Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Het Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 past de maatregelen aan voor buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar

Op basis van voorstellen van de ministers van Jeugd werd besloten om de regels voor georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar op elkaar af te stemmen. De nieuwe regels gaan in op 1 februari en gelden tot 1 maart 2021.

Context

De epidemie heeft steeds meer invloed op de werking en de organisatie van het onderwijs in België. Er werden ondertussen in verschillende scholen uitbraken van het coronavirus vastgesteld, waardoor die scholen moesten sluiten en zowel kinderen als hun ouders in quarantaine moesten.

 • Omdat het één van de belangrijkste prioriteiten blijft om de onderwijsinstellingen zo veel mogelijk open te houden tijdens deze sanitaire crisis, heeft het Overlegcomité beslist om het aantal contacten van kinderen te beperken door activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen tot en met 12 jaar in kleinere groepen te laten plaatsvinden.

 • Na maanden afstandsonderwijs en een gebrek aan groepsactiviteiten vormen jongeren van 13 tot en met 18 jaar vandaag een psychisch kwetsbare groep. Daarom werd besloten dat ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar voortaan, onder bepaalde voorwaarden, aan buitenactiviteiten in georganiseerd verband mogen deelnemen.

Aangepaste maatregelen

 • Op basis van het Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 gelden van 1 februari tot 1 maart 2021 volgende regels voor activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar:

  • Er mogen activiteiten in georganiseerd verband, zonder overnachting, worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van elk maximaal tien personen, begeleiders niet meegerekend.

  • Niet-professionele sporttrainingen kunnen in groepen van maximaal tien personen plaatsvinden.

  • De groepen moeten steeds dezelfde zijn. Verschillende groepen mogen niet worden samengebracht.

  • Voor kinderen tot en met twaalf jaar worden deze activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd. Indien dit niet mogelijk is, moeten de ruimtes verlucht worden.

   Voor jongeren vanaf dertien jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd.

 • Activiteiten voor kinderen tot en met twaalf jaar die al vastliggen voor de krokusvakantie (van 13 tot en met 21 februari 2021) mogen plaatsvinden voor één of meerdere groepen van elk maximaal 25 kinderen. Deze activiteiten zijn namelijk belangrijk voor de opvang van kinderen tijdens de vakantie.

 • Aangezien de nieuwe maatregelen zijn bedoeld om het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus in deze bevolkingsgroep te vertragen, wordt er gevraagd om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.