Inhoudstabel

Uitnodiging voor vaccinatie en het maken van een afspraak

1. Waarom gebruikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ander afsprakenplatform dan Vlaanderen en Wallonië? Wat betekent dit concreet?

Midden april nam het Brussels Gewest een nieuw afsprakenplatform in gebruik. Er werd beslist om uit het Doclr-systeem te stappen om een specifiekere toepassing te bouwen voor het vastleggen van vaccinatie-afspraken. Dit nieuwe systeem heet Bru-Vax.

Bru-Vax beantwoordt beter aan de Brusselse context. Het maakt het mogelijk om sneller en eenvoudiger afspraken te maken, binnen de lokale context. We willen namelijk flexibiliteit bieden aan de burger, door een vrije keuze van tijdstip en vaccinatiecentrum te geven. Tegelijkertijd willen we het proces ook zo eenvoudig mogelijk houden. Daarom stapten we over naar Bru-Vax.

Je hoeft je geen zogen te maken als je een afspraak hebt die gemaakt werd in het oude systeem of als je een uitnodiging ontving die werd verstuurd vanuit dit oude systeem. Zowel je afspraak als je uitnodiging blijven geldig. Meer info vind je verder in dit deel van de FAQ.

(update 19/04/2021)

2. Wie kan zich aanmelden voor vaccinatie op Bru-Vax?

Volgende mensen kunnen zich aanmelden voor een vaccinatie-afspraak:

 • Inwoners van het Brussels Gewest van 12 jaar of ouder
 • Mensen die in het Brussels Gewest werken en reeds een uitnodiging ontvingen

Op voorhand een afspraak maken is niet langer verplicht, maar blijft wel aan te raden.  

(update 14/07/2021)

3. Hoe kan ik een afspraak maken? 

Je kan op twee manieren een afspraak maken voor vaccinatie:

 • Digitaal: surf naar bru-vax.brussels. Om je in te schrijven, heb je enkel je rijksregisternummer of BIS-nummer (als je geen rijksregisternummer hebt), een e-mailadres en GSM-nummer nodig. Je kan ook een buitenlands GSM-nummer ingeven. Dan moet je uiteraard wel de landcode (+xx) mee ingeven. Je kiest een vaccinatiecentrum en tijdstip naar keuze. Je ontvangt een bevestigingsmail met QR code. Neem die mee op de dag van je vaccinatie. Opgelet! Een vaccinatie bestaat meestal uit twee doses. Je bevestigingsmail vermeldt daarom ook meteen een afspraak voor je tweede dosis. Je kan het tijdstip daarvan wijzigen via een link in je bevestigingsmail, indien je dit wenst.
 • Telefonisch: bel naar het vaccinatiecallcenter op 02/214.19.19. Het callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 17.30u en in het weekend van 10.00u tot 17.30u. Noteer voor jezelf goed waar en wanneer je afspraak doorgaat. Voor telefonische afspraken heb je geen e-mailadres of GSM-nummer nodig.

(update 14/07/2021)

4. Hoe gebeurt de toewijzing van een tweede afspraak, als ik een vaccin krijg waarvoor een tweede dosis nodig is?

 • Onmiddellijk nadat je het tijdstip voor je 1ste afspraak hebt gekozen, wordt een 2de afspraak vastgelegd op het optimale moment.
 • Als dit moment voor jou niet mogelijk is, dan kan je dat via je bevestigingsmail zelf aanpassen. Als je niet over de digitale middelen beschikt om dit te doen, dan kan je deze tweede afspraak via het callcenter (02/214 19 19) laten verplaatsen.
 • Bij het aanpassen van het tijdstip voor je 2e afspraak, zal ook het tijdstip van je 1e afspraak geannuleerd worden en opnieuw ingepland moeten worden, om de correcte tijdspanne tussen beide vaccins te respecteren.
 • Werd je 1ste dosis al toegediend en wil je je 2de afspraak nog aan passen, dan moet je contact op nemen met het callcenter (02/214 19 19), zodat zij kunnen garanderen dat de correcte tijdspanne wordt gerespecteerd. Houd er wel rekening mee dat de mogelijkheden voor het verplaatsen van een 2de afspraak zeer beperkt zijn, omdat de tijdspanne tussen twee doses moet worden aangehouden.

(update 14/07/2021)

5. Wat is een INSZ-nummer of BIS-nummer en waar kan ik dat terugvinden?

Het INSZ of Identificatienummer van de Sociale Zekerheid is de unieke identificatiesleutel voor iedereen die in contact komt met de Belgische sociale zekerheid. Dus iedere burger met ofwel een Belgische identiteitsdocument ofwel een Belgisch verblijfsdocument heeft zo’n nummer. Het INSZ komt meestal overeen met het rijksregisternummer. Aan werknemers die niet in het Rijksregister opgenomen zijn, wordt een BIS-nummer toegekend uit het BIS-register van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het INSZ bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers de geboortedatum van de kaarthouder aanduiden. Bij het BIS-nummer wordt de geboortemaand met 20 of 40.

Je vindt dit nummer op documenten zoals:

 • de eID (elektronische identiteitskaart)

 • de elektronische kaart die wordt afgeleverd aan EU-burgers die in België verblijven

 • de verblijfstitel afgeleverd aan burgers van landen buiten de Europese Unie die in België verblijven

 • de ISI+ kaart (afgeleverd door het ziekenfonds aan mensen die niet over een elektronische identiteitstitel beschikken en die gebruik kunnen maken van een sociale dekking om zich te laten verzorgen in België).

