Deux mains collent un pansement sur le bras d'une personne qui vient de se faire vacciner contre le covid

Brusselaars van 80 jaar en ouder worden uitgenodigd voor een 2de boosterdosis tegen Covid-19

De epidemiologische indicatoren vertonen momenteel een stijgende tendens in ons land en in verscheidene Europese landen. Het aantal ziekenhuisopnames blijft onder controle.

Bovendien blijkt uit recente wetenschappelijke studies dat de doeltreffendheid van het Covid-19-vaccin na verloop van tijd afneemt, vooral bij de meest kwetsbare personen.

In dit verband blijft het van belang dat kwetsbare personen maximale bescherming blijven genieten tegen ernstige vormen van Covid-19. Daarom beveelt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aan dat zij een FFP2-masker blijven dragen wanneer zij in contact komen met verschillende personen en dat zij hun vaccinatieschema voltooien. Dit om hun immuniteit te behouden en ernstige gezondheidsproblemen of een mogelijke ziekenhuisopname als gevolg van Covid-19 te voorkomen.

Hiervoor werden mensen van 80 jaar en ouder (geboren vanaf 1942) in juli uitgenodigd om een 2e boosterdosis te krijgen. De bewoners van rust- en/of verzorgingstehuizen zullen door de instelling van deze mogelijkheid op de hoogte worden gebracht. Mensen met verminderde immuniteit zijn uitgenodigd om hun eerste boosterdosis te krijgen als zij die nog niet hebben gehad.

Personen ouder dan 18 jaar kunnen deze vaccinatie vanaf juli ook aanvragen als zij dat wensen.