Inhoudstabel

Uitnodiging voor vaccinatie en het maken van een afspraak

1. Waarom gebruikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ander afsprakenplatform dan Vlaanderen en Wallonië? Wat betekent dit concreet?

Bru-Vax beantwoordt beter aan de Brusselse context. Het maakt het mogelijk om sneller en eenvoudiger afspraken te maken, binnen de lokale context. We willen namelijk flexibiliteit bieden aan de burger, door een vrije keuze van tijdstip en vaccinatiecentrum te geven. Tegelijkertijd willen we het proces ook zo eenvoudig mogelijk houden. Daarom stapten we over naar Bru-Vax.

2. Wie kan zich aanmelden op Bru-Vax?

Iedereen die gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is sterk aanbevolen om op voorhand een afspraak te maken.

3. Hoe kan ik een afspraak maken? 

Je kan op twee manieren een afspraak maken voor vaccinatie:

Digitaal: surf naar bru-vax.brussels. Om je in te schrijven, heb je enkel je rijksregisternummer of BIS-nummer (als je geen rijksregisternummer hebt), een e-mailadres en GSM-nummer nodig. Je kan ook een buitenlands GSM-nummer ingeven. Dan moet je uiteraard wel de landcode (+xx) mee ingeven. Je kiest een vaccinatiecentrum en tijdstip naar keuze. Je ontvangt een bevestigingsmail met QR code. Neem die mee op de dag van je vaccinatie.

Opgelet! Een vaccinatie bestaat meestal uit twee dosissen. Je bevestigingsmail vermeldt daarom ook meteen een afspraak voor je tweede dosis. Je kan het tijdstip daarvan wijzigen via een link in je bevestigingsmail, indien je dit wenst.

Telefonisch: bel naar het vaccinatiecallcenter op 02/214.19.19. Het callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 17.30u en in het weekend van 10.00u tot 17.30u. Noteer voor jezelf goed waar en wanneer je afspraak doorgaat. Voor telefonische afspraken heb je geen e-mailadres of GSM-nummer nodig.

4. Hoe gebeurt de toewijzing van een tweede afspraak, als ik een vaccin krijg waarvoor een tweede dosis nodig is?

 • Onmiddellijk nadat je het tijdstip voor je 1ste afspraak hebt gekozen, wordt een 2de afspraak vastgelegd op het optimale moment.
 • Als dit moment voor jou niet mogelijk is, dan kan je dat via je bevestigingsmail zelf aanpassen. Als je niet over de digitale middelen beschikt om dit te doen, dan kan je deze tweede afspraak via het callcenter (02/214 19 19) laten verplaatsen.
 • Bij het aanpassen van het tijdstip voor je 2e afspraak, zal ook het tijdstip van je 1e afspraak geannuleerd worden en opnieuw ingepland moeten worden, om de correcte tijdspanne tussen beide vaccins te respecteren.
 • Werd je 1ste dosis al toegediend en wil je je 2de afspraak nog aanpassen, dan moet je contact op nemen met het callcenter (02/214 19 19), zodat zij kunnen garanderen dat de correcte tijdspanne wordt gerespecteerd. Hou er wel rekening mee dat de mogelijkheden om een 2de afspraak te verplaatsen zeer beperkt zijn, omdat de tijdspanne tussen twee dosissen moet worden aangehouden.

5. Wat is een INSZ-nummer of BIS-nummer en waar kan ik dat terugvinden?

Het INSZ of Identificatienummer van de Sociale Zekerheid is de unieke identificatiesleutel voor iedereen die in contact komt met de Belgische sociale zekerheid. Dus iedere burger met ofwel een Belgische identiteitsdocument ofwel een Belgisch verblijfsdocument heeft zo’n nummer. Het INSZ komt meestal overeen met het rijksregisternummer. Aan werknemers die niet in het Rijksregister opgenomen zijn, wordt een BIS-nummer toegekend uit het BIS-register van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het INSZ bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers de geboortedatum van de kaarthouder aanduiden. Bij het BIS-nummer wordt de geboortemaand met 20 of 40 verhoogd.

Je vindt dit nummer op documenten zoals:

 • de eID (elektronische identiteitskaart)

 • de elektronische kaart die wordt afgeleverd aan EU-burgers die in België verblijven

 • de verblijfstitel afgeleverd aan burgers van landen buiten de Europese Unie die in België verblijven

 • de ISI+ kaart (afgeleverd door het ziekenfonds aan mensen die niet over een elektronische identiteitstitel beschikken en die gebruik kunnen maken van een sociale dekking om zich te laten verzorgen in België).

 • het aanslagbiljet

 • het nummer van je pensioendossier

 • de vreemdelingenkaart

(update 19/04/2021)

6. Ik heb technische problemen met Bru-Vax in mijn webbrowser. Wat nu?

Bru-Vax is momenteel niet optimaal te gebruiken met de webbrowser Internet Explorer. Gebruik een andere webbrowser voor je registratie. Heb je geen andere webbrowser (zoals Edge, Chrome,…) ter beschikking, wend je dan tot het callcenter op 02/214 19 19.

Bru-Vax is in principe optimaal te gebruiken op computer, laptop, tablet én smartphone.

(update 19/04/2021)

7. Ik ontving een uitnodiging of kom in aanmerking voor een vaccinatie, maar toch wordt mijn INSZ-nummer geweigerd. Wat moet ik doen?

Er kan wat vertraging zitten bij het uploaden van INSZ-nummers (= rijksregisternummers of BIS-nummers) in ons systeem. Daarom raden wij je aan om de volgende dag nogmaals te proberen in te loggen.

Als je dan nog steeds de toegang geweigerd wordt, neem dan contact op met het callcenter (02/214 19 19).

(update 14/07/2021)

8. Na het selecteren van mijn gewenste tijdstip en bevestiging van mijn SMS-code krijg ik de melding dat ik opnieuw gecontacteerd zal worden voor boeking. Wat is er fout gelopen?

Als je al een boeking hebt op je INSZ-nummer (= rijksregisternummer of BIS nummer) en GSM-nummer of e-mailadres, dan kan je daarbovenop geen extra boeking nemen. Als het systeem vaststelt dat er een andere boeking op je gegevens staat, dan krijg je deze foutmelding. Twijfel je hierover, dan kan je het callcenter (02/214 19 19) bellen.

(update 19/04/2021)

9. Na het selecteren van mijn gewenste tijdstip en bevestiging van mijn SMS-code krijg ik de melding “Er is een fout opgetreden tijdens de boeking. Onze excuses, maar het door u aangevraagde tijdslot lijkt niet meer beschikbaar te zijn”. Is mijn boeking nu gelukt?

Je boeking is niet geslaagd. Je zal ook geen bevestigingsmail krijgen. Je kan best opnieuw in loggen en het boekingsproces opnieuw doorlopen. Bij een succesvolle boeking zal je een bevestigingsmail ontvangen. Als je problemen blijft ondervinden, neem dan contact op met het callcenter (02/214 19 19).

(update 19/04/2021)

10. Ik heb twee bevestigingsmails gekregen met hetzelfde onderwerp en dezelfde inhoud, heb ik nu twee afspraken geboekt?

Het kan gebeuren dat je door een technisch probleem 2 identieke bevestigingsmails (zelfde onderwerp en inhoud ) krijgt. Als beide mails dezelfde info bevatten, heb je echter maar 1 boeking (met mogelijk 2 afspraken, afhankelijk van het type vaccin) en mag je deze 2e mail negeren.

(update 19/04/2021)

11. Ik heb problemen met de leesbaarheid van het systeem. Wat nu?

Als je werkt vanop een computer of laptop, kan je de Ctrl-toets van je toetsenbord indrukken en extra inzoomen door te scrollen. Het is echter aangeraden om niet te veel in te zoomen, want dit brengt de leesbaarheid van enkele andere velden in het systeem in het gedrang. Je kan aan de pijltjes onderaan de pagina zien of je nog naar links of rechts kan navigeren.

(update 19/04/2021)

12. Hoe kan ik een valse uitnodiging herkennen? 

Er zijn een aantal elementen waaraan je kan merken dat een uitnodiging niet echt is:

 • Komt de uitnodiging onverwacht? Ben je al gevaccineerd of denk je dat het nog lang je beurt niet is? Wees dan kritisch en bekijk de uitnodiging aandachtig.

 • Je krijgt steeds een persoonlijke uitnodiging via de post. Als je gegevens gekend zijn, krijg je ook een uitnodiging per sms of e-mail. Als je een sms of e-mail hebt ontvangen die niet vergezeld is van een brief, is dat dus niet normaal.

 • Officiële uitnodigingen per e-mail worden altijd verstuurd vanuit het adres cov19-vaccin@doclr.be en uitnodigingen per sms zijn steeds afkomstig van het nummer 8811. Controleer dus zeker de afzender als je een uitnodiging per e-mail of sms ontvangt.

  Opgelet: het e-mailadres van een afzender kan nagemaakt worden (gespoofd), dus blijf kritisch.

 • De officiële uitnodiging zal je naam vermelden. Als je een bericht ontvangt dat niet persoonlijk aan jou gericht is, dan is dat verdacht.

 • Je wordt uitgenodigd door de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid. Je krijgt geen uitnodiging van je gemeente, of van één van de fabrikanten van de vaccins (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, …).

 • De vaccins zijn gratis. Als er in het bericht wordt gevraagd naar financiële gegevens, moeten alle alarmbellen afgaan. Doe in geen geval wat er in het bericht gevraagd wordt.

Denk je dat je te maken hebt met een valse uitnodiging? Ga naar https://safeonweb.be/nl/actueel/kijk-uit-voor-valse-uitnodigingen-voor-vaccinatie om te kijken wat je kan doen.

(update 11/03/2021)

13. Wat als ik geen e-mailadres heb? 

Zonder e-mailadres kan je geen online afspraak maken. Als je zelf geen e-mailadres hebt, kan je dat van een familielid of naaste ingeven. De bevestigingsmail zal in dat geval ook naar die persoon verstuurd worden.
Als dat ook niet mogelijk is, dan kan je uiteraard nog steeds telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor naar het callcenter op 02/214 19 19.

14. Kan ik kiezen waar ik mij laat vaccineren? 

Wanneer je je afspraak boekt (telefonisch of via het online reservatiesysteem), kan je kiezen uit een aantal centra (degenen die op dat moment open zijn naargelang de vaccinatiefases en de beschikbaarheid van de vaccins). Eens je hebt gekozen, kan je niet meer van vaccin en vaccinatiecentrum veranderen.

 (update 22/02/2021)

15. Als ik al een afspraak gemaakt heb, kan ik ze dan nog annuleren of verplaatsen? 

In je digitale afspraakbevestiging staat een knop om je afspraak te annuleren. Na annulering geeft het platform je opnieuw de mogelijkheid om een afspraak te boeken. Je zal dan een nieuwe afspraakbevestiging krijgen.

(update 22/02/2021)

16. Kan ik mijn afspraak doorgeven aan iemand anders? 

Nee, dat is niet mogelijk. Alle afspraken zijn persoonlijk en gekoppeld aan je rijksregisternummer.