 • het aanslagbiljet

 • het nummer van je pensioendossier

 • de vreemdelingenkaart

(update 19/04/2021)

6. Ik heb technische problemen met Bru-Vax in mijn webbrowser. Wat nu?

Bru-Vax is momenteel niet optimaal te gebruiken met de webbrowser Internet Explorer. Gebruik een andere webbrowser voor je registratie. Heb je geen andere webbrowser (zoals Edge, Chrome,…) ter beschikking, wend je dan tot het callcenter op 02/214 19 19.

Bru-Vax is in principe optimaal te gebruiken op computer, laptop, tablet én smartphone.

(update 19/04/2021)

7. Ik ontving een uitnodiging, maar toch wordt mijn INSZ-nummer geweigerd. Wat moet ik doen?

Er kan wat vertraging zitten op de upload van INSZ-nummers (= rijksregisternummers of BIS-nummers) in ons systeem. Daarom raden wij je aan om de volgende dag nogmaals te proberen in te loggen.

Als je dan nog steeds toegang geweigerd wordt, neem dan contact op met het callcenter (02/214 19 19).

(update 14/07/2021)

8. Na het selecteren van mijn gewenste tijdstip en bevestiging van mijn SMS-code krijg ik de melding dat ik opnieuw gecontacteerd zal worden voor boeking. Wat is er fout gelopen?

Als je al een boeking hebt op je INSZ-nummer (= rijksregisternummer of BIS nummer) en GSM-nummer of e-mailadres, dan kan je daarbovenop geen extra boeking nemen. Als het systeem vaststelt dat er een andere boeking op je gegevens is, dan krijg je deze foutmelding. Twijfel je hierover, dan kan je het callcenter (02/214 19 19) bellen.

(update 19/04/2021)

9. Na het selecteren van mijn gewenste tijdstip en bevestiging van mijn SMS-code krijg ik de melding “Er is een fout opgetreden tijdens de boeking. Onze excuses, maar het door u aangevraagde tijdslot lijkt niet meer beschikbaar te zijn”. Is mijn boeking nu gelukt?

Je boeking is niet geslaagd. Je zal ook geen bevestigingsmail krijgen. Je kan best opnieuw in loggen en het boekingsproces opnieuw doorlopen. Bij een succesvolle boeking zal je een bevestigingsmail ontvangen. Als je problemen blijft ondervinden, neem dan contact op met het callcenter (02/214 19 19).

(update 19/04/2021)

10. Ik heb twee bevestigingsmails gekregen met hetzelfde onderwerp en dezelfde inhoud, heb ik nu twee afspraken geboekt?

Het kan gebeuren dat je door een technisch probleem 2 identieke bevestigingsmails (zelfde onderwerp en inhoud ) krijgt. Als beide mails dezelfde info bevatten, heb je echter maar 1 boeking (met mogelijk 2 afspraken, afhankelijk van het type vaccin) en mag je deze 2e mail negeren.

(update 19/04/2021)

11. Ik heb problemen met de leesbaarheid van het systeem. Wat nu?

Als je werkt vanop een computer of laptop, kan je de Ctrl toets van je toetsenbord indrukken en extra inzoomen door te scrollen. Het is echter aan te raden niet te veel te zoomen, want dit brengt de leesbaarheid van enkele andere velden in het systeem in het gedrang. Je kan aan de pijltjes onderaan de pagina zien of je nog naar links of rechts kan navigeren.

(update 19/04/2021)

12. Hoe kan ik een valse uitnodiging herkennen? 

Er zijn een aantal elementen waaraan je kan merken dat een uitnodiging niet echt is:

 • Komt de uitnodiging onverwacht? Ben je al gevaccineerd of denk je dat het nog lang je beurt niet is? Wees dan kritisch en bekijk de uitnodiging aandachtig.

 • Je krijgt steeds een persoonlijke uitnodiging via de post. Als je gegevens gekend zijn, krijg je ook een uitnodiging per sms of e-mail. Als je een sms of e-mail hebt ontvangen die niet vergezeld is van een brief, is dat dus niet normaal.

 • Officiële uitnodigingen per e-mail worden altijd verstuurd vanuit het adres cov19-vaccin@doclr.be en uitnodigingen per sms zijn steeds afkomstig van het nummer 8811. Controleer dus zeker de afzender als je een uitnodiging per e-mail of sms ontvangt.

  Opgelet: het e-mailadres van een afzender kan nagemaakt worden (gespoofd), dus blijf kritisch.

 • De officiële uitnodiging zal je naam vermelden. Als je een bericht ontvangt dat niet persoonlijk aan jou gericht is, dan is dat verdacht.

 • Je wordt uitgenodigd door de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid. Je krijgt geen uitnodiging van je gemeente, of van één van de fabrikanten van de vaccins (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, …).

 • De vaccins zijn gratis. Als er in het bericht wordt gevraagd naar financiële gegevens, moeten alle alarmbellen afgaan. Doe in geen geval wat er in het bericht gevraagd wordt.

Denk je dat je te maken hebt met een valse uitnodiging? Ga naar https://safeonweb.be/nl/actueel/kijk-uit-voor-valse-uitnodigingen-voor-vaccinatie om te kijken wat je kan doen.

(update 11/03/2021)

13. Wat als ik geen e-mailadres heb? 

Zonder e-mailadres kan je geen online afspraak maken. Als je zelf geen e-mailadres hebt, kan je dat van een familielid of naaste ingeven. De bevestigingsmail zal in dat geval ook naar die persoon verstuurd worden.
Als dat ook niet mogelijk is, dan kan je uiteraard nog steeds telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor naar het nummer dat in je uitnodiging wordt vermeld.

