Inhoudstabel

Uitnodiging voor vaccinatie en het maken van een afspraak

1. Waarom gebruikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ander afsprakenplatform dan Vlaanderen en Wallonië? Wat betekent dit concreet?

Midden april nam het Brussels Gewest een nieuw afsprakenplatform in gebruik. Er werd beslist om uit het Doclr-systeem te stappen om een specifiekere toepassing te bouwen voor het vastleggen van vaccinatie-afspraken. Dit nieuwe systeem heet Bru-Vax.

Bru-Vax beantwoordt beter aan de Brusselse context. Het maakt het mogelijk om sneller en eenvoudiger afspraken te maken, binnen de lokale context. We willen namelijk flexibiliteit bieden aan de burger, door een vrije keuze van tijdstip en vaccinatiecentrum te geven. Tegelijkertijd willen we het proces ook zo eenvoudig mogelijk houden. Daarom stapten we over naar Bru-Vax.

Je hoeft je geen zogen te maken als je een afspraak hebt die gemaakt werd in het oude systeem of als je een uitnodiging ontving die werd verstuurd vanuit dit oude systeem. Zowel je afspraak als je uitnodiging blijven geldig. Meer info vind je verder in dit deel van de FAQ.

(update 19/04/2021)

2. Wie kan zich aanmelden voor vaccinatie op Bru-Vax?

Volgende mensen kunnen zich aanmelden voor een vaccinatie-afspraak:

 • Inwoners van het Brussels Gewest die geboren zijn in of voor 1990
 • Mensen die in het Brussels Gewest werken en reeds een uitnodiging ontvingen

Daarnaast kunnen alle inwoners van het Brussels Gewest die geboren zijn in of voor 2003 zich inschrijven op de wachtlijst.

Bovendien kunnen mensen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en 65 of ouder zijn, zich vanaf maandag 14 juni meteen naar één van de tien Brusselse vaccinatiecentra begeven om zich te laten vaccineren. Op voorhand een afspraak maken is voor hen niet langer verplicht.  

(update 10/06/2021)

3. Wanneer kan ik mij laten vaccineren? 

 Fase 1a

De rusthuizen. Deze fase begon op 28 december met de vaccinatie van de bewoners en op 18 januari begon ook de vaccinatie van het personeel.

Op 18 januari werd ook van start gegaan met de vaccinatie van het zorgpersoneel in ziekenhuizen. Ze wordt uitgevoerd door het personeel zelf en/of door de arbeidsgeneesheer.

Februari/maart:

 • Op 2 februari werd begonnen met het vaccineren van het personeel in de eerstelijnszorg (huisartsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen, om te beginnen). Voor hen werden de eerste vaccinatiecentra geopend.

 • Maart: Bewoners en zorgpersoneel van andere collectieve zorginstellingen. De vaccinatieprocedure is een combinatie van uitnodiging naar een vaccinatiecentrum en vaccinatie ter plaatse.

In de volgende fase wordt er ook een regeling getroffen voor personen die niet mobiel zijn (nog uit te werken).

Fase 1b

Deze fase begon maart-april en omvat de stapsgewijze vaccinatie (van oud naar jong) van:

 • Mensen van 65 of ouder

 • Mensen van 18 tot en met 64 jaar met bepaalde risicofactoren

 • Mensen met een essentieel beroep

Fase 2

Deze is begonnen in april en omvat de vaccinatie van de rest van de bevolking ouder dan 18. Ze wordt stapsgewijs uitgenodigd, van oud naar jong.

(update 19/04/2021)

4. Wat moet ik doen als ik mij wil laten vaccineren? 

Als de doelgroep waartoe je behoort aan de beurt is voor vaccinatie, dan kan je een afspraak maken. Meer info vind je terug in de vraag “Hoe kan ik een afspraak maken?”

Als je een risicopatiënt bent, vind je meer informatie terug in het onderdeel “Prioritaire doelgroepen” van deze FAQ.

Als je in de eerstelijnszorg werkt, dan word je uitgenodigd op basis van de gegevens in het Rijksregister, Uppad en Cobrah. We gebruiken daarbij de meest recente gegevens.

(update 15/04/2021)

5. Hoe kan ik een afspraak maken? 

Je kan op twee manieren een afspraak maken voor vaccinatie, van zodra de doelgroep waartoe je behoort aan de beurt is:

 • Digitaal: surf naar bru-vax.brussels. Om je in te schrijven, heb je enkel je rijksregisternummer of BIS-nummer (als je geen rijksregisternummer hebt), een e-mailadres en GSM-nummer nodig. Je kan ook een buitenlands GSM-nummer ingeven. Dan moet je uiteraard wel de landcode (+xx) mee ingeven. Je kiest een vaccinatiecentrum en tijdstip naar keuze. Je ontvangt een bevestigingsmail met QR code. Neem die mee op de dag van je vaccinatie. Opgelet! Een vaccinatie bestaat meestal uit twee doses. Je bevestigingsmail vermeldt daarom ook meteen een afspraak voor je tweede dosis. Je kan het tijdstip daarvan wijzigen via een link in je bevestigingsmail, indien je dit wenst.

 • Telefonisch: bel naar het vaccinatiecallcenter op 02/214.19.19. Het callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 17.30u en in het weekend van 10.00u tot 17.30u. Noteer voor jezelf goed waar en wanneer je afspraak doorgaat. Voor telefonische afspraken heb je geen e-mailadres of GSM-nummer nodig.

(update 21/05/2021)

6. Hoe gebeurt de toewijzing van een tweede afspraak, als ik een vaccin krijg waarvoor een tweede dosis nodig is?

 • Onmiddellijk nadat je het tijdstip voor je 1ste afspraak hebt gekozen, wordt een 2de afspraak vastgelegd op het optimale moment.

 • Als dit moment voor jou niet mogelijk is, dan kan je dat via je bevestigingsmail zelf aanpassen. Als je niet over de digitale middelen beschikt om dit te doen, dan kan je deze tweede afspraak via het callcenter (02/214 19 19) laten verplaatsen.

 • Bij het aanpassen van het tijdstip voor je 2e afspraak, zal ook het tijdstip van je 1e afspraak geannuleerd worden en opnieuw ingepland moeten worden, om de correcte tijdspanne tussen beide vaccins te respecteren.

 • Werd je 1ste dosis al toegediend en wil je je 2de afspraak nog aan passen, dan moet je contact op nemen met het callcenter (02/214 19 19), zodat zij kunnen garanderen dat de correcte tijdspanne wordt gerespecteerd. Houd er wel rekening mee dat de mogelijkheden voor het verplaatsen van een 2de afspraak zeer beperkt zijn, omdat de tijdspanne tussen twee doses moet worden aangehouden. Het zou zelfs kunnen dat het helemaal niet mogelijk is omdat er gewoonweg geen tijdslots meer vrij zijn binnen deze periode.

(update 20/05/2021)

7. Wat is een INSZ-nummer of BIS-nummer en waar kan ik dat terugvinden?

Het INSZ of Identificatienummer van de Sociale Zekerheid is de unieke identificatiesleutel voor iedereen die in contact komt met de Belgische sociale zekerheid. Dus iedere burger met ofwel een Belgische identiteitsdocument ofwel een Belgisch verblijfsdocument heeft zo’n nummer. Het INSZ komt meestal overeen met het rijksregisternummer. Aan werknemers die niet in het Rijksregister opgenomen zijn, wordt een BIS-nummer toegekend uit het BIS-register van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het INSZ bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers de geboortedatum van de kaarthouder aanduiden. Bij het BIS-nummer wordt de geboortemaand met 20 of 40.