(update 15/04/2021)

17. Vanaf welk e-mailadres worden de uitnodigingen verstuurd?

Alle officiële uitnodigingen worden verstuurd vanaf het e-mailadres cov19-vaccin@doclr.be

Het is niet meer noodzakelijk om een uitnodiging voor te leggen om je 1ste 2de of 3de dosis te kunnen krijgen. (update 03/12/21)

18. Ik werk voor een Europese instelling of ik ben gepensioneerd ambtenaar van een Europese instelling. Zorgen de Belgische autoriteiten voor mijn vaccinatie? 

Als je een geldig rijksregisternummer of BIS-nummer hebt, kom je in aanmerking voor vaccinatie in België, in het Gewest waarin je woont (Brussel, Vlaanderen of Wallonië).
Sommige mensen die voor de Europese instellingen werken, kunnen zich echter ook in een vaccinatiecentrum van hun werkgever laten inenten. Deze centra moeten er vooral voor zorgen dat burgers die omwille van hun specifiek statuut (tijdelijk verblijf, wonend in het buitenland, net aangekomen,…) moeilijk door de gemeenten kunnen worden gecontacteerd , ook toegang hebben tot vaccinatie.
De voorwaarden tot vaccinatie zullen in alle centra dezelfde zijn.

(update 17/03/2021)

Praktische info over de vaccinatiecentra

1. Waar kan ik mij laten vaccineren?

Je kan alle vaccinatiepunten terugvinden op onze interactieve kaart

Pacheco (Test- en vaccinatiecentrum – Pachecolaan 42, 1000 Brussel).

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met metrolijnen 2 en 6 (halte Kruidtuin of Rogier), met buslijnen 270, 271, 272, 470 en 620 (halte Kruidtuin) of met trams 3, 4, 25, 55 (halte Rogier), 92, 93 (halte Kruidtuin) of met de trein via het station Brussel-Congres (120m van het vaccinatiepunt). Als je met de auto komt, kan je terecht in de nabijgelegen parkings City 2, Rogier en Passage 44.

Molenbeek (Gentsesteenweg 696, 1080 Molenbeek)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met tram 82 (halte Van Zande of Begraafplaats van Molenbeek) of met buslijnen 49 en 53 (halte Begraafplaats van Molenbeek).

(update 03/12/2021)

2. Kan ik me bij de huisarts laten vaccineren?

Sinds 19 juli kan je voor je Covid-19-vaccinatie ook terecht bij je huisarts of in een medisch centrum. Opgelet: huisartsen kiezen zelf of ze al dan niet vaccineren. Dit is voor hen namelijk een niet te onderschatten extra werklast. Ga dus op voorhand na bij je arts of medisch centrum of je je kan laten vaccineren en hoe je daarvoor een afspraak kan maken. Je houdt er best rekening mee dat de huisartsen de vaccins steeds dienen te bestellen.

(update 28/07/2021)

3. Hoe verloopt een vaccinatie in de praktijk? 

Check-in in het vaccinatiepunt

 • Meld je aan bij het vaccinatiepunt met je QR-code (op smartphone of papier, enkel indien je een afspraak maakte) en je identiteitskaart.

 • Je temperatuur wordt gemeten (als die hoger is dan 38° C kan je niet gevaccineerd worden).

 • Een zorgverlener dient het Covid-19-vaccin toe.

Observatie: wachtruimte van het vaccinatiepunt

Check-out uit het vaccinatiepunt

 • Verlaat het vaccinatiepunt.

Registratie

 • Alle gegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer, postcode, vaccin, lotnummer, uur, plaats, datum) die nodig zijn om je vaccinatie te registreren en op te volgen, worden automatisch opgenomen in VaccinNet+ (de federale vaccinatiedatabank).

(update 30/08/21)

4. Is er een bewijs beschikbaar van mijn vaccinatie?

Sinds 16 juni is in België het Europees Digitaal Covid-certificaat beschikbaar. Uitgebreide informatie over wat het Covid-certificaat is, hoe je het kan krijgen en hoe je je vaccinatiegegevens kan nakijken vind je op deze pagina.

Dit document geldt als enige officiële vaccinatiebewijs. Het kaartje dat je na je prik ontvangt in het vaccinatiecentrum, is dus geen officieel vaccinatiebewijs.

(update 30/08/2021)

5. Ik ben al gevaccineerd maar toch staat het niet geregistreerd. Wat moet ik doen?

Op dit ogenblik houd je best rekening met een periode van maximum 1 week (en minimum 48 uur) tussen het toedienen van je vaccin en de registratie op https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-egezondheid en https://www.mijngezondheid.belgie.be/.

Als je dan nog steeds geen registratie terugvindt in je persoonlijk medisch dossier, neem dan contact op met het callcenter via 02/214.19.19.

(update 07/05/2021)

6. Zijn de vaccinatiecentra toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit?

Alle Brusselse vaccinatiecentra zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Ze stellen ook een aantal rolstoelen ter beschikking. Je kan die echter niet op voorhand reserveren. In het vaccinatiecentrum Pacheco voorzien we bovendien extra assistentie om minder mobiele mensen te begeleiden.

(update 30/08/2021)

7. Welke mobiliteitsoplossingen worden er aangeboden voor wie zich moeilijk naar het vaccinatiecentrum kan begeven? 

In nauwe samenwerking met verschillende partners werden er een aantal vervoersoplossingen uitgewerkt voor deze mensen:

Gratis openbaar vervoer bij de MIVB:

  • Sinds 17/03 biedt de MIVB gratis tickets aan waarmee Brusselaars naar één van de vaccinatiecentra in het Gewest te kunnen gaan. Je kan gebruik maken van het initiatief als je in aanmerking komt voor vaccinatie in Brussel. Je kan je tickets aanvragen door een vakje aan te vinken bij het maken van je afspraak op Bru-Vax (meer informatie hierover vind je hier: https://coronavirus.brussels/nl/gratis-vervoer/). Zodra je je afspraak hebt bevestigd, ontvang je in je bevestigingsmail één of twee “Eventpass”-codes (naargelang het aantal dosissen dat nodig is voor je vaccin). Ga vervolgens naar een GO-verkoopautomaat van de MIVB en geef daar je codes in. Je ontvangt dan twee retourtickets die geldig zijn op het volledige MIVB-net.
  • Heb je geen e-mailadres of computer, of kan je daar moeilijk mee overweg, dan kan je ons callcenter bellen op 02/214.19.19.
  • Ben je klant bij de TaxiBus-dienst van de MIVB? Ook jij kan gratis naar het vaccinatiecentrum op de dag van je afspraak. Boek je gratis retourreis vooraf via de gebruikelijke “toegankelijkheidslijn”: 02/515.23.65.
  • TaxiBus is een specifieke vervoersdienst, aangeboden door de MIVB aan personen met een beperking. Meer informatie over deze dienst kan je vinden op taxibus.be. Je kan je daar ook inschrijven voor de dienst..

Gratis vaccinatietickets bij de NMBS

Het treinstation Brussel Congres ligt vlakbij het vaccinatiecentrum Pacheco.

Kom je met de trein, dan moet je vooraf een gratis vaccinatieticket aanschaffen. Dat kan via de website of de app van de NMBS, aan één van de verkoopautomaten of aan het loket. Dit ticket is geldig voor een retourreis in 2de klas op de dag van je vaccinatie.

Bij controle door de treinbegeleid(st)er moet je je vaccinatieticket én de bevestiging van je vaccinatie-afspraak (op papier, e-mail of sms) tonen. Als je je afspraak telefonisch maakte (en dus geen digitale bevestiging hebt), wordt je uitnodigingsbrief in het vaccinatiepunt afgestempeld.

Je kan dit ticket voor beide vaccinatie-afspraken aanvragen.

Lokale strategieën op initiatief van de Brusselse gemeenten

Verschillende Brusselse gemeenten bieden vervoersoplossingen aan om senioren te helpen. Kijk voor meer informatie over deze initiatieven in je gemeentekrant, op de Facebookpagina van je gemeente, enz.

 • De ziekenfondsen bieden ook een vervoersdienst aan voor personen met een beperkte mobiliteit. Kijk op de website van je ziekenfonds voor meer informatie over de gebruiks- en terugbetalingsvoorwaarden. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kan je je vervoer aanvragen via onderstaande telefoonnummers of e-mailadressen:
  • Partenamut – Onafhankelijke mutualiteit: Transportline – 078 15 50 91
  • Socialistische mutualiteit: Soli-transport – 02/546.15.13 – solidaritel@fmsb.be
  • Christelijke mutualiteit: Proximité Santé ASBL  – 02 644 51 31
  • Liberale mutualiteit: Cosedi Bruxelles – 02/218.77.72 – info@cosedi.be
  • Neutrale mutualiteit: Solumob – 02/217.44.44 of via reservation@solumob.be

(update 30/08/2021)

8. Wat als ik me niet zelf naar een vaccinatiecentrum kan verplaatsen?

Sinds 26/04/2021 zet het Brussels Gewest mobiele teams in voor thuisvaccinatie.

In de huidige fase worden die mobiele teams wel enkel ingezet in hoogst uitzonderlijke situaties: ze zijn strikt voorbehouden voor mensen die zich echt onmogelijk zelf naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven.

Het gaat dan om mensen die al lang bedlegerig zijn, mensen met een ernstige fysieke handicap of met ernstige psychiatrische problemen of om mensen die omwille van een andere fysieke of mentale aandoening geen enkele mogelijkheid hebben om zich aan te bieden voor vaccinatie.

(update 24/06/2021)

9. Wie komt in aanmerking voor thuisvaccinatie door een mobiel team?

Op dit moment kunnen diegenen voor wie het onmogelijk is om zich naar het vaccinatiecentrum te begeven, gebruik maken van deze mogelijkheid.

Het gaat dan om mensen die al lang bedlegerig zijn, mensen met een ernstige fysieke handicap of met ernstige psychiatrische problemen of om mensen die omwille van een andere fysieke of mentale aandoening geen enkele mogelijkheid hebben om zich via de gebruikelijke manieren aan te bieden voor vaccinatie.

Denk je dat je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie? Neem dan contact op met je huisarts. Die moet op basis van objectieve criteria bepalen of je al dan niet in aanmerking komt voor deze regeling.

Personen met een beperkte mobiliteit of mensen die zich mits begeleiding naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven, komen niet in aanmerking voor deze oplossing. Voor hen zijn er wel specifieke vervoersoplossingen voorzien. Zie hiervoor de vraag “Welke mobiliteitsoplossingen worden er aangeboden voor wie zich moeilijk naar het vaccinatiecentrum kan begeven?”.

(update 09/04/2021)

10. Hoe kan ik een afspraak maken om thuis gevaccineerd te worden?

Enkel huisartsen kunnen een vaccinatieafspraak maken voor wie in aanmerking komt voor thuisvaccinatie.

