Zich laten testen zonder voorschrift is nu mogelijk

Bepaalde groepen van personen die zich moeten laten testen hoeven niet meer voor een voorschrift langs de huisarts te passeren vooraleer naar het triage-en afnamecentrum te gaan. Dit zal de druk op de huisartsen verlagen. Het gaat in het bijzonder over de personen die zich verplicht moeten laten testen omdat ze een hoog-risico contact van een positief geteste patiënt zijn, of personen die uit een rode zone aankomen in België.

Meer info op de GGC-website.

Verhoging van de screeningscapaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De voorbije dagen stond de testcapaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder spanning, met name vanwege het vertrek en de terugkeer van vakantiegangers. Daarom heeft minister van Gezondheid Alain Maron gevraagd het aanbod aan te passen aan de behoeften, met als doel te zorgen voor een voldoende aanbod in de buurt voor alle personen die een test nodig hebben en om ziekenhuizen en huisartsen te ontlasten van patiënten met een laag risico, in het bijzonder toeristen die naar het buitenland willen vertrekken.

De totale wekelijkse testcapaciteit van het Gewest, berekend in aantal openingsuren, wordt verhoogd van 255 uur tot 430 uur. Dit is een stijging van 69%. Speciale aandacht wordt besteed aan de weekenden. Deze verhoging geldt vanaf vrijdag 31 juli om 14 uur (CHU Saint-Pierre) en dit weekend (Synlab). Andere openingen en uitbreidingen van de openingstijden worden nog besproken.

De administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Federatie van de Brusselse Huisartsenverenigingen (FBHAV), die deze capaciteitsverhoging mogelijk hebben gemaakt, volgen de evolutie van de situatie van uur tot uur.

Vanwege de heropflakkering van het virus, naast de noodzakelijke naleving van de instructies van de Nationale Veiligheidsraad door iedereen (bubbel van 5 personen, fysieke afstand, handhygiëne en het dragen van maskers), dringt minister Maron erop aan dat:

 • iedereen die symptomen vertoont, zichzelf onmiddellijk in quarantaine plaatst en zijn of haar huisarts belt;
 • iedereen die een positieve COVID-19-test heeft afgelegd, de oproep van het callcenter beantwoordt (02 214 19 19) en onmiddellijk in quarantaine gaat.

De naleving van de quarantaine is van fundamenteel belang om de verspreiding van de epidemie te controleren en in te perken.We zijn allemaal verantwoordelijk voor het niet besmetten van anderen“, besluit Alain Maron.

De lijsten van de screeningcentra in Brussel zijn beschikbaar op de website van de GGC en hieronder:
test voor symptomatische patiënten
test voor asymptomatische personen (vertrek – terugkeer reis)

U vindt hier een kaart met de verschillende screeningcentra in Brussel.

Aanvullende maatregelen ter bestrijding van de heropleving van het coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de gewestelijke Ministers-Presidenten is, mandaag 27 juli, bijeengekomen gelet op de evolutie van de epidemiologische situatie, die zoals altijd permanent wordt opgevolgd. Op basis van de nieuwe gezondheidsinformatie werd afgelopen weekend een nieuw rapport gevraagd aan Celeval. Op basis van dit rapport werd beslist om de tweeledige strategie – nationaal en lokaal – die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken.
Meer info op info-coronavirus.be

Brusselse maatregelen in geval van een nieuwe golf

Contactonderzoek, clustermanagement, testfaciliteiten, plan voor rusthuizen, enzovoort. Er is een reeks procedures ingevoerd om elke eventuele nieuwe opflakkering van het virus in Brussel zo goed mogelijk te voorkomen en te beheren.

🗂 Een eventuele tweede golf in Brussel voorkomen en aanpakken
📑 Instructies voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
✈️ Vertrek op reis: PCR-test

Vertrek je naar het buitenland?

Kijk voor je vertrekt op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om te weten welke regels gelden op jouw bestemming voor Belgische reizigers (beperkingen en aanbevelingen). Je vindt er ook informatie over de zones waarvoor het verplicht is om, wanneer je terug thuiskomt, je te laten testen en in quarantaine te gaan.

