De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wil de website coronavirus.brussels zo toegankelijk mogelijk maken, zoals we sinds 23 september 2020 verplicht zijn.

Context

De website coronavirus.brussels werd opgezet in de noodsituatie van de coronacrisis, zonder rekening te houden met deze normen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat de website problemen geeft voor personen met een handicap. Daarom proberen we onze inhoud te corrigeren, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat de site dagelijks actueel blijft.

Mate van overeenstemming met de toegankelijkheidsnormen

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten normen voor toegankelijkheidsvereisten voor personen met een handicap. AnySurfer vult deze informatie verder aan. Wij volgen deze richtlijnen om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren.

Eerste acties

 • Links in de tekst zijn onderstreept om ze duidelijk zichtbaar te maken.
 • Het blauw van de aanklikbare onderdelen contrasteert meer met het wit.
 • De breadcrumb kreeg een andere plaats.
 • Links op de titels van afbeeldingen op de overzichtspagina’s.
 • De navigatie werd minder verwarrend gemaakt.
 • Links op “hier” werden geherformuleerd.
 • Op telefoonnummers werden telefoonlinks toegevoegd.

Toekomstige correcties

Wij zijn ons bewust van de volgende problemen, die prioriteit hebben voor toekomstige aanpassingen:

 • Bepaalde informatie wordt in afbeeldingen gegeven, zonder equivalent in tekst.
 • De semantiek van de teksten is niet optimaal. Zo bevatten veel opsommingslijsten bijvoorbeeld paragrafen.
 • Bepaalde aanklikbare afbeeldingen worden in oudere browsers niet op de juiste plaats weergegeven.
 • Voor informatie die in tabellen is opgemaakt, wordt geen HTML-tabel gebruikt.

Beperkingen

De informatie op onze site komt uit uiteenlopende bronnen en dus zijn we niet altijd vrij om die aan te passen aan de toegankelijkheidsnormen. Dat heeft volgende gevolgen:

 • Sommige pagina’s zijn erg lang.
 • In downloadbare documenten wordt geen rekening gehouden met de toegankelijkheidsnormen.
 • We kunnen niet alle infografieken die in onze campagnes worden gebruikt in tekstvorm reproduceren.

Ontwikkeling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (verantwoordelijke dienst) op 11 oktober 2021.
Aangezien de werkzaamheden nog aan de gang zijn, met ondersteuning van de IT-dienst van Iriscare, is er nog geen audit gepland.

Feedback

Als je een probleem wil melden of een correctie wil voorstellen, kan je contact met ons opnemen via comm@ccc.brussels.