Er werd wel gevraagd dat elke huisarts maximaal 12 patiënten inschrijft. Thuisvaccinatie is namelijk moeilijk te organiseren en met deze beperking willen we voorkomen dat mobiele teams worden ingezet waar het niet nodig is.

Denk je dat je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie? Neem dan contact op met je huisarts. Die bekijkt op basis van objectieve criteria of dit al dan niet het geval is.

Als je huisarts heeft beslist dat je thuis gevaccineerd kan worden, zijn er twee mogelijkheden:

 1. Het mobiele team komt langs om je thuis te vaccineren. In dit geval is de vaccinatie gratis.

 2. Als je wil dat je eigen huisarts je thuis komt vaccineren, dan moet je de consultatie van de huisarts zelf betalen

(update 09/04/2021)

11. Welke zijn de transportoplossingen voor personen die een herhaaldosis wensen?

De ziekenfondsen organiseren verschillende transportoplossingen voor personen die graag hun herhaaldosis ontvangen. Het gaat dan om personen van 65 jaar of ouder, personen met verminderde immuniteit of personen met trisomie 21. Je ontdekt de mogelijkheden hieronder:

– Partenamut – Onafhankelijke ziekenfondsen : Transportline – 078 15 50 91

– Socialistisch ziekenfonds : Soli-transport – 02/546.15.13 – solidaritel@fmsb.be

– Christelijk ziekenfonds : Proximité Santé ASBL – 02 644 51 31

– Liberaal ziekenfonds : Cosedi Bruxelles – 02/218.77.72 – info@cosedi.be

– Neutraal ziekenfonds : Solumob, 02/217.44.44 of via reservation@solumob.be

Meer informatie over de voorwaarden  vind je op de website van je ziekenfonds.

12. Ik wil graag helpen in de vaccinatiecentra. Hoe kan ik weten of ik hiervoor in aanmerking kom en wat ik moet doen? 

Op dit ogenblik zijn er nog steeds mensen nodig, met of zonder medische achtergrond, om te helpen in de vaccinatiecentra (om te vaccineren, of de vaccins voor te bereiden, of voor administratieve en logistieke taken). Je vindt meer informatie en het inschrijvingsformulier op https://vaccibrussels.beepleapp.eu/nl

Informatie over de vaccinatie van kinderen (5-11 jaar)

1. Wat voor nut heeft het om mijn kind(eren) te laten vaccineren?

De meeste kinderen tussen de 5 en 11 jaar hebben niet veel last van de besmetting, maar de coronaviruspandemie heeft op verschillende manieren wel een directe impact op hun welzijn. Beperkingen zoals de fysieke afstand, sluiting van klassen, de quarantaine en de afgelasting van sportieve en recreatieve activiteiten hebben de interactie tussen kinderen en hun vrienden en kinderen en oudere familieleden aanzienlijk verminderd.

Door de kinderen te vaccineren, kunnen we ervoor zorgen dat het virus minder kansen heeft om zich te verspreiden bij vrienden en familieleden en zo kunnen we degenen beschermen die ernstig ziek kunnen worden door Covid-19. Hoewel veel kinderen die besmet zijn met het virus zelf geen symptomen vertonen, kunnen ze de ziekte wel overdragen. De vaccinatie van kinderen zal bovendien een positief effect hebben op de mentale en fysieke gezondheid van het kind, aangezien ze dan weer vaker naar school zullen kunnen gaan en zullen kunnen deelnemen aan sociale activiteiten. Kinderen zullen hun activiteiten dan weer kunnen opnemen, meer tijd kunnen doorbrengen met hun vrienden en familie en plezier kunnen maken.

Kinderen die lijden onder een chronische ziekte (astma, epilepsie, obesitas..) zijn vanzelfsprekend veel kwetsbaarder voor ernstige gevolgen van een Covid-19-besmetting en zouden dus voorrang moeten krijgen op een vaccin.

Over het algemeen, hoe meer mensen er gevaccineerd zijn tegen Covid-19, hoe minder het virus circuleert bij de bevolking. Zo kunnen we mensen beschermen die zich om gezondheidsredenen niet kunnen laten vaccineren en van wie de immuunrespons op het vaccin niet volstaat.

2. Welke bijwerkingen zijn er gekend bij gevaccineerde kinderen?

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft op 25 november 2021 een positief advies uitgebracht over de vaccinatie van kinderen, op basis van een klinische studie bij bijna 2.000 kinderen tussen de 5 en 11 jaar*. Uit deze studie blijkt dat met een lagere dosis (10 microgram in plaats van 30 microgram voor volwassenen) het kindervaccin gemiddeld 90,7 % doeltreffend is om symptomatische vormen van de ziekte te voorkomen.

Bijwerkingen bij kinderen van 5-11 jaar worden geclassificeerd als “licht tot matig” zoals pijn op de plaats van injectie, vermoeidheid, hoofdpijn of een verkoudheid. Ze verdwijnen na enkele dagen vanzelf. De veiligheidsgegevens van de studies die uitgevoerd werden door farmaceutische bedrijven zijn dus tamelijk geruststellend, maar het stelt ons niet in staat conclusies te trekken over het risico op zeldzame en mogelijk ernstige bijwerkingen, aangezien het aantal kinderen dat het vaccin kreeg voor deze klinische proeven beperkt was.

Het is wel zo dat sinds 5 december 2021, bijna 4,8 miljoen (16,7%) van de Amerikaanse kinderen van 5-11 jaar al minstens één vaccindosis kreeg, van wie er 1,2 miljoen (4,3%) volledig gevaccineerd is. Tot nu toe zijn er in deze leeftijdsgroep nog geen ernstige bijwerkingen gemeld.

3. Welk vaccin wordt er gebruikt? Is het hetzelfde als die voor volwassenen?

Het gaat om een “kinderdosis”. Deze dosis is niet alleen lager dan die voor volwassenen (10 microgram in plaats van 30), maar ze is ook aangepast aan kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Momenteel werd enkel het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), maar er worden nog andere kindervaccins verwacht.

Kinderen zullen het Covid-19-vaccin in twee dosissen krijgen met een tijdsinterval van drie weken. Net als bij volwassenen, zullen ze na enkele maanden waarschijnlijk een boosterprik nodig hebben.

4. Is het niet beter voor kinderen om het virus zijn gang te laten gaan zodat ze natuurlijke immuniteit kunnen opbouwen in plaats van ze te vaccineren?

Het is geen oplossing om het virus zijn gang te laten gaan, want het is moeilijk te voorspellen hoe iemand gaat reageren op een Covid-19-besmetting. Hoewel het om een relatief klein aantal gaat, had 78% van de kinderen die met een ernstige vorm van Covid-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, geen onderliggende medische aandoening (rapport ECDC).

Bovendien is de natuurlijk verworven immuniteit slechts tijdelijk en ligt het risico op een nieuwe infectie met het coronavirus 5 keer hoger bij mensen die het virus enkel hebben opgelopen dan bij degenen die zijn lieten vaccineren (rapport CDC). Ten slotte zal een hoge circulatie van het virus ervoor zorgen dat die zal muteren. Aangezien het effect van deze mutaties onvoorspelbaar is, is het dus belangrijk om hun verschijning te beperken.

5. Zal het er wel voor zorgen de circulatie van het virus in het lager onderwijs daalt?

Hoewel het vandaag nog moeilijk is om de impact van de vaccinatie op de verspreiding van het virus te evalueren, onder meer door de nieuwe varianten en de duur van immuniteit waar nog weinig over gekend is, weten we wel met zekerheid dat de vaccinatie ervoor zorgt dat het virus minder kansen zal krijgen om zich te verspreiden onder leerlingen in de klas en familieleden. Hoe meer kinderen dus gevaccineerd zullen zijn tegen Covid-19, hoe minder het virus zal circuleren in de lagere scholen en bij de algemene bevolking. Dat zal zeker positieve gevolgen hebben voor de sluiting van scholen en het welzijn van de kinderen.

6. Is het niet beter om de vaccinatie van kinderen uit te stellen tot er een vaccin beschikbaar is die aangepast is aan de omikronvariant?

We weten nog niet veel over deze variant omdat hij nog maar recent opgedoken is. Het blijkt echter wel uit onderzoeken van verschillende landen (Zuid-Afrika, Verenigd Koninkrijk, Duitsland…) dat de immuniteit die met behulp van de huidige vaccins opgebouwd wordt, vermindert wanneer men besmet wordt met de nieuwe omikronvariant. Desondanks zou de boosterprik tegen Covid-19 een aanzienlijke bescherming bieden tegen de omikronvariant. Dat suggereert dat de boosterdosissen in het algemeen van essentieel belang zijn om de pandemie te boven te komen.

Bovendien is het zo dat, als er een nieuw vaccin ontwikkeld zou worden dat aangepast zou zijn aan omikron, pas in het tweede semester van 2022 beschikbaar zijn. Dan hebben we het nog niet over de tijd die nodig zal zijn om een kinderversie te ontwikkelen en om de flacons te produceren.

Daarom raadt de Wereldgezondheidsorganisatie aan om de vaccinatie niet uit te stellen. Bovendien heeft de WHO zich voor deze aanbeveling ook gebaseerd op het feit dat het vaccin steeds zorgt voor een hogere bescherming tegen ernstige vormen van de ziekte, wat waarschijnlijk ook zo zal zijn voor kinderen.

7. Waar en wanneer kan ik mijn kind laten vaccineren?

Je kan vanaf nu je kind laten vaccineren in één van de onderstaande vaccinatiecentra. Vergeet niet dat het verplicht is om een afspraak te maken op BruVax.

 • Pacheco: van maandag tot zaterdag van 9u30 tot 17u00.
 • Molenbeek: elke woensdag van 12u30 tot 17u30.

Kinderen kunnen enkel gevaccineerd worden in bovenstaande vaccinatiecentra. 

Sommige ziekenhuizen, zoals het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc, bieden de kindervaccinatie aan hun jonge patiëntjes aan. 

8. Krijgen kinderen ook een vaccinatiecertificaat?

Kinderen krijgen, net als volwassenen, een certificaat van hun vaccinatie. Na hun eerste dosis krijgen de kinderen een ½ certificaat, na hun tweede dosis een 2/2 certificaat. Het vaccinatiecertificaat zal pas 14 dagen na de tweede dosis beschouwd worden als een geldig vaccinatiecertificaat.

Ter herinnering: Het kan zijn dat uw kind een certificaat nodig heeft om te reizen. De regels m.b.t. tot een geldig (vaccinatie)certificaat verschillen wel van land tot land. Als u met uw kind(eren) op reis zou gaan, is het dus sterk aanbevolen om de regels die van kracht zijn in het land van bestemming na te gaan.

9. Hoe kan ik een Covid-certificaat bekomen voor mijn kinderen?

Vanaf de leeftijd van 6 jaar is het mogelijk dat kinderen net als volwassenen een certificaat nodig om te kunnen reizen. Het zou bovendien kunnen dat je kind(eren) een Covid-certificaat nodig hebben in het land van bestemming. Ga dit dus zeker voor vertrek na via https://reopen.europa.eu/nl/.

