Steunmaatregelen voor daklozen en migranten

Vanaf het begin van de COVID-19-crisis hebben de verschillende Brusselse regeringen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Franse Gemeenschapscommissie -FGC, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – GGC, Vlaamse Gemeenschapscommissie – VGC) tal van maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de behoeften van de non-profitsector, zijn werknemers en zijn begunstigden. Deze laatsten behoren immers tot de meest kwetsbaren en vergen bijzondere aandacht en ondersteuning. Er zijn dus aanzienlijke financiële middelen beschikbaar gesteld, de diensten en faciliteiten zijn versterkt en er is materiële steun verleend.

Om de daklozen, die hard worden getroffen door de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan, te helpen, heeft de Brusselse regering een actieplan genomen die erop gericht zijn:

  • de bestaande actoren te versterken zodat zij hun opdrachten kunnen voortzetten;
  • bijkomende dag- en nachtopvangfaciliteiten te creëren;
  • opvangcapaciteit te organiseren voor daklozen bij wie COVID-19 is vastgesteld;
  • de ondersteuning en bescherming van transmigranten te versterken;
  • alle voorzieningen te coördineren en een medische opvolging te garanderen.

Op 26 maart van dit jaar heeft de Brusselse regering een bijkomend budget van meer dan 7 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze acties ten behoeve van daklozen en migranten uit te voeren. Deze acties vormen een aanvulling op de maatregelen die door de gemeenten zijn genomen.