Neem regelmatig een kijkje op die website tijdens je verblijf in het buitenland, want de informatie over de verschillende landen wordt regelmatig aangepast naargelang de evolutie van de pandemie.

Wat moet ik doen als ik terugkeer uit vakantie in een Europees land?
Advies en aanbevelingen : https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

Waar kan ik mij laten testen voor ik naar het buitenland vertrek ?
U kan de lijst van de laboratoria in Brussel op de GGC-website vinden.

Deel je contacten om het virus te stoppen

Het callcenter dat dragers van het coronavirus in Brussel opbelt, heeft sinds het op 11 mei startte bijna 3.200 telefonische oproepen en 600 huisbezoeken verricht.

De werklast is van bij het begin zeer stabiel gebleven, ondanks dat de medewerking van de Brusselaars aan het contactopvolgingssysteem aanzienlijk is verbeterd.

De meeste mensen die worden opgebeld, zijn erg bereid om mee te werken aan de contactopvolging. Vandaag vermeldt 41 % van de personen met wie contact moet worden opgenomen, drie namen van mensen met wie zij langdurig contact hadden voor ze ziek werden (familie, vrienden, collega’s …) aan de medewerkers van het callcenter. Daarentegen verklaart 14 % met niemand contact te hebben gehad.

Een oproep is niet geslaagd als het callcenter iemand niet kan bereiken binnen 48 uur, de opgebelde persoon zich moeilijk kan uitdrukken of ondertussen een negatief testresultaat heeft gekregen of als de beschikbare contactgegevens niet kloppen. Een kleine minderheid van de opgebelde personen (5 %) aarzelt om de vragen van de medewerkers te beantwoorden, om verschillende redenen.

Deel je contacten om het virus te stoppen

De GGC lanceert op vrijdag 26 juni een bewustmakingscampagne om de Brusselaars eraan te herinneren dat het virus nog steeds circuleert en dat het dan ook onontbeerlijk is om de voorzorgsmaatregelen toe te passen en dat besmette personen zich isoleren en hun contacten oplijsten.

De campagne benadrukt hoe belangrijk solidariteit en verantwoordelijkheid nu zijn en herhaalt dat de contactopvolging anoniem gebeurt (de identiteit van de persoon die jou heeft besmet, wordt nooit bekendgemaakt). Ze bestaat uit een filmpje en een didactische flyer in acht talen.

Het filmpje wordt via sociale media verspreid en zal ook te zien zijn op de zenders van de RTBF, dankzij de samenwerking van het Waalse Gewest, dat dezelfde informatiecampagne voert op zijn grondgebied. Er komen ook bewustmakingsacties om specifieke doelgroepen te bereiken (vooral kwetsbare groepen). Die staan de hele zomer lang op het programma.

De GGC, die de contactopvolging organiseert in het Brussels Gewest, doet alles wat ze kan in de strijd tegen de verspreiding van het virus, en wel met de volgende oproep: “Help ons het virus te stoppen, deel je contacten met ons!” 

Contactopvolging in Brussel blijft stabiel

Het callcenter van het Brussels Gewest nam tussen 4 en 10 juni contact op met 322 personen, goed voor gemiddeld 46 oproepen per dag. De medewerkers op het terrein deden op hun beurt 43 huisbezoeken, of gemiddeld 6 bezoeken per dag.

De werklast van het Brusselse callcenter blijft stabiel. We zien een lichte stijging van het dagelijkse aantal roepen (+ 11) en bezoeken op het terrein (+ 1). Dat bewijst de beperkte uitbreiding van de epidemie in de hoofdstad, een maand na de start van de afbouw van de lockdown.
Wat ook zeer stabiel blijft, is het aantal mogelijk besmette personen dat gecontacteerde mensen melden. De dragers van het coronavirus in Brussel die het callcenter met succes* kon bereiken, vermelden gemiddeld drie personen met wie zij de dagen voordien langdurig contact hadden (langer dan vijftien minuten). De mogelijk besmette personen worden op hun beurt opgebeld door het callcenter om zo de besmettingsgolf te stoppen. 