Zolang ze niet gevaccineerd zijn, kunnen ze een herstelcertificaat of een testcertificaat ontvangen. Na vaccinatie krijgen ze net als volwassenen een vaccinatiecertificaat.

Dit is mogelijk op verschillende manieren:

Een PDF downloaden op mijngezondheid.be:

 • Surf naar Mijngezondheid.be.
 • Klik op “Mijn EU digitaal Covid-certificaat*”(! Klik niet op “Mijn testresultaat(en)”, ook niet als je een corona testcertificaat nodig hebt).
 • Meld je aan met itsme® (of een andere methode) en selecteer de naam van het kind van wie je het certificaat wenst.
 • Eenmaal ingelogd, zie je de actieve certificaten.
 • Druk die af of stuur het pdf-bestand door naar de smartphone van je kind.

Download het certificaat op jouw smartphone via de app CovidSafeBE:

 • Download de CovidSafeBe-app op je smartphone.
 • Log niet onmiddellijk in met itsme®, maar kies voor “meld je aan met eHealth” (dit is nodig om het profiel van je kind te selecteren).
 • Kies daarna wel “aanmelden via itsme®”.
 • Je itsme®-app opent zich automatisch. Bevestig in je itsme®-app. (Foutmelding dat de authenticatie werd stopgezet? Wij hebben de oplossing).
 • Kies op het eHealth portaal vervolgens “voor mijn kind” en selecteer de naam van je kind. Klik op “profiel bevestigen”.
 • Je ziet nu de certificaten van het geselecteerde kind in de CovidSafeBe-app. Deze zijn ook offline beschikbaar.

Download het certificaat op de smartphone van je kind via de app CovidSafeBE:

Gebruik eerst de smartphone van je kind:

 • Download de CovidSafeBe-app.
 • Log niet onmiddellijk in met itsme®, maar kies voor “meld je aan met eHealth” (dit is nodig om het profiel van je kind te selecteren).
 • Kies daarna wel “aanmelden via itsme®”.
 • Geef het telefoonnummer in van de itsme®-account van de ouder.

Gebruik nu de smartphone van de ouder:

 • Open de itsme®-app en klik op de notificatie.
 • Kies het juiste icoontje en bevestig de login.
 • Ga terug naar smartphone van je kind:
 • Kies op het eHealth portaal vervolgens “voor mijn kind” en selecteer de naam van je kind. Klik op “profiel bevestigen”.
 • Je ziet nu de certificaten van het geselecteerde kind in de CovidSafeBe-app. Deze zijn ook offline beschikbaar op de smartphone van je kind.

Bel het callcenter op 02/214.19.19 om een vaccinatiecertificaat per post op te vragen of een test- of herstelcertificaat via E-Box.

10. Heeft mijn kind een identiteitskaart nodig om zich te kunnen laten vaccineren ?

Indien je kind reeds een identiteitskaart heeft, wordt er gevraagd om die mee te brengen naar het vaccinatiecentrum op de dag van de vaccinatie. Heeft je kind nog geen identiteitskaart of kids-ID, dan volstaat een klevertje van het ziekenfonds of een isi+ kaart op naam van je kind.

Voor kinderen die een buitenlands identiteitsbewijs hebben, maar geen ISNZ, kunnen de ouders dat bewijs voorleggen aan de kiosk van het vaccinatiecentrum Pacheco om een BIS-nummer aan te maken voor hun kind(eren) en een afspraak te maken voor de vaccinatie.

11. Kan een ouder zijn kind(eren) laten vaccineren zonder toestemming van de andere ouder?

De geïnformeerde toestemming is nodig om alle kinderen tussen de 5-15 jaar te kunnen laten vaccineren.

 • Indien één ouder toestemt, en de andere tekent geen verzet aan, dan is deze toestemming voldoende.
 • Indien één ouder toestemt, en de andere tekent verzet aan, dan is de familierechtbank bevoegd. Uiteraard kunnen de betrokkenen hier eerst zelf over praten.
 • Indien één ouder ‘op de hoogte is’ dat de andere ouder gekant is tegen vaccinatie, maar het kind toch laat vaccineren, dan kan de eerste ouder in een rechtszaak ‘van slechte wil’ beschouwd worden.

12. Kunnen kinderen gevaccineerd worden zonder toestemming van de ouders?

Neen, kinderen van 5 tot 15 jaar moeten door minstens één ouder/voogd vergezeld worden om gevaccineerd te kunnen worden. In het vaccinatiecentrum zal er hiertoe ook een ouderlijke toestemming ingevuld en ondertekend moeten worden.

13. Wat als ik mijn kind(eren) niet wil laten vaccineren?

Indien je je kind(eren) niet wil laten vaccineren, volstaat het om niet in te gaan op de uitnodiging. Het is niet nodig om de vaccinatie officieel te weigeren.

14. Mijn kind werd uitgenodigd toen hij nog 11 jaar was, maar ondertussen is hij 12. Welk vaccin zal hij/zij krijgen?

Als een kind 11 jaar was toen de uitnodiging verstuurd werd, en 12 jaar is wanneer hij de eerste/tweede dosis krijgt, dan zal die het vaccin krijgen die op de uitnodiging vermeld staat (in dit geval dus het kindervaccin). 

Het vaccin voor kinderen hangt namelijk af van de leeftijd en de evolutie van het immuunsysteem, en niet van het gewicht (zoals bij volwassenen het geval is). 

Informatie over de vaccinatie van jongeren (12-17 jaar)

1. Wanneer kan ik mijn boosterprik krijgen?

Sinds 7 maart 2022 kunnen jongeren van 12 tot 17 jaar hun boosterdosis krijgen als hun laatste dosis ten minste 4 maanden geleden was.

Jongeren tot 16 jaar moeten bij hun bezoek aan het vaccinatiepunt begeleid worden door een ouder of voogd. Deze persoon zal in het vaccinatiecentrum de ouderlijke toestemming moeten invullen en ondertekenen.

Deze groep kan een afspraak maken op Bru-Vax of door te bellen naar het callcenter op 02/214 19 19. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen ook zonder afspraak naar het vaccinatiecentrum komen (behalve in het vaccinatiecentrum van het Militair Hospitaal Koningin Astrid).

Informatie over de derde dosis

1. Wie heeft recht op een derde dosis van het Covid-19-vaccin?

Vanaf heden kan iedereen die ouder dan 12 jaar is een derde dosis krijgen indien die daar in aanmerking voor komt, d.w.z. indien het minimum tijdsinterval tussen de laatste dosis en derde dosis nageleefd is:

 • Indien je als enkele dosis Johnson & Johnson kreeg: minstens twee maanden
 • Indien je als tweede dosis Moderna/Pfizer/AstraZeneca kreeg: minstens vier maanden

Opgelet: kijk goed na of het minimum tijdsinterval nageleefd werd vóór je naar het vaccinatiecentrum gaat. Het is medisch afgeraden om de derde dosis te krijgen voor dat tijdsinterval. Je zal geen derde dosis kunnen krijgen indien het tijdsinterval niet nageleefd is.

Kinderen jonger dan 16 jaar moeten vergezeld worden door minstens een ouder of voogd. Die persoon zal ook een ouderlijke toestemming moeten invullen en ondertekenen in het vaccinatiecentrum.

Het wordt sterk aanbevolen om een afspraak te maken voor uw derde dosis. Je kan een afspraak maken op BruVax of door te bellen naar het callcenter op 02/214 19 19.

Vergeet niet om je identiteitskaart en een bewijs van je vorige vaccinatie (Covid-certificaat) (digitaal of op papier) of vaccinatiekaartje) mee te brengen naar de vaccinatiepost.

2. Welk vaccin wordt er toegediend voor deze derde dosis?

Enkel goedgekeurde mRNA vaccins zullen gebruikt worden voor een herhaaldosis. In België zullen enkel de vaccins van Pfizer (Comirnaty®) en Moderna (Spikevax®) worden ingezet als herhaalvaccin.

3. Hoeveel tijd moet ik laten tussen mijn vorige dosis en de derde dosis?

U moet rekening houden met de volgende wachttijden:

 • Indien je als enkele dosis Johnson & Johnson kreeg: minstens twee maanden
 • Indien je als tweede dosis Moderna/Pfizer/AstraZeneca kreeg: minstens vier maanden

Opgelet: kijk goed na of het minimum tijdsinterval nageleefd werd vóór je naar het vaccinatiecentrum gaat. Het is medisch afgeraden om de derde dosis te krijgen voor dat tijdsinterval. Je zal geen derde dosis kunnen krijgen indien het tijdsinterval niet nageleefd is.

Het wordt sterk aanbevolen om een afspraak te maken voor uw derde dosis. Je kan een afspraak maken op BruVax of door te bellen naar het callcenter op 02/214 19 19.

Vergeet niet om je identiteitskaart en een bewijs van je vorige vaccinatie (Covid-certificaat) (digitaal of op papier) of vaccinatiekaartje) mee te brengen naar de vaccinatiepost.

4. Waar wordt de herhalingsdosis toegediend?

Personen die verbonden zijn aan een collectiviteit (rusthuis, zorginstelling, ziekenhuis,…) zullen binnen hun collectiviteit gevaccineerd worden.

Alle andere personen zullen terecht kunnen in vaccinatiecentra of vaccinatie-antennes.  Het is belangrijk de instructies op uw uitnodiging goed te volgen omdat u enkel terecht kan op vaccinatie-locaties waar men Pfizer (Comirnaty®) of Moderna (Spikevax®) ter beschikking heeft.

5. Hoe zal de herhalingsdosis aangeduid worden op mijn vaccinatiekaartje?

Er zijn twee verschillende manieren waarop de herhalingsdosis aangeduid kan worden op het vaccinatiekaartje. Ofwel zal je een ticket kunnen afdrukken (Opgelet: enkel mogelijk in de vaccinatiecentra), ofwel zal je een nieuw vaccinatiekaartje krijgen waarop “1ste dosis” doorgestreept zal zijn en vervangen zal zijn door “3de dosis” voor de herhalingsdosis met Pfizer of Moderna.

6. Ik had onlangs een Covid-19-besmetting of een hoogrisicocontact. Wanneer mag ik mijn boosterprik krijgen? 

Indien je recent besmet was met Covid-19, kan je de boosterprik krijgen:

 • 14 dagen na de dag van je positieve test, indien je geen symptomen hebt gehad
 • 14 dagen nadat je geen last meer had van een symptoom van Covid-19

Indien je een hoogrisicocontact had, kan je de boosterprik krijgen nadat je uit quarantaine bent.

De vaccins tegen Covid-19 bevatten geen afgezwakte of niet-levende virussen. Ze kunnen de ziekte dus niet veroorzaken. Het is wel mogelijk dat de gevaccineerde persoon kort vóór of kort na de vaccinatie besmet raakt. In dat geval vul je de zelfevaluatietool in om een testcode voor een PCR-test te verkrijgen. Je kan meer info hierover terugvinden op onze pagina.

