Versterkte maatregelen : We hebben u nodig !

Beste medeburgers,

De huidige crisis vereist dat we onze levensstijl radicaal aanpassen, dit in ieder geval tot 5 april. De veiligheidsraad heeft daarom nieuwe maatregelen genomen (zie hier voor de volledige lijst) om de strijd tegen het coronavirus te versterken. Anders zal het virus zich blijven verspreiden met desastreuze gevolgen voor de gezondheid van de meest kwetsbare burgers en voor ons dagelijks leven.

Alle maatregelen op het gebied van sociale afstand die door de overheid worden opgelegd, hebben alleen het gewenste effect als u er actief aan bijdraagt!

Elk van deze maatregelen vermindert het risico op besmetting van degenen die het meeste risico lopen en zal het gezondheidssysteem in staat stellen om de instroom van patiënten beter op te vangen.

1. U moet in “isolement” gaan en met name uw familie en de mensen die onder één dak in uw woning verblijven isoleren van de rest van de maatschappij. Het voorkomen van de verspreiding van het virus in een huis is onmogelijk. De snelheid waarmee het virus zich verspreidt van de ene familie en van de ene woning naar de andere, zal echter afhangen van de frequentie en de nabijheid van de contacten tussen personen uit verschillende families.

Conclusie: blijf thuis, tussen mensen die in dezelfde woning verblijven; nodig geen anderen uit; ga niet naar andermans huis; ga zo min mogelijk naar buiten, behalve om de hoogst noodzakelijke boodschappen te doen of om naar het werk te gaan als uw werk een essentiële dienst aan de bevolking betreft; en houd afstand van andere mensen als u zich in de openbare ruimte of in winkels begeeft.

2. Als u een risicopersoon bent (> 70 jaar of chronisch ziek) of de minste twijfel heeft over uw gezondheid (hoesten, temperatuur, loopneus, zwakke spieren, …): ga dan niet naar buiten! Laat iemand anders u de nodige zaken brengen (boodschappen, medicijnen, …). Tal van vrijwilligers bieden zich aan en bezorgen alles tot aan uw deur.

En als uw symptomen verergeren, neem dan uiteraard telefonisch contact op met uw huisarts.

3. Als u uit noodzaak buitenkomt:
– verplaats u dan zoveel mogelijk te voet of met de fiets in plaats van met het openbaar vervoer, aangezien dit minder riskant is en beter voor uw gezondheid!
– controleer dan voordat u een winkel binnengaat of het niet te druk is en of u uw boodschappen kunt doen zonder dat u te dicht bij andere klanten komt!
– vermijd dan rijen bij de winkelkassa en als er toch een rij is, laat dan minstens één uitgestrekte arm (één meter afstand) tussen elke klant!
– was dan uw handen bij thuiskomst!

4. EN … geef geen zoenen en vermijd elk ander lichamelijk contact, behalve van tijd tot tijd binnen dezelfde familie/woonomgeving.

We hebben u nodig en u heeft de anderen nodig. Het is door samen de richtlijnen te volgen dat we de verspreiding van dit virus zullen afremmen en levens zullen redden.