Inhoudstabel

Uitnodiging voor vaccinatie en het maken van een afspraak

1. Waarom gebruikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ander afsprakenplatform dan Vlaanderen en Wallonië? Wat betekent dit concreet?

Midden april nam het Brussels Gewest een nieuw afsprakenplatform in gebruik. Er werd beslist om uit het Doclr-systeem te stappen om een specifiekere toepassing te bouwen voor het vastleggen van vaccinatie-afspraken. Dit nieuwe systeem heet Bru-Vax.

Bru-Vax beantwoordt beter aan de Brusselse context. Het maakt het mogelijk om sneller en eenvoudiger afspraken te maken, binnen de lokale context. We willen namelijk flexibiliteit bieden aan de burger, door een vrije keuze van tijdstip en vaccinatiecentrum te geven. Tegelijkertijd willen we het proces ook zo eenvoudig mogelijk houden. Daarom stapten we over naar Bru-Vax.

Je hoeft je geen zogen te maken als je een afspraak hebt die gemaakt werd in het oude systeem of als je een uitnodiging ontving die werd verstuurd vanuit dit oude systeem. Zowel je afspraak als je uitnodiging blijven geldig. Meer info vind je verder in dit deel van de FAQ.

(update 19/04/2021)

2. Wie kan zich aanmelden voor vaccinatie op Bru-Vax?

Volgende mensen kunnen zich aanmelden voor een vaccinatie-afspraak:

 • Inwoners van het Brussels Gewest van 12 jaar of ouder
 • Mensen die in het Brussels Gewest werken

Op voorhand een afspraak maken is niet langer verplicht, maar blijft wel aan te raden.  

(update 28/09/2021)

3. Hoe kan ik een afspraak maken? 

Je kan op twee manieren een afspraak maken voor vaccinatie:

 • Digitaal: surf naar bru-vax.brussels. Om je in te schrijven, heb je enkel je rijksregisternummer of BIS-nummer (als je geen rijksregisternummer hebt), een e-mailadres en GSM-nummer nodig. Je kan ook een buitenlands GSM-nummer ingeven. Dan moet je uiteraard wel de landcode (+xx) mee ingeven. Je kiest een vaccinatiecentrum en tijdstip naar keuze. Je ontvangt een bevestigingsmail met QR code. Neem die mee op de dag van je vaccinatie. Opgelet! Een vaccinatie bestaat meestal uit twee doses. Je bevestigingsmail vermeldt daarom ook meteen een afspraak voor je tweede dosis. Je kan het tijdstip daarvan wijzigen via een link in je bevestigingsmail, indien je dit wenst.
 • Telefonisch: bel naar het vaccinatiecallcenter op 02/214.19.19. Het callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 17.30u en in het weekend van 10.00u tot 17.30u. Noteer voor jezelf goed waar en wanneer je afspraak doorgaat. Voor telefonische afspraken heb je geen e-mailadres of GSM-nummer nodig.

(update 14/07/2021)

4. Hoe gebeurt de toewijzing van een tweede afspraak, als ik een vaccin krijg waarvoor een tweede dosis nodig is?

 • Onmiddellijk nadat je het tijdstip voor je 1ste afspraak hebt gekozen, wordt een 2de afspraak vastgelegd op het optimale moment.
 • Als dit moment voor jou niet mogelijk is, dan kan je dat via je bevestigingsmail zelf aanpassen. Als je niet over de digitale middelen beschikt om dit te doen, dan kan je deze tweede afspraak via het callcenter (02/214 19 19) laten verplaatsen.
 • Bij het aanpassen van het tijdstip voor je 2e afspraak, zal ook het tijdstip van je 1e afspraak geannuleerd worden en opnieuw ingepland moeten worden, om de correcte tijdspanne tussen beide vaccins te respecteren.
 • Werd je 1ste dosis al toegediend en wil je je 2de afspraak nog aan passen, dan moet je contact op nemen met het callcenter (02/214 19 19), zodat zij kunnen garanderen dat de correcte tijdspanne wordt gerespecteerd. Houd er wel rekening mee dat de mogelijkheden voor het verplaatsen van een 2de afspraak zeer beperkt zijn, omdat de tijdspanne tussen twee doses moet worden aangehouden.

(update 14/07/2021)

5. Wat is een INSZ-nummer of BIS-nummer en waar kan ik dat terugvinden?

Het INSZ of Identificatienummer van de Sociale Zekerheid is de unieke identificatiesleutel voor iedereen die in contact komt met de Belgische sociale zekerheid. Dus iedere burger met ofwel een Belgische identiteitsdocument ofwel een Belgisch verblijfsdocument heeft zo’n nummer. Het INSZ komt meestal overeen met het rijksregisternummer. Aan werknemers die niet in het Rijksregister opgenomen zijn, wordt een BIS-nummer toegekend uit het BIS-register van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het INSZ bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers de geboortedatum van de kaarthouder aanduiden. Bij het BIS-nummer wordt de geboortemaand met 20 of 40.

Je vindt dit nummer op documenten zoals:

 • de eID (elektronische identiteitskaart)

 • de elektronische kaart die wordt afgeleverd aan EU-burgers die in België verblijven

 • de verblijfstitel afgeleverd aan burgers van landen buiten de Europese Unie die in België verblijven

 • de ISI+ kaart (afgeleverd door het ziekenfonds aan mensen die niet over een elektronische identiteitstitel beschikken en die gebruik kunnen maken van een sociale dekking om zich te laten verzorgen in België).

 • het aanslagbiljet

 • het nummer van je pensioendossier

 • de vreemdelingenkaart

(update 19/04/2021)

6. Ik heb technische problemen met Bru-Vax in mijn webbrowser. Wat nu?

Bru-Vax is momenteel niet optimaal te gebruiken met de webbrowser Internet Explorer. Gebruik een andere webbrowser voor je registratie. Heb je geen andere webbrowser (zoals Edge, Chrome,…) ter beschikking, wend je dan tot het callcenter op 02/214 19 19.

Bru-Vax is in principe optimaal te gebruiken op computer, laptop, tablet én smartphone.

(update 19/04/2021)

7. Ik ontving een uitnodiging, maar toch wordt mijn INSZ-nummer geweigerd. Wat moet ik doen?

Er kan wat vertraging zitten op de upload van INSZ-nummers (= rijksregisternummers of BIS-nummers) in ons systeem. Daarom raden wij je aan om de volgende dag nogmaals te proberen in te loggen.

Als je dan nog steeds toegang geweigerd wordt, neem dan contact op met het callcenter (02/214 19 19).

(update 14/07/2021)

8. Na het selecteren van mijn gewenste tijdstip en bevestiging van mijn SMS-code krijg ik de melding dat ik opnieuw gecontacteerd zal worden voor boeking. Wat is er fout gelopen?

Als je al een boeking hebt op je INSZ-nummer (= rijksregisternummer of BIS nummer) en GSM-nummer of e-mailadres, dan kan je daarbovenop geen extra boeking nemen. Als het systeem vaststelt dat er een andere boeking op je gegevens is, dan krijg je deze foutmelding. Twijfel je hierover, dan kan je het callcenter (02/214 19 19) bellen.

(update 19/04/2021)

9. Na het selecteren van mijn gewenste tijdstip en bevestiging van mijn SMS-code krijg ik de melding “Er is een fout opgetreden tijdens de boeking. Onze excuses, maar het door u aangevraagde tijdslot lijkt niet meer beschikbaar te zijn”. Is mijn boeking nu gelukt?

Je boeking is niet geslaagd. Je zal ook geen bevestigingsmail krijgen. Je kan best opnieuw in loggen en het boekingsproces opnieuw doorlopen. Bij een succesvolle boeking zal je een bevestigingsmail ontvangen. Als je problemen blijft ondervinden, neem dan contact op met het callcenter (02/214 19 19).