Je vindt dit nummer op documenten zoals:

 • de eID (elektronische identiteitskaart)

 • de elektronische kaart die wordt afgeleverd aan EU-burgers die in België verblijven

 • de verblijfstitel afgeleverd aan burgers van landen buiten de Europese Unie die in België verblijven

 • de ISI+ kaart (afgeleverd door het ziekenfonds aan mensen die niet over een elektronische identiteitstitel beschikken en die gebruik kunnen maken van een sociale dekking om zich te laten verzorgen in België).

 • het aanslagbiljet

 • het nummer van je pensioendossier

 • de vreemdelingenkaart

(update 19/04/2021)

8. Sinds midden april gebruikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw afsprakenplatform. Als ik een afspraak maakte via het ‘oude’ systeem, blijft die dan behouden?

Je bestaande afspraak blijft geldig. Je kan je op de geplande datum en tijdstip gewoon aanmelden, met je bevestigingsmail (indien je die ontvangen hebt). Als je een bestaande afspraak wilt wijzigen, dan kan je hiervoor naar het call center bellen (02/214.19.19). Houd hiervoor steeds je INSZ-nummer en je postcode bij de hand.

(update 19/04/2021)

9. Sinds midden april gebruikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw afsprakenplatform. Is mijn uitnodiging voor vaccinatie nog geldig voor dit nieuwe afsprakenplatform?

Absoluut. Je kan twee dingen doen:

 • Ofwel volg je de instructies in je uitnodiging. Het is namelijk zo dat als je een vaccinatiecode en een Brusselse postcode ingeeft, je automatisch wordt doorverwezen van het oude naar het nieuwe platform. Je komt dus sowieso goed terecht om je afspraak te maken.

 • Je surft meteen naar bru-vax.brussels of maakt telefonisch een afspraak via het callcenter. Ga voor meer info hierover naar de vraag “Hoe kan ik een afspraak maken?”.

(update 21/05/2021)

10. Het lukt me niet om het vaccinatiecentrum van mijn keuze aan te duiden. Wat kan ik doen? 

De beschikbare tijdsloten in de vaccinatiecentra worden vrijgegeven naargelang de vaccins die beschikbaar zijn. Zie je geen enkel vrij tijdslot in het vaccinatiecentrum van je keuze, dan betekent dit dat er op dat ogenblik geen plaats meer is. Probeer het een paar dagen later opnieuw.

Als dit het enige centrum is waar je je kan inschrijven, dan kan je je ook op de wachtlijst zetten. Het is echter belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Daarom raden we aan te kijken in welke andere centra je je ook nog kan inschrijven en daar onmiddellijk een afspraak te reserveren.

11. Ik heb technische problemen met Bru-Vax in mijn webbrowser. Wat nu?

Bru-Vax is momenteel niet optimaal te gebruiken met de webbrowser Internet Explorer. Gebruik een andere webbrowser voor je registratie. Heb je geen andere webbrowser (zoals Edge, Chrome,…) ter beschikking, wend je dan tot het callcenter op 02/214 19 1.

Bru-Vax is in principe optimaal te gebruiken op computer, laptop, tablet én smartphone.

(update 19/04/2021)

12. Ik ontving een uitnodiging, maar toch wordt mijn INSZ-nummer geweigerd. Wat moet ik doen?

Er kan wat vertraging zitten op de upload van INSZ-nummers (= rijksregisternummers of BIS-nummers) in ons systeem. Daarom raden wij je aan om de volgende dag nogmaals te proberen in te loggen.

Als je dan nog steeds toegang geweigerd wordt, neem dan contact op met het callcenter (02/214 19 19).

(update 19/04/2021)

(update 11/03/2021)

13. Ik behoor tot de doelgroep die momenteel wordt gevaccineerd, maar toch wordt mijn INSZ-nummer geweigerd. Wat moet ik doen?

Er kan wat vertraging zitten op de upload van INSZ-nummers (= rijksregisternummers of BIS-nummers) in ons systeem. Daarom raden wij je aan om de volgende dag nogmaals te proberen in te loggen.

Als je dan nog steeds toegang geweigerd wordt, neem dan contact op met het callcenter (02/214 19 19).

(update 19/04/2021)

14. Na het selecteren van mijn gewenste tijdstip en bevestiging van mijn SMS-code krijg ik de melding dat ik opnieuw gecontacteerd zal worden voor boeking. Wat is er fout gelopen?

Als je al een boeking hebt op je INSZ-nummer (= rijksregisternummer of BIS nummer) en GSM-nummer of e-mailadres, dan kan je daarbovenop geen extra boeking nemen. Als het systeem vaststelt dat er een andere boeking op je gegevens is, dan krijg je deze foutmelding. Twijfel je hierover, dan kan je het callcenter (02/214 19 19) bellen.

(update 19/04/2021)

15. Na het selecteren van mijn gewenste tijdstip en bevestiging van mijn SMS-code krijg ik de melding “Er is een fout opgetreden tijdens de boeking. Onze excuses, maar het door u aangevraagde tijdslot lijkt niet meer beschikbaar te zijn”. Is mijn boeking nu gelukt?

Je boeking is niet geslaagd. Je zal ook geen bevestigingsmail krijgen. Je kan best opnieuw in loggen en het boekingsproces opnieuw doorlopen. Bij een succesvolle boeking zal je een bevestigingsmail ontvangen. Als je problemen blijft ondervinden, neem dan contact op met het callcenter (02/214 19 19).

(update 19/04/2021)

16. Ik heb twee bevestigingsmails gekregen met hetzelfde onderwerp en dezelfde inhoud, heb ik nu twee afspraken geboekt?

Het kan gebeuren dat je door een technisch probleem 2 identieke bevestigingsmails (zelfde onderwerp en inhoud ) krijgt. Als beide mails dezelfde info bevatten, heb je echter maar 1 boeking (met mogelijk 2 afspraken, afhankelijk van het type vaccin) en mag je deze 2e mail negeren.

(update 19/04/2021)

17. Ik heb problemen met de leesbaarheid van het systeem. Wat nu?

Als je werkt vanop een computer of laptop, kan je de Ctrl toets van je toetsenbord indrukken en extra inzoomen door te scrollen. Het is echter aan te raden niet te veel te zoomen, want dit brengt de leesbaarheid van enkele andere velden in het systeem in het gedrang. Je kan aan de pijltjes onderaan de pagina zien of je nog naar links of rechts kan navigeren.

(update 19/04/2021)

18. Hoe kan ik een valse uitnodiging herkennen? 

Er zijn een aantal elementen waaraan je kan merken dat een uitnodiging niet echt is:

 • Komt de uitnodiging onverwacht? Ben je al gevaccineerd of denk je dat het nog lang je beurt niet is? Wees dan kritisch en bekijk de uitnodiging aandachtig.

 • Je krijgt steeds een persoonlijke uitnodiging via de post. Als je gegevens gekend zijn, krijg je ook een uitnodiging per sms of e-mail. Als je een sms of e-mail hebt ontvangen die niet vergezeld is van een brief, is dat dus niet normaal.