7. Mag ik tegelijk het griepvaccin en het coronavaccin krijgen?

Sinds 1 november 2021 kunnen Brusselaars zich tegelijkertijd laten vaccineren tegen Covid-19 en de griep in de vaccinatiecentra Molenbeek, Pacheco en Sint-Pieters-Woluwe. 

Deze dubbele vaccinatie kan je ook laten uitvoeren in één van de apotheken die deelnemen aan Pharma on Tour.

Wie gevaccineerd wilt worden tegen de griep, moet zelf zijn griepvaccin meebrengen. Het griepvaccin zal in de linkerarm gespoten worden, het coronavaccin in de andere arm.    

Goed om te weten:

 • Het griepvaccin kan enkel toegediend worden tijdens een vaccinatie tegen Covid-19.
 • Deze dubbele vaccinatie is niet mogelijk in het vaccinatiecentrum van Vorst. 

Je kan het griepvaccin zonder voorschrift verkrijgen in de apotheek. Deze winter is het bijzonder belangrijk om je te laten vaccineren, aangezien we vorig jaar geen griepseizoen gehad hebben door de lockdown en de maatregelen die toen van kracht waren. Daardoor heeft ons lichaam minder antilichamen kunnen aanmaken en zijn we dit jaar dus meer vatbaar voor het griepvirus.

8. Kan iemand die de eerste twee dosissen in het buitenland kreeg zijn derde dosis in Brussel krijgen?

Ja, die kan zijn derde dosis krijgen. Hou er echter rekening mee dat de knop om een afspraak te maken voor een derde dosis in Bruvax enkel beschikbaar zal zijn als, en enkel als, de vorige twee vaccinaties geregistreerd zijn in VaccinNet. Deze registratie kan u laten doen door uw huisarts.

9. Is de boosterprik noodzakelijk? Waarom?

Elk vaccin heeft een eigen vaccinatieschema om zo optimaal te werken. Er zijn verschillende andere vaccins die een gelijkaardig schema hebben met meerdere doses na elkaar (HPV, Hepatitis…). Deze vaccins vereisen ook een relatief korte periode tussen de verschillende doses.

Wat de vaccins tegen Covid-19 betreft, hebben we geconstateerd dat na 2 doses de immuniteit (en dus de bescherming) na enkele maanden begint af te nemen. Daarom werd er besloten om het vaccinatieschema met een derde dosis te vervolledigen en de immuniteit te “boosten”.

De 3de dosis van een mRNA-vaccin helpt dus niet alleen om ons eigen immuunsysteem te versterken, maar ook om de kwetsbare mensen om ons heen te beschermen.

10. Is er om de zoveel tijd een boosterprik nodig? 

Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad beslisten de ministers van Volksgezondheid om een boostervaccin aan te bieden aan mensen met verlaagde immuniteit (immuungecompromitteerden).

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op een vaccin, en is een booster, na de extra dosis aangewezen om optimaal beschermd te worden tegen een ernstig  ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door Covid-19.

Momenteel zijn er geen plannen voor zo’n boostervaccin bij de brede bevolking.

11. Zijn de vaccins die momenteel toegediend worden als booster (Pfizer en Moderna) doeltreffend tegen de nieuwe omikronvariant?

De huidige boostervaccins zijn heel doeltreffend tegen hospitalisaties en opnames in intensieve zorgen. Je kan enkele Belgische gegevens hierover terugvinden in het advies van de RAG (p.12 – figuur 16). De curve van nieuwe hospitalisaties van personen die volledig gevaccineerd zijn met booster spreekt voor zich… Vele Belgen, van alle leeftijden, hebben comorbiditeitsfactoren (vaak zonder dat ze het weten) en hebben er dus alle baat bij om hun boosterprik zo snel mogelijk te krijgen. Het Verenigd Koninkrijk, waar de evolutie van omikron reeds verder staat dan bij ons, heeft ook gegevens gepubliceerd die in dezelfde lijn liggen (zelfs ook tegen besmetting, dus niet enkel op het vlak van hospitalisaties).

De booster is dus effectief doeltreffend tegen de nieuwe variant.

12. Ik was onlangs besmet met Covid-19 en ik heb nu een herstelcertificaat. Wacht ik beter tot mijn certificaat verloopt om de booster te krijgen of moet ik hem daarentegen zo snel mogelijk krijgen? 

Het is aangeraden om hem zo snel mogelijk te krijgen. De immuniteit na een besmetting verzwakt meestal sneller dan de geldigheidsduur van het herstelcertificaat. Er zijn ook tekens van mensen die eind 2021 besmet werden, begin 2022 opnieuw besmet waren (mogelijks met verschillende varianten). Het is mogelijk dat, in het licht van die nieuwe gegevens, de geldigheidsduur van het herstelcertificaat verkort zal worden. De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om de boosterprik minstens 14 dagen na herstel van de ziekte te krijgen.

13. Waarom moet ik nóg een booster (4de prik) krijgen?

Personen met een verminderde immuniteit kunnen minder beschermd zijn na hun basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen. Daarom kregen zij in september 2021 al een extra prik, die kan worden beschouwd als een deel van hun basisvaccinatie. Nu wordt daar dus door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een boostervaccinatie met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) aan toegevoegd. Het is aanbevolen om ten vroegste na drie maanden na de laatste basisvaccinatie deze booster toe te dienen. Zoals voor de rest van de bevolking kan deze mRNA boostervaccinatie ook gebeuren na een basisvaccinatie met een niet-mRNA vaccin (zoals dat van Johnson & Johnson of AstraZeneca).

14. Wanneer kan ik die nieuwe dosis krijgen?

Concreet zullen de patiënten die in aanmerking komen de komende weken opnieuw een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum in de buurt, net zoals het geval was in september 2021.

15. Hoeveel herhaaldoses zijn er nodig na een vaccinatie met Johnson&Johnson ?

In België vormt één dosis van het Johnson&Johnson-vaccin en een extra dosis met een mRNA-vaccin een volledig vaccinatieschema. Dit is voldoende om een Covid-certificaat te verkrijgen dat noodzakelijk is om te kunnen reizen.

Sinds januari 2022 bestaat in Frankrijk en Duitsland een volledig vaccinatieschema voor wie het J&J-vaccin kreeg daarentegen uit drie doses, namelijk de eerste dosis van het J&J-vaccin gevolgd door twee doses met een mRNA-vaccin (een om het basisvaccinatieschema aan te vullen en de andere als booster). Het is mogelijk om naar dit land te reizen met een Covid-certificaat, maar het kan zijn dat sommige activiteiten en plaatsen enkel toegankelijk zijn na deze extra dosis.

Deze optie wordt ook in België aangeboden. Wie dit vaccinatieschema wil volgen, kan 3 maanden na zijn eerste herhaaldosis opnieuw gevaccineerd worden. Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor deze vaccinatie op Bru-Vax of door te bellen naar het callcenter op 02/214 19 19.

Deze vaccinatie is vrijwillig en gratis.

Algemene info over het coronavirus en de vaccins tegen Covid-19

1. Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? 

Bij inschrijving via het callcenter of online via Bruvax kan u voor een eerste dosis aangeven of u een mRNA vaccin wenst (Pfizer of Moderna) of een eiwit-subeenheidvaccin (Novavax). Je kan alle vaccinatieposten terugvinden op onze interactieve kaart.

Voorlopig worden enkel de mRNA vaccins gebruikt als booster, ongeacht het vaccin dat je in het verleden toegediend kreeg.

2. Welke termijn zit er tussen de eerste en tweede vaccindosis? 

Dat hangt af van het vaccin:

 • Pfizer: tussen 21 en 28 dagen
 • Moderna: tussen 28 en 35 dagen
 • Novavax: 21 dagen

3. Hoe werkt een coronavaccin? 

Een vaccin bestaat voornamelijk uit antigenen. Deze antigenen zijn vreemd voor ons lichaam. Ons lichaam voelt zich aangevallen door deze indringers en zet ons immuunsysteem aan tot een reactie. Er worden specifieke antilichamen geproduceerd en de bepaalde verdedigingscellen (B-lymfocyten of geheugen-T-lymfocyten) geactiveerd. De ziekte zelf krijgen we hier echter niet van.

Het immuunsysteem van gevaccineerde mensen zal zich deze antigenen herinneren. Bij blootstelling aan het virus zal hun immuunsysteem (dat eerder is geactiveerd door de antigenen in het vaccin) het snel herkennen en neutraliseren met speciaal daarvoor gevormde antilichamen, voordat de ziekte zich ontwikkelt. Iemand die gevaccineerd is, blijft gedurende een bepaalde periode beschermd tegen de ziekte in kwestie. De duur hangt af van het vaccin en het vaccinatieschema en varieert  van enkele maanden tot enkele jaren, of zelfs levenslang. Dit mechanisme noemen we “immuungeheugen”.

Bekijk ook de infographic ‘Hoe werkt een coronavaccin?’.

(update 28/09/2021)

4. Wat is een mRNA-vaccin precies? Hoe werkt dat?

Messenger-RNA (Boodschapper-RNA) is een stukje genetisch materiaal. Het is eigenlijk het recept dat ervoor zorgt dat de cellen van ons lichaam zelf een van de uitwendige eiwitten van het virus kan produceren (zonder dus direct in contact te komen met het virus). Op die manier worden we immuun voor dat eiwit. Wanneer ons lichaam later het echte virus tegenkomt, zal het eiwit herkennen en zich kunnen verdedigen tegen het virus.

Het mRNA wordt binnen de 24 tot 48u uit het lichaam verwijderd en de immuuncellen van ons lichaam vernietigen het eiwit dat met behulp van het RNA gemaakt werd. Er blijft dus geen enkel deel van het vaccin achter in ons lichaam. Enkel de beschermende immuundeeltjes die zich dankzij het vaccin ontwikkeld hebben, blijven behouden.

5. Wie kan het Novavax-vaccin krijgen?

Personen die allergisch zijn voor een van de bestanddelen van de beschikbare vaccins, personen die een ernstige bijwerking hadden bij hun eerste vaccinatie met een van de beschikbare vaccins en het zorgpersoneel van het Brussels gewest zullen voorrang krijgen op de vaccinatie met het Novavax-vaccin. 

Vanaf 1 maart 2022 zullen niet-gevaccineerde Brusselaars ouder dan 18 jaar dit vaccin ook kunnen krijgen.

Het Novavax-vaccin zal toegediend worden in de vaccinatiecentra Pacheco, Molenbeek, Anderlecht (vrijdag) en Vorst (donderdag en vrijdag). Je kan de openingsuren van deze centra terugvinden op onze interactieve kaart.

Een vaccinatie-afspraak is sterk aanbevolen, maar niet verplicht. Dit vaccin heeft twee doses nodig die in een tijdsinterval van 3 weken toegediend worden.

6. Wat is het Novavax-vaccin? Hoe werkt het?

Het Novavax-vaccin is een eiwit-subeenheidvaccin. Het betreft een inert vaccin dat geen intacte of volledige viruspartikels bevat maar één of meerdere gezuiverde of semi-gezuiverde eiwitten waarbij andere viruscomponenten zijn verwijderd. Het bevat kleine deeltjes die het Spike-eiwit van het coronavirus nabootsen, waartegen het lichaam antilichamen aanmaakt.

