Welke corona maateregelen zijn van kracht vanaf maandag 19 oktober?

NATIONAAL: COVID-19 alarmniveau 4 gaat in: strengere regels vanaf maandag 19 oktober

Voor meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ1610/

BRUSSELS GEWEST: coronamaatregelen voor de periode van 8 oktober tot 8 november

Voor meer info: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/10/08_2.pdf

U dient zich steeds te houden aan de strengst geldende maatregelen die van kracht zijn.

“Jij bent een deel van de oplossing”

De GGC lanceert een nieuwe campagne

Brussel – Op 2 oktober 2020 lanceert de GGC een ​​nieuwe campagne om de Brusselse bevolking te bedanken. Dankbetuigingen zijn gericht aan arbeiders, werkgevers, jongeren, senioren, gezinnen … Kortom, aan alle burgers die elke dag inspanningen leveren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Sinds maart 2020 heeft het coronavirus ons dagelijks leven veranderd. We vertoeven ergens tussen angst en ergernis en hopen dat we binnenkort het ‘normale’ leven weer zullen kunnen opnemen. De drang om verloren vrijheden terug te winnen, opnieuw aan groepsactiviteiten te kunnen deelnemen, in een opwelling op reis te kunnen vertrekken of het nachtleven opnieuw te herontdekken, is groot.

Toch zijn we genoodzaakt te erkennen dat we bij gebrek aan een vaccin of een behandeling voor Covid-19 moeten leren leven met het coronavirus.

Deze nieuwe manier van samenleven kan echter alleen maar slagen als iedereen volhardt en dezelfde grote inspanningen blijft leveren die deze gezondheidscrisis sinds haar aanvang van ons verwacht.

Om het moreel van de Brusselaars op te krikken en hen aan te moedigen om waakzaam te blijven, lanceert de GGC een dankcampagne voor alle burgers die elke dag een bijdrage leveren om de infectieketen van het virus te doorbreken. Van verplegend personeel tot horecapersoneel, inclusief winkeliers, politie, buurtambtenaren, gemeenten, werkgevers, studenten, senioren, gezinnen, callcentermedewerkers… We beschikken allemaal over de mogelijkheid om het verschil te maken en terrein te winnen in de strijd tegen het virus, hetgeen zich vertaalt in de slogan van de campagne:

 “jij bent een deel van de oplossing”.

De toon van de campagne zal resoluut positief en inclusief zijn. Hiermee beoogt men een ander referentiekader te creëren dat iedereen terug hoop verschaft en een vooruitzicht biedt op een meer duurzame levensstijl waarbij men het virus onder controle heeft.  

Om die reden wordt iedereen bedankt die maskers draagt in gesloten ruimtes, iedereen die de sociale afstand respecteert in winkels, iedereen die naar school of naar het werk gaat en uiteraard  ook de journalisten die ons tijdens de pandemie blijven informeren.
Bij de GGC zijn we ervan overtuigd dat we het coronavirus kunnen overwinnen door persoonlijk engagement en collectief doorzettingsvermogen.

Dank u wel!

Met Coronalert bescherm je jezelf en de anderen

Woensdag 30 september is de app Coronalert gelanceerd. Coronalert is een gratis app die helpt om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Hoe? Deze app detecteert of u in nauw contact bent geweest met iemand die positief heeft getest op het coronavirus, terwijl uw privacy als gebruiker wordt beschermd.

De app kan:

– je waarschuwen als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem. Je weet dus niet met wie, waar en wanneer.

– je adviseren over wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.

– andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw contact stond, anoniem waarschuwen als je zelf positief zou testen op het coronavirus.

Download de app vandaag nog. Coronalert maakt een snellere contactopvolging mogelijk. En snelheid is belangrijk, om jezelf en je dierbaren te beschermen.

Voor meer informatie : klik hier.

Link: https://coronalert.be/nl/

Interactieve kaart met alle testcentra en hun toegangsvoorwaarden

Om het hoofd te bieden aan de sterke vraag naar screeningtesten voor het coronavirus stelt de GGC op haar website een interactieve kaart voor met alle testcentra van de hoofdstad en de voorwaarden om zich te laten testen.

Met de heropflakkering van de epidemie, het vertrek en de terugkeer van vakantiegangers uit “rode” zones of landen nam de vraag naar screeningtesten in Brussel sterk toe net als in heel het land. Om gemakkelijker een screeningcentrum te vinden is een interactieve kaart vanaf nu beschikbaar.

Deze kaart wordt dagelijks geüpdatet, is gebruiksvriendelijk en toont alle screeningcentra op het Brusselse grondgebied en beschrijft uitvoering de testvoorwaarden ervan: met of zonder voorschrift, met of zonder afspraak en openingsuren. De kaart deelt de testcentra in volgens het profiel van de personen die moeten worden getest.

Verhoging van de screeningscapaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De voorbije dagen stond de testcapaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder spanning, met name vanwege het vertrek en de terugkeer van vakantiegangers. Daarom heeft minister van Gezondheid Alain Maron gevraagd het aanbod aan te passen aan de behoeften, met als doel te zorgen voor een voldoende aanbod in de buurt voor alle personen die een test nodig hebben en om ziekenhuizen en huisartsen te ontlasten van patiënten met een laag risico, in het bijzonder toeristen die naar het buitenland willen vertrekken.

De totale wekelijkse testcapaciteit van het Gewest, berekend in aantal openingsuren, wordt verhoogd van 255 uur tot 430 uur. Dit is een stijging van 69%. Speciale aandacht wordt besteed aan de weekenden. Deze verhoging geldt vanaf vrijdag 31 juli om 14 uur (CHU Saint-Pierre) en dit weekend (Synlab). Andere openingen en uitbreidingen van de openingstijden worden nog besproken.

De administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Federatie van de Brusselse Huisartsenverenigingen (FBHAV), die deze capaciteitsverhoging mogelijk hebben gemaakt, volgen de evolutie van de situatie van uur tot uur.

Vanwege de heropflakkering van het virus, naast de noodzakelijke naleving van de instructies van de Nationale Veiligheidsraad door iedereen (bubbel van 5 personen, fysieke afstand, handhygiëne en het dragen van maskers), dringt minister Maron erop aan dat:

  • iedereen die symptomen vertoont, zichzelf onmiddellijk in quarantaine plaatst en zijn of haar huisarts belt;
  • iedereen die een positieve COVID-19-test heeft afgelegd, de oproep van het callcenter beantwoordt (02 214 19 19) en onmiddellijk in quarantaine gaat.

De naleving van de quarantaine is van fundamenteel belang om de verspreiding van de epidemie te controleren en in te perken.We zijn allemaal verantwoordelijk voor het niet besmetten van anderen“, besluit Alain Maron.

De lijsten van de screeningcentra in Brussel zijn beschikbaar op deze kaart.

Aanvullende maatregelen ter bestrijding van de heropleving van het coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de gewestelijke Ministers-Presidenten is, mandaag 27 juli, bijeengekomen gelet op de evolutie van de epidemiologische situatie, die zoals altijd permanent wordt opgevolgd. Op basis van de nieuwe gezondheidsinformatie werd afgelopen weekend een nieuw rapport gevraagd aan Celeval. Op basis van dit rapport werd beslist om de tweeledige strategie – nationaal en lokaal – die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken.
Meer info op info-coronavirus.be

Brusselse maatregelen in geval van een nieuwe golf

Contactonderzoek, clustermanagement, testfaciliteiten, plan voor rusthuizen, enzovoort. Er is een reeks procedures ingevoerd om elke eventuele nieuwe opflakkering van het virus in Brussel zo goed mogelijk te voorkomen en te beheren.

🗂 Een eventuele tweede golf in Brussel voorkomen en aanpakken
📑 Instructies voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
✈️ Vertrek op reis: PCR-test

Vertrek je naar het buitenland?

Kijk voor je vertrekt op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om te weten welke regels gelden op jouw bestemming voor Belgische reizigers (beperkingen en aanbevelingen). Je vindt er ook informatie over de zones waarvoor het verplicht is om, wanneer je terug thuiskomt, je te laten testen en in quarantaine te gaan.

Neem regelmatig een kijkje op die website tijdens je verblijf in het buitenland, want de informatie over de verschillende landen wordt regelmatig aangepast naargelang de evolutie van de pandemie.

Wat moet ik doen als ik terugkeer uit vakantie in een Europees land?
Advies en aanbevelingen : https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

Waar kan ik mij laten testen voor ik naar het buitenland vertrek ?
U kan de lijst van de laboratoria in Brussel op de GGC-website vinden.

Deel je contacten om het virus te stoppen

Het callcenter dat dragers van het coronavirus in Brussel opbelt, heeft sinds het op 11 mei startte bijna 3.200 telefonische oproepen en 600 huisbezoeken verricht.

De werklast is van bij het begin zeer stabiel gebleven, ondanks dat de medewerking van de Brusselaars aan het contactopvolgingssysteem aanzienlijk is verbeterd.

De meeste mensen die worden opgebeld, zijn erg bereid om mee te werken aan de contactopvolging. Vandaag vermeldt 41 % van de personen met wie contact moet worden opgenomen, drie namen van mensen met wie zij langdurig contact hadden voor ze ziek werden (familie, vrienden, collega’s …) aan de medewerkers van het callcenter. Daarentegen verklaart 14 % met niemand contact te hebben gehad.

Een oproep is niet geslaagd als het callcenter iemand niet kan bereiken binnen 48 uur, de opgebelde persoon zich moeilijk kan uitdrukken of ondertussen een negatief testresultaat heeft gekregen of als de beschikbare contactgegevens niet kloppen. Een kleine minderheid van de opgebelde personen (5 %) aarzelt om de vragen van de medewerkers te beantwoorden, om verschillende redenen.

Deel je contacten om het virus te stoppen

De GGC lanceert op vrijdag 26 juni een bewustmakingscampagne om de Brusselaars eraan te herinneren dat het virus nog steeds circuleert en dat het dan ook onontbeerlijk is om de voorzorgsmaatregelen toe te passen en dat besmette personen zich isoleren en hun contacten oplijsten.

De campagne benadrukt hoe belangrijk solidariteit en verantwoordelijkheid nu zijn en herhaalt dat de contactopvolging anoniem gebeurt (de identiteit van de persoon die jou heeft besmet, wordt nooit bekendgemaakt). Ze bestaat uit een filmpje en een didactische flyer in acht talen.

Het filmpje wordt via sociale media verspreid en zal ook te zien zijn op de zenders van de RTBF, dankzij de samenwerking van het Waalse Gewest, dat dezelfde informatiecampagne voert op zijn grondgebied. Er komen ook bewustmakingsacties om specifieke doelgroepen te bereiken (vooral kwetsbare groepen). Die staan de hele zomer lang op het programma.

De GGC, die de contactopvolging organiseert in het Brussels Gewest, doet alles wat ze kan in de strijd tegen de verspreiding van het virus, en wel met de volgende oproep: “Help ons het virus te stoppen, deel je contacten met ons!”