 • Officiële uitnodigingen per e-mail worden altijd verstuurd vanuit het adres cov19-vaccin@doclr.be en uitnodigingen per sms zijn steeds afkomstig van het nummer 8811. Controleer dus zeker de afzender als je een uitnodiging per e-mail of sms ontvangt.

  Opgelet: het e-mailadres van een afzender kan nagemaakt worden (gespoofd), dus blijf kritisch.

 • De officiële uitnodiging zal je naam vermelden. Als je een bericht ontvangt dat niet persoonlijk aan jou gericht is, dan is dat verdacht.

 • Je wordt uitgenodigd door de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid. Je krijgt geen uitnodiging van je gemeente, of van één van de fabrikanten van de vaccins (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, …).

 • De vaccins zijn gratis. Als er in het bericht wordt gevraagd naar financiële gegevens, moeten alle alarmbellen afgaan. Doe in geen geval wat er in het bericht gevraagd wordt.

Denk je dat je te maken hebt met een valse uitnodiging? Ga naar https://safeonweb.be/nl/actueel/kijk-uit-voor-valse-uitnodigingen-voor-vaccinatie om te kijken wat je kan doen.

(update 11/03/2021)

19. Wat als ik geen e-mailadres heb? 

Zonder e-mailadres kan je geen online afspraak maken. Als je zelf geen e-mailadres hebt, kan je dat van een familielid of naaste ingeven. De bevestigingsmail zal in dat geval ook naar die persoon verstuurd worden.
Als dat ook niet mogelijk is, dan kan je uiteraard nog steeds telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor naar het nummer dat in je uitnodiging wordt vermeld.

(update 07/03/2021)

20. Kan ik kiezen waar ik mij laat vaccineren? 

Wanneer je je afspraak boekt (telefonisch of via het online reservatiesysteem), kan je kiezen uit een aantal centra (degene die op dat moment open zijn naargelang de vaccinatiefases en de beschikbaarheid van de vaccins). Eens je hebt gekozen, kan je niet meer van vaccin en vaccinatiecentrum veranderen.

 (update 22/02/2021)

21. Als ik al een afspraak gemaakt heb, kan ik ze dan nog annuleren of verplaatsen? 

In je digitale afspraakbevestiging staat een knop om je afspraak te annuleren. Na annulering geeft het platform je opnieuw de mogelijkheid om een afspraak te boeken. Je zal dan een nieuwe afspraakbevestiging krijgen.

(update 22/02/2021)

22. Kan ik mijn afspraak doorgeven aan iemand anders? 

Nee, dat is niet mogelijk. Alle afspraken zijn persoonlijk en gekoppeld aan je rijksregisternummer.

(update 15/04/2021)

 23. Kan ik ‘s avonds naar het vaccinatiecentrum gaan om in aanmerking te komen voor niet gebruikte vaccins?

Er is een regeling voor de toediening van niet gebruikte vaccins voorzien. Niet gebruikte vaccins worden ingezet voor het vaccineren van de prioritaire doelgroepen. De vaccinatiecentra ontvangen hiervoor specifieke richtlijnen.

(update 30/03/2021)

24. Vanaf welk e-mailadres worden de uitnodigingen verstuurd?

Alle officiële uitnodigingen worden verstuurd vanaf het e-mailadres cov19-vaccin@doclr.be

(update 09/03/21)

25. Ik werk voor een Europese instelling of ik ben gepensioneerd ambtenaar van een Europese instelling. Zorgen de Belgische autoriteiten voor mijn vaccinatie? 

Als je een geldig rijksregisternummer of BIS-nummer hebt, kom je in aanmerking voor vaccinatie in België, in het Gewest waarin je woont (Brussel, Vlaanderen of Wallonië).
Sommige mensen die voor de Europese instellingen werken, kunnen zich echter ook in een vaccinatiecentrum van hun werkgever laten inenten. Deze centra moeten er vooral voor zorgen dat burgers die omwille van hun specifiek statuut (tijdelijk verblijf, wonend in het buitenland, net aangekomen,…) moeilijk door de gemeenten kunnen worden gecontacteerd , ook toegang hebben tot vaccinatie.
De voorwaarden tot vaccinatie zullen in alle centra dezelfde zijn.

Heb je vragen over risicofactoren, neem dan een kijkje bij de FAQ’s over dit onderwerp.
(update 17/03/2021)

26.  Ik word dit jaar 18 of  65. Binnen welke doelgroep val ik dan? (update 22/02/2021)

Je doelgroep wordt bepaald op basis van de leeftijd die je aan het einde van dit jaar zal hebben.

(update 22/02/2021)

27. Mijn domicilie staat geregistreerd in het buitenland, maar ik verblijf momenteel op mijn tweede verblijfplaats, in België. 

 Je wordt voorlopig niet opgenomen in de te vaccineren doelgroep.

(update 22/02/2021)

28. Hoe werkt het wachtlijstsysteem in Brussel en hoe kan ik me inschrijven?

Je kan je online inschrijven op de wachtlijst via dezelfde link waarop je ook een afspraak kan boeken: www.bru-vax.brussels. Een plaats op de wachtlijst is steeds gebonden aan een specifiek vaccinatiecentrum, dat je zelf selecteert. Je kan je dus niet automatisch voor alle vaccinatiecentra op de wachtlijst plaatsen. Het is wel mogelijk om je voor meerdere centra op de wachtlijst te zetten. Dan herhaal je hetzelfde proces dus verschillende keren.

Sinds 11 juni kan elke inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 jaar of ouder (geboren in 2003 of eerder) zich inschrijven op de wachtlijst.

Ook als je tot de te vaccineren doelgroep behoort, kan je je op de wachtlijst van een specifiek vaccinatiecentrum plaatsen. Indien mogelijk, is het echter aan te raden om de beschikbaarheden van andere centra te checken. Op die manier zal je waarschijnlijk sneller gevaccineerd worden. Is dat absoluut niet mogelijk, dan kan je je op de wachtlijst zetten van je vaccinatiecentrum naar keuze.

(update 10/06/2021)

29. Waarom kan niet iedereen zich op de wachtlijst plaatsen?

Het Brusselse reservatiesysteem is flexibel: je kan zelf je tijdstip en locatie van vaccinatie kiezen. Daardoor zijn er sowieso minder restdoses aan het einde van de dag. Doordat er minder restdoses beschikbaar zijn, verkleint de kans dat je effectief wordt opgebeld voor vaccinatie eens je op de wachtlijst staat. Op basis van die beschikbaarheid kiezen we ervoor om de wachtlijsten enkel open te stellen voor mensen die maximum vijf jaar jonger zijn dan de doelgroep die op dat ogenblik gevaccineerd wordt.

Weet echter dat we snel in leeftijd zakken. Als je je vandaag nog niet kan inschrijven, dan zal dit heel spoedig wel het geval zijn.

(update 26/04/2021)

30. Ik heb me ingeschreven op de wachtlijst, maar heb geen mail of SMS ontvangen. Wat gebeurt er nu?

Als je de bevestiging van inschrijving op je scherm doorkrijgt, dan is je inschrijving goed ontvangen. Er wordt geen bevestigingsmail of SMS gestuurd. Je gegevens worden bijhouden op onze wachtlijst. Zodra er een vaccinoverschot is aan het einde van de dag omdat er mensen niet zijn komen opdagen, of als er voor de volgende dagen nog plekken beschikbaar zijn in de vaccinatiecentra, word je opgebeld door het callcenter en onmiddellijk verder geholpen om een afspraak in te plannen.

