Koninklijke besluiten instandhouding epidemische noodsituatie en coronamaatregelen

Uit recente analyses van de adviesorganen en het advies van de minister van Volksgezondheid blijkt dat op dit moment nog steeds wordt voldaan aan alle criteria voor het bestaan van een epidemische noodsituatie in de zin van de wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, of pandemiewet. Bijgevolg dient de Federale Regering de instandhouding van de epidemische noodsituatie af te kondigen. Twee koninklijke besluiten werden in dit verband gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, na overleg met alle betrokken regeringen. Het eerste besluit kondigt de instandhouding van de noodsituatie af tot en met 27 april 2022. Het tweede bevat de coronamaatregelen die werden beslist tijdens het Overlegcomité van 21 januari 2022, op basis van de coronabarometer in code rood. De koninklijke besluiten treden in werking op 28 januari 2022.

Het koninklijk besluit dat de instandhouding van de epidemische noodsituatie voor drie maanden afkondigt, dient binnen een termijn van vijftien dagen bij wet te worden bekrachtigd door de Kamer.

Luchtkwaliteitsmeters

Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht in de voor het publiek toegankelijke binnenruimten van volgende inrichtingen:

 • de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra;
 • de bioscopen en de inrichtingen behorende tot de evenementensector;
 • de eet- en drankgelegenheden van de horecasector;
 • de infrastructuur waar een massa-evenement plaatsvindt met een publiek van 50 of meer personen.

De streefwaarde voor de binnenluchtkwaliteit is een debiet van minstens 40 m³ per uur per persoon aan ventilatie en / of luchtzuivering of maximaal een CO2-concentratie van 900 ppm.

De limietwaarde voor de binnenluchtkwaliteit is een debiet van 25m³ per uur per persoon aan ventilatie en / of luchtzuivering of een CO2-concentratie van 1200 ppm.

De uitbater dient te beschikken over een actieplan voor het geval waarin de streefwaarde niet wordt nageleefd. Bovendien wordt de uitbater aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor luchtzuivering voor het geval waarin de limietwaarde wordt overschreden.

Private evenementen

De regels rond evenementen worden bepaald in functie van het dynamische of niet-dynamische karakter ervan. Dynamische evenementen zijn rechtstaand of grotendeels interactief of grotendeels bewegend. Niet-dynamisch evenementen zijn zittend en grotendeels niet-interactief en grotendeels niet-bewegend.

Dynamische private evenementen die binnen plaatsvinden, zijn verboden. Niet-dynamische private evenementen die binnen plaatsvinden en dynamische en niet-dynamische private evenementen die buiten plaatsvinden, zijn toegelaten, mits naleving van in het bijzonder de toepasselijke regels in verband met de horeca en de regels betreffende het dragen van een mondmasker.

Wanneer een privaat evenement plaatsvindt met meer dan 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld,  dient het aantal personen dat ontvangen wordt te worden beperkt tot 70% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt. Dit geldt niet indien de streefwaarde voor de binnenluchtkwaliteit gemiddeld kan worden nageleefd gedurende het evenement.

Wanneer het private evenement buiten plaatsvindt met meer dan 1.000 personen, dient in een compartimentering te worden voorzien. In dit geval gelden volgende regels:

 • er is geen vermenging mogelijk van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na het evenement;
 • er wordt per compartiment een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur voorzien;
 • het aantal personen dat ontvangen wordt in één compartiment is niet hoger dan het maximum aantal toegelaten personen en is in elk geval niet hoger dan 1.000 personen;
 • het aantal personen dat ontvangen wordt in alle compartimenten samen is niet hoger dan 70% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt.

De bovenstaande regels gelden niet voor private evenementen die thuis of in een toeristisch logies plaatsvinden, of plaatsvinden in het kader van een huwelijk of uitvaart.

Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van zes jaar tijdens private evenementen die buiten plaatsvinden met meer dan 100 personen en private evenementen die binnen plaatsvinden, behalve wanneer deze thuis of in een toeristisch logies plaatsvinden.

Publiek toegankelijke evenementen

Dynamisch publiek toegankelijke evenementen die binnen plaatsvinden, zijn verboden. Niet-dynamische publiek toegankelijke evenementen die binnen plaatsvinden zonder gebruik van het Covid Safe Ticket, zijn toegelaten voor een maximum van 50 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld. Dynamische en niet-dynamische publiek toegankelijke evenementen die buiten plaatsvinden zonder gebruik van het Covid Safe Ticket, zijn toegelaten voor een maximum van 100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld.

Dynamische massa-evenementen – publiek toegankelijke evenementen waarbij gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket – die binnen plaatsvinden, zijn verboden. Niet-dynamische massa-evenementen die binnen plaatsvinden, zijn toegelaten voor een minimum van 50 personen. Dynamische en niet-dynamische massa-evenementen de buiten plaatsvinden, zijn toegelaten voor een minimum van 100 personen, telkens medewerkers en organisatoren niet meegeteld. Hierbij dient telkens de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid te worden verkregen en dient het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket te worden nageleefd.

Organisatoren van publieke evenementen kunnen nog steeds beslissen toepassing te maken van het Covid Safe Ticket, ook onder de drempels van 50 personen binnen en 100 personen buiten, mits de bezoekers daarvan voorafgaand worden geïnformeerd. Bovendien kunnen de deelstaten, gouverneurs en burgemeesters het gebruik van het Covid Safe Ticket voor alle publiek toegankelijke evenementen op hun grondgebied verplichten, of de minimumaantallen verlagen.