(update 19/04/2021)

10. Ik heb twee bevestigingsmails gekregen met hetzelfde onderwerp en dezelfde inhoud, heb ik nu twee afspraken geboekt?

Het kan gebeuren dat je door een technisch probleem 2 identieke bevestigingsmails (zelfde onderwerp en inhoud ) krijgt. Als beide mails dezelfde info bevatten, heb je echter maar 1 boeking (met mogelijk 2 afspraken, afhankelijk van het type vaccin) en mag je deze 2e mail negeren.

(update 19/04/2021)

11. Ik heb problemen met de leesbaarheid van het systeem. Wat nu?

Als je werkt vanop een computer of laptop, kan je de Ctrl toets van je toetsenbord indrukken en extra inzoomen door te scrollen. Het is echter aan te raden niet te veel te zoomen, want dit brengt de leesbaarheid van enkele andere velden in het systeem in het gedrang. Je kan aan de pijltjes onderaan de pagina zien of je nog naar links of rechts kan navigeren.

(update 19/04/2021)

12. Hoe kan ik een valse uitnodiging herkennen? 

Er zijn een aantal elementen waaraan je kan merken dat een uitnodiging niet echt is:

 • Komt de uitnodiging onverwacht? Ben je al gevaccineerd of denk je dat het nog lang je beurt niet is? Wees dan kritisch en bekijk de uitnodiging aandachtig.

 • Je krijgt steeds een persoonlijke uitnodiging via de post. Als je gegevens gekend zijn, krijg je ook een uitnodiging per sms of e-mail. Als je een sms of e-mail hebt ontvangen die niet vergezeld is van een brief, is dat dus niet normaal.

 • Officiële uitnodigingen per e-mail worden altijd verstuurd vanuit het adres cov19-vaccin@doclr.be en uitnodigingen per sms zijn steeds afkomstig van het nummer 8811. Controleer dus zeker de afzender als je een uitnodiging per e-mail of sms ontvangt.

  Opgelet: het e-mailadres van een afzender kan nagemaakt worden (gespoofd), dus blijf kritisch.

 • De officiële uitnodiging zal je naam vermelden. Als je een bericht ontvangt dat niet persoonlijk aan jou gericht is, dan is dat verdacht.

 • Je wordt uitgenodigd door de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid. Je krijgt geen uitnodiging van je gemeente, of van één van de fabrikanten van de vaccins (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, …).

 • De vaccins zijn gratis. Als er in het bericht wordt gevraagd naar financiële gegevens, moeten alle alarmbellen afgaan. Doe in geen geval wat er in het bericht gevraagd wordt.

Denk je dat je te maken hebt met een valse uitnodiging? Ga naar https://safeonweb.be/nl/actueel/kijk-uit-voor-valse-uitnodigingen-voor-vaccinatie om te kijken wat je kan doen.

(update 11/03/2021)

13. Wat als ik geen e-mailadres heb? 

Zonder e-mailadres kan je geen online afspraak maken. Als je zelf geen e-mailadres hebt, kan je dat van een familielid of naaste ingeven. De bevestigingsmail zal in dat geval ook naar die persoon verstuurd worden.
Als dat ook niet mogelijk is, dan kan je uiteraard nog steeds telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor naar het nummer dat in je uitnodiging wordt vermeld.

(update 07/03/2021)

14. Kan ik kiezen waar ik mij laat vaccineren? 

Wanneer je je afspraak boekt (telefonisch of via het online reservatiesysteem), kan je kiezen uit een aantal centra (degene die op dat moment open zijn naargelang de vaccinatiefases en de beschikbaarheid van de vaccins). Eens je hebt gekozen, kan je niet meer van vaccin en vaccinatiecentrum veranderen.

 (update 22/02/2021)

15. Als ik al een afspraak gemaakt heb, kan ik ze dan nog annuleren of verplaatsen? 

In je digitale afspraakbevestiging staat een knop om je afspraak te annuleren. Na annulering geeft het platform je opnieuw de mogelijkheid om een afspraak te boeken. Je zal dan een nieuwe afspraakbevestiging krijgen.

(update 22/02/2021)

16. Kan ik mijn afspraak doorgeven aan iemand anders? 

Nee, dat is niet mogelijk. Alle afspraken zijn persoonlijk en gekoppeld aan je rijksregisternummer.

(update 15/04/2021)

17. Vanaf welk e-mailadres worden de uitnodigingen verstuurd?

Alle officiële uitnodigingen worden verstuurd vanaf het e-mailadres cov19-vaccin@doclr.be

(update 09/03/21)

18. Ik werk voor een Europese instelling of ik ben gepensioneerd ambtenaar van een Europese instelling. Zorgen de Belgische autoriteiten voor mijn vaccinatie? 

Als je een geldig rijksregisternummer of BIS-nummer hebt, kom je in aanmerking voor vaccinatie in België, in het Gewest waarin je woont (Brussel, Vlaanderen of Wallonië).
Sommige mensen die voor de Europese instellingen werken, kunnen zich echter ook in een vaccinatiecentrum van hun werkgever laten inenten. Deze centra moeten er vooral voor zorgen dat burgers die omwille van hun specifiek statuut (tijdelijk verblijf, wonend in het buitenland, net aangekomen,…) moeilijk door de gemeenten kunnen worden gecontacteerd , ook toegang hebben tot vaccinatie.
De voorwaarden tot vaccinatie zullen in alle centra dezelfde zijn.

(update 17/03/2021)

19. Ik word dit jaar 12. Binnen welke doelgroep val ik dan?

Je kan je pas laten vaccineren vanaf het moment dat je 12 bent. Word je pas later dit jaar 12, dan moet je dus nog even wachten.

(update 28/07/21)

Praktische info over de vaccinatiecentra

1. Waar kan ik mij laten vaccineren? 

Tot eind december kan je voor jouw coronavaccin terecht in één van de vier vaccinatiecentra. De definitieve sluitingsdatum van deze centra wordt bepaald in functie van de evolutie van de pandemie.

Wij raden je aan een afspraak te maken om je plaats te garanderen. Wegens het grote aantal bezoekers is de toegang tot de vaccinatiecentra in Molenbeek of Woluwe onzeker als je geen afspraak hebt gemaakt.

 • Pacheco (Test- en vaccinatiecentrum – Pachecolaan 42, 1000 Brussel).

  Dit centrum blijft open tot eind december (de concrete datum zal bepaald worden naargelang de evolutie van de pandemie). Afspraak verplicht in de voormiddag via BruVax / enkel in de namiddag zonder afspraak.

  Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met metrolijnen 2 en 6 (halte Kruidtuin of Rogier), met buslijnen 61, 270, 271, 272, 470 en 620 (halte Kruidtuin) of met trams 3, 4, 25, 32, 55 (halte Rogier), 92, 93 (halte Kruidtuin) of met de trein via het station Brussel-Congres (120m van het vaccinatiepunt). Als je met de auto komt, kan je terecht in de nabijgelegen parkings City 2, Rogier en Passage 44.

 • Sint-Pieters-Woluwe (Mooi-Bos – Shetlander Dreef 15, 1150 Sint-Pieters-Woluwe).

  Dit centrum blijft open tot eind december (de concrete datum zal bepaald worden naargelang de evolutie van de pandemie). Afspraak verplicht via BruVax.

  Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijn 36 van de MIVB (halte Manoir d’Anjou), of buslijnen 544, 547, 548, 555 of 556 van De Lijn (halte Mater Dei).

 • Molenbeek (Gentsesteenweg 696, 1080 Molenbeek). 
  Dit centrum blijft open tot eind december (de concrete datum zal bepaald worden naargelang de evolutie van de pandemie). Afspraak verplicht via BruVax.

  Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met tram 82 (halte Van Zande of Begraafplaats van Molenbeek) of met buslijnen 49 en 53 (halte Begraafplaats van Molenbeek).
 •  Vorst (De in- en uitgang voor VACCINATIE bevindt zich vanaf dan op de Alsembergsesteenweg 203, 1190 Vorst. Voor personen met een beperkte mobiliteit die zich laten vaccineren, blijft het centrum toegankelijk via de Jupiterlaan 201, 1190 Vorst. De in- en uitgang voor TESTING blijft ook op de Jupiterlaan 201, 1190 Vorst.)

  Afspraak verplicht in de voormiddag via BruVax / enkel in de namiddag zonder afspraak.

  Dit centrum blijft open tot eind december (de concrete datum zal bepaald worden naargelang de evolutie van de pandemie).

  Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijnen 48, 54, 37, 70 of met tram 51 (halte Albert). Als je met de auto komt, kan je parkeren op de parking BePark – Parking Albert 2 (Match Vorst).

Je kan daarnaast terecht in één van onze Vacci-bussen of lokale vaccinatieposten

(update 28/09/2021)

2. Kan ik me bij de huisarts laten vaccineren?

Sinds 19 juli kan je voor je Covid-19-vaccinatie ook terecht bij je huisarts of in een medisch centrum. Opgelet: huisartsen kiezen zelf of ze al dan niet vaccineren. Dit is voor hen namelijk een niet te onderschatten extra werklast. Ga dus op voorhand na bij je arts of medisch centrum of je je kan laten vaccineren en hoe je daarvoor een afspraak kan maken. Je houdt er best rekening mee dat de huisartsen de vaccins steeds dienen te bestellen.

(update 28/07/2021)

3. Hoe verloopt een vaccinatie in de praktijk? 

Check-in in het vaccinatiepunt

 • Meld je aan bij het vaccinatiepunt met je QR-code (op smartphone of papier, enkel indien je een afspraak maakte) en je identiteitskaart.

 • Je temperatuur wordt gemeten (als die hoger is dan 38° C kan je niet gevaccineerd worden).

 • De vaccinator dient het Covid-19-vaccin toe.

Observatie: wachtruimte van het vaccinatiepunt

Check-out uit het vaccinatiepunt

 • Verlaat het vaccinatiepunt.

Registratie

 • Alle gegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer, postcode, vaccin, lotnummer, uur, plaats, datum) die nodig zijn om je vaccinatie te registreren en op te volgen, worden automatisch opgenomen in VaccinNet+ (de federale vaccinatiedatabank).

(update 30/08/21)

4. Is er een bewijs beschikbaar van mijn vaccinatie?

Sinds 16 juni is in België het Europees Digitaal Covid-certificaat beschikbaar. Uitgebreide informatie over wat het Covid-certificaat is, hoe je het kan krijgen en hoe je je vaccinatiegegevens kan nakijken vind je op deze pagina.

Dit document geldt als enige officiële  vaccinatiebewijs. Het kaartje dat je na je prik ontvangt in het vaccinatiecentrum, is dus geen officieel vaccinatiebewijs.

(update 30/08/2021)

5. Ik ben al gevaccineerd maar toch staat het niet geregistreerd. Wat moet ik doen?

Op dit ogenblik houd je best rekening met een periode van maximum 1 week (en minimum 48 uur) tussen het toedienen van je vaccin en de registratie op https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-egezondheid en https://www.mijngezondheid.belgie.be/.

Als je dan nog steeds geen registratie terugvindt in je persoonlijk medisch dossier, neem dan contact op met het callcenter via 02/214.19.19.

(update 07/05/2021)

6. Zijn de vaccinatiecentra toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit?

Alle Brusselse vaccinatiecentra zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Ze stellen ook een aantal rolstoelen ter beschikking. Je kan die echter niet op voorhand reserveren. In het vaccinatiecentrum Pacheco voorzien we bovendien extra assistentie om minder mobiele mensen te begeleiden.

(update 30/08/2021)

7. Welke mobiliteitsoplossingen worden er aangeboden voor wie zich moeilijk naar het vaccinatiecentrum kan begeven? 

In nauwe samenwerking met verschillende partners werden er een aantal vervoersoplossingen uitgewerkt voor deze mensen:

Gratis openbaar vervoer bij de MIVB:

  • Sinds 17/03 biedt de MIVB gratis tickets aan waarmee Brusselaars gratis naar één van de vaccinatiecentra in het Gewest te kunnen gaan. Je kan gebruik maken van het initiatief als je in aanmerking komt voor vaccinatie in Brussel. Je kan je tickets aanvragen door een vakje aan te vinken bij het maken van je afspraak op Bru-Vax (meer informatie hierover vind je hier: https://coronavirus.brussels/nl/gratis-vervoer/). Zodra je je afspraak hebt bevestigd, ontvang je in je bevestigingsmail één of twee “Eventpass”-codes (naargelang het aantal doses dat nodig is voor je vaccin). Ga vervolgens naar een GO-verkoopautomaat van de MIVB en geef daar je codes in. Je ontvangt dan twee heen-terugtickets die geldig zijn op het volledige MIVB-net.
  • Heb geen e-mailadres of computer, of kan je daar moeilijk mee overweg, dan kan je ons callcenter bellen op 02/214.19.19.
  • Ben je klant bij de TaxiBus-dienst van de MIVB? Ook jij kan gratis naar het vaccinatiecentrum op de dag van je afspraak. Boek je gratis heen-terugreis vooraf via de gebruikelijke “toegankelijkheidslijn”: 02/515.23.65.
  • TaxiBus is een specifieke vervoersdienst, aangeboden door de MIVB aan personen met een beperking. Meer informatie over deze dienst kan je vinden op taxibus.be. Je kan je daar ook inschrijven voor de dienst..

Gratis vaccinatietickets bij de NMBS

Het treinstation Brussel Congres ligt vlakbij het vaccinatiecentrum Pacheco.

Kom je met de trein, dan moet je vooraf een gratis vaccinatieticket aanschaffen. Dat kan via de website of de app van de NMBS, aan één van de verkoopautomaten of aan het loket. Dit ticket is geldig voor een heen-terugreis in 2de klas op de dag van je vaccinatie.

Bij controle door de treinbegeleid(st)er moet je je Vaccinatieticket én de bevestiging van je vaccinatie-afspraak (op papier, e-mail of sms) tonen. Als je je afspraak telefonisch maakte (en dus geen digitale bevestiging hebt), wordt je uitnodigingsbrief in het vaccinatiepunt afgestempeld.

Je kan dit ticket voor beide vaccinatie-afspraken aanvragen.

Lokale strategieën op initiatief van de Brusselse gemeenten

Verschillende Brusselse gemeenten bieden vervoersoplossingen aan om senioren te helpen. Kijk voor meer informatie over deze initiatieven in je gemeentekrant, op de Facebookpagina van je gemeente, enz.

 • De ziekenfondsen bieden ook een vervoersdienst aan voor personen met een beperkte mobiliteit. Kijk op de website van je ziekenfonds voor meer informatie over de gebruiks- en terugbetalingsvoorwaarden. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kan je je vervoer aanvragen via onderstaande telefoonnummers of e-mailadressen:
  • Partenamut – Onafhankelijke mutualiteit: Transportline – 078 15 50 91
  • Socialistische mutualiteit: Soli-transport – 02/546.15.13 – solidaritel@fmsb.be
  • Christelijke mutualiteit: Proximité Santé ASBL  – 02 644 51 31
  • Liberale mutualiteit: Cosedi Bruxelles – 02/218.77.72 – info@cosedi.be
  • Neutrale mutualiteit: Solumob – 02/217.44.44 of via reservation@solumob.be

(update 30/08/2021)

8. Wat als ik me niet zelf naar een vaccinatiecentrum kan verplaatsen?

Sinds 26/04/2021 zet het Brussels Gewest mobiele teams in voor thuisvaccinatie.