(update 19/04/2021)

31. Kan ik me inschrijven op de wachtlijst van meerdere centra?

Ja, als je ingeschreven bent op 1 wachtlijst, dan kan je je via de selectiepagina van de vaccinatiecentra ook op de wachtlijst van andere centra inschrijven. Schrijf jezelf wel maar 1 keer in op dezelfde lijst van hetzelfde centrum. Momenteel blijft je naam op de wachtlijst staan tot er een afspraak voor jou wordt ingeboekt.

(update 19/04/2021)

Praktische info over de vaccinatiecentra

1. Waar kan ik mij laten vaccineren? 

Ontdek hieronder de vaccinatiepunten in het Brussels Gewest waar je terecht kan voor jouw coronavaccin.

Sinds 2 februari:

Pacheco (Test- en vaccinatiecentrum – Pachecolaan 42, 1000 Brussel).

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met metrolijnen 2 en 6 (halte Kruidtuin of Rogier), met buslijnen 61, 270, 271, 272, 470 en 620 (halte Kruidtuin) of met trams 3, 4, 25, 32, 55 (halte Rogier), 92, 93 (halte Kruidtuin) of met de trein via het station Brussel-Congres (120m van het vaccinatiepunt). Als je met de auto komt, kan je terecht in de nabijgelegen parkings City 2, Rogier en Passage 44.

Sinds 16 februari:

Heizel (Paleis 1, Heizel – Keizerin Charlottelaan 6, 1020 Laken)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met metrolijn 6 (halte Heizel), met tram 7 (halte Heizel), of met buslijnen 14 en 83 (halte Heizel). Als je met de auto komt, kan je parkeren op de parking van de Heizel.

Vanaf de week van 15 maart:

Vorst (Test- en vaccinatiecentrum Albert – Testcentrum & Vaccinatie personen met beperkte mobiliteit: Jupiterlaan 201, 1190 Vorst; Vaccinatie algemeen: Alsembergstesteenweg 203, 1190 Vorst)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijnen 48, 54, 37, 70 of met tram 51 (halte Albert). Als je met de auto komt, kan je parkeren op de parking BePark – Parking Albert 2 (Match Vorst).

Schaarbeek (Sporthal Crossing – Algemeen Stemrechtlaan, 22, 1030 Schaarbeek)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijnen 56 (halte Voltaire of Crossing) en 66 (halte Crossing of Louis Bertrand), of met tram 7 (halte Louis Bertrand).

Molenbeek (Gentsesteenweg 696, 1080 Molenbeek)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met tram 82 (halte Van Zande of Begraafplaats van Molenbeek) of met buslijnen 49 en 53 (halte Begraafplaats van Molenbeek).

Sint-Pieters-Woluwe (Mooi-Bos – Shetlander Dreef 15, 1150 Sint-Pieters-Woluwe)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijn 36 van de MIVB (halte Manoir d’Anjou), of buslijnen 544, 547, 548, 555 of 556 van De Lijn (halte Mater Dei).

Vanaf de week van 22 maart:

Anderlecht (RSCA – Theo Verbeecklaan 2, 1070 Anderlecht)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijn 46 van de MIVB of buslijnen 116, 117, 118, 140, 571, 572 of 810 van De Lijn (halte De Linde Plein). Als je met de auto komt, kan je terecht op de parking van het IZZ Bracops aan de René Henrystraat.

Sint-Lambrechts-Woluwe (Poseidon – Dapperenlaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe)

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijn 28 (halte Tomberg) of metrolijn 1 (halte Tomberg).

Ukkel (Egide Van Ophemlaan 110, 1180 Ukkel)

Dit vaccinatiepunt is bereikbaar met de trein via het station Ukkel Kalevoet (op 330m van het vaccinatiepunt), met tram 4 (halte Egide Van Ophem)  en met buslijnen 153, 154, 155 (halte Hercule Poirot) of 575 (halte Egide Van Ophem) van De Lijn.

Sinds 3 mei:

Militair Hospitaal (Bruynstraat 1, 1120 Neder-over-Heembeek)

Dit vaccinatiepunt kan je bereiken met buslijnen 47, 53, 56 en 57 (halte Militair Hospitaal; of DOO of DGHR Militair Domein (enkel voor lijn 47); of halte Mercator (enkel voor lijnen 56 en 57)). Als je met de auto komt, kan je parkeren op de nabijgelegen parking van het Militair Hospitaal.

(update 21/05/2021)

2. Hoe verloopt een vaccinatie in de praktijk? 

Check-in in het vaccinatiepunt

 • Meld je aan bij het vaccinatiepunt met je QR-code (op smartphone of papier) en je identiteitskaart.

 • Je temperatuur wordt gemeten (als die hoger is dan 38° C kan je niet gevaccineerd worden).

 • De vaccinator dient het Covid-19-vaccin toe.

Observatie: wachtruimte van het vaccinatiepunt

Check-out uit het vaccinatiepunt

 • Verlaat het vaccinatiepunt.

Registratie

 • Alle gegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer, postcode, vaccin, lotnummer, uur, plaats, datum) die nodig zijn om je vaccinatie te registreren en op te volgen, worden automatisch opgenomen in VaccinNet+ (de federale vaccinatiedatabank).

(update 30/03/21)

3. Is er een bewijs beschikbaar van mijn vaccinatie?

 • Wanneer je gevaccineerd wordt, zal je in het vaccinatiecentrum een klein kaartje ontvangen. Hierop staan de datum waarop je gevaccineerd werd, welk vaccin je ontving en het lotnummer.
 • Via de websites https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-egezondheid en https://www.mijngezondheid.belgie.be/ heb je toegang tot je persoonlijk medisch dossier. Je vaccinatie tegen Covid-19 zal hierin ook geregistreerd staan.
 • Op de website https://brusselshealthnetwork.be/ kan je eveneens je vaccinatiegegevens raadplegen. Je kan die omzetten in een pdf-versie, die je kan downloaden en afdrukken. Opgelet! Dit document is GEEN covidcertificaat. Als je dit document wil gebruiken in het kader van een reis, raden we je aan om zeker ook na te gaan welke maatregelen van kracht zijn in het land van bestemming. Het zou namelijk kunnen dat je ook een negatief testresultaat of andere aanvullende documenten nodig hebt.
 • Indien je geen kaartje ontving of geen toegang hebt tot bovenstaande websites, kan je ook een document opvragen bij je huisarts.
 • Het EU digitaal covid certificaat zal in België beschikbaar zijn vanaf 16 juni. Meer info daarover volgt op 16 juni.

(update 11/06/2021)

4. Ik ben al gevaccineerd maar toch staat het niet geregistreerd. Wat moet ik doen?

Op dit ogenblik houd je best rekening met een periode van maximum 1 week (en minimum 48 uur) tussen het toedienen van je vaccin en de registratie op https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-egezondheid en https://www.mijngezondheid.belgie.be/.

Als je dan nog steeds geen registratie terugvindt in je persoonlijk medisch dossier, neem dan contact op met het callcenter via 02/214.19.19.