(update 07/03/2021)

14. Kan ik kiezen waar ik mij laat vaccineren? 

Wanneer je je afspraak boekt (telefonisch of via het online reservatiesysteem), kan je kiezen uit een aantal centra (degene die op dat moment open zijn naargelang de vaccinatiefases en de beschikbaarheid van de vaccins). Eens je hebt gekozen, kan je niet meer van vaccin en vaccinatiecentrum veranderen.

 (update 22/02/2021)

15. Als ik al een afspraak gemaakt heb, kan ik ze dan nog annuleren of verplaatsen? 

In je digitale afspraakbevestiging staat een knop om je afspraak te annuleren. Na annulering geeft het platform je opnieuw de mogelijkheid om een afspraak te boeken. Je zal dan een nieuwe afspraakbevestiging krijgen.

(update 22/02/2021)

16. Kan ik mijn afspraak doorgeven aan iemand anders? 

Nee, dat is niet mogelijk. Alle afspraken zijn persoonlijk en gekoppeld aan je rijksregisternummer.

(update 15/04/2021)

17. Vanaf welk e-mailadres worden de uitnodigingen verstuurd?

Alle officiële uitnodigingen worden verstuurd vanaf het e-mailadres cov19-vaccin@doclr.be

(update 09/03/21)

18. Ik werk voor een Europese instelling of ik ben gepensioneerd ambtenaar van een Europese instelling. Zorgen de Belgische autoriteiten voor mijn vaccinatie? 

Als je een geldig rijksregisternummer of BIS-nummer hebt, kom je in aanmerking voor vaccinatie in België, in het Gewest waarin je woont (Brussel, Vlaanderen of Wallonië).
Sommige mensen die voor de Europese instellingen werken, kunnen zich echter ook in een vaccinatiecentrum van hun werkgever laten inenten. Deze centra moeten er vooral voor zorgen dat burgers die omwille van hun specifiek statuut (tijdelijk verblijf, wonend in het buitenland, net aangekomen,…) moeilijk door de gemeenten kunnen worden gecontacteerd , ook toegang hebben tot vaccinatie.
De voorwaarden tot vaccinatie zullen in alle centra dezelfde zijn.

(update 17/03/2021)

19. Ik word dit jaar 12. Binnen welke doelgroep val ik dan?

Je kan je pas laten vaccineren vanaf het moment dat je 12 bent. Word je pas later dit jaar 12, dan moet je dus nog even wachten.

(update 28/07/21)

Praktische info over de vaccinatiecentra

1. Waar kan ik mij laten vaccineren? 

Tot eind december kan je voor jouw coronavaccin terecht in één van de vier vaccinatiecentra. De exacte sluitingsdatum van deze centra wordt bepaald in functie van de evolutie van de pandemie.

 • Pacheco (Test- en vaccinatiecentrum – Pachecolaan 42, 1000 Brussel).

  Dit centrum blijft open tot eind oktober (de concrete datum zal bepaald worden naargelang de evolutie van de pandemie).

  Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met metrolijnen 2 en 6 (halte Kruidtuin of Rogier), met buslijnen 61, 270, 271, 272, 470 en 620 (halte Kruidtuin) of met trams 3, 4, 25, 32, 55 (halte Rogier), 92, 93 (halte Kruidtuin) of met de trein via het station Brussel-Congres (120m van het vaccinatiepunt). Als je met de auto komt, kan je terecht in de nabijgelegen parkings City 2, Rogier en Passage 44.

 • Sint-Pieters-Woluwe (Mooi-Bos – Shetlander Dreef 15, 1150 Sint-Pieters-Woluwe).

  Dit centrum blijft open tot eind oktober (de concrete datum zal bepaald worden naargelang de evolutie van de pandemie).

  Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijn 36 van de MIVB (halte Manoir d’Anjou), of buslijnen 544, 547, 548, 555 of 556 van De Lijn (halte Mater Dei).

 • Molenbeek (Gentsesteenweg 696, 1080 Molenbeek). 
  Dit centrum blijft open tot eind oktober (de concrete datum zal bepaald worden naargelang de evolutie van de pandemie).

  Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met tram 82 (halte Van Zande of Begraafplaats van Molenbeek) of met buslijnen 49 en 53 (halte Begraafplaats van Molenbeek).
 •  Vorst (De in- en uitgang voor VACCINATIE bevindt zich vanaf dan op de Alsembergsesteenweg 203, 1190 Vorst. Voor personen met een beperkte mobiliteit die zich laten vaccineren, blijft het centrum toegankelijk via de Jupiterlaan 201, 1190 Vorst. De in- en uitgang voor TESTING blijft ook op de Jupiterlaan 201, 1190 Vorst.)

  Dit centrum blijft open tot eind oktober (de concrete datum zal bepaald worden naargelang de evolutie van de pandemie).

  Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijnen 48, 54, 37, 70 of met tram 51 (halte Albert). Als je met de auto komt, kan je parkeren op de parking BePark – Parking Albert 2 (Match Vorst).

