Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Op het Overlegcomité van 22 januari 2021 werden wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de sanitaire maatregelen tegen het coronavirus. Hierbij de bijkomende maatregelen, die werden bevestigd in het Ministerieel Besluit van 26 januari 2021:

6 gouden regels

In onze buurlanden is de situatie alarmerend. Er duiken meer besmettelijke mutaties van het virus op overal in Europa, maar ook bij ons. Daardoor moeten we voorzichtig zijn, want de situatie kan ook bij ons snel escaleren.
Het is daarom belangrijk om de welbekende 6 gouden regels te blijven respecteren:

  • Was je handen

  • Hou een afstand van 1,5m

  • Beperk nauwe contacten

  • Doe je activiteiten liefst buiten

  • Denk aan de kwetsbare mensen

  • Volg de regels over samenscholingen

Telewerken blijft meer dan ooit de norm: van thuis uit werken is de beste manier om niet alleen jezelf, maar ook je collega’s te beschermen.

Beperking van internationaal verkeer

Verbod op niet-essentiële reizen

 • Om te vermijden dat het coronavirus en dan vooral de nieuwe varianten ervan, verder worden ingevoerd in ons land geldt er van 27 januari 2021 tot 1 maart 2021 een tijdelijk verbod op recreatieve of toeristische reizen van én naar België.

Het is tijdens deze periode enkel nog toegelaten te reizen voor volgende essentiële redenen:

  • Dwingende familiale redenen:

   •  Gezinshereniging.

   • Bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover er bewijs kan worden geleverd van een stabiele en duurzame relatie.

   • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, uitvaarplechtigheden (voor familie of naasten).

  • Humanitaire redenen

   • Verplaatsingen voor medische redenen of voor het voortzetten van een medische behandeling.

   • Bijstand aan een oudere, minderjarige, kwetsbare persoon, of aan een persoon met een handicap.

   • Bezoek aan naasten die palliatieve zorgen krijgen.

  • Voor studies

   • Reizen van leerlingen, studenten en stagiaires die deelnemen aan een uitwisseling in het kader van hun studies.

   • Onderzoekers die een huisvestingscontract hebben.

  • Voor grensarbeid

   • Verplaatsingen in het kader van het dagelijks leven die ook toegelaten zijn in België.

  • Voor professionele redenen, voor de uitoefening van een beroepsactiviteit (mits BTA-certificaat van de werkgever)

  • Voor het uitoefenen van de functie als diplomaat, minister, Staats- en regeringsleider, lid van het Europees Parlement en gelijkgestelden.

  • Diversen:

   • Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (als die niet digitaal kunnen worden afgehandeld), dringende reparaties voor de veiligheid van een voertuig en verhuizingen worden ook als essentieel beschouwd.

 • Vanaf 27/1 moet wie naar het buitenland reist, een gedownloade en ondertekende verklaring op eer op zak hebben, die bevestigt dat zijn/haar reis niet toeristisch is. Het formulier moet worden gekoppeld aan het PLF-formulier en moet met de nodige documenten kunnen worden gestaafd.

  Je kan dit formulier online invullen op info-coronavirus.be. Als dit niet mogelijk is, kan je de papieren versie hier downloaden: Verklaring op eer essentiële reis.

  Het is de verantwoordelijkheid van vervoerders om, voor het instappen van de reizigers, te controleren of alle passagiers in het bezit zijn van een verklaring op eer, of een attest van essentiële reis of visum voor reizigers uit derde landen. Als dat niet het geval is, mag de vervoerder de passagier niet laten instappen. Ook bij grenscontroles zullen de documenten worden gecontroleerd.

 • Het reisverbod zal worden gecontroleerd voor wegverkeer, reizen per vliegtuig, boot en trein. Er komen steekproefsgewijze statische en mobiele politiecontroles aan de grenzen, ook voor wie België verlaat.

Reizigers afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

 • Vanaf 25/1 moeten reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika bij aankomst verplicht 10 dagen in quarantaine. Zij moeten een PCR-test laten doen op dag 1 en dag 7 van hun quarantaine.

Dubbele test bij aankomst

 • Niet-inwoners die naar België reizen moeten een negatieve PCR-test kunnen voorleggen voor hun vertrek (niet ouder dan 72 uur). Daarbovenop moeten zij zich onmiddellijk opnieuw laten testen bij aankomst, met een PCR-test of een snelle antigeentest, waarna ze voor minstens 7 dagen in quarantaine Op dag 7 van de quarantaine moeten zij nogmaals een PCR-test laten afnemen. De quarantaine kan worden opgeheven na ontvangst van een negatief resultaat van de test op dag 7.

Testen en isolatie

De teststrategie wordt verder verfijnd:

 • Bij lokale uitbraken, bijvoorbeeld in scholen of stadwijken, zal systematisch worden gevraagd om breed te testen.

 • Als je je ziek voelt, laat je dan onmiddellijk testen en ga in quarantaine. Mensen met symptomen mogen ook zonder voorschrift een afspraak maken voor een test via https://brussels.testcovid.be.

 • Vanaf de week van 25/01 zullen alle labo’s (zowel de officiële labo’s als privélabo’s) aan de hand van PCR-tests onmiddellijk kunnen bepalen of iemand besmet is met een gemuteerde variant. Zo kan sneller actie worden ondernomen.

Verlenging van isolatie

Wie ziek is of symptomen vertoont, moet zich 10 dagen lang isoleren in plaats van 7 dagen.

Als je in quarantaine moet gaan, laat je dan testen op dag 1 en dag 7.

Perspectieven voor niet-medische contactberoepen

Niet-medische contactberoepen (kappers, schoonheidsspecialisten, …) kunnen ten vroegste openen op 13 februari op voorwaarde dat de evaluatie die op 5 februari plaatsvindt, positief is.

Als er een heropening is, dan gelden er strengere regels dan de reeds bestaande regels, en dit om zowel de professionals zelf als hun klanten te beschermen:

 • Aan de ingang van de zaak moet het volgende duidelijk worden aangegeven:

  • De contactgegevens van de verantwoordelijke

  • Het totaal aantal toegelaten personen (één klant per 10m2 met een maximum van 2 personen voor oppervlaktes tussen 10 en 20m2)

 • Klanten moeten buiten wachten op hun beurt.

 • Alle activiteiten moeten op afspraak gebeuren. Elke klant moet ook zijn contactgegevens achterlaten.

 • Tussen twee afspraken moet een pauze van minstens 10 minuten worden ingelast, waarin de behandelruimte wordt gereinigd en ontsmet.

 • Duo-behandelingen zijn verboden.

 • Er mag geen eten of tijdschriften worden aangeboden aan klanten.

 • Ramen en deuren blijven open, tenzij er een CO2-meter is geïnstalleerd.

 • Alleen verzorging in het salon is toegelaten, verzorging aan huis is verboden.

De horeca, de cultuursector en de evenementensector blijven voorlopig gesloten.

De bestaande steunmaatregelen worden verlengd en er komen extra steunmaatregelen voor de reissector.