(update 07/05/2021)

5. Zijn de vaccinatiecentra toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit?

Alle Brusselse vaccinatiecentra zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Ze stellen ook een aantal rolstoelen ter beschikking. Je kan die echter niet op voorhand reserveren. In de vaccinatiecentra Heizel en Pacheco voorzien we bovendien extra assistentie om minder mobiele mensen te begeleiden.

(update 11/03/2021)

6. Welke mobiliteitsoplossingen worden er aangeboden voor wie zich moeilijk naar het vaccinatiecentrum kan begeven? 

In nauwe samenwerking met verschillende partners werden er een aantal vervoersoplossingen uitgewerkt voor deze mensen:

Gratis openbaar vervoer bij de MIVB

 • Sinds 17/03 biedt de MIVB gratis tickets aan waarmee Brusselaars gratis naar één van de vaccinatiecentra in het Gewest te kunnen gaan. Je kan gebruik maken van het initiatief als je je uitnodiging met vaccinatiecode hebt ontvangen in aanmerking komt voor vaccinatie in Brussel. Je kan je tickets kan je aanvragen door een vakje aan te vinken bij het maken van je afspraak op Bru-Vax (meer informatie hierover vind je hier: https://coronavirus.brussels/nl/gratis-vervoer/). Zodra je afspraak hebt bevestigd, ontvang je in je bevestigingsmail één of twee “Eventpass”-codes (naargelang het aantal doses dat nodig is voor je vaccin). Ga vervolgens naar een GO-verkoopautomaat van de MIVB en geef daar je codes in. Je ontvangt dan twee heen-terugtickets die geldig zijn op het volledige MIVB-net.

 • Heb je nog een vaccinatie-uitnodiging met een 16-cijferige vaccinatiecode? Dan kan je naar de website van de MIVB surfen om je tickets aan te vragen.

 • Heb je problemen om naar de website van de MIVB te surfen en/of heb je geen e-mailadres of computer, dan je ons callcenter van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bellen op 02/214.19.19(.

 • Ben je klant bij de TaxiBus-dienst van de MIVB? Ook jij kan gratis naar het vaccinatiecentrum op de dag van je afspraak. Boek je gratis heen-terugreis vooraf via de gebruikelijke “toegankelijkheidslijn”: 02/515.23.65.

TaxiBus is een specifieke vervoersdienst, aangeboden door de MIVB aan personen met een beperking. Meer informatie over deze dienst kan je vinden op www.taxibus.be. Je kan je daar ook inschrijven voor de dienst.

 • Gratis vaccinatietickets bij de NMBS

De treinstations Ukkel Kalevoet en Brussel Congres liggen vlakbij een vaccinatiepunt.

Kom je met de trein, dan moet je vooraf een gratis vaccinatieticket aanschaffen. Dat kan via de website of de app van de NMBS, aan één van de verkoopautomaten of aan het loket. Dit ticket is geldig voor een heen-terugreis in 2de klas op de dag van je vaccinatie.

Bij controle door de treinbegeleid(st)er moet je je Vaccinatieticket én de bevestiging van je vaccinatie-afspraak (op papier, e-mail of sms) tonen. Als je je afspraak telefonisch maakte (en dus geen digitale bevestiging hebt), wordt je uitnodigingsbrief in het vaccinatiepunt afgestempeld.

Je kan dit ticket voor beide vaccinatie-afspraken aanvragen.

 • Lokale strategieën op initiatief van de Brusselse gemeenten

Verschillende Brusselse gemeenten bieden vervoersoplossingen aan om senioren te helpen. Kijk voor meer informatie over deze initiatieven in je gemeentekrant, op de Facebookpagina van je gemeente, enz.

 • De ziekenfondsen bieden ook een vervoersdienst aan voor personen met een beperkte mobiliteit. Kijk op de website van je ziekenfonds voor meer informatie over de gebruiks- en terugbetalingsvoorwaarden. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kan je je vervoer aanvragen via onderstaande telefoonnummers of e-mailadressen:

  • Partenamut – Onafhankelijke mutualiteit: Transportline – 078 15 50 91

  • Socialistische mutualiteit: Soli-transport – 02/546.15.13 – solidaritel@fmsb.be

  • Christelijke mutualiteit: Proximité Santé ASBL  – 02 644 51 31

  • Liberale mutualiteit: Cosedi Bruxelles – 02/218.77.72 – info@cosedi.be

  • Neutrale mutualiteit: Solumob – 02/217.44.44 of via reservation@solumob.be

 • Voor mensen die fysiek absoluut niet in staat zijn om zich naar een vaccinatiecentrum te begeven, worden er mobiele oplossingen Concreet zullen deze mensen thuis gevaccineerd worden. De praktische uitvoering voor deze volgende vaccinatiefase (start voorzien in april) wordt nog bepaald. Hierover zal later worden gecommuniceerd.

(update 09/04/2021)

7. Wat als ik me niet zelf naar een vaccinatiecentrum kan verplaatsen?

Vanaf 26/04/2021 zet het Brussels Gewest mobiele teams in voor thuisvaccinatie.

In de huidige fase worden die mobiele teams wel enkel ingezet in hoogst uitzonderlijke situaties: ze zijn strikt voorbehouden voor mensen die zich echt onmogelijk zelf naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven.

Het gaat dan om mensen die al lang bedlegerig zijn, mensen met een ernstige fysieke handicap of met ernstige psychiatrische problemen of om mensen die omwille van een andere fysieke of mentale aandoening geen enkele mogelijkheid hebben om zich via de geijkte manieren aan te bieden voor vaccinatie.

In een latere fase zullen de mobiele teams ook een belangrijke rol spelen bij de vaccinatie van de meest precaire doelgroepen (daklozen, transmigranten, …).
(update 26/04/2021)

8. Wie komt in aanmerking voor thuisvaccinatie door een mobiel team?

Op dit moment kan alleen wie zich echt met geen enkele mogelijkheid zelf naar een vaccinatiecentrum kan begeven, gebruik maken van deze mogelijkheid.

Het gaat dan om mensen die al lang bedlegerig zijn, mensen met een ernstige fysieke handicap of met ernstige psychiatrische problemen of om mensen die omwille van een andere fysieke of mentale aandoening geen enkele mogelijkheid hebben om zich via de gebruikelijke manieren aan te bieden voor vaccinatie.

Denk je dat je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie? Neem dan contact op met je huisarts. Die moet op basis van objectieve criteria bepalen of je al dan niet in aanmerking komt voor deze regeling.

Personen met een beperkte mobiliteit of mensen die zich mits begeleiding naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven, komen niet in aanmerking voor deze oplossing. Voor hen zijn er wel specifieke vervoersoplossingen voorzien. Zie hiervoor de vraag “Welke mobiliteitsoplossingen worden er aangeboden voor wie zich moeilijk naar het vaccinatiecentrum kan begeven?”.

(update 09/04/2021)

9. Hoe kan ik een afspraak maken om thuis gevaccineerd te worden?

Enkel huisartsen kunnen een vaccinatieafspraak maken voor wie in aanmerking komt voor thuisvaccinatie.

Er werd wel gevraagd dat elke huisarts maximaal 12 patiënten inschrijft. Thuisvaccinatie is namelijk moeilijk te organiseren en met deze beperking willen we voorkomen dat mobiele teams worden ingezet waar het niet nodig is.