Je kan daarnaast terecht bij één van de vacci-bussen of in één van de lokale antennes. Het overzicht met locaties en data vind je hier

(update : 10/09/2021)

2. Kan ik me bij de huisarts laten vaccineren?

Sinds 19 juli kan je voor je Covid-19-vaccinatie ook terecht bij je huisarts of in een medisch centrum. Opgelet: huisartsen kiezen zelf of ze al dan niet vaccineren. Dit is voor hen namelijk een niet te onderschatten extra werklast. Ga dus op voorhand na bij je arts of medisch centrum of je je kan laten vaccineren en hoe je daarvoor een afspraak kan maken. Je houdt er best rekening mee dat de huisartsen de vaccins steeds dienen te bestellen.

(update 28/07/2021)

3. Hoe verloopt een vaccinatie in de praktijk? 

Check-in in het vaccinatiepunt

 • Meld je aan bij het vaccinatiepunt met je QR-code (op smartphone of papier, enkel indien je een afspraak maakte) en je identiteitskaart.

 • Je temperatuur wordt gemeten (als die hoger is dan 38° C kan je niet gevaccineerd worden).

 • De vaccinator dient het Covid-19-vaccin toe.

Observatie: wachtruimte van het vaccinatiepunt

Check-out uit het vaccinatiepunt

 • Verlaat het vaccinatiepunt.

Registratie

 • Alle gegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer, postcode, vaccin, lotnummer, uur, plaats, datum) die nodig zijn om je vaccinatie te registreren en op te volgen, worden automatisch opgenomen in VaccinNet+ (de federale vaccinatiedatabank).

(update 30/08/21)

4. Is er een bewijs beschikbaar van mijn vaccinatie?

Sinds 16 juni is in België het Europees Digitaal Covid-certificaat beschikbaar. Uitgebreide informatie over wat het Covid-certificaat is, hoe je het kan krijgen en hoe je je vaccinatiegegevens kan nakijken vind je op deze pagina.

Dit document geldt als enige officiële  vaccinatiebewijs. Het kaartje dat je na je prik ontvangt in het vaccinatiecentrum, is dus geen officieel vaccinatiebewijs.

(update 30/08/2021)

5. Ik ben al gevaccineerd maar toch staat het niet geregistreerd. Wat moet ik doen?

Op dit ogenblik houd je best rekening met een periode van maximum 1 week (en minimum 48 uur) tussen het toedienen van je vaccin en de registratie op https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-egezondheid en https://www.mijngezondheid.belgie.be/.

Als je dan nog steeds geen registratie terugvindt in je persoonlijk medisch dossier, neem dan contact op met het callcenter via 02/214.19.19.

(update 07/05/2021)

6. Zijn de vaccinatiecentra toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit?

Alle Brusselse vaccinatiecentra zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Ze stellen ook een aantal rolstoelen ter beschikking. Je kan die echter niet op voorhand reserveren. In het vaccinatiecentrum Pacheco voorzien we bovendien extra assistentie om minder mobiele mensen te begeleiden.

(update 30/08/2021)

7. Welke mobiliteitsoplossingen worden er aangeboden voor wie zich moeilijk naar het vaccinatiecentrum kan begeven? 

In nauwe samenwerking met verschillende partners werden er een aantal vervoersoplossingen uitgewerkt voor deze mensen:

Gratis openbaar vervoer bij de MIVB:

  • Sinds 17/03 biedt de MIVB gratis tickets aan waarmee Brusselaars gratis naar één van de vaccinatiecentra in het Gewest te kunnen gaan. Je kan gebruik maken van het initiatief als je in aanmerking komt voor vaccinatie in Brussel. Je kan je tickets aanvragen door een vakje aan te vinken bij het maken van je afspraak op Bru-Vax (meer informatie hierover vind je hier: https://coronavirus.brussels/nl/gratis-vervoer/). Zodra je je afspraak hebt bevestigd, ontvang je in je bevestigingsmail één of twee “Eventpass”-codes (naargelang het aantal doses dat nodig is voor je vaccin). Ga vervolgens naar een GO-verkoopautomaat van de MIVB en geef daar je codes in. Je ontvangt dan twee heen-terugtickets die geldig zijn op het volledige MIVB-net.
  • Heb geen e-mailadres of computer, of kan je daar moeilijk mee overweg, dan kan je ons callcenter bellen op 02/214.19.19.
  • Ben je klant bij de TaxiBus-dienst van de MIVB? Ook jij kan gratis naar het vaccinatiecentrum op de dag van je afspraak. Boek je gratis heen-terugreis vooraf via de gebruikelijke “toegankelijkheidslijn”: 02/515.23.65.
  • TaxiBus is een specifieke vervoersdienst, aangeboden door de MIVB aan personen met een beperking. Meer informatie over deze dienst kan je vinden op taxibus.be. Je kan je daar ook inschrijven voor de dienst..

Gratis vaccinatietickets bij de NMBS

Het treinstation Brussel Congres ligt vlakbij het vaccinatiecentrum Pacheco.

Kom je met de trein, dan moet je vooraf een gratis vaccinatieticket aanschaffen. Dat kan via de website of de app van de NMBS, aan één van de verkoopautomaten of aan het loket. Dit ticket is geldig voor een heen-terugreis in 2de klas op de dag van je vaccinatie.

Bij controle door de treinbegeleid(st)er moet je je Vaccinatieticket én de bevestiging van je vaccinatie-afspraak (op papier, e-mail of sms) tonen. Als je je afspraak telefonisch maakte (en dus geen digitale bevestiging hebt), wordt je uitnodigingsbrief in het vaccinatiepunt afgestempeld.

Je kan dit ticket voor beide vaccinatie-afspraken aanvragen.

