Eerste grootschalige verdeling van 800.000 mondmaskers aan de Brusselaars

Overeenkomstig de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020 om de bevolking aan te bevelen een mondmasker te dragen, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elke Brusselse burger een masker aanbieden. Een bestelling van 3,5 miljoen maskers werd geplaatst door Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) en Iriscare, met hulp van hub.brussels om het lastenboek op te stellen en de producenten in Brussel en omgeving te identificeren.

Op woensdag 20 mei wordt een eerste lading van 800.000 maskers verdeeld onder de gemeentelijke overheden, de Brusselse gewestambtenaren (besturen en instellingen van openbaar nut), het personeel van de gemeentebesturen en OCMW’s. De maskers zijn gecertificeerd, vervaardigd in een wasbare stof, herbruikbaar en dubbel gelaagd. Er kan ook een filter in geplaatst worden.
 
Die grootschalige verdeling zal de volgende weken gestaag worden voortgezet. Tegen eind mei moet iedere Brusselaar ouder dan drie jaar van het Gewest een mondmasker gekregen hebben en in de loop van de maand juni volgt nog een tweede.

Voor deze eerste verdeling wordt nauw samengewerkt met de gemeentelijke overheden, die zelf bevoegd zijn om te bepalen hoe de maskers verdeeld worden onder hun inwoners, maar ook onder de volgende structuren: 

 • het personeel van de Brusselse instellingen en van de gemeenschapscommissies (COCOF, COCOM, COCON)
 • de plaatselijke gemeenschappen en OCMW’s;
 • de verblijfscentra voor volwassenen;
 • de diensten voor gezinshulp; 
 • de revalidatiecentra;
 • de opvang- en verblijfscentra voor personen met een handicap;
 • de psychiatrische verzorgingstehuizen;
 • de sociale collectieve instanties (opvang- en verblijfscentra, nachtopvang, sociale contactpunten, enz.);
 • de sociale economiebedrijven;
 • de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven georganiseerd in vzw’s
 • de sport- en cultuurverenigingen die erkend zijn door het Brussels Gewest en de Gemeenschapscommissies

 Het dragen van een stoffen mondmasker – of comfortmasker – op het openbaar vervoer en daar waar de fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden, vormt een kernonderdeel van de versoepeling van de lockdown. Het is een burgerlijk en ondersteunend gebaar van bescherming, een extra gebaar naast de andere gezondheidsmaatregelen.