Wanneer een massa-evenement plaatsvindt met meer dan 200 personen, dient het aantal personen dat ontvangen wordt, te worden beperkt tot 70% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt. In dat geval mag de gemiddelde waarde van de CO2-metingen de limietwaarde op vlak van luchtkwaliteit niet overschrijden. Deze beperking tot 70% geldt dus niet voor de evenementen met 200 of minder personen. Een  capaciteit van 200 personen wordt met andere woorden altijd gegarandeerd, ongeacht het resultaat van de metingen van de luchtkwaliteit.

De beperking tot 70% voor de massa-evenementen met meer dan 200 personen is niet van toepassing indien de streefwaarde op vlak van luchtkwaliteit gemiddeld kan worden nageleefd gedurende het evenement.

Deze capaciteitsregels gelden eveneens voor bioscopen en congressen.

Wanneer een massa-evenement buiten plaatsvindt met meer dan 1.000 personen, dient in een compartimentering te worden voorzien, overeenkomstig de hoger vermelde regels.

Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van zes jaar.

Georganiseerde activiteiten

Georganiseerde activiteiten – vrijetijdsactiviteiten in groep, die door de deelnemers hoofdzakelijk niet worden uitgeoefend in professioneel verband en waarvan de toegang wordt beperkt ofwel tot de leden van de betrokken organisatie ofwel door middel van een inschrijving – zijn toegelaten voor één of meerdere groepen van maximum 80 personen binnen en één of meerdere groepen van maximum 200 personen buiten, medewerkers en organisatoren niet inbegrepen. De personen moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. Deze regels zijn niet van toepassing op sportieve activiteiten, met uitzondering van sportkampen. Elke deelnemer tot en met zeventien jaar en elke deelnemer die nood heeft aan begeleiding kan worden vergezeld door twee meerderjarige personen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van zes jaar tijdens de georganiseerde activiteiten die binnen plaatsvinden, behalve wanneer men neerzit en zich op een veilige afstand bevindt en behalve wanneer de aard van de activiteit dit niet toelaat.

Horeca en nachtwinkels

De horeca is gesloten van 0.00 tot 5.00 uur, behalve in het kader van een uitvaart of huwelijk. Ook de nachtwinkels dienen te sluiten tijdens deze uren.

Cafésporten en kansspelen op café zijn opnieuw toegelaten.

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten zijn de minimale regels, zoals we ze reeds kennen, op vlak van informatie, hygiëne en verluchting van toepassing. Het personeel is nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen. Ook voor de klanten is dit steeds verplicht, tenzij ze neerzitten.

De overige regels worden bepaald in functie van het dynamische of niet-dynamische karakter van het cliënteel.

 • Niet-dynamisch cliënteel:

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten gericht op een niet-dynamisch cliënteel, is een maximum van zes personen per tafel, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegerekend, toegestaan in de binnenruimten. Een huishouden mag steeds een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden. Het is nog steeds verplicht om, zowel binnen als buiten, aan de eigen tafel of aan de toog te blijven zitten. Rechtstaand consumeren is niet toegelaten.

 • Dynamisch cliënteel:

Het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten binnen gericht op een dynamisch cliënteel is verboden, behalve in het kader van een huwelijk of uitvaart. In dit laatste geval, voor wat betreft het dynamische onderdeel, is het weliswaar niet toegelaten om binnen rechtstaand te consumeren. Het mondmasker moet ook worden gedragen tijdens het dansen.

Het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten buiten, gericht op een dynamisch cliënteel is toegelaten. Het mondmasker mag kortstondig en occasioneel worden afgezet om te eten of te drinken. In dit geval mag er dus rechtstaand worden geconsumeerd.

Tenten en terrassen worden beschouwd als buiten of als buitenruimte als ze ofwel aan minstens twee zijden volledig open zijn, ofwel aan één zijde volledig open zijn en waarvan de diepte maximaal twee maal groter is dan de hoogte van de open zijde, ofwel niet overdekt zijn.

Indien de limietwaarde voor de binnenluchtkwaliteit niet kan worden nageleefd in de binnenruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector dient een afstand van 1,5 meter tussen de tafels te worden voorzien vanaf de volgende dienstverlening of dienen andere maatregelen te worden genomen zodat de limietwaarde kan worden nageleefd.

De horecaregels gelden niet bij dienstverlening aan huis.

Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector

Met uitzondering van de discotheken en dancings, mogen alle binnenruimten die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector open voor het publiek.

Zo mogen de binnenruimten van de volgende inrichtingen opnieuw open:

 • de subtropische zwembaden en de recreatieve onderdelen van de zwembaden;
 • de pretparken;
 • de dierenparken en -tuinen;
 • de binnenspeeltuinen;
 • de trampolineparken;
 • de bowlingzalen;
 • de snooker- en biljartzalen;
 • de dartszalen;
 • de inrichtingen voor paintballgames en lasergames;
 • de escape rooms;
 • de casino’s, de speelautomatenhallen en de wedkantoren.

Inwerkingtreding en geldigheidsduur

De nieuwe maatregelen treden morgen, vrijdag 28 januari 2022, in werking en gelden, net zoals de reeds bestaande maatregelen, tot en met 27 april 2022. Weliswaar zullen de epidemiologische omstandigheden nauwgezet worden opgevolgd en worden de maatregelen tijdens het volgende Overlegcomité geëvalueerd.