Lokale strategieën op initiatief van de Brusselse gemeenten

Verschillende Brusselse gemeenten bieden vervoersoplossingen aan om senioren te helpen. Kijk voor meer informatie over deze initiatieven in je gemeentekrant, op de Facebookpagina van je gemeente, enz.

 • De ziekenfondsen bieden ook een vervoersdienst aan voor personen met een beperkte mobiliteit. Kijk op de website van je ziekenfonds voor meer informatie over de gebruiks- en terugbetalingsvoorwaarden. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kan je je vervoer aanvragen via onderstaande telefoonnummers of e-mailadressen:
  • Partenamut – Onafhankelijke mutualiteit: Transportline – 078 15 50 91
  • Socialistische mutualiteit: Soli-transport – 02/546.15.13 – solidaritel@fmsb.be
  • Christelijke mutualiteit: Proximité Santé ASBL  – 02 644 51 31
  • Liberale mutualiteit: Cosedi Bruxelles – 02/218.77.72 – info@cosedi.be
  • Neutrale mutualiteit: Solumob – 02/217.44.44 of via reservation@solumob.be

(update 30/08/2021)

8. Wat als ik me niet zelf naar een vaccinatiecentrum kan verplaatsen?

Sinds 26/04/2021 zet het Brussels Gewest mobiele teams in voor thuisvaccinatie.

In de huidige fase worden die mobiele teams wel enkel ingezet in hoogst uitzonderlijke situaties: ze zijn strikt voorbehouden voor mensen die zich echt onmogelijk zelf naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven.

Het gaat dan om mensen die al lang bedlegerig zijn, mensen met een ernstige fysieke handicap of met ernstige psychiatrische problemen of om mensen die omwille van een andere fysieke of mentale aandoening geen enkele mogelijkheid hebben om zich via de geijkte manieren aan te bieden voor vaccinatie.

(update 24/06/2021)

9. Wie komt in aanmerking voor thuisvaccinatie door een mobiel team?

Op dit moment kan alleen wie zich echt met geen enkele mogelijkheid zelf naar een vaccinatiecentrum kan begeven, gebruik maken van deze mogelijkheid.

Het gaat dan om mensen die al lang bedlegerig zijn, mensen met een ernstige fysieke handicap of met ernstige psychiatrische problemen of om mensen die omwille van een andere fysieke of mentale aandoening geen enkele mogelijkheid hebben om zich via de gebruikelijke manieren aan te bieden voor vaccinatie.

Denk je dat je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie? Neem dan contact op met je huisarts. Die moet op basis van objectieve criteria bepalen of je al dan niet in aanmerking komt voor deze regeling.

Personen met een beperkte mobiliteit of mensen die zich mits begeleiding naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven, komen niet in aanmerking voor deze oplossing. Voor hen zijn er wel specifieke vervoersoplossingen voorzien. Zie hiervoor de vraag “Welke mobiliteitsoplossingen worden er aangeboden voor wie zich moeilijk naar het vaccinatiecentrum kan begeven?”.

(update 09/04/2021)

10. Hoe kan ik een afspraak maken om thuis gevaccineerd te worden?

Enkel huisartsen kunnen een vaccinatieafspraak maken voor wie in aanmerking komt voor thuisvaccinatie.

Er werd wel gevraagd dat elke huisarts maximaal 12 patiënten inschrijft. Thuisvaccinatie is namelijk moeilijk te organiseren en met deze beperking willen we voorkomen dat mobiele teams worden ingezet waar het niet nodig is.

Denk je dat je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie? Neem dan contact op met je huisarts. Die bekijkt op basis van objectieve criteria of dit al dan niet het geval is.

Als je huisarts heeft beslist dat je thuis gevaccineerd kan worden, zijn er twee mogelijkheden:

 1. Het mobiele team komt langs om je thuis te vaccineren. In dit geval is de vaccinatie gratis.

 2. Als je wil dat je eigen huisarts je thuis komt vaccineren, dan moet je de consultatie van de huisarts zelf betalen

(update 09/04/2021)

11. Ik wil graag helpen in de vaccinatiecentra. Hoe kan ik weten of ik hiervoor in aanmerking kom en wat ik moet doen? 

Op dit ogenblik zijn er nog steeds mensen nodig, met of zonder medische achtergrond, om te helpen in de vaccinatiecentra (om te vaccineren, of de vaccins voor te bereiden, of voor administratieve en logistieke taken). Je vindt meer informatie en het inschrijvingsformulier op https://coronavirus.brussels/vaccination-menu/.

(update 15/04/2021)

12. Als ik help in een vaccinatiecentrum, heb ik dan recht op een vaccinatie voor ik begin te werken? 

Als je effectief in een vaccinatiecentrum werkt, word je gevaccineerd. Je moet uiteraard ook aanwezig zijn voor je tweede dosis.

(update 15/04/2021)

Informatie over derde dosis

1. Waarom krijgen sommige personen een extra dosis van het Covid-19-vaccin?

De beschikbare gegevens wijzen erop dat personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, minder beschermd kunnen zijn na basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen. Recente wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bij deze patiënten met een verminderde immuniteit, het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een betere immuunrespons. In België is er beslist om deze extra kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra vaccinatiedosis, om hun bescherming tegen COVID-19 te optimaliseren.

(update 10/09/2021)

2. Wie heeft recht op een extra dosis van het Covid-19-vaccin?

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, waardoor ze minder sterk reageren op vaccinatie en een ‘extra’ dosis aangewezen is om maximale bescherming te verkrijgen tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

Het betreft patiënten met:

 • aangeboren afweerstoornissen
 • chronische nierdialyse
 • inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva
 • bloedkankers of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaren
 • pretransplant-, stamcel transplant- en orgaantransplant patiënten
 • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

(update 10/09/2021)

3. Welk vaccin wordt er toegediend voor deze extra dosis?

Alle risicopatiënten zullen voor de ‘extra’ dosis een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) toegediend krijgen. Dit is onafhankelijk van het type vaccin dat ze voorheen kregen.

(update 10/09/2021)

4. Waar wordt de extra dosis toegediend?

Deze extra dosis kan mogelijk worden toegediend in het ziekenhuis, indien dit van toepassing is voor de patiënt, of door de behandelende arts. Informeer u hierover bij uw arts.

De extra dosis kan ook worden toegediend in een vaccinatiecentrum. Dit kan met afspraak, door te bellen naar het call center op 02/214.19.19 of een online afspraak te maken op bru-vax.brussels. Indien u zonder afspraak wenst te gaan, neem dan zeker uw uitnodigingsbrief mee.

Het heeft de voorkeur om naar een van de vier vaccinatieccentra te gaan, eerder dan naar een lokale post, omdat u zo zeker bent dat het juiste vaccin in stock is.

(update 10/09/2021)

Algemene info over het coronavirus en de vaccins tegen Covid-19

1. Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? 

Sinds 23 juni is het mogelijk om te kiezen voor ofwel het unidosis-vaccin van Johnson & Johnson, ofwel één van de twee andere beschikbare vaccins: Pfizer of Moderna. Het AstraZeneca-vaccin wordt niet meer toegediend als eerste dosis, enkel nog als tweede dosis (voor wie dus eerder al een eerste dosis van het vaccin toegediend kreeg).

Voortaan kan je ook in Bru-Vax zien waar en wanneer het unidosis-vaccin van Johnson & Johnson beschikbaar is. De overige slots tonen niet of het gaat om een Pfizer- of Moderna-vaccin. Ter herinnering: dit zijn allebei vaccins die in twee doses worden toegediend, met een vergelijkbare termijn tussen beide doses (meer info in de volgende vraag ).

(update 24/06/2021)

2. Welke termijn zit er tussen twee vaccindoses (twee prikken)? 

Dat hangt af van het vaccin:

 • Pfizer: tussen 21 en 28 dagen
 • Moderna: tussen 28 en 35 dagen
 • AstraZeneca: tussen 56 en 89 dagen

(update 28/07/2021)

3. Hoe werkt een coronavaccin? 

Dat wordt eenvoudig uitgelegd in de infographic in bijlage, deel ‘Hoe werkt een coronavaccin?’.

(update 22/02/2021)

4. Welke vaccins zijn er? 

Dat wordt eenvoudig uitgelegd in de infographic in bijlage, deel ‘Er zijn drie soorten vaccins’.

(update 22/02/2021)

5. Is een coronavaccin verplicht? 

Neen, het coronavaccin is niet verplicht.

(update 22/02/2021)

6. Hoeveel kost het coronavaccin? 

Het coronavaccin is gratis.

(update 22/02/2021)

7. Als ik al Covid heb gehad, moet ik dan nog gevaccineerd worden? 

Vaccinatie blijft aan te raden, ook voor wie reeds Covid had in het verleden. We weten dat er herinfecties kunnen plaatsvinden. Bovendien heeft een Covid-certificaat voor vaccinatie een langere geldigheid dan een Covid-certificaat voor herstel. Meer info over Covid-certificaten vind je hier.

(update 30/08/2021)

8. Wat als ik bijwerkingen krijg? 

Voor het coronavaccin is er een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet. Zo kunnen we snel ingrijpen als dit nodig is.

Krijg je na vaccinatie last van bijwerkingen die al dan niet in de bijsluiter staan vermeld? Dan kan je dit melden aan het FAGG. Dat kan via https://www.fagg.be/nl/bijwerking of via je huisarts of verzorgers.

Experts van het FAGG evalueren die bijwerkingen. Dergelijke bevindingen worden ook wereldwijd gedeeld. Door de gegevens op grote schaal bijeen te brengen, worden eventuele signalen sneller ontdekt.

(update 22/02/2021)

9. Ik ben zwanger. Mag ik me dan laten vaccineren?

In tegenstelling tot eerdere aanbevelingen, en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen, stelt de Hoge Gezondheidsraad dat alle zwangere vrouwen idealiter prioritair gevaccineerd zouden worden (fase 1b van de campagne). De reden is dat zij een verhoogd risico lopen op ernstige Covid-19 en op premature bevalling. De beschikbare mRNA-vaccins tegen Covid-19 (Pfizer en Moderna) kunnen veilig aan hen worden toegediend.

Als je als zwangere vrouw kampt met aandoeningen, zoals een verhoogde BMI vóór de zwangerschap, hoge bloeddruk, diabetes, enz., dan is dat een bijkomend argument om vaccinatie aan te bevelen. Dit is ook het geval bij een verhoogd besmettingsrisico (bijvoorbeeld bij zorgverleners).

Bij zwangere vrouwen worden niet meer bijwerkingen gemeld na vaccinatie. Bij koorts tot 24-48u na vaccinatie, beveelt de Hoge Gezondheidsraad paracetamol aan volgens de aanbevolen dosering (https://www.bcfi.be/nl/chapters/9?frag=6437). Indien de koorts aanhoudt of er andere verschijnselen optreden, moet je je arts raadplegen.