Denk je dat je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie? Neem dan contact op met je huisarts. Die bekijkt op basis van objectieve criteria of dit al dan niet het geval is.

Als je huisarts heeft beslist dat je thuis gevaccineerd kan worden, zijn er twee mogelijkheden:

 1. Het mobiele team komt langs om je thuis te vaccineren. In dit geval is de vaccinatie gratis.

 2. Als je wil dat je eigen huisarts je thuis komt vaccineren, dan moet je de consultatie van de huisarts zelf betalen

(update 09/04/2021)

10. Ik wil graag helpen in de vaccinatiecentra. Hoe kan ik weten of ik hiervoor in aanmerking kom en wat ik moet doen? 

Op dit ogenblik zijn er nog steeds mensen nodig, met of zonder medische achtergrond, om te helpen in de vaccinatiecentra (om te vaccineren, of de vaccins voor te bereiden, of voor administratieve en logistieke taken). Je vindt meer informatie en het inschrijvingsformulier op https://coronavirus.brussels/vaccination-menu/.

(update 15/04/2021)

11. Als ik help in een vaccinatiecentrum, heb ik dan recht op een vaccinatie voor ik begin te werken? 

Als je effectief in een vaccinatiecentrum werkt, word je gevaccineerd. Je moet uiteraard ook aanwezig zijn voor je tweede dosis.

(update 15/04/2021)

Prioritaire doelgroepen

1. Wanneer word je beschouwd als een risicopatiënt in het kader van de vaccinatiestrategie? 

Het gaat om mensen van 18 tot en met 64 jaar, met een bepaalde aandoening waarvoor wetenschappelijk werd aangetoond dat die hen vatbaarder maken voor een infectie met Covid-19. En als ze besmet zijn, hebben deze patiënten een groter risico op een ernstig verloop van de ziekte, op hospitalisatie of zelfs op overlijden.

Concreet hebben we dus het over:

Patiënten van 45 tot 64 jaar met

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen

 • chronische hart- en vaatziekten

 • obesitas (zwaarlijvigheid): BMI ≥ 30

 • diabetes (suikerziekte) type I of II

 • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel

 • dementie

 • kanker (tumoren), minder dan 5 jaar geleden vastgesteld

 • verhoogde bloeddruk (minstens 140 mmHG systolisch, of minstens 90 mmHg diastolisch)

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 •  bloedkankers (bv. leukemie)*

 • transplantatiepatiënten (ook wie op de wachtlijst staat)*

 • sommige zeldzame aandoeningen* (zie lijst Orphanet: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=EN )

 • chronische nierziekten (sinds minstens 3 maanden)*

 • chronische leverziekten (sinds minstens 6 maanden)

 • syndroom van Down

 • een verstoord immuunsysteem (immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva)

 • actieve HIV/AIDS

Voor de aandoeningen met een * wordt de vaccinatie georganiseerd in samenwerking met de behandelende specialist, die hierover afstemt met de huisarts.

(update 06/04/21)

2.Wat moet ik doen om als zwangere vrouw prioritair gevaccineerd te worden?

Sinds 4 mei kan je huisarts je aanduiden als prioritair voor vaccinatie tegen Covid-19 door je in te schrijven op de lijst met risicopatiënten. Je mag dan heel snel een uitnodiging verwachten, want we zijn in april reeds gestart met het uitnodigen van de risicopatiënten.

Opgelet: je wordt niet automatisch aangeduid als risicopatiënt. Je moet dit dus zelf aanvragen bij je huisarts. We raden je echter wel aan om dit te doen, en dit voor aanvang van het derde trimester van de zwangerschap. Kijk voor meer informatie over vaccinatie bij zwangerschap, bij de vraag ‘Ik ben zwanger. Mag ik me dan laten vaccineren?

Als zwangere vrouw zal je een mRNA-vaccin toegediend krijgen (Pfizer of Moderna), behalve wanneer je reeds een eerste dosis van een vectorvaccin (zoals AstraZeneca) ontving. In dat geval is het aan te raden om een tweede dosis van datzelfde vectorvaccin toe te dienen.

(update 29/04/2021)

3. Hoe worden de lijsten met risicopatiënten opgesteld? 

De lijsten met risicopatiënten worden opgesteld op basis van gegevens van meerdere bronnen. Die worden op een veilige manier samengevoegd.

 • Het Kankerregister maakt een lijst met patiënten die de laatste vijf jaar een kankerdiagnose kregen.

 • De ziekenfondsen stellen op basis van een aantal indicatoren (bv. medicatiegebruik) een lijst op van leden met de aandoeningen uit bovenstaande lijst.

 • De huisartsen maken een selectie van risicopatiënten op basis van hun medische dossiers.

 • Mensen met bepaalde zeldzame aandoeningen zullen door een aantal betrokken specialisten, in overleg met patiëntenorganisaties, worden opgelijst.

Door deze informatie te combineren, wordt niemand vergeten.

Alle lijsten worden samengevoegd tot één unieke lijst in een veilig centraal register: de Vaccination Codes Database. Sta je op meerdere lijsten, dan wordt je uiteraard slechts één keer in de uiteindelijke selectie opgenomen. De enige informatie die wordt doorgestuurd naar de centrale databank is “deze persoon heeft een verhoogd risico”. Er komt m.a.w. geen enkele informatie over de aard van dit risico, over welke aandoening je hebt, in de databank terecht.

(update 30/03/21)

4. Wordt mijn privacy bij het opstellen van de lijst met risicopatiënten gerespecteerd? 

Absoluut. De enige informatie die wordt doorgestuurd naar de centrale databank is of je een verhoogd risico hebt of niet. Er komt geen enkele informatie over de aard van dit risico of over welke aandoening je hebt in de databank terecht.

(update 30/03/21)

5. Hoe weet ik of ik ben opgenomen in de lijst met risicopatiënten? 

Via www.myhealthviewer.be of www.mijngezondheid.be kan je zelf kijken of je op de lijst met risicopatiënten staat (sinds 8 april 2021).

Sinds 8 april 2021 kan je ook algemene informatie verkrijgen via de website van je ziekenfonds. Ook je apotheker kan je informatie geven over de selectie van de risicopatiënten. Je ziekenfonds en apotheker kunnen je echter niet toevoegen op de vaccinatielijst.

Als je je dus gewoon afvraagt of je op de lijst staat, moet je daarvoor niet naar je huisarts bellen.
Als je een vaste huisarts hebt die je Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, dan hoef je niets te doen. Je kan gewoon je uitnodiging afwachten. Heb je een GMD en ontvang je geen uitnodiging? Je kan dat beschouwen als een goed teken. Het wil zeggen dat je niet tot de risicogroepen behoort, en dat het risico op zware complicaties bij een besmetting met Covid-19 voor jou laag is.

Sinds 2 april vullen de huisartsen de lijst geleidelijk aanvullen. Je raadpleegt dus best de lijst pas vanaf midden april.

(update 06/04/21)

6. Wat als ik niet op de lijst sta, maar ik behoor toch tot de opgesomde risicogroepen? 

Er is een kleine kans dat je een risicopatiënt bent, en dat je ook eind april niet op de lijst van je ziekenfonds staat. Zo houden de ziekenfondsen geen rekening met alle nieuwe informatie na 01/07/2020. Enkele andere voorbeelden zijn: je bent zwaarlijvig, maar hebt hiervoor nog nooit een huisarts geraadpleegd. Of je hebt een hoge bloeddruk, maar neemt hiervoor geen medicatie die wordt terugbetaald.

