Wijzigingen in de testcentra

De belangrijkste wijzigingen betreffen de stopzetting van de betalende PCR-tests in de Brusselse testcentra sedert 31 oktober en het einde van de PCR-testactiviteiten in deze centra op 30 november.

Stopzetting van de betalende PCR-tests in de testcentra op 31/10

Een eerste verandering betreft de stopzetting van de betalende PCR-tests in de twee Brusselse testcentra (Molenbeek en Pacheco) sedert eind oktober.

Stopzetting van de PCR-testactiviteiten in de testcentra op 30/11

Een tweede wijziging betreft de stopzetting van de PCR-testactiviteiten in de twee testcentra Molenbeek en Pacheco op 30 november. Deze beslissing is het gevolg van de herziening van de screeningstrategie waartoe de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 12 oktober heeft besloten en waarbij de voorkeur wordt gegeven aan zelftests en snelle antigeentests, behalve voor specifieke gevallen.

Om een vlotte overgang voor zowel de burgers als het personeel van de centra te garanderen, maar ook om de opkomst van de BQ1-variant te blijven volgen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervoor gekozen om de door de ziekteverzekering vergoede PCR-tests tot eind november te laten uitvoeren door de twee testcentra.

Voor alle situaties die geen PCR-test meer vereisen, herinneren wij u eraan dat vele huisartsen en meer dan 360 apotheken wel nog snelle antigeentests uitvoeren (Covid-19 testen: wanneer, hoe, waar? | Apotheek.be). Zelftests blijven ook nog altijd verkrijgbaar in de Brusselse apotheken en in bepaalde winkels. Voor begunstigden van een verhoogde tegemoetkoming blijft het zelfs mogelijk om een zelftest te verkrijgen voor de prijs van 1 euro, met een maximum van twee tests per week.
PCR-tests blijven in sommige gevallen mogelijk bij huisartsen en in bepaalde laboratoria.

Voor personen bij wie de Covid-symptomen langer dan 5 dagen aanhouden en/of verergeren, is het nog steeds aangewezen de huisarts te raadplegen die per geval zal beslissen of zij opnieuw moeten worden getest en zo ja, met welk type test (snelle antigeentest of PCR-test).
Als de huisarts een PCR-test aanbeveelt, hebben de patiënten vervolgens de keuze om deze bij de huisarts of bij een van de klinische laboratoria die deze tests aanbieden, te laten uitvoeren. De lijst van staalafnamecentra vindt u hier: doclr – Covid Test