Steunmaatregelen voor de welzijns- en gezondheidssector

Vanaf het begin van de COVID-19-crisis hebben de verschillende Brusselse regeringen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Franse Gemeenschapscommissie (FGC), Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)) tal van maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de behoeften van de non-profitsector, zijn werknemers en zijn begunstigden. Deze laatsten behoren immers tot de meest kwetsbaren en vergen bijzondere aandacht en ondersteuning. Er zijn dus aanzienlijke financiële middelen beschikbaar gesteld, de diensten en faciliteiten zijn versterkt en er is materiële steun verleend. De volgende documenten geven een overzicht van de verschillende acties die sinds het begin van de epidemie in de welzijns- en gezondheidssector zijn uitgevoerd: