-vaccins, en indien nodig zero dead volume spuiten, worden geleverd aan:

  • Ziekenhuizen
  • Apotheken
  • Wijkgezondheidscentra
  • Huisartsenpraktijken

De officina apotheek kan bereide spuiten of flacons afleveren aan artsen, verpleegkundigen en collectiviteiten. Hiervoor is een nominatief voorschrift nodig en de partijen dienen onderling af te stemmen.

Brusselse apotheken die willen starten met Covid vaccinatie kunnen alle informatie vinden op de ABP website. 

Hier vindt u de meest recente SOP opgesteld door het FAGG:

Informatie voor zorgverleners en vaccinatiecentra | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)