Uitstel van niet-dringende ziekenhuisingrepen: nu anticiperen om straks problemen te voorkomen

Alle ziekenhuizen in ons land zullen vanaf deze zaterdag 14 maart, niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen opschorten voor onbepaalde duur. Die maatregel moet de druk op onze ziekenhuizen verlichten. Zo behouden ze te allen tijde de capaciteit om patiënten besmet met Covid-19 de best mogelijke zorg toe te dienen, ook als zich een sterke toename in het aantal besmettingen zou voordoen.
Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Op dit moment kunnen onze ziekenhuizen en zorgverleners de corona-uitbraak perfect aan. Dit is dan ook een voorzorgsmaatregel: we anticiperen op een mogelijke toename van het aantal coronabesmettingen, zodat we op dat moment niet in de problemen komen.”
Alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen in ons land zullen niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen uitstellen. Van zodra dat mogelijk is, zullen ze een inhaalbeweging maken voor die niet-dringende afspraken. De situatie wordt continu gemonitord.
Dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen blijven uiteraard plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan chemotherapie, dialyse, etc.

Bezoek ingeperkt
Nog vanaf morgen wordt bezoek aan alle ziekenhuizen verboden. Naast algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen gaat het ook over psychiatrische ziekenhuizen.
Voor een aantal groepen mensen geldt het verbod niet:
– vrijwilligers en stagiairs;
– ouders (of voogden) van minderjarigen die verblijven op de afdeling pediatrie, kraamzorg of neonatologie;
– onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase;
– begeleiders bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken of ingrepen (maximum één begeleider per patiënt).      

Ziekenhuisnoodplanning
De maatregelen maken deel uit van de actieve fase van de ziekenhuisnoodplanning waarin ons land is gegaan. Daartoe besliste de beheerscel van het Nationaal Crisiscentrum deze vrijdag namiddag.