In de huidige fase worden die mobiele teams wel enkel ingezet in hoogst uitzonderlijke situaties: ze zijn strikt voorbehouden voor mensen die zich echt onmogelijk zelf naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven.

Het gaat dan om mensen die al lang bedlegerig zijn, mensen met een ernstige fysieke handicap of met ernstige psychiatrische problemen of om mensen die omwille van een andere fysieke of mentale aandoening geen enkele mogelijkheid hebben om zich via de geijkte manieren aan te bieden voor vaccinatie.

(update 24/06/2021)

9. Wie komt in aanmerking voor thuisvaccinatie door een mobiel team?

Op dit moment kan alleen wie zich echt met geen enkele mogelijkheid zelf naar een vaccinatiecentrum kan begeven, gebruik maken van deze mogelijkheid.

Het gaat dan om mensen die al lang bedlegerig zijn, mensen met een ernstige fysieke handicap of met ernstige psychiatrische problemen of om mensen die omwille van een andere fysieke of mentale aandoening geen enkele mogelijkheid hebben om zich via de gebruikelijke manieren aan te bieden voor vaccinatie.

Denk je dat je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie? Neem dan contact op met je huisarts. Die moet op basis van objectieve criteria bepalen of je al dan niet in aanmerking komt voor deze regeling.

Personen met een beperkte mobiliteit of mensen die zich mits begeleiding naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven, komen niet in aanmerking voor deze oplossing. Voor hen zijn er wel specifieke vervoersoplossingen voorzien. Zie hiervoor de vraag “Welke mobiliteitsoplossingen worden er aangeboden voor wie zich moeilijk naar het vaccinatiecentrum kan begeven?”.

(update 09/04/2021)

10. Hoe kan ik een afspraak maken om thuis gevaccineerd te worden?

Enkel huisartsen kunnen een vaccinatieafspraak maken voor wie in aanmerking komt voor thuisvaccinatie.

Er werd wel gevraagd dat elke huisarts maximaal 12 patiënten inschrijft. Thuisvaccinatie is namelijk moeilijk te organiseren en met deze beperking willen we voorkomen dat mobiele teams worden ingezet waar het niet nodig is.

Denk je dat je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie? Neem dan contact op met je huisarts. Die bekijkt op basis van objectieve criteria of dit al dan niet het geval is.

Als je huisarts heeft beslist dat je thuis gevaccineerd kan worden, zijn er twee mogelijkheden:

 1. Het mobiele team komt langs om je thuis te vaccineren. In dit geval is de vaccinatie gratis.

 2. Als je wil dat je eigen huisarts je thuis komt vaccineren, dan moet je de consultatie van de huisarts zelf betalen

(update 09/04/2021)

11. Welke zijn de transportoplossingen voor personen die een herhaaldosis wensen?

De ziekenfondsen organiseren verschillende transportoplossingen voor personen die graag hun herhaaldosis ontvangen. Het gaat dan om personen van 65 jaar of ouder, personen met verminderde immuniteit of personen met trisomie 21. Je ontdekt de mogelijkheden hieronder:

– Partenamut – Onafhankelijke ziekenfondsen : Transportline – 078 15 50 91

– Socialistisch ziekenfonds : Soli-transport – 02/546.15.13 – solidaritel@fmsb.be

– Christelijk ziekenfonds : Proximité Santé ASBL – 02 644 51 31

– Liberaal ziekenfonds : Cosedi Bruxelles – 02/218.77.72 – info@cosedi.be

– Neutraal ziekenfonds : Solumob, 02/217.44.44 of via reservation@solumob.be

Meer informatie over de voorwaarden  vind je op de website van je ziekenfonds.

12. Ik wil graag helpen in de vaccinatiecentra. Hoe kan ik weten of ik hiervoor in aanmerking kom en wat ik moet doen? 

Op dit ogenblik zijn er nog steeds mensen nodig, met of zonder medische achtergrond, om te helpen in de vaccinatiecentra (om te vaccineren, of de vaccins voor te bereiden, of voor administratieve en logistieke taken). Je vindt meer informatie en het inschrijvingsformulier op https://coronavirus.brussels/vaccination-menu/.

(update 15/04/2021)

Informatie over de extra dosis of het herhalingsvaccin

1. Waarom krijgen sommige mensen een extra dosis van het Covid-19-vaccin?

De beschikbare gegevens wijzen erop dat personen met een verminderde of minder doeltreffende immuniteit minder beschermd kunnen zijn na basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen. Recente wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bij patiënten met een verminderde immuniteit en bij mensen van 65 of ouder, het toedienen van een extra dosis van een mRNA-vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een betere immuunrespons. In België is er beslist om deze kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra vaccinatiedosis, om hun bescherming tegen Covid-19 te optimaliseren.

(update 28/09/2021)

2. Wie heeft recht op een extra dosis van het Covid-19-vaccin?

a)    Mensen met een verminderde immuniteit

De extra dosis wordt toegediend aan personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of behandeling, waardoor ze minder sterk reageren op vaccinatie en een ‘extra’ dosis aangewezen is om maximale bescherming te verkrijgen tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

De extra dosis is dan ook bedoeld om hun immuunsysteem te stimuleren, zodat zij zich beter tegen het virus kunnen verdedigen, met name tegen de zeer besmettelijke en agressieve delta-variant. Het is een preventieve en anticiperende maatregel om deze kwetsbare mensen beter te beschermen voor de komende herfst en winter. Om die reden kan de extra dosis ook tegelijk met de het vaccin tegen de seizoensgriep worden toegediend zonder risico op bijwerkingen of verlies van de werkzaamheid van één van beide vaccins.

Het betreft patiënten met:

 • aangeboren afweerstoornissen
 • chronische nierdialyse
 • inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva
 • bloedkankers of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaren
 • pretransplant-, stamcel transplant- en orgaantransplant patiënten
 • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

b) Iedereen die 65 of ouder is

Doordat hun immuunrespons soms na enkele maanden minder goed is, lopen ouderen meer risico op een dalende bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19. De vaccinatie van deze groep verloopt stapsgewijs, te beginnen bij de 85-plussers. .

c) Patiënten en oudere bewoners van assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, psychogeriatrische voorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen

d) Ten slotte worden ook alle mensen (dus ook jonger dan 65 jaar) met het syndroom van Down toegevoegd aan de groep van mensen met een verminderde immuniteit aan wie al sinds vorige maand een extra dosis wordt aangeboden. Studies tonen immers aan dat zij een beperktere immuniteitsrespons hebben en dus een herhalingsdosis zouden moeten krijgen.

Voor de andere volledig gevaccineerde personen jonger dan 65 jaar tonen de huidige wetenschappelijke studies aan dat hun bescherming tegen ziekenhuisopnames en ernstige vormen van de ziekte tot op heden voldoende hoog blijft. Een herhalingsdosis is voor hen nu dus niet nodig. De lopende studies worden verder op de voet gevolgd door de Hoge Gezondheidsraad, de Taskforce vaccinatie en de IMC.

(update 30/09/2021)

3. Wanneer worden de herhalingsvaccins toegediend aan de verschillende doelgroepen?

Voor personen met verminderde immuniteit of personen ouder dan 85 jaar, worden de herhalingsvaccins toegediend minstens vier weken na de laatste dosis. Personen met het syndroom  van Down worden toegevoegd aan de groep personen met verminderde immuniteit. In de praktijk worden deze personen nu dus reeds uitgenodigd voor hun herhalingsvaccin.

