Nieuws – 11/03/2020 om 11.00 uur

Brussel verbiedt elk niet-essentieel bezoek in alle residentiële diensten

Om de verspreiding van de epidemie te beperken en kwetsbare bewoners te beschermen, heeft Brussel beslist om alle bezoeken die niet als essentieel worden beschouwd, te verbieden in alle residentiële diensten (waar mensen 24 uur per dag verblijven), met inbegrip van de rusthuizen.

De volgende bezoeken worden als essentieel beschouwd:

· de bezoeken van de arts of van een medisch team;
· de bezoeken van de inspectiediensten; 
· de bezoeken van de familieleden in bepaalde specifieke gevallen (levenseinde, overplaatsing naar een ziekenhuis, crisistoestand van de bewoner, enz.). De directeur van de instelling beslist over het essentiële karakter van het bezoek.

Alle andere bezoeken zijn dus verboden.

· Vrijwilligers worden niet beschouwd als essentiële bezoekers.
· Bezoekers die symptomen vertonen of ziek zijn (ongeacht de symptomen of de ziekte) komen niet in aanmerking voor deze essentiële bezoeken.
· Het bijhouden van een bezoekersregister is verplicht. Het register moet de contactgegevens van de bezoekers bevatten (naam, voornaam, thuisadres en telefoonnummer).
· Het bezoek van kinderen jonger dan twaalf jaar is verboden.

De bezoekbeperkingen zijn van toepassing tot en met 31 maart en kunnen worden verlengd in functie van de evolutie van de toestand.

Er zullen ook maatregelen van toepassing zijn voor de niet-residentiële diensten (dagcentra voor bejaarde personen en voor personen met een handicap, centra voor geestelijke gezondheidszorg), voor de zorg- en thuiszorgsector en voor de ambulante sector (centra voor gezinsplanning, medische huizen).