Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Op het Overlegcomité van 5 februari 2021 werden wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de sanitaire maatregelen tegen het coronavirus, bevestigd in het Ministerieel Besluit van 6 februari 2021:

Sinds december is de situatie in ons land redelijk stabiel: het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt licht en het aantal besmettingen toont een stabiele evolutie. We moeten echter de verdere verspreiding van meer besmettelijke virusvarianten blijven tegengaan om te vermijden dat het aantal besmettingen opnieuw toeneemt, zoals in een aantal andere Europese landen.

Voorzichtigheid blijft dus geboden. Er werd wel