In dat geval maak je best een afspraak met je vaste huisarts. Die kan je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na april. Heb je geen vaste huisarts, dan maak je best een afspraak met een huisarts naar keuze om een medisch dossier te laten opmaken en je te laten toevoegen aan de lijst. Zo word je sneller uitgenodigd dan je leeftijdsgenoten zonder risico-aandoening.

(update 30/03/21)

7. In welke volgorde worden risicopatiënten gevaccineerd? Krijgen bepaalde aandoeningen prioriteit ten opzichte van andere? 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende aandoeningen. Alle ziekten op de lijst worden als even belangrijk beschouwd. De uitnodigingen worden verstuurd op basis van leeftijd, te beginnen met de oudsten.

(update 30/03/21)

8. Kan ik als begeleider van een bejaarde of hulpbehoevende persoon ook meteen gevaccineerd worden? 

Hoewel we iedereen vragen om alleen naar het vaccinatiecentrum te komen, wordt er een uitzondering gemaakt voor mensen die specifieke begeleiding nodig hebben. Hun begeleider mag hen tijdens het hele vaccinatieproces vergezellen.

In dat geval kan je als begeleider in aanmerking komen om je ook te laten vaccineren, zelfs al heb je op het moment van de afspraak nog geen uitnodiging gekregen. Je moet hiervoor aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je behoort ook tot de doelgroep die op dat moment gevaccineerd wordt.

 • Je bent gedomicilieerd in het Brussels Gewest.

 • Er zijn op het ogenblik van de afspraak voldoende doses en tijdsloten beschikbaar.

(update 15/04/2021)

Algemene info over het coronavirus en de vaccins tegen Covid-19

1. Ik ben moslim. Mag ik me laten vaccineren tijdens de vastenperiodevan de Ramadanmaand? 

De periode van de vasten tijdens de ramadanmaand, die begon op 13 april 2021, valt samen met de vaccinatiecampagne en roept bepaalde angsten en vragen op bij de moslimbevolking.

Ben je moslim, dan stelt het Executief van de Moslims van België (EMB), gesteund door de Raad der Theologen je gerust: vaccins (hetzij tegen Covid of iets anders) interfereren op geen enkele manier met de naleving van de vasten en beïnvloeden de geldigheid ervan ook niet.

De Raad der Theologen voegt hieraan toe dat het vaccin onontbeerlijk blijft om mensenlevens te redden.

Kijk voor meer informatie op https://www.embnet.be/nl/zich-laten-vaccineren-de-vastenperiode-van-de-ramadanmaand
(update 19/04/2021)

2. Welk vaccin zal ik krijgen? 

Je laten vaccineren is een vrije keuze, maar je kan je vaccin niet zelf kiezen. Welk vaccin je krijgt, hangt af van een aantal factoren, waaronder de beschikbaarheid van de vaccins.

(update 07/04/2021)

3. Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? (update 22/02/2021)

Momenteel is de keuze beperkt en wordt hierover beslist op basis van de vaccinatiefase, risicogroepen en beschikbaarheid van de vaccins.

Je kan wachten om je te laten vaccineren, maar niemand kan garanderen dat een bepaald vaccin later beschikbaar zal zijn. Eens je hebt gekozen, kan je niet meer van vaccin en vaccinatiecentrum veranderen.

(update 15/04/2021)

4. Welke termijn zit er tussen twee vaccindoses (twee prikken)? 

Dat hangt af van het vaccin:

 • Pfizer: tussen 28 en 35 dagen

 • Moderna: 4 weken

 • AstraZeneca: 8 weken

(update 22/02/2021)

5. Hoe werkt een coronavaccin? 

Dat wordt eenvoudig uitgelegd in de infographic in bijlage, deel ‘Hoe werkt een coronavaccin?’.

(update 22/02/2021)

6. Welke vaccins zijn er? 

Dat wordt eenvoudig uitgelegd in de infographic in bijlage, deel ‘Er zijn drie soorten vaccins’.

(update 22/02/2021)

7. Is een coronavaccin verplicht? 

Neen, het coronavaccin is niet verplicht.

(update 22/02/2021)

8. Hoeveel kost het coronavaccin? 

Het coronavaccin is gratis.

(update 22/02/2021)

9. Als ik al Covid heb gehad, moet ik dan nog gevaccineerd worden? 

Er kan vandaag niet worden bevestigd dat iemand die al in contact is gekomen met Covid-19 ook immuun blijft voor de ziekte, en voor hoe lang. Wat wel zeker is, is dat er herinfecties worden gemeld. Bovendien is het praktisch onhaalbaar om bij iedereen na te gaan of hij/zij antilichamen tegen Covid-19 in het bloed heeft, en of dus een vaccinatie aangewezen is.

We raden iedereen dus aan om zich te laten vaccineren.

(update 22/02/2021)

10. Wat als ik bijwerkingen krijg? 

Voor het coronavaccin is er een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet. Zo kunnen we snel ingrijpen als dit nodig is.

Krijg je na vaccinatie last van bijwerkingen die al dan niet in de bijsluiter staan vermeld? Dan kan je dit melden aan het FAGG. Dat kan via https://www.fagg.be/nl/bijwerking of via je huisarts of verzorgers.

Experts van het FAGG evalueren die bijwerkingen. Dergelijke bevindingen worden ook wereldwijd gedeeld. Door de gegevens op grote schaal bijeen te brengen, worden eventuele signalen sneller ontdekt.

(update 22/02/2021)

11. Ik ben zwanger. Mag ik me dan laten vaccineren?

In tegenstelling tot eerdere aanbevelingen, en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen, stelt de Hoge Gezondheidsraad dat alle zwangere vrouwen idealiter prioritair gevaccineerd zouden worden (fase 1b van de campagne). De reden is dat zij een verhoogd risico lopen op ernstige Covid-19 en op premature bevalling. De beschikbare mRNA-vaccins tegen Covid-19 (Pfizer en Moderna) kunnen veilig aan hen worden toegediend.

Als je als zwangere vrouw kampt met aandoeningen, zoals een verhoogde BMI vóór de zwangerschap, hoge bloeddruk, diabetes, enz., dan is dat een bijkomend argument om vaccinatie aan te bevelen. Dit is ook het geval bij een verhoogd besmettingsrisico (bijvoorbeeld bij zorgverleners).

Bij zwangere vrouwen worden niet meer bijwerkingen gemeld na vaccinatie. Bij koorts tot 24-48u na vaccinatie, beveelt de Hoge Gezondheidsraad paracetamol aan volgens de aanbevolen dosering (https://www.bcfi.be/nl/chapters/9?frag=6437). Indien de koorts aanhoudt of er andere verschijnselen optreden, moet je je arts raadplegen.