Voor personen tussen 65 en 85 jaar geldt een andere regeling:

 • Wie een AstraZeneca- of Johnson&Johnson-vaccin toegediend kreeg, moet rekening houden met een interval van minstens 4 maanden na de laatste prik.
 • Wie een Pfizer- of Moderna-vaccin toegediend kreeg, moet rekening houden met een interval van minstens 6 maanden na de laatste prik.

In de praktijk zullen de meeste mensen van 65 jaar en ouder zo nog voor het einde van het jaar uitgenodigd worden voor hun herhalingsprik.

65-plussers kunnen echter al sinds 4 oktober naar een vaccinatiepunt naar keuze gaan om hun herhalingsdosis te ontvangen, op vertoon van hun identiteitskaart.

(update 04/10/2021)

4. Welk vaccin wordt er toegediend voor deze extra dosis?

Alle risicopatiënten zullen voor hun herhalingsvaccin een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) toegediend krijgen, welk vaccin ze voorheen ook kregen.

(update 30/09/2021)

5. Waar wordt de herhalingsdosis toegediend?

Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de patiënt, kan de herhalingsdosis worden toegediend in het ziekenhuis of door de behandelende arts. Informeer je hierover bij je arts.
Rusthuisbewoners worden gevaccineerd op de plaats waar ze verblijven.

De extra dosis kan ook worden toegediend in een vaccinatiecentrum. Dit kan met afspraak, door te bellen naar het callcenter op 02/214.19.19 of door een online afspraak te maken
op bru-vax.brussels. Als je zonder afspraak wil langskomen, vergeet dan zeker niet je uitnodigingsbrief mee te brengen.

Je kan ook terecht in één van onze lokale vaccinatieposten. Je kan best vooraf controleren of er op de plaats die je kiest voor je herhalingsdosis één van de twee mogelijke vaccins wordt gebruikt (Pfizer of Moderna). Zo weet je zeker dat het juiste vaccin in stock is.

(update 04/10/2021)

Algemene info over het coronavirus en de vaccins tegen Covid-19

1. Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? 

Sinds 23 juni is het mogelijk om te kiezen voor ofwel het unidosis-vaccin van Johnson & Johnson, ofwel één van de twee andere beschikbare vaccins: Pfizer of Moderna. Het AstraZeneca-vaccin wordt niet meer toegediend als eerste dosis, enkel nog als tweede dosis (voor wie dus eerder al een eerste dosis van dit vaccin toegediend kreeg).

Voortaan kan je ook in Bru-Vax zien waar en wanneer het unidosis-vaccin van Johnson & Johnson beschikbaar is. De overige tijdslots tonen niet of het gaat om een Pfizer- of Moderna-vaccin. Ter herinnering: dit zijn allebei mRNA-vaccins die in twee doses worden toegediend, met een vergelijkbare termijn tussen beide doses (meer info in de volgende vraag ).

(update 28/09/2021)

2. Welke termijn zit er tussen twee vaccindoses (twee prikken)? 

Dat hangt af van het vaccin:

 • Pfizer: tussen 21 en 28 dagen
 • Moderna: tussen 28 en 35 dagen
 • AstraZeneca: tussen 56 en 89 dagen

(update 28/07/2021)

3. Hoe werkt een coronavaccin? 

Een vaccin bestaat voornamelijk uit antigenen. Deze antigenen zijn vreemd voor ons lichaam. Ons lichaam voelt zich aangevallen door deze indringers en zet ons immuunsysteem aan tot een reactie. Er worden specifieke antilichamen geproduceerd en de bepaalde verdedigingscellen (B-lymfocyten of geheugen-T-lymfocyten) geactiveerd. De ziekte zelf krijgen we hier echter niet van.

Het immuunsysteem van gevaccineerde mensen zal zich deze antigenen herinneren. Bij blootstelling aan het virus zal hun immuunsysteem (dat eerder is geactiveerd door de antigenen in het vaccin) het snel herkennen en neutraliseren met speciaal daarvoor gevormde antilichamen, voordat de ziekte zich ontwikkelt. Iemand die gevaccineerd is, blijft gedurende een bepaalde periode beschermd tegen de ziekte in kwestie. De duur hangt af van het vaccin en het vaccinatieschema en varieert  van enkele maanden tot enkele jaren, of zelfs levenslang. Dit mechanisme noemen we “immuungeheugen”.

Bekijk ook de infographic ‘Hoe werkt een coronavaccin?’.

(update 28/09/2021)

4. Welke vaccins zijn er? 

Dat wordt eenvoudig uitgelegd in de infographic ‘Er zijn drie soorten vaccins’.

(update 22/02/2021)

5. Is een coronavaccin verplicht? 

Neen, het coronavaccin is niet verplicht.

(update 22/02/2021)

6. Hoeveel kost het coronavaccin? 

Het coronavaccin is gratis.

(update 22/02/2021)

7. Als ik al Covid heb gehad, moet ik dan nog gevaccineerd worden? 

Vaccinatie blijft aan te raden, ook voor wie reeds Covid had in het verleden. We weten dat er herinfecties kunnen plaatsvinden.

Ook voor wie de ziekte al heeft doorgemaakt, zijn dus beide doses van de vaccins van Pfizer, Moderna en Astra Zeneca aanbevolen.

In wetenschappelijke studies is namelijk gekeken naar mensen die met een enkele dosis van een van deze vaccins werden gevaccineerd na een eerdere besmetting. Uit de resultaten blijkt dat de immuunrespons (antilichamen en cellulaire immuniteit) vergelijkbaar is met die van niet-besmette personen die het schema met twee doses volgen. Er zijn echter weinig gegevens beschikbaar over de duur van de immuunbescherming op de lange termijn. Bovendien kan aan de hand van de laboratoriumgegevens niet worden beoordeeld hoe het lichaam zal reageren wanneer het met het virus wordt besmet: zal de persoon symptomen ontwikkelen en ziek worden (mild of ernstig)? Vanwege al deze lacunes in de wetenschappelijke gegevens moet uit voorzorg het schema met twee doses worden voortgezet, overeenkomstig de goedkeuring door het EMA, in het bijzonder bij diegenen die het grootste risico lopen op ernstige ziekte na besmetting met SARS-CoV-2 (ECDC, juli 2021, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/partial-covid-19-vaccination-summary).

Bovendien heeft een Covid-certificaat voor vaccinatie een langere geldigheid (1 jaar) dan een Covid-herstelcertificaat (6 maanden).

Meer info over Covid-certificaten

(update 28/09/2021)

8. Wat als ik bijwerkingen krijg? 

Geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie) is een standaardonderdeel van het toezicht op alle geneesmiddelen die in de handel worden gebracht, met als doel bijwerkingen opsporen, analyseren en voorkomen. Zo kunnen we snel ingrijpen en de indicaties voor het product (in welke gevallen het gebruikt mag worden) aanpassen, contra-indicaties (gevallen waarin het product niet gebruikt mag worden) documenteren en gebruikers waarschuwen voor mogelijke bijwerkingen.

Krijg je na vaccinatie last van bijwerkingen die al dan niet in de bijsluiter staan vermeld? Dan kan je dit melden aan het FAGG. Dat kan via https://www.fagg.be/nl/bijwerking of via je huisarts of zorgverleners.

Experts van het FAGG verzamelen alle relevante gegevens die nodig zijn voor de evaluatie van gemelde bijwerkingen. Alle meldingen worden geregistreerd in de databank voor geneesmiddelenbewaking van het Europees Geneesmiddelenbureau (EudraVigilance) én in die van de Wereldgezondheidsorganisatie (VigiBase), wat een meer globale analyse mogelijk maakt.Door de gegevens op grote schaal bijeen te brengen, worden eventuele signalen sneller ontdekt.

(update 28/09/21)

9. Ik ben zwanger of geef borstvoeding. Mag ik me dan laten vaccineren?

Op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen, heeft de Hoge Gezondheidsraad besloten dat alle zwangere vrouwen idealiter gevaccineerd zouden moeten worden. De reden is dat zij een verhoogd risico lopen op ernstige Covid-19 en op premature bevalling. De beschikbare mRNA-vaccins tegen Covid-19 (Pfizer en Moderna) kunnen veilig aan hen worden toegediend.

Vaccinatie kan in het 1ste, 2de of 3de trimester worden aangeboden, zonder gevolgen voor de ontwikkeling van het embryo of de foetus. Een Covid-19-infectie daarentegen beïnvloedt zowel de gezondheid van de moeder als de ontwikkeling van de foetus, aangezien zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor infecties van de luchtwegen.

Als je leidt aanaandoeningen die een risicofactor vormen, zoals een verhoogde BMI vóór de zwangerschap, hoge bloeddruk, diabetes, enz., dan is dat een bijkomend argument om vaccinatie aan te bevelen. Dit is ook het geval bij een verhoogd besmettings- en infectierisico (bijvoorbeeld bij zorgverleners).

De HGR (Hoge Gezondheidsraad) volgt het voorbeeld van de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde en beveelt volledige vaccinatie tegen COVID-19 aan voorafgaand aan medisch geassisteerde voortplanting (MAP). De HGR benadrukt daarmee dat MAP geen contra-indicatie is voor de toediening van COVID-19-vaccins (https://bsrm.be/2021/01/28/revised-bsrm-position-statement-covid-19-vaccination-strategy/).

Alle vrouwen die borstvoeding geven, mogen zich laten vaccineren. Hoewel er weinig studies over dit onderwerp zijn, is de kans op een toxisch effect bij het kind dat borstvoeding krijgt weinig aannemelijk, zo niet onbestaande.

Bij zwangere vrouwen worden niet meer bijwerkingen gemeld na vaccinatie. Bij koorts tot 24-48u na vaccinatie, beveelt de Hoge Gezondheidsraad paracetamol aan volgens de aanbevolen dosering (https://www.bcfi.be/nl/chapters/9?frag=6437). Indien de koorts aanhoudt of er andere verschijnselen optreden, moet je je arts raadplegen.

Lees hier het advies van de HGR (15/4/21): https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210422_hgr-9622_vaccinatie_zwangere_borstvoeding_vrouw_vweb_1.pdf

Bekijk hier de video van Dr Isabelle Dehaene, gynaecologe in het UZ Gent: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/02_NL_VaccinerenBijZwangerschap.mp4

(update 28/09/2021)

10. Kan vaccinatie tegen Covid-19 mijn vruchtbaarheid verminderen?

Wanneer je Covid-19 doormaakt of gevaccineerd wordt, ontwikkel je antistoffen tegen het eiwit in de uitsteeksels van het coronavirus (de ‘pieken’ op het virus).

Dat eiwit wordt vaak vergeleken met een eiwit dat een rol speelt in de vorming van de placenta bij een prille zwangerschap (syncytine-1). De overeenkomst tussen beide eiwitten is echter zeer klein. Een voorbeeld om de mate van gelijkenis te illustreren: het is alsof je twee heel verschillende dieren (bijvoorbeeld een olifant en een muis) met elkaar vergelijkt omdat ze allebei grijs zijn. Afgezien van de kleur van hun huid of vacht, is er geen enkele grond om deze twee dieren met elkaar te vergelijken.

De gelijkenis tussen de twee eiwitten (dat van de pieken van het virus en syncitine-1) is dus te klein om ook maar enig effect te hebben op de placenta. Als dat wel het geval zou zijn, dan zouden ook banale coronavirussen, die verkoudheden veroorzaken, de vruchtbaarheid aantasten, want alle coronavirussen hebben diezelfde minimale ‘gelijkenis’. Dit wordt echter helemaal niet waargenomen.

In de Verenigde Staten ging de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 vroeger van start dan in Europa en waarnemingsstudies waarin gevaccineerden werden gevolgd, bevestigen dat er geen invloed is op zwangerschappen en geboorten. Er is dus geen reden tot ongerustheid.

De vaccins hebben ook geen impact op de kwaliteit van de eicellen bij vrouwen, of op de kwaliteit van de zaadcellen bij mannen. Een Covid-19-infectie vermindert daarentegen wél de kwaliteit van de zaadcellen, met name door de koorts die de ziekte veroorzaakt. Ook van andere virale aandoeningen is geweten dat ze de vruchtbaarheid van mannen negatief beïnvloeden (bijvoorbeeld bof).

(update 28/09/2021)

11. Wat zijn de bijwerkingen van de Covid-19 vaccins? 

Zoals bij ieder vaccin kunnen er enkele ongewenste bijwerkingen optreden. De gebruikelijke bijwerkingen zijn dezelfde als die van heel wat andere vaccins:

 • Lokale bijwerkingen: pijn op de plaats van de inspuiting, roodheid, zwelling.
 • Algemene bijwerkingen: koorts, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, diarree.

De meeste bijwerkingen treden op in de 1 à 2 dagen vlak na de vaccinatie, hebben een milde tot matige intensiteit en zijn van korte duur (1 à 2 dagen).

Het zou kunnen dat je allergisch bent aan een van de bestanddelen van het vaccin en dat er een allergische reactie optreedt (huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, …), hoewel dit uiterst zeldzaam is (11/1.000.000). Hetzelfde risico bestaat bij andere vaccins (tetanus, rodehond, …). Het is belangrijk dat je weet dat zulke ernstige bijwerkingen in minder dan 0,005% van de gevallen voorkomen en dat ze vaak geen enkel gevolg hebben als ze tijdig en adequaat behandeld worden. Om die reden staan de vaccinatiecentra onder medisch toezicht en werd het nodige materiaal voorzien.

Er is vastgesteld dat er meer reacties zijn op de tweede dosis, dat mensen ouder dan 55 minder risico hebben op bijwerkingen en dat de meeste bijwerkingen licht tot gematigd zijn en snel verdwijnen (bijna 90% gedurende de eerste week).

Het FAGG publiceert regelmatig een cumulatief overzicht van de gemelde bijwerkingen ten gevolge van de toediening van een Covid-19-vaccin. Alle gerapporteerde bijwerkingen worden hierin opgenomen, om na te gaan of er al dan niet een verband is met de vaccinatie. Je kan dit overzicht raadplegen in de berichtgeving van het FAGG.

(update 28/09/2021)

12. Kan vaccinatie tegen Covid-19 invloed hebben op mijn menstruatiecyclus?

Deze kwestie wordt opgevolgd door het FAGG, dat meldingen heeft ontvangen van menstruatiestoornissen na de toediening van Covid-19 vaccins. De gemelde stoornissen houden verband met een verstoorde cyclus (verlengde of verkorte cyclus, tussentijds bloedverlies), veranderingen in de intensiteit van het bloedverlies (zwaardere of lichtere menstruatie) en postmenopauzale bloedingen. De overgrote meerderheid van deze bijwerkingen was niet ernstig en ging spontaan over.

Dit onderwerp wordt ook op de voet gevolgd door het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC – Europees Comité voor geneesmiddelenbewaking). Tot op heden kan geen oorzakelijk verband  worden vastgesteld. Menstruatiestoornissen na vaccinatie tegen COVID-19 zullen ook in de toekomst op Europees niveau worden gevolgd.

Menstruatiestoornissen komen vaak voor en kunnen zich voordoen zonder dat er sprake is van een onderliggende medische aandoening. Ze kunnen optreden in tijden van stress of vermoeidheid (examenperiodes, vakanties, enz.) of worden veroorzaakt door ernstigere gezondheidsproblemen, zoals fibromen (vleesbomen) en endometriose. Heb je onverwacht vaginaal bloedverlies of maak je je zorgen over langdurige of ernstige menstruatiestoornissen, dan is het raadzaam een arts te raadplegen.