Lees hier het advies van de HGR (15/4/21): https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210422_hgr-9622_vaccinatie_zwangere_borstvoeding_vrouw_vweb_1.pdf

Bekijk hier de video van Dr Isabelle Dehaene, gynaecologe in het UZ Gent: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/02_NL_VaccinerenBijZwangerschap.mp4

(update 29/04/2021)

(update 29/04/2021)

10. Kan vaccinatie tegen Covid-19 mijn vruchtbaarheid verminderen?

Wanneer je COVID-19 doormaakt of gevaccineerd wordt, ontwikkel je antistoffen tegen de uitsteekseltjes van het coronavirus. Er is slechts een minieme overeenkomst tussen het eiwit van die uitsteekseltjes en een eiwit dat een rol speelt in de vorming van de placenta bij een prille zwangerschap (syncytine-1). Die overeenkomst is te klein om ook maar enig effect te hebben op de placenta. Als dat wel het geval zou zijn, dan zouden ook banale coronavirussen, die verkoudheden veroorzaken, de vruchtbaarheid aantasten, want alle coronavirussen hebben diezelfde minimale overeenkomst. Dit wordt echter helemaal niet waargenomen. Er is dus geen reden tot ongerustheid. Ook de zwangerschapsstatistieken in de VS bevestigen dit.

De vaccins hebben ook geen impact op de vruchtbaarheid van mannen.

(update 26/04/2021)

12. Wat zijn de bijwerkingen van de Covid-19 vaccins? 

Zoals bij ieder vaccin kunnen er enkele ongewenste bijwerkingen optreden. De gebruikelijke bijwerkingen zijn dezelfde als die van heel wat andere vaccins:

 • Lokale bijwerkingen: pijn op de plaats van de inspuiting, roodheid, zwelling.

 • Algemene bijwerkingen: koorts, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, diarree.

Het zou kunnen dat je allergisch bent aan een van de bestanddelen van het vaccin en dat er een allergische reactie optreedt (huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, …), hoewel dit uiterst zeldzaam is (11/1.000.000). Dit kan zich ook voordoen bij andere vaccins.

In dat geval spreken we over het risico op ernstige bijwerkingen. Het is belangrijk dat je weet dat zulke ernstige bijwerkingen in minder dan 0.005% van de gevallen voorkomen en dat ze vaak geen enkel gevolg hebben als ze tijdig en adequaat behandeld worden. Om die reden staan de vaccinatiecentra onder medisch toezicht en werd het nodige materiaal voorzien.

Er is vastgesteld dat er meer reacties zijn op de tweede dosis, dat mensen ouder dan 55 minder risico hebben op bijwerkingen en dat de meeste bijwerkingen licht tot gematigd zijn en snel verdwijnen (bijna 90% gedurende de eerste week).

Het FAGG publiceert wekelijks een cumulatief overzicht van de gemelde bijwerkingen ten gevolge van de toediening van een Covid-19-vaccin. Alle gerapporteerde bijwerkingen worden hierin opgenomen, om na te gaan of er al dan niet een verband is met de vaccinatie. Je kan dit overzicht raadplegen in de berichtgeving van het FAGG.

(update 26/08/2021)

13. Zal vaccinatie de maatregelen m.b.t. afstand en hygiëne opheffen?

Vaccinatie zal er niet voor zorgen dat we in één ruk alle vrijheden gaan kunnen herwinnen. Jezelf beschermen door de maatregelen i.v.m. afstand en hygiëne (maar ook verluchting) na te leven, zal nog enige tijd van cruciaal belang blijven en dit om meerdere redenen:

 • het vaccin beschermt niet onmiddellijk na toediening;

 • de hele bevolking zal niet meteen gevaccineerd zijn;

 • de duur van de bescherming werd nog niet wetenschappelijk vastgesteld;

 • hoewel iemand die gevaccineerd werd beter beschermd is tegen het virus, weten we nog niet goed in welke mate hij/zij het virus nog kan overdragen aan anderen die nog niet gevaccineerd zijn.

Er wordt nog verder onderzocht hoe besmettelijk iemand is die gevaccineerd werd.

(update 22/02/2021)

14. Wie komt in aanmerking voor een vaccin? 

Iedereen die ouder is dan 12, een rijksregisternummer of BIS-nummer heeft en gedomicilieerd is in België komt in aanmerking. Voor wie niet aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld daklozen, transmigranten, …), werden er specifieke oplossingen uitgewerkt samen met de actoren op het terrein. Zo zijn op 19 mei de mobiele teams gestart met de vaccinatie van daklozen, ondersteund door verenigingen die actief zijn in de sector.

Personen in moeilijke omstandigheden of zonder vast verblijfsadres of INSZ-nummer, kunnen zich ook laten vaccineren in de vaccinatiecentra. Het vaccinatiecentrum Pacheco is het referentiecentrum voor deze doelgroep. Deze personen kunnen zich zonder afspraak naar daar begeven. Ter plaatse wordt een BIS nummer gecreëerd, zonder een verblijfsadres te moeten opgeven

(update 30/08/2021)

15. Wat als ik me niet wil laten vaccineren?

Je laten vaccineren wordt sterk aangeraden, maar is niet verplicht.
(update 15/04/2021)

16. Wanneer kom ik in aanmerking voor de gratis PCR-testen deze zomer?

Vanaf 1 juli tot eind september heb je recht op twee gratis PCR-testen om naar het buitenland te reizen. Om in aanmerking te komen voor de gratis PCR-testen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bent 6 jaar of ouder
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België
 • Je hebt nog geen vaccinatie-uitnodiging gekregen
  OF je werd minder dan 35 dagen geleden een eerste keer uitgenodigd voor vaccinatie en hebt nog geen tweede vaccinatie-uitnodiging ontvangen
  OF je kreeg je eerste dosis minder dan 35 dagen na de eerste uitnodiging, maar je bent nog niet volledig gevaccineerd.