Betere digitale informatiedoorstroming
Sinds het callcenter startte, wordt de beperkte werklast benut om het percentage van de bevolking dat de oproepen van de medewerkers beantwoordt, te verbeteren. Daartoe ontvangen besmette personen een sms nog voor ze worden opgebeld, wat overtuigende resultaten oplevert.

Ook de digitale informatiedoorstroming is verbeterd. Vandaag zijn de meeste laboratoria, ziekenhuizen en huisartsen in de hoofdstad verbonden met het systeem, dat zij bovendien regelmatig gebruiken. Ten slotte is het systeem om op een ontdekte besmettingshaard te reageren nu volledig operationeel. Er is een telefoonlijn geopend om de collectieve voorzieningen (scholen, gemeenten …) die met een besmettingshaard te maken krijgen, te ondersteunen.

*M.a.w. wanneer zij aan de medewerkers minstens één naam hebben vermeld van een persoon met wie zij contact hadden.

Contactopvolging in Brussel: de daling zet zich voort

Het callcenter van het Brussels Gewest nam tussen 27 mei en 3 juni contact op met 211 personen, goed voor gemiddeld 35 oproepen per dag. De medewerkers op het terrein deden op hun beurt 32 huisbezoeken, oftewel gemiddeld 5 bezoeken per dag.

We stellen dus vast dat het Brusselse callcenter nog steeds weinig oproepen te verwerken krijgt. De verklaring voor die trend is dat de gezondheidscrisis positief evolueert en het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de hoofdstad continu afneemt. Daardoor blijft het aantal op te bellen personen vanzelfsprekend beperkt. Daar kunnen we uiteraard alleen maar blij om zijn!

Bewustmakingscampagne
Het callcenter belt dragers van het coronavirus op om samen met hen een lijst op te stellen van alle personen met wie zij de dagen voordien contact hadden (en die dus mogelijk besmet zijn). We merken echter dat de personen die het center met succes* kon bereiken, spontaan slechts twee contacten vermelden. Dit aantal stemt overeen met wat we in het hele land zien. Het is evenwel te laag om de verspreiding van het virus bij de bevolking te stoppen en om de dreiging van een tweede golf af te wenden.

Daarom is het onontbeerlijk om de doelstellingen van de contactopvolging te herhalen: de bevolking toelaten om opnieuw van het openbare leven te genieten door enkel de besmette personen te identificeren en hen te isoleren, net als de mensen met wie zij langdurig contact hadden (langer dan 15 minuten). Jezelf beschermen is belangrijk, maar anderen beschermen ook!

We willen de actieve deelname van de bevolking aan deze stap, die solidariteit en verantwoordelijkheid vraagt, verbeteren. Daarom start er binnenkort een bewustmakingscampagne in het Brussels Gewest, met bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen.  

*M.a.w. wanneer zij aan de medewerkers minstens één naam hebben vermeld van een persoon met wie zij contact hadden.

Opvolging van dragers van corona en hun contacten belangt iedereen aan

De eerste resultaten dat het contactopvolgingssysteem voor met COVID-19 besmette personen behaalde in de hoofdstad zijn bekend. Het systeem werd op 11 mei gelanceerd. In de afgelopen twee en een halve week heeft de Brusselse contactcel met bijna 2.400 personen contact opgenomen.

Het aantal oproepen blijft tot nu toe vrij beperkt, net als het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de strijd tegen de verspreiding van het virus is dat bijzonder goed nieuws. Het bewijst dat de meeste Brusselaars de sociale afstandsregels en de hygiëne- en lockdownmaatregelen naleven. Op basis van de nationale cijfers melden COVID-19-positieve personen die met succes zijn opgebeld*, gemiddeld twee tot drie personen met wie zij twee weken voor de symptomen verschenen een risicovol contact hadden. De contactcel heeft op haar beurt met die personen contact opgenomen om hun te melden dat ze mogelijk besmet zijn en hun gepaste aanwijzingen te geven.

Dragers van het coronavirus melden spontaan minder personen dan verwacht, maar de komende dagen zal er waarschijnlijk een stijging zijn nu de afbouw van de lockdown is ingezet. Daarom is het belangrijk om alle Brusselaars eraan te herinneren om nauwgezet een geüpdatete lijst bij te houden van alle personen met wie zij langer dan 15 minuten contact hadden. Dat is onontbeerlijk om de verspreiding een halt toe te roepen.

