Specifieke maatregelen voor daklozen

Sinds het begin van de epidemie hebben de diensten in de daklozensector alles in het werk gesteld om zich te organiseren en zich professioneel aan de situatie aan te passen. Bruss’help volgt de situatie dagelijks op en brengt dagelijks verslag uit bij de autoriteiten. Er is een crisiscomité opgericht om de hulpinterventies en dringende zorgverstrekking te coördineren.

Aangezien het een uiterst blootgesteld en kwetsbaar publiek betreft, heeft de minister van Welzijn, Alain Maron, tot de volgende dringende maatregelen besloten:

· Vanaf dinsdag 17 maart wordt voorzien in een opvangcapaciteit van 15 plaatsen die de voorwaarden voor isolatie en bescherming garandeert. Deze capaciteit kan worden uitgebreid naarmate de behoeften evolueren en zal het mogelijk maken om personen op te vangen die in de opvangstructuren van de daklozensector verblijven en die door een referentiearts van Bruss’help zijn gediagnosticeerd als zijnde besmet met COVID-19.  Deze capaciteit zal worden georganiseerd op de site in de Trierstraat die door het Rode Kruis wordt beheerd.
· De ernstige gevallen zullen worden doorverwezen naar de ziekenhuizen.
· Vanaf dinsdag 17 maart wordt een mobiele interventiedienst (met medisch personeel dat overdag en ‘s avonds actief is) opgezet.  Deze mobiele dienst wordt verzorgd door New Samusocial en zal instaan voor een veilig vervoer naar het ziekenhuis of de hierboven genoemde opvangplaatsen. Er zal ook een mobiele gezondheidsbijstand worden georganiseerd om personen die ver van de hulpcentra staan en op straat leven te bereiken.
· Bruss’help staat in voor het opzetten van een dispatchingdienst die verbonden is met de verschillende hulpcentra (dag en nacht) om personen naar de juiste plaats door te verwijzen.

Over deze nieuwe maatregelen is overlegd met de federale regering.  Ze komen er ter ondersteuning van alle acties die de actoren van de sector hebben ondernomen om hun opvangstructuren en interventiemethodes aan te passen.

Minister Alain Maron wil in het bijzonder de eerstelijnswerkers bedanken ‘die zich dag en nacht inzetten om de daklozen zo goed mogelijk te begeleiden en zo ook de hele bevolking te helpen beschermen tegen de verspreiding van COVID-19’.

Voor minister-president Rudi Vervoortvergeet de Brusselse regering de daklozen niet en volgt ze de adviezen van de experts van Dokters van de Wereld, het Rode Kruis en Samusocial ter zake nauwgezet op.  Wij dringen aan op solidariteit en steun voor alle groepen die tijdens deze crisis kwetsbaar zijn’.

Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Asiel en Migratie: ‘We leveren aanzienlijke inspanningen voor de hele bevolking. Sommige specifieke doelgroepen onder de daklozen zijn moeilijker te bereiken Door deze regeling te steunen, maken we het mogelijk dat ook zij de nodige zorg krijgen. Dit is in ieders belang.