Het Novavax-vaccin werd met een traditionele techniek ontwikkeld die gelijkaardig is aan die van de vaccins tegen hepatitis B, kinkhoest, tetanus, pneumokokkenziekte, Japanse encefalitis, rabiës en sommige griepvaccins. 

7. Welke vaccins zijn er? 

Momenteel worden de mRNA-vaccins Pfizer en Moderna en het eiwit-subeenheidvaccin Novavax.

8. Is een coronavaccin verplicht? 

Neen, het coronavaccin is momenteel niet verplicht.

9. Hoeveel kost het coronavaccin? 

Het coronavaccin is momenteel gratis.

10. Als ik al Covid heb gehad, moet ik dan nog gevaccineerd worden? 

Vaccinatie blijft aan te raden, ook voor wie reeds Covid had in het verleden. We weten dat er herinfecties kunnen plaatsvinden.

Ook voor wie de ziekte al heeft doorgemaakt, zijn dus beide dosissen van de vaccins van Pfizer, Moderna en Astra Zeneca aanbevolen.

In wetenschappelijke studies is namelijk gekeken naar mensen die met een enkele dosis van een van deze vaccins gevaccineerd werden na een eerdere besmetting. Uit de resultaten blijkt dat de immuunrespons (antilichamen en cellulaire immuniteit) vergelijkbaar is met die van niet-besmette personen die het schema met twee dosissen volgen. Er zijn echter weinig gegevens beschikbaar over de duur van de immuunbescherming op de lange termijn. Bovendien kan aan de hand van de laboratoriumgegevens niet worden beoordeeld hoe het lichaam zal reageren wanneer het met het virus wordt besmet: zal de persoon symptomen ontwikkelen en (mild of ernstig) ziek worden? Vanwege al deze lacunes in de wetenschappelijke gegevens moet uit voorzorg het schema met twee dosissen worden voortgezet, overeenkomstig de goedkeuring door het EMA, in het bijzonder bij diegenen die het grootste risico lopen op ernstige ziekte na besmetting met SARS-CoV-2 (ECDC, juli 2021, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/partial-covid-19-vaccination-summary).

Bovendien heeft een Covid-certificaat voor vaccinatie een langere geldigheid (1 jaar) dan een Covid-herstelcertificaat (6 maanden).

Meer info over Covid-certificaten

(update 28/09/2021)

11. Wat als ik bijwerkingen krijg? 

Geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie) is een standaardonderdeel van het toezicht op alle geneesmiddelen die in de handel worden gebracht, met als doel bijwerkingen op te sporen, te analyseren en te voorkomen. Zo kunnen we snel ingrijpen en de indicaties voor het product (in welke gevallen het gebruikt mag worden) aanpassen, contra-indicaties (gevallen waarin het product niet gebruikt mag worden) documenteren en gebruikers waarschuwen voor mogelijke bijwerkingen.

Krijg je na vaccinatie last van bijwerkingen die al dan niet in de bijsluiter staan vermeld? Dan kan je dit melden aan het FAGG. Dat kan via https://www.fagg.be/nl/bijwerking of via je huisarts of zorgverleners.

Experts van het FAGG verzamelen alle relevante gegevens die nodig zijn voor de evaluatie van gemelde bijwerkingen. Alle meldingen worden geregistreerd in de databank voor geneesmiddelenbewaking van het Europees Geneesmiddelenbureau (EudraVigilance) én in die van de Wereldgezondheidsorganisatie (VigiBase), wat een meer globale analyse mogelijk maakt.Door de gegevens op grote schaal bijeen te brengen, worden eventuele signalen sneller ontdekt.

(update 28/09/21)

12. Ik ben zwanger of geef borstvoeding. Mag ik me dan laten vaccineren?

Op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen, heeft de Hoge Gezondheidsraad besloten dat alle zwangere vrouwen idealiter gevaccineerd zouden moeten worden. De reden is dat zij een verhoogd risico lopen op ernstige Covid-19 en op premature bevalling. De beschikbare mRNA-vaccins tegen Covid-19 (Pfizer en Moderna) kunnen veilig aan hen worden toegediend.

Vaccinatie kan in het 1ste, 2de of 3de trimester worden aangeboden, zonder gevolgen voor de ontwikkeling van het embryo of de foetus. Een Covid-19-infectie daarentegen beïnvloedt zowel de gezondheid van de moeder als de ontwikkeling van de foetus, aangezien zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor infecties van de luchtwegen.

Als je aandoeningen hebt die een risicofactor vormen, zoals een verhoogde BMI vóór de zwangerschap, hoge bloeddruk, diabetes, enz., dan is dat een bijkomend argument om vaccinatie aan te bevelen. Dit is ook het geval bij een verhoogd besmettings- en infectierisico (bijvoorbeeld bij zorgverleners).

De HGR (Hoge Gezondheidsraad) volgt het voorbeeld van de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde en beveelt volledige vaccinatie tegen COVID-19 aan voorafgaand aan medisch geassisteerde voortplanting (MAP). De HGR benadrukt daarmee dat MAP geen contra-indicatie is voor de toediening van COVID-19-vaccins (https://bsrm.be/2021/01/28/revised-bsrm-position-statement-covid-19-vaccination-strategy/).

Alle vrouwen die borstvoeding geven, mogen zich laten vaccineren. Hoewel er weinig studies over dit onderwerp zijn, is de kans op een toxisch effect bij het kind dat borstvoeding krijgt weinig aannemelijk, zo niet onbestaande.

Bij zwangere vrouwen worden niet meer bijwerkingen gemeld na vaccinatie. Bij koorts tot 24-48u na vaccinatie, beveelt de Hoge Gezondheidsraad paracetamol aan volgens de aanbevolen dosering (https://www.bcfi.be/nl/chapters/9?frag=6437). Indien de koorts aanhoudt of er andere verschijnselen optreden, moet je je arts raadplegen.

Lees hier het advies van de HGR (15/4/21): https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210422_hgr-9622_vaccinatie_zwangere_borstvoeding_vrouw_vweb_1.pdf

Bekijk hier de video van Dr Isabelle Dehaene, gynaecologe in het UZ Gent: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/02_NL_VaccinerenBijZwangerschap.mp4

(update 28/09/2021)

13. Kan vaccinatie tegen Covid-19 mijn vruchtbaarheid verminderen?

Wanneer je Covid-19 doormaakt of gevaccineerd wordt, ontwikkel je antistoffen tegen het eiwit in de uitsteeksels van het coronavirus (de ‘pieken’ op het virus).

Dat eiwit wordt vaak vergeleken met een eiwit dat een rol speelt in de vorming van de placenta bij een prille zwangerschap (syncytine-1). De overeenkomst tussen beide eiwitten is echter zeer klein. Een voorbeeld om de mate van gelijkenis te illustreren: het is alsof je twee heel verschillende dieren (bijvoorbeeld een olifant en een muis) met elkaar vergelijkt omdat ze allebei grijs zijn. Afgezien van de kleur van hun huid of vacht, is er geen enkele grond om deze twee dieren met elkaar te vergelijken.

De gelijkenis tussen de twee eiwitten (dat van de pieken van het virus en syncitine-1) is dus te klein om ook maar enig effect te hebben op de placenta. Als dat wel het geval zou zijn, dan zouden ook banale coronavirussen, die verkoudheden veroorzaken, de vruchtbaarheid aantasten, want alle coronavirussen hebben diezelfde minimale ‘gelijkenis’. Dit wordt echter helemaal niet waargenomen.

In de Verenigde Staten ging de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 vroeger van start dan in Europa en waarnemingsstudies waarin gevaccineerden werden gevolgd, bevestigen dat er geen invloed is op zwangerschappen en geboorten. Er is dus geen reden tot ongerustheid.

De vaccins hebben ook geen impact op de kwaliteit van de eicellen bij vrouwen, of op de kwaliteit van de zaadcellen bij mannen. Een Covid-19-infectie vermindert daarentegen wél de kwaliteit van de zaadcellen, met name door de koorts die de ziekte veroorzaakt. Ook van andere virale aandoeningen is geweten dat ze de vruchtbaarheid van mannen negatief beïnvloeden (bijvoorbeeld bof).

(update 28/09/2021)

14. Wat zijn de bijwerkingen van de Covid-19-vaccins? 

Zoals bij ieder vaccin kunnen er enkele ongewenste bijwerkingen optreden. De gebruikelijke bijwerkingen zijn dezelfde als die van heel wat andere vaccins:

 • Lokale bijwerkingen: pijn op de plaats van de inspuiting, roodheid, zwelling.
 • Algemene bijwerkingen: koorts, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, diarree.

De meeste bijwerkingen treden op in de 1 à 2 dagen vlak na de vaccinatie, hebben een milde tot matige intensiteit en zijn van korte duur (1 à 2 dagen).

Het zou kunnen dat je allergisch bent aan een van de bestanddelen van het vaccin en dat er een allergische reactie optreedt (huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, …), hoewel dit uiterst zeldzaam is (11/1.000.000). Hetzelfde risico bestaat bij andere vaccins (tetanus, rodehond, …). Het is belangrijk dat je weet dat zulke ernstige bijwerkingen in minder dan 0,005% van de gevallen voorkomen en dat ze vaak geen enkel gevolg hebben als ze tijdig en adequaat behandeld worden. Om die reden staan de vaccinatiecentra onder medisch toezicht en werd het nodige materiaal voorzien.

Er is vastgesteld dat er meer reacties zijn op de tweede dosis, dat mensen ouder dan 55 minder risico hebben op bijwerkingen en dat de meeste bijwerkingen licht tot gematigd zijn en snel verdwijnen (bijna 90% gedurende de eerste week).

Het FAGG publiceert regelmatig een cumulatief overzicht van de gemelde bijwerkingen ten gevolge van de toediening van een Covid-19-vaccin. Alle gerapporteerde bijwerkingen worden hierin opgenomen, om na te gaan of er al dan niet een verband is met de vaccinatie. Je kan dit overzicht raadplegen in de berichtgeving van het FAGG.

(update 28/09/2021)

15. Kan vaccinatie tegen Covid-19 invloed hebben op mijn menstruatiecyclus?

Deze kwestie wordt opgevolgd door het FAGG, dat meldingen heeft ontvangen van menstruatiestoornissen na de toediening van Covid-19 vaccins. De gemelde stoornissen houden verband met een verstoorde cyclus (verlengde of verkorte cyclus, tussentijds bloedverlies), veranderingen in de intensiteit van het bloedverlies (zwaardere of lichtere menstruatie) en postmenopauzale bloedingen. De overgrote meerderheid van deze bijwerkingen was niet ernstig en ging spontaan over.

Dit onderwerp wordt ook op de voet gevolgd door het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC – Europees Comité voor geneesmiddelenbewaking). Tot op heden kan geen oorzakelijk verband  worden vastgesteld. Menstruatiestoornissen na vaccinatie tegen COVID-19 zullen ook in de toekomst op Europees niveau worden gevolgd.