Lees hier het advies van de HGR (15/4/21): https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210422_hgr-9622_vaccinatie_zwangere_borstvoeding_vrouw_vweb_1.pdf

Bekijk hier de video van Dr Isabelle Dehaene, gynaecologe in het UZ Gent: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/02_NL_VaccinerenBijZwangerschap.mp4

(update 29/04/2021)

(update 29/04/2021)

12. Kan vaccinatie tegen Covid-19 mijn vruchtbaarheid verminderen?

Wanneer je COVID-19 doormaakt of gevaccineerd wordt, ontwikkel je antistoffen tegen de uitsteekseltjes van het coronavirus. Er is slechts een minieme overeenkomst tussen het eiwit van die uitsteekseltjes en een eiwit dat een rol speelt in de vorming van de placenta bij een prille zwangerschap (syncytine-1). Die overeenkomst is te klein om ook maar enig effect te hebben op de placenta. Als dat wel het geval zou zijn, dan zouden ook banale coronavirussen, die verkoudheden veroorzaken, de vruchtbaarheid aantasten, want alle coronavirussen hebben diezelfde minimale overeenkomst. Dit wordt echter helemaal niet waargenomen. Er is dus geen reden tot ongerustheid. Ook de zwangerschapsstatistieken in de VS bevestigen dit.

De vaccins hebben ook geen impact op de vruchtbaarheid van mannen.

(update 26/04/2021)

13. Wat zijn de bijwerkingen van de Covid-19 vaccins? 

Zoals bij ieder vaccin kunnen er enkele ongewenste bijwerkingen optreden. De gebruikelijke bijwerkingen zijn dezelfde als die van heel wat andere vaccins:

 • Lokale bijwerkingen: pijn op de plaats van de inspuiting, roodheid, zwelling.

 • Algemene bijwerkingen: koorts, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, diarree.

Het zou kunnen dat je allergisch bent aan een van de bestanddelen van het vaccin en dat er een allergische reactie optreedt (huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, …), hoewel dit uiterst zeldzaam is (11/1.000.000). Dit kan zich ook voordoen bij andere vaccins.

In dat geval spreken we over het risico op ernstige bijwerkingen. Het is belangrijk dat je weet dat zulke ernstige bijwerkingen in minder dan 0.5% van de gevallen voorkomen en dat ze vaak geen enkel gevolg hebben als ze tijdig en adequaat behandeld worden. Om die reden staan de vaccinatiecentra onder medisch toezicht en werd het nodige materiaal voorzien.

Er is vastgesteld dat er meer reacties zijn op de tweede dosis, dat mensen ouder dan 55 minder risico hebben op bijwerkingen en dat de meeste bijwerkingen licht tot gematigd zijn en snel verdwijnen (bijna 90% gedurende de eerste week).

Het FAGG publiceert wekelijks een cumulatief overzicht van de gemelde bijwerkingen ten gevolge van de toediening van een Covid-19-vaccin. Alle gerapporteerde bijwerkingen worden hierin opgenomen, om na te gaan of er al dan niet een verband is met de vaccinatie. Je kan dit overzicht raadplegen in de berichtgeving van het FAGG.

(update 22/02/2021)

14. Zal vaccinatie de maatregelen m.b.t. afstand en hygiëne opheffen?

Vaccinatie zal er niet voor zorgen dat we in één ruk alle vrijheden gaan kunnen herwinnen. Jezelf beschermen door de maatregelen i.v.m. afstand en hygiëne (maar ook verluchting) na te leven, zal nog enige tijd van cruciaal belang blijven en dit om meerdere redenen:

 • het vaccin beschermt niet onmiddellijk na toediening;

 • de hele bevolking zal niet meteen gevaccineerd zijn;

 • de duur van de bescherming werd nog niet wetenschappelijk vastgesteld;

 • hoewel iemand die gevaccineerd werd beter beschermd is tegen het virus, weten we nog niet goed in welke mate hij/zij het virus nog kan overdragen aan anderen die nog niet gevaccineerd zijn.

Er wordt nog verder onderzocht hoe besmettelijk iemand is die gevaccineerd werd.

(update 22/02/2021)

15. Wie komt in aanmerking voor een vaccin? 

Iedereen die ouder is dan 18, een rijksregisternummer of BIS-nummer heeft en gedomicilieerd is in België komt in aanmerking. Voor wie niet aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld daklozen, transmigranten, …), werden er specifieke oplossingen uitgewerkt samen met de actoren op het terrein. Zo zijn op 19 mei de mobiele teams gestart met de vaccinatie van daklozen, ondersteund verenigingen die actief zijn in de sector.

(update 21/05/2021)

16. Wat als ik me niet wil laten vaccineren?

Je laten vaccineren wordt sterk aangeraden, maar is niet verplicht.
(update 15/04/2021)

17. Waar vind ik meer informatie? (update 07/03/21)

Als je op zoek bent naar extra informatie, kan je daarvoor terecht op deze nuttige websites:

18. Wie mag het AstraZeneca vaccin krijgen?

België vroeg recent samen met een aantal andere landen aan het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) om een risico-batenanalyse te maken voor de verschillende leeftijdscategorieën. In afwachting van deze EMA-update had België het vaccin tijdelijk voor mensen van 56 jaar of ouder voorbehouden.

Op 25/04 kwam het wetenschappelijk comité van het EMA tot de conclusie dat het risico op ernstige Covid-19 globaal veel hoger ligt dan dat op ernstige bijwerkingen, zoals bloedklonters in combinatie met verlaagde bloedplaatjes. Deze bijwerking van het AstraZeneca-vaccin komt slechts in heel zeldzame gevallen voor, en dan vooral bij jongere mensen.

De Interministeriële Conferentie besliste nu op basis van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force Vaccinatie om het AstraZeneca-vaccin te gebruiken vanaf 41 jaar. Op die leeftijd zijn de voordelen zeker groter dan het zeldzame risico.

Het EMA bleef ook bij haar aanbeveling om bij iedereen die reeds een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin kreeg, ook de tweede dosis toe te dienen, acht tot twaalf weken na de eerste en dit voor alle leeftijden.

Indien je al beide afspraken vastlegde voor een AstraZeneca vaccin, met een termijn van 12 weken tussen beide doses, dan is het niet mogelijk om de tweede afspraak alsnog te vervroegen.

(update 07/05/2021)

19. Wie mag het Johnson & Johnson-vaccin krijgen?

Onlangs heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) kennis genomen van één enkel geval waar er sprake is van een ernstige nevenwerking na toediening van het vaccin van Johnson & Johnson. Naar aanleiding hiervan heeft de IMC  volgende beslissingen genomen:

 • Voor de algemene bevolking wordt het Johnson&Johnson-vaccin voorlopig enkel ingezet voor personen vanaf 41 jaar.
 • Voor personen voor wie het toedienen van slechts één dosis een belangrijk voordeel biedt en er vaak geen werkzaam alternatief is, blijft de IMC bij de beslissing om het Johnson&Johnson-vaccin toe te dienen. Dat vaccin wordt in onze vaccinatiestrategie namelijk in de eerste plaats ingezet voor de thuisvaccinatie van ouderen en de vaccinatie van precaire groepen zoals daklozen en mensen zonder papieren.

De IMC vindt het belangrijk dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een stand van zaken opmaakt met betrekking tot de voordelen en risico’s van het Johnson&Johnson-vaccin en zal in functie daarvan verdere beslissingen nemen.

(update 26/05/2021)

20. Is er een hoger risico op deze nevenwerkingen bij bepaalde risicopatiënten?

Er is geen aanwijzing dat de zeldzame nevenwerkingen meer optreden bij bepaalde risicopatiënten. (update 07/04/2021)

Een PDF-versie van van deze FAQ kan je hier downloaden.