Als je nog niet volledig gevaccineerd bent, heb je recht op de gratis PCR-testen tot het moment waarop je als volledig gevaccineerd wordt beschouwd. Concreet betekent dit het volgende:

 • AstraZeneca: je kreeg je 1stedosis minder dan 98 dagen geleden (als je 1ste dosis werd toegediend voor 25 mei), of minder dan 70 dagen geleden (als je 1ste dosis werd toegediend na 25 mei)
 • Pfizer: je kreeg je 1stedosis minder dan 49 dagen geleden (als je 1ste dosis werd toegediend voor 13 juli) of 35 dagen geleden (als je 1ste dosis werd toegediend vanaf 13 juli) 
 • Moderna: je kreeg je 1stedosis minder dan 49 dagen geleden
 • Johnson&Johnson: je kreeg je eenmalige dosis minder dan 28 dagen geleden

Let op: Heb je je eerste prik meer dan 35 dagen na de ontvangst van je eerste uitnodiging gekregen? Dan heb je geen recht op gratis PCR-testen.

 (update 05/08/2021)

17. Hoe kan ik mijn gratis PCR-test krijgen?

Als je gebruik wil maken van je gratis PCR-test, moet je eerst je gratis testcode aanvragen via je persoonlijk dossier op mijngezondheid.belgie.be. Je kan enkel testcodes aanvragen voor jezelf en voor je kinderen.

Surf vervolgens naar brussels.testcovid.be om je testafspraak te boeken. Tijdens het boekingsproces moet je dan de code voor de gratis PCR-test ingeven.

Opgelet! Eens je je testcode hebt aangevraagd, blijft die slechts 10 dagen geldig. Je moet je dus binnen de 10 dagen na de aanvraag van je testcode laten testen. Wacht je langer dan deze 10 dagen, dan verliest de code zijn geldigheid.

(update 05/07/2021)

18. Hoe lang blijven mijn gratis testcodes geldig?

Zodra je je testcode hebt aangevraagd, blijft die slechts 10 dagen geldig. Je moet je dus binnen de 10 dagen na de aanvraag van je testcode laten testen. Wacht je langer dan deze 10 dagen, dan verliest de code zijn geldigheid.

Opgelet! Eens je een code hebt aangevraagd, wordt die als gebruikt beschouwd, ook al boek je er geen afspraak mee. Vraag dus enkel een code voor een gratis PCR-test aan als je echt van plan bent om je binnen de 10 dagen te laten testen.

Als je geen recht hebt op een gratis PCR-test omdat je niet aan de voorwaarden voldoet, of omdat je je twee gratis codes al hebt gebruikt, dan kom je wel nog in aanmerking voor een betalende PCR-test voorafgaand aan een reis. Ook hiervoor moet je op voorhand een afspraak maken via www.brussels.testcovid.be.

(update 05/07/2021)

19. Waar vind ik meer informatie? 

Als je op zoek bent naar extra informatie, kan je daarvoor terecht op deze nuttige websites:

20. Wie mag het AstraZeneca vaccin krijgen?

België vroeg recent samen met een aantal andere landen aan het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) om een risico-batenanalyse te maken voor de verschillende leeftijdscategorieën. In afwachting van deze EMA-update had België het vaccin tijdelijk voor mensen van 56 jaar of ouder voorbehouden.

Op 25/04 kwam het wetenschappelijk comité van het EMA tot de conclusie dat het risico op ernstige Covid-19 globaal veel hoger ligt dan dat op ernstige bijwerkingen, zoals bloedklonters in combinatie met verlaagde bloedplaatjes. Deze bijwerking van het AstraZeneca-vaccin komt slechts in heel zeldzame gevallen voor, en dan vooral bij jongere mensen.

De Interministeriële Conferentie besliste nu op basis van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force Vaccinatie om het AstraZeneca-vaccin te gebruiken vanaf 41 jaar. Op die leeftijd zijn de voordelen zeker groter dan het zeldzame risico.

Het EMA bleef ook bij haar aanbeveling om bij iedereen die reeds een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin kreeg, ook de tweede dosis toe te dienen, acht tot twaalf weken na de eerste en dit voor alle leeftijden.

Indien je al beide afspraken vastlegde voor een AstraZeneca vaccin, met een termijn van 12 weken tussen beide doses, dan is het niet mogelijk om de tweede afspraak alsnog te vervroegen.

(update 07/05/2021)

21. Wie mag het Johnson & Johnson-vaccin krijgen?

Sinds 23 juni kan elke Brusselaar van 18 jaar of ouder  kiezen voor het Johnson & Johnson vaccin. Het online reservatieplatform geeft duidelijk weer waar en wanneer je hiervoor afspraak kan maken.

Ook personen jonger dan 41 jaar komen hiervoor dus in aanmerking, op voorwaarde dat ze hun geïnformeerde toestemming geven tijdens de reservatie.

(update 23/06/2021)

22. Is er een hoger risico op deze nevenwerkingen bij bepaalde risicopatiënten?

Er is geen aanwijzing dat de zeldzame nevenwerkingen meer optreden bij bepaalde risicopatiënten. (update 07/04/2021)

Een PDF-versie van van deze FAQ kan je hier downloaden.