(update 28/09/2021)

13. Kunnen mRNA-vaccins mijn DNA veranderen?

Nee, mRNA-vaccins worden intramusculair toegediend en het mRNA wordt door een aantal cellen in het menselijk lichaam geabsorbeerd. Het mRNA dringt niet door tot in de celkern en kan dus niet in contact komen met menselijk DNA. Het mRNA is een leescode voor de productie van een welbepaald eiwit, het S-eiwit. Menselijke cellen kunnen deze code ontcijferen zonder tussenkomst van hun DNA. Zodra de code ontcijferd is, produceert de menselijke cel het S-eiwit, zodat het immuunsysteem antilichamen kan aanmaken die specifiek tegen het S-eiwit zijn gericht. Het mRNA verdwijnt al na een paar uur uit het lichaam.

(update 28/09/2021)

14. Ik ben jong en sportief. Zijn mRNA-vaccins gevaarlijk voor mijn hart?

In België en Europa zijn zeldzame gevallen van myocarditis en pericarditis gemeld bij jonge mensen na vaccinatie met een mRNA-vaccin. Myocarditis en pericarditis zijn ontstekingsreacties van het hart. De symptomen zijn uiteenlopend, maar vaak gaat het om kortademigheid, een snelle of zware hartslag die onregelmatig kan zijn (hartkloppingen) en pijn op de borst. Deze symptomen treden gewoonlijk binnen een maand na vaccinatie op en verdwijnen met de juiste behandeling.

Een Amerikaanse studie, uitgevoerd tussen maart 2020 en januari 2021, concludeerde echter dat het risico op myocarditis/pericarditis 16 keer hoger is na besmetting met Covid-19, voor alle leeftijden. Bij 16-39-jarigen is het risico 7 keer hoger bij infectie dan bij vaccinatie (Boehmer et al. Association Between COVID-19 and Myocarditis Using Hospital-Based Administrative Data – United States, March 2020-January 2021, MMWR, September 3, 2021 / 70(35);1228-1232).

Je hoeft niet te stoppen met sporten omwille van je vaccinatie. De onmiddellijke en milde bijwerkingen van het vaccin (koorts of verhoging, spierpijn of hoofdpijn, vermoeidheid) kunnen sporten echter gedurende 2-3 dagen ongemakkelijk maken.

(update 28/09/2021)

15. Kan ik het virus nog krijgen of doorgeven als ik gevaccineerd ben?

Uit klinische proeven is gebleken dat alle Covid-19-vaccins die in Europa werden goedgekeurd, doeltreffend zijn tegen symptomatische ziekte, ernstige vormen van de ziekte en sterfte. Waarnemingsstudies hebben vervolgens de doeltreffendheid van de vaccins in reële omstandigheden bevestigd. De doeltreffendheid van het vaccin om de overdracht van Covid-19 te verminderen, is minder goed gedocumenteerd.

Sinds mei 2020 beschikt België echter over een contactopsporingssysteem om de verspreiding van Covid-19 te beperken. De onderzoekers van Sciensano bestudeerden de gegevens die tussen 25/01/2021 en 24/06/2021 werden verzameld. Aan de hand van deze gegevens heeft Sciensano bestudeerd in welke mate vaccinatie bescherming biedt bij risicocontacten.

De conclusie is dat een persoon die volledig gevaccineerd is met een in België beschikbaar vaccin, zeer goed beschermd is tegen infectie na een risicovol contact. Bij contact met het virus is een gevaccineerde natuurlijk niet 100% beschermd. Hij/zij kan dus symptomen vertonen, maar die blijven in de meeste gevallen mild tot matig.

Voorts heeft Sciensano vastgesteld dat het risico om het virus over te dragen kleiner is wanneer de besmette persoon is ingeënt met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) dan bij een niet-ingeënte persoon. In de eerste helft van 2021 waren er meer mensen gevaccineerd met Pfizer en Moderna dan met Astra Zeneca en J&J. Het zal dus nog wel even duren voordat we voor deze twee vaccins vergelijkbare conclusies kunnen trekken.

Hierbij moeten we zeker benadrukken dat de bescherming nog hoger is wanneer beide personen die met elkaar in contact komen gevaccineerd zijn. Dit betekent dat contact tussen gevaccineerde personen minder waarschijnlijk tot overdracht en besmetting zal leiden.

Bron : Braeye T, Cornelissen L, Catteau L, Haarhuis F, Proesmans K, De Ridder K, Djiena A, Mahieu R, De Leeuw F, Dreuw A, Hammami N, Quoilin S, Van Oyen H, Wyndham-Thomas C, Van Cauteren D. Vaccine effectiveness against infection and onwards transmission of COVID-19: Analysis of Belgian contact tracing data, January-June 2021. Vaccine. 2021 Sep 15;39(39):5456-5460. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.08.060. Epub 2021 Aug 19. PMID: 34454789; PMCID: PMC8373820.

Sinds we te maken hebben met de besmettelijkere en agressievere delta-variant zijn veel onderzoekers de werkzaamheid van de beschikbare vaccins tegen deze variant blijven bestuderen. Ook hier hebben we meer gegevens voor mRNA-vaccins, die veel meer worden gebruikt in landen als Israël en de VS. De beschikbare studies bevestigen dat de vaccins zeer doeltreffend zijn tegen ernstige vormen van de ziekte, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

(update 28/09/2021)

16. Zal vaccinatie de maatregelen m.b.t. afstand en hygiëne opheffen?

Vaccinatie zal er niet voor zorgen dat we in één ruk alle vrijheden gaan kunnen herwinnen. Jezelf beschermen door de maatregelen i.v.m. afstand en hygiëne (maar ook verluchting) na te leven, zal nog enige tijd van cruciaal belang blijven en dit om meerdere redenen:

 • het vaccin beschermt niet onmiddellijk na toediening;

 • de hele bevolking zal niet meteen gevaccineerd zijn;

 • de duur van de bescherming werd nog niet wetenschappelijk vastgesteld;

 • hoewel iemand die gevaccineerd werd beter beschermd is tegen het virus, weten we nog niet goed in welke mate hij/zij het virus nog kan overdragen aan anderen die nog niet gevaccineerd zijn.

Er wordt nog verder onderzocht hoe besmettelijk iemand is die gevaccineerd werd.

(update 22/02/2021)

17. Wie komt in aanmerking voor een vaccin? 

Iedereen die ouder is dan 12, een rijksregisternummer of BIS-nummer heeft en gedomicilieerd is in België komt in aanmerking. Voor wie niet aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld daklozen, transmigranten, …), werden er specifieke oplossingen uitgewerkt samen met de actoren op het terrein. Zo zijn op 19 mei de mobiele teams gestart met de vaccinatie van daklozen, ondersteund door verenigingen die actief zijn in de sector.

Personen in moeilijke omstandigheden of zonder vast verblijfsadres of INSZ-nummer, kunnen zich ook laten vaccineren in de vaccinatiecentra. Het vaccinatiecentrum Pacheco is het referentiecentrum voor deze doelgroep. Deze personen kunnen zich zonder afspraak naar daar begeven. Ter plaatse wordt een BIS nummer gecreëerd, zonder een verblijfsadres te moeten opgeven

(update 30/08/2021)

18. Wat als ik me niet wil laten vaccineren?

Je laten vaccineren wordt sterk aangeraden, maar is niet verplicht.
(update 15/04/2021)

19. Wanneer kom ik in aanmerking voor gratis PCR-testen?

Iedereen die zich tussen 16 september en 31 oktober 2021 laat vaccineren in een Brussels vaccinatiepunt heeft recht op een gratis PCR-test in één van de 8 Brusselse testcentra, op vertoon van zijn/haar vaccinatiekaart. Je hebt recht op één test na de 1ste vaccindosis en één test na de 2de dosis. Van het vaccin van Johnson & Johnson is slechts 1 dosis nodig. Het geeft dus recht op één gratis test. Deze voordelige maatregel is geldig tot half november.

(update 28/09/2021)

20. Ik werd in het buitenland gevaccineerd. Hoe kan ik een Covid Safe Ticket (CST) krijgen?

Registratie in VaccinNet

Vaccinaties in het buitenland kunnen in Vaccinnet worden opgenomen als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

 1. Het toegediende vaccin is een vaccin dat goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenbureau (Pfizer, Moderna, J&J of Astra Zeneca) of Covishield, de Indiase versie van Vaxzevria.
 2. De gevaccineerde persoon
  • is Belgisch staatsburger is, of
  • heeft zijn/haar hoofdverblijfplaats in België, of
  • is een partner of kind van een Belgisch onderdaan of een persoon die zijn hoofdverblijf in België heeft en woont samen met deze persoon, of
  • werkt of studeert in België.
 3. De gevaccineerde persoon heeft een betrouwbaar vaccinatiebewijs met vermelding van het type vaccin, de toegediende dosis en de vaccinatiedatum.

Vaccinaties die buiten België werden uitgevoerd, moeten in Vaccinnet worden geregistreerd door een erkende zorgverlener (bv. huisarts of bedrijfsarts). De gevaccineerde persoon wordt geregistreerd met zijn/haar INSZ-nummer (of BIS-nummer).

De FOD Buitenlandse Zaken publiceert een lijst met betrouwbare vaccinatiebewijzen per land. Een digitaal Covid-vaccinatiecertificaat van de EU, of een door een derde land afgegeven en door de EU erkend vaccinatiecertificaat, wordt beschouwd als een betrouwbaar vaccinatiebewijs.

Afgifte van een EU digitaal Covid-certificaat

Een digitaal Covid-vaccinatiecertificaat van de EU kan worden afgegeven aan:

 

 1. Iedereen die buiten België is gevaccineerd
 2. over wie vaccinatie-informatie beschikbaar is in Vaccinnet
 3. en die op basis van de in Vaccinnet beschikbare vaccinatiegegevens kan worden beschouwd als volledig gevaccineerd volgens een in België erkend vaccinatieschema.

Bij het aanvragen van een EU digitaal Covid-vaccinatiecertificaat EU moet de persoon voor wie het certificaat wordt aangevraagd, worden geïdentificeerd met zijn/haar INSZ-nummer.

Voltooiing van het vaccinatieschema

Als iemand voldoet aan de voorwaarden om te worden opgenomen in Vaccinnet, maar in een ander land slechts gedeeltelijk werd gevaccineerd met een in België goedgekeurd en beschikbaar vaccin, zal hem of haar een tweede dosis van hetzelfde vaccin in België worden aangeboden. Iemand die een eerste dosis Covishield heeft gekregen, krijgt een tweede dosis Vaxzevria aangeboden.

Wie in een land buiten de EU werd gevaccineerd met een vaccin dat niet door België is goedgekeurd (bv. Sinopharm, Sinovac, Sputnik), krijgt een volledige vaccinatie met een toegelaten vaccin aangeboden. Het gaat hier niet om een extra vaccindosis, maar om een volledig nieuw vaccinatieschema. Alle vaccins die in België beschikbaar zijn en een vergunning voor het in de handel brengen hebben gekregen, kunnen hiervoor gebruikt worden. Als het om een vaccin met slechts één dosis gaat (J&J), is deze eenmalige dosis voldoende. Van de vaccins van Pfizer of Moderna moeten de twee doses worden toegediend om een volledig vaccinatieschema te krijgen. Er wordt een minimale wachttijd van 4 weken tussen verschillende soorten vaccins aanbevolen. Er wordt geen maximumtermijn aanbevolen.

Dezelfde procedure geldt ook voor Belgische burgers die hebben deelgenomen aan een klinische proef met een vaccin in ontwikkeling (bv. Curevac).

(update 28/09/2021)

21. Waar vind ik meer informatie? 

Als je op zoek bent naar extra informatie, kan je daarvoor terecht op deze nuttige websites:

22. Wie mag het AstraZeneca vaccin krijgen?

België vroeg recent samen met een aantal andere landen aan het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) om een risico-batenanalyse te maken voor de verschillende leeftijdscategorieën. In afwachting van deze EMA-update had België het vaccin tijdelijk voor mensen van 56 jaar of ouder voorbehouden.

Op 25/04 kwam het wetenschappelijk comité van het EMA tot de conclusie dat het risico op ernstige Covid-19 globaal veel hoger ligt dan dat op ernstige bijwerkingen, zoals bloedklonters in combinatie met verlaagde bloedplaatjes. Deze bijwerking van het AstraZeneca-vaccin komt slechts in heel zeldzame gevallen voor, en dan vooral bij jongere mensen.

De Interministeriële Conferentie besliste nu op basis van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force Vaccinatie om het AstraZeneca-vaccin te gebruiken vanaf 41 jaar. Op die leeftijd zijn de voordelen zeker groter dan het zeldzame risico.

Het EMA bleef ook bij haar aanbeveling om bij iedereen die reeds een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin kreeg, ook de tweede dosis toe te dienen, acht tot twaalf weken na de eerste en dit voor alle leeftijden.

Indien je al beide afspraken vastlegde voor een AstraZeneca vaccin, met een termijn van 12 weken tussen beide doses, dan is het niet mogelijk om de tweede afspraak alsnog te vervroegen.

(update 07/05/2021)

23. Wie mag het Johnson & Johnson-vaccin krijgen?

Sinds 23 juni kan elke Brusselaar van 18 jaar of ouder  kiezen voor het Johnson & Johnson vaccin. Het online reservatieplatform geeft duidelijk weer waar en wanneer je hiervoor afspraak kan maken.

Ook personen jonger dan 41 jaar komen hiervoor dus in aanmerking, op voorwaarde dat ze hun geïnformeerde toestemming geven tijdens de reservatie.

(update 23/06/2021)

24. Is er een hoger risico op deze nevenwerkingen bij bepaalde risicopatiënten?

Er is geen aanwijzing dat de zeldzame nevenwerkingen meer optreden bij bepaalde risicopatiënten. 

(update 07/04/2021)

25. Kan een griepvaccin en Covid-19 vaccin gelijktijdig toegediend worden?

Met het griepseizoen in aantocht rijzen er veel vragen over het al dan niet gecombineerd toedienen van een griepvaccin en een Covid-19 vaccin.
De griepvaccinatie start vanaf midden oktober. Het ideale moment voor een griepvaccin is begin november. 

Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad en op basis van de huidige wetenschappelijke kennis wordt gespecifieerd dat er geen minimuminterval in acht moet worden genomen tussen vaccinatie tegen Covid-19 (of een herhaalvaccin van Covid-19) en niet-levende vaccins.
Wetenschappelijk kunnen ze dus op hetzelfde moment bij dezelfde persoon worden toegediend.

Bij een simultane vaccinatie zal men de vaccins niet in dezelfde arm toedienen. Het coronavaccin zal dan bij voorkeur in de rechterarm en het griepvaccin in de linkerarm toegediend worden. 

Dit eenvoudige regeltje wordt hiervoor gehanteerd door medische personen:
CORONA VACCIN:           RECHTERARM
INFLUENZA VACCIN:       LINKERARM

Indien men geen simultane vaccinatie wenst, wordt aanbevolen om voorrang te geven aan het Covid-19 vaccin.

Zowel de toediening van het griepvaccin als de toediening van het coronavaccin wordt door de vaccinator geregistreerd in Vaccinnet.

(update 12/10/2021)