Opvolging van dragers van corona en hun contacten belangt iedereen aan

De eerste resultaten dat het contactopvolgingssysteem voor met COVID-19 besmette personen behaalde in de hoofdstad zijn bekend. Het systeem werd op 11 mei gelanceerd. In de afgelopen twee en een halve week heeft de Brusselse contactcel met bijna 2.400 personen contact opgenomen.

Het aantal oproepen blijft tot nu toe vrij beperkt, net als het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de strijd tegen de verspreiding van het virus is dat bijzonder goed nieuws. Het bewijst dat de meeste Brusselaars de sociale afstandsregels en de hygiëne- en lockdownmaatregelen naleven. Op basis van de nationale cijfers melden COVID-19-positieve personen die met succes zijn opgebeld*, gemiddeld twee tot drie personen met wie zij twee weken voor de symptomen verschenen een risicovol contact hadden. De contactcel heeft op haar beurt met die personen contact opgenomen om hun te melden dat ze mogelijk besmet zijn en hun gepaste aanwijzingen te geven.

Dragers van het coronavirus melden spontaan minder personen dan verwacht, maar de komende dagen zal er waarschijnlijk een stijging zijn nu de afbouw van de lockdown is ingezet. Daarom is het belangrijk om alle Brusselaars eraan te herinneren om nauwgezet een geüpdatete lijst bij te houden van alle personen met wie zij langer dan 15 minuten contact hadden. Dat is onontbeerlijk om de verspreiding een halt toe te roepen.

Samen maken we een succesverhaal van de afbouw van de lockdown
Zoals elders in België vertoont het contactopvolgingssysteem dat in een recordtijd werd uitgebouwd in Brussel een paar kinderziektes. Door het beperkte aantal oproepen is dit dus een goed moment om de werkwijze te verfijnen, de laatste technische ontwikkelingen te voltooien en de competenties te verbeteren van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de contactopvolging (empathie, luistervaardigheid …). Zo wordt er extra informatie voorbereid met experten van het FARES (Fonds des Affections Respiratoires), die een jarenlange expertise hebben in de opvolging van personen die besmet zijn met tuberculose.

110 callcentermedewerkers en zes medewerkers op het terrein houden zich vanaf maandag 1 juni actief bezig met de contactopvolging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als er een nieuwe besmettingsgolf komt, kan Brussel een beroep doen op 185 medewerkers die al opgeleid en dus snel inzetbaar zijn om het contactopvolgingssysteem te versterken. Dat aantal kan zo nodig ook geleidelijk worden verhoogd.

De screening en contactopvolging van (mogelijke) dragers van het virus is van cruciaal belang voor een succesvolle afbouw van de lockdown. Dat vergt de medewerking en aanhechting van alle betrokkenen: besmette personen, dokters, laboratoria, ziekenhuizen … Enkel dan kunnen we hopen dat we zo snel mogelijk zullen terugkeren naar een normaal leven. 

*M.a.w. wanneer zij aan de medewerkers minstens één naam hebben vermeld van een persoon met wie zij contact hadden.