Menstruatiestoornissen komen vaak voor en kunnen zich voordoen zonder dat er sprake is van een onderliggende medische aandoening. Ze kunnen optreden in tijden van stress of vermoeidheid (examenperiodes, vakanties, enz.) of worden veroorzaakt door ernstigere gezondheidsproblemen, zoals fibromen (vleesbomen) en endometriose. Heb je onverwacht vaginaal bloedverlies of maak je je zorgen over langdurige of ernstige menstruatiestoornissen, dan is het raadzaam een arts te raadplegen.

(update 28/09/2021)

16. Wat is die nieuwe variant? Is het de nu- of de omikronvariant? Waarom werd de naam gewijzigd?

De nieuwe omikronvariant werd recent gesignaleerd in verschillende Europese landen zoals Duitsland, Italië of België. Deze variant, waarvan de wetenschappelijke benaming B.1.1.529 is, kreeg onlangs een nieuwe naam op basis van een letter het Griekse alfabet, omikron, terwijl deze variant genoemd was naar de letter ‘nu’.

Want als we het Griekse alfabet en de logica van de vorige varianten volgen, had de variant, die nu de vijfde variant is die als “zorgwekkend” beschouwd wordt door de WHO, genoemd moeten worden naar ‘nu’ of ‘xi’.

“De redenering was dat de mensen verward zouden zijn door ‘nu’, omdat ze niet zouden weten of het om een naam of om een nieuwe variant ging. En ook omdat ‘xi’ een veelvoorkomende achternaam is, en we regels afgesproken hebben waardoor we geen namen van plaatsen, personen of dieren kunnen gebruiken omdat we niemand willen stigmatiseren”, vertelt de woordvoerder van de WHO aan de New York Post.

(Update 03/12/2021)

17. Kunnen mRNA-vaccins mijn DNA veranderen?

Nee, mRNA-vaccins worden intramusculair toegediend en het mRNA wordt door een aantal cellen in het menselijk lichaam geabsorbeerd. Het mRNA dringt niet door tot in de celkern en kan dus niet in contact komen met menselijk DNA. Het mRNA is een leescode voor de productie van een welbepaald eiwit, het S-eiwit. Menselijke cellen kunnen deze code ontcijferen zonder tussenkomst van hun DNA. Zodra de code ontcijferd is, produceert de menselijke cel het S-eiwit, zodat het immuunsysteem antilichamen kan aanmaken die specifiek tegen het S-eiwit zijn gericht. Het mRNA verdwijnt al na een paar uur uit het lichaam.

Meer informatie over de werking van een mRNA-vaccin kan je terugvinden in onze FAQ ‘Wat is een mRNA-vaccin precies? Hoe werkt dat?’.

18. Ik ben jong en sportief. Zijn mRNA-vaccins gevaarlijk voor mijn hart?

In België en Europa zijn zeldzame gevallen van myocarditis en pericarditis gemeld bij jonge mensen na vaccinatie met een mRNA-vaccin. Myocarditis en pericarditis zijn ontstekingsreacties van het hart. De symptomen zijn uiteenlopend, maar vaak gaat het om kortademigheid, een snelle of zware hartslag die onregelmatig kan zijn (hartkloppingen) en pijn op de borst. Deze symptomen treden gewoonlijk binnen een maand na vaccinatie op en verdwijnen met de juiste behandeling.

Een Amerikaanse studie, uitgevoerd tussen maart 2020 en januari 2021, concludeerde echter dat het risico op myocarditis/pericarditis 16 keer hoger is na besmetting met Covid-19, voor alle leeftijden. Bij 16-39-jarigen is het risico 7 keer hoger bij infectie dan bij vaccinatie (Boehmer et al. Association Between COVID-19 and Myocarditis Using Hospital-Based Administrative Data – United States, March 2020-January 2021, MMWR, September 3, 2021 / 70(35);1228-1232).

Je hoeft niet te stoppen met sporten omwille van je vaccinatie. De onmiddellijke en milde bijwerkingen van het vaccin (koorts of verhoging, spierpijn of hoofdpijn, vermoeidheid) kunnen sporten echter gedurende 2-3 dagen ongemakkelijk maken.

(update 28/09/2021)

19. Kan ik het virus nog krijgen of doorgeven als ik gevaccineerd ben?

Uit klinische proeven is gebleken dat alle Covid-19-vaccins die in Europa werden goedgekeurd, doeltreffend zijn tegen symptomatische ziekte, ernstige vormen van de ziekte en sterfte. Waarnemingsstudies hebben vervolgens de doeltreffendheid van de vaccins in reële omstandigheden bevestigd. De doeltreffendheid van het vaccin om de overdracht van Covid-19 te verminderen, is minder goed gedocumenteerd.

Sinds mei 2020 beschikt België echter over een contactopsporingssysteem om de verspreiding van Covid-19 te beperken. De onderzoekers van Sciensano bestudeerden de gegevens die tussen 25/01/2021 en 24/06/2021 werden verzameld. Aan de hand van deze gegevens heeft Sciensano bestudeerd in welke mate vaccinatie bescherming biedt bij risicocontacten.

De conclusie is dat een persoon die volledig gevaccineerd is met een vaccin dat in België beschikbaar is, zeer goed beschermd is tegen infectie na een risicovol contact. Bij contact met het virus is een gevaccineerde natuurlijk niet 100% beschermd. Hij/zij kan dus symptomen vertonen, maar die blijven in de meeste gevallen mild tot matig.

Voorts heeft Sciensano vastgesteld dat het risico om het virus over te dragen kleiner is wanneer de besmette persoon is ingeënt met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) dan bij een niet-ingeënte persoon. In de eerste helft van 2021 waren er meer mensen gevaccineerd met Pfizer en Moderna dan met Astra Zeneca en J&J. Het zal dus nog wel even duren voordat we voor deze twee vaccins vergelijkbare conclusies kunnen trekken.

Hierbij moeten we zeker benadrukken dat de bescherming nog hoger is wanneer beide personen die met elkaar in contact komen gevaccineerd zijn. Dit betekent dat contact tussen gevaccineerde personen minder waarschijnlijk tot overdracht en besmetting zal leiden.

Bron : Braeye T, Cornelissen L, Catteau L, Haarhuis F, Proesmans K, De Ridder K, Djiena A, Mahieu R, De Leeuw F, Dreuw A, Hammami N, Quoilin S, Van Oyen H, Wyndham-Thomas C, Van Cauteren D. Vaccine effectiveness against infection and onwards transmission of COVID-19: Analysis of Belgian contact tracing data, January-June 2021. Vaccine. 2021 Sep 15;39(39):5456-5460. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.08.060. Epub 2021 Aug 19. PMID: 34454789; PMCID: PMC8373820.

Sinds we te maken hebben met de besmettelijkere en agressievere delta-variant zijn veel onderzoekers de werkzaamheid van de beschikbare vaccins tegen deze variant blijven bestuderen. Ook hier hebben we meer gegevens voor mRNA-vaccins, die veel meer worden gebruikt in landen als Israël en de VS. De beschikbare studies bevestigen dat de vaccins zeer doeltreffend zijn tegen ernstige vormen van de ziekte, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

(update 28/09/2021)

20. Zal vaccinatie de maatregelen m.b.t. afstand en hygiëne opheffen?

Vaccinatie zal er niet voor zorgen dat we in één ruk alle vrijheden gaan kunnen herwinnen. Jezelf beschermen door de maatregelen i.v.m. afstand en hygiëne (maar ook verluchting) na te leven, zal nog enige tijd van cruciaal belang blijven en dit om meerdere redenen:

 • het vaccin beschermt niet onmiddellijk na toediening;

 • de hele bevolking zal niet meteen gevaccineerd zijn;

 • de duur van de bescherming werd nog niet wetenschappelijk vastgesteld;

 • hoewel iemand die gevaccineerd werd beter beschermd is tegen het virus, weten we nog niet goed in welke mate hij/zij het virus nog kan overdragen aan anderen die nog niet gevaccineerd zijn.

Er wordt nog verder onderzocht hoe besmettelijk iemand is die gevaccineerd werd.

(update 22/02/2021)

21. Wie komt in aanmerking voor een vaccin? 

Iedereen die ouder is dan 12, een rijksregisternummer of BIS-nummer heeft en gedomicilieerd is in België komt in aanmerking. Voor wie niet aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld daklozen, transmigranten, …), werden er specifieke oplossingen uitgewerkt samen met de actoren op het terrein. Zo zijn op 19 mei de mobiele teams gestart met de vaccinatie van daklozen, ondersteund door verenigingen die actief zijn in de sector.

Personen in moeilijke omstandigheden of zonder vast verblijfsadres of INSZ-nummer, kunnen zich ook laten vaccineren in de vaccinatiecentra. Het vaccinatiecentrum Pacheco is het referentiecentrum voor deze doelgroep. Deze personen kunnen zich zonder afspraak naar daar begeven. Ter plaatse wordt een BIS nummer gecreëerd, zonder een verblijfsadres te moeten opgeven

(update 30/08/2021)

22. Wat als ik me niet wil laten vaccineren?

Je laten vaccineren wordt sterk aangeraden, maar is niet verplicht.
(update 15/04/2021)

23. Ik werd in het buitenland gevaccineerd. Hoe kan ik een Covid-certificaat krijgen?

Registratie in VaccinNet

Vaccinaties in het buitenland kunnen in Vaccinnet worden opgenomen als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

 1. Het toegediende vaccin is een vaccin dat goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenbureau (Pfizer, Moderna, J&J of Astra Zeneca) of Covishield, de Indiase versie van Vaxzevria.
 2. De gevaccineerde persoon
  • is Belgisch staatsburger, of
  • heeft zijn/haar hoofdverblijfplaats in België, of
  • is een partner of kind van een Belgisch onderdaan of een persoon die zijn hoofdverblijf in België heeft en woont samen met deze persoon, of
  • werkt of studeert in België.
 3. De gevaccineerde persoon heeft een betrouwbaar vaccinatiebewijs met vermelding van het type vaccin, de toegediende dosis en de vaccinatiedatum.

Vaccinaties die buiten België werden uitgevoerd, moeten in Vaccinnet worden geregistreerd door een erkende zorgverlener (bv. huisarts of bedrijfsarts). De gevaccineerde persoon wordt geregistreerd met zijn/haar INSZ-nummer (of BIS-nummer).

De FOD Buitenlandse Zaken publiceert een lijst met betrouwbare vaccinatiebewijzen per land. Een digitaal Covid-vaccinatiecertificaat van de EU, of een door een derde land afgegeven en door de EU erkend vaccinatiecertificaat, wordt beschouwd als een betrouwbaar vaccinatiebewijs.

Afgifte van een EU digitaal Covid-certificaat

Een digitaal Covid-vaccinatiecertificaat van de EU kan worden afgegeven aan:

 1. Iedereen die buiten België is gevaccineerd
 2. personen van wie vaccinatie-informatie beschikbaar is in Vaccinnet
 3. en die op basis van de in Vaccinnet beschikbare vaccinatiegegevens kan worden beschouwd als volledig gevaccineerd volgens een in België erkend vaccinatieschema.