Samen maken we een succesverhaal van de afbouw van de lockdown
Zoals elders in België vertoont het contactopvolgingssysteem dat in een recordtijd werd uitgebouwd in Brussel een paar kinderziektes. Door het beperkte aantal oproepen is dit dus een goed moment om de werkwijze te verfijnen, de laatste technische ontwikkelingen te voltooien en de competenties te verbeteren van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de contactopvolging (empathie, luistervaardigheid …). Zo wordt er extra informatie voorbereid met experten van het FARES (Fonds des Affections Respiratoires), die een jarenlange expertise hebben in de opvolging van personen die besmet zijn met tuberculose.

110 callcentermedewerkers en zes medewerkers op het terrein houden zich vanaf maandag 1 juni actief bezig met de contactopvolging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als er een nieuwe besmettingsgolf komt, kan Brussel een beroep doen op 185 medewerkers die al opgeleid en dus snel inzetbaar zijn om het contactopvolgingssysteem te versterken. Dat aantal kan zo nodig ook geleidelijk worden verhoogd.

De screening en contactopvolging van (mogelijke) dragers van het virus is van cruciaal belang voor een succesvolle afbouw van de lockdown. Dat vergt de medewerking en aanhechting van alle betrokkenen: besmette personen, dokters, laboratoria, ziekenhuizen … Enkel dan kunnen we hopen dat we zo snel mogelijk zullen terugkeren naar een normaal leven. 

*M.a.w. wanneer zij aan de medewerkers minstens één naam hebben vermeld van een persoon met wie zij contact hadden.

Eerste grootschalige verdeling van 800.000 mondmaskers aan de Brusselaars

Overeenkomstig de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020 om de bevolking aan te bevelen een mondmasker te dragen, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elke Brusselse burger een masker aanbieden. Een bestelling van 3,5 miljoen maskers werd geplaatst door Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) en Iriscare, met hulp van hub.brussels om het lastenboek op te stellen en de producenten in Brussel en omgeving te identificeren.

Op woensdag 20 mei wordt een eerste lading van 800.000 maskers verdeeld onder de gemeentelijke overheden, de Brusselse gewestambtenaren (besturen en instellingen van openbaar nut), het personeel van de gemeentebesturen en OCMW’s. De maskers zijn gecertificeerd, vervaardigd in een wasbare stof, herbruikbaar en dubbel gelaagd. Er kan ook een filter in geplaatst worden.
 
Die grootschalige verdeling zal de volgende weken gestaag worden voortgezet. Tegen eind mei moet iedere Brusselaar ouder dan drie jaar van het Gewest een mondmasker gekregen hebben en in de loop van de maand juni volgt nog een tweede.

Voor deze eerste verdeling wordt nauw samengewerkt met de gemeentelijke overheden, die zelf bevoegd zijn om te bepalen hoe de maskers verdeeld worden onder hun inwoners, maar ook onder de volgende structuren: 

 • het personeel van de Brusselse instellingen en van de gemeenschapscommissies (COCOF, COCOM, COCON)
 • de plaatselijke gemeenschappen en OCMW’s;
 • de verblijfscentra voor volwassenen;
 • de diensten voor gezinshulp; 
 • de revalidatiecentra;
 • de opvang- en verblijfscentra voor personen met een handicap;
 • de psychiatrische verzorgingstehuizen;
 • de sociale collectieve instanties (opvang- en verblijfscentra, nachtopvang, sociale contactpunten, enz.);
 • de sociale economiebedrijven;
 • de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven georganiseerd in vzw’s
 • de sport- en cultuurverenigingen die erkend zijn door het Brussels Gewest en de Gemeenschapscommissies

 Het dragen van een stoffen mondmasker – of comfortmasker – op het openbaar vervoer en daar waar de fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden, vormt een kernonderdeel van de versoepeling van de lockdown. Het is een burgerlijk en ondersteunend gebaar van bescherming, een extra gebaar naast de andere gezondheidsmaatregelen.