Bij het aanvragen van een EU digitaal Covid-vaccinatiecertificaat EU moet de persoon voor wie het certificaat wordt aangevraagd, worden geïdentificeerd met zijn/haar INSZ-nummer.

Voltooiing van het vaccinatieschema

Als iemand voldoet aan de voorwaarden om te worden opgenomen in Vaccinnet, maar in een ander land slechts gedeeltelijk werd gevaccineerd met een in België goedgekeurd en beschikbaar vaccin, zal hem of haar een tweede dosis van hetzelfde vaccin in België worden aangeboden. Iemand die een eerste dosis Covishield heeft gekregen, krijgt een tweede dosis Vaxzevria aangeboden.

Wie in een land buiten de EU werd gevaccineerd met een vaccin dat niet door België is goedgekeurd (bv. Sinopharm, Sinovac, Sputnik), krijgt een volledige vaccinatie met een toegelaten vaccin aangeboden. Het gaat hier niet om een extra vaccindosis, maar om een volledig nieuw vaccinatieschema. Alle vaccins die in België beschikbaar zijn en een vergunning voor het in de handel brengen hebben gekregen, kunnen hiervoor gebruikt worden. Als het om een vaccin met slechts één dosis gaat (J&J), is deze eenmalige dosis voldoende. Van de vaccins van Pfizer of Moderna moeten de twee dosissen worden toegediend om een volledig vaccinatieschema te krijgen. Er wordt een minimale wachttijd van 4 weken tussen verschillende soorten vaccins aanbevolen. Er wordt geen maximumtermijn aanbevolen.

Dezelfde procedure geldt ook voor Belgische burgers die hebben deelgenomen aan een klinische proef met een vaccin in ontwikkeling (bv. Curevac).

(update 28/09/2021)

24. Is er een hoger risico op deze nevenwerkingen bij bepaalde risicopatiënten?

Er is geen aanwijzing dat de zeldzame nevenwerkingen meer optreden bij bepaalde risicopatiënten. 

(update 07/04/2021)

25. Kan een griepvaccin en Covid-19 vaccin gelijktijdig toegediend worden?

Met het griepseizoen in aantocht rijzen er veel vragen over het al dan niet gecombineerd toedienen van een griepvaccin en een Covid-19 vaccin.
De griepvaccinatie start vanaf midden oktober. Het ideale moment voor een griepvaccin is begin november. 

Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad en op basis van de huidige wetenschappelijke kennis wordt gespecifieerd dat er geen minimuminterval in acht moet worden genomen tussen vaccinatie tegen Covid-19 (of een herhaalvaccin van Covid-19) en niet-levende vaccins. Wetenschappelijk kunnen ze dus op hetzelfde moment bij dezelfde persoon worden toegediend.

Bij een simultane vaccinatie zal men de vaccins niet in dezelfde arm toedienen. Het coronavaccin zal dan bij voorkeur in de rechterarm en het griepvaccin in de linkerarm toegediend worden. 

Dit eenvoudige regeltje wordt hiervoor gehanteerd door medische personen:

 • CORONA VACCIN: RECHTERARM
 • INFLUENZA VACCIN: LINKERARM

Vanaf 1 november kan je het griepvaccin samen met het Covid 19-vaccin toegediend krijgen. Enkele voorwaarden hiervoor:

 • Haal je griepvaccin op bij de apotheker en breng het mee op het moment van je Covid-19 vaccinatie
 • De gelijktijdige vaccinatie is mogelijk in alle Brusselse vaccinatieposten (vaccinatiecentra, Vacci-Bus, gemeentelijke antennes, …), behalve in het vaccinatiecentrum van Vorst.

Indien men geen simultane vaccinatie wenst, wordt aanbevolen om voorrang te geven aan het Covid-19 vaccin.

Zowel de toediening van het griepvaccin als de toediening van het coronavaccin wordt door de vaccinator geregistreerd in Vaccinnet.

(update 29/10/2021)

26. Is het vaccin halal/kosher ?

Ja, de imams bepaalden in januari dat het vaccin halal was.  De rabbijnen besloten het ook kosher.

27. Hoelang blijf je beschermd na vaccinatie?

Het is nog niet precies bekend hoelang je beschermd blijft na een Covid-19-vaccinatie, maar uit de huidige gegevens blijkt dat de meeste mensen gedurende minstens 6 maanden een hogere bescherming hebben tegen ernstige vormen van Covid-19.

De immuniteit na vaccinatie kan sneller afnemen bij oudere mensen, mensen met onderliggende medische aandoeningen of mensen die vaker blootgesteld worden aan het virus.

Het is aangeraden om je te laten vaccineren en de beschermingsmaatregelen te blijven naleven om jezelf te beschermen tegen Covid-19.

28. Is het vaccin gevaarlijk en risicovol voor jongeren?

Uit de testfasen van de mRNA-vaccins bleek dat de doeltreffendheid en immuunreactie van de vaccins bij jongeren gelijk of zelfs hoger waren dan die bij volwassenen.

Er zijn zeldzame gevallen van myocarditis/pericarditis vastgesteld die gelinkt werden aan de mRNA-vaccins. Deze gevallen deden zich vaker voor bij jonge mannen (16-24 jaar) en traden in de eerste dagen na de vaccinatie op. De beschikbare gegevens hierover tonen aan dat de gevallen van myocarditis en pericarditis na vaccinatie in het algemeen mild zijn, goed reageren op een conservatieve behandeling en minder ernstig zijn dan de gevallen die vastgesteld werden na een besmetting met het virus.

Het risico op myocarditis/pericarditis ligt hoger na een Covid-19-besmetting dan na een vaccinatie. 

29. Gevaccineerden die het virus opliepen, zijn niet overtuigd van de doeltreffendheid van het vaccin. Hoe komt dat ?

Het zal nooit 100% doeltreffend zijn en bij de deltavariant is het minder doeltreffend om de ziekte te voorkomen. We stellen ook een vermindering van de doeltreffendheid vast in de loop van de tijd. Hoe dan ook blijft het beschermde aspect belangrijk en in die zin is vaccinatie wel heel doeltreffend. We moeten natuurlijk aanvaarden dat niets ooit 100% is.

30. Sommige artsen zijn het onder elkaar niet eens. Waarom?

Er zijn een paar puntjes in het beheer van een pandemie waarover de gegevens onvolledig zijn. Er zullen dan ook verschillenden manieren zijn om ze te interpreteren en dus verschillende standpunten. Vaak gaan de grootste meningsverschillen over details. Bovendien weerspiegelen onze antwoorden op een crisis van deze omvang onze visie op de maatschappij. Er zullen dus meningsverschillen zijn van ethische of maatschappelijke aard, en niet wetenschappelijke. Tot slot zijn er bepaalde artsen die simpelweg niet op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke kennis of soms zelfs niet neutraal zijn in hun standpunten.

31. Zijn er langdurige bijwerkingen van het vaccin? 

Langdurige bijwerkingen treden normaal gezien vrij vroeg in de bewaking op, ongeveer in de eerste drie maanden van de geneesmiddelenbewaking. We hebben hier nog geen info over. Ook al kunnen we niet absoluut zijn in ons antwoord, omdat we dat nooit kunnen zijn, is het wel heel onwaarschijnlijk.

32. Kan de interactie tussen verschillende vaccins voor problemen zorgen?

De HGR heeft in zijn advies over deze kwestie verduidelijkt dat men zich hier geen zorgen over moet maken. De enige voorzorgsmaatregel die getroffen wordt, is dat vaccins die gelijktijdig toegediend worden elk op een verschillende plek gezet worden.

33. Hoe ver staat de ontwikkeling van antivirale medicatie?

Ze zijn een extra wapen in de pandemie maar: ze zijn duur, ze moeten snel ingenomen worden (max. 5 dagen na de eerste symptomen), er is weinig bekend over hun bijwerkingen en het is moeilijk om het “number to treat” vast te leggen (het aantal patiënten dat behandeld moet worden om een leven te redden). Al deze elementen gaan hun toelating bepalen. Vaccinatie blijft de beste strategie voor de gezondheid van het volk en de individu.

34. Wat zit er in het vaccin?

Een samenvatting van de eigenschappen van het product kan je vinden op de site www.bcfi.be of op de site van het EMA.

35. Zijn alle vaccins evenwaardig?

Dat is een ingewikkelde vraag waarop we geen antwoord hebben. We moeten weten hoe we ze kunnen vergelijken (criteria), welke gegevens we moeten vergelijken (op welk moment genomen, waar, op welke manier, voor welke populatie). Vanuit het standpunt van onze directe gezondheid, ja, alle vaccins zijn evenwaardig in het kader van hun aanbevolen toediening.

36. Kan de vaccinatie tegen COVID-19 zorgen voor een positieve PCR- of antigeentest?

Het antwoord op deze vraag is neen, een PCR- of snelle antigeentest zal enkel positief zijn na vaccinatie als die persoon ondertussen reeds besmet geraakte. Als de test positief is, ook na vaccinatie, moet die persoon de isolatiemaatregelen naleven en zijn hoogrisicocontacten doorgeven.

37. Is het waar dat er binnenkort een nieuw vaccin voor de omikronvariant ontwikkeld wordt en beschikbaar zal zijn?

Ja, momenteel worden er specifieke vaccins ontwikkeld. Vaccins moeten door heel specifieke ontwikkelingsstadia gaan om er onder meer zeker van te zijn dat ze doeltreffend en veilig zijn. Dat proces duurt lang en we weten dus nog niet wanneer deze vaccins precies beschikbaar zouden kunnen zijn in België.

38. Hoe weet ik of ik behoor tot de groep van mensen met verlaagde immuniteit (immuungecompromitteerden)?

Immuungecompromiteerden zijn personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op een vaccin.

Het betreft patiënten:
-met aangeboren afweerstoornissen
-die chronische nierdialyse krijgen
-met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva
-een kankerbehandeling volgen, of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
-stamcel – en orgaantransplant patiënten, inclusief pre-transplantpatiënten
-HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Het kankerregister, de ziekteverzekeringen en de behandelende artsen (op basis van medische dossiers) zijn de belangrijkste bronnen bij het opstellen van deze patiëntenlijst.

39. Waarom zijn er meerdere vaccins op de markt en waarom worden er sommige ervan nu niet meer gebruikt?

Er zijn meerdere vaccins op de markt omdat er meerdere farmaceutische bedrijven zijn in de wereld die het best mogelijke vaccin wouden creëren.

In zijn geheel zijn alle vaccins relatief gelijk op het vlak van doeltreffendheid. Sommige vaccins worden daarentegen niet meer gebruikt uit voorzorg omwille van hun bijwerkingen (bv. AstraZeneca).

40. Waar vind ik meer informatie? 

Als je op zoek bent naar extra informatie, kan je daarvoor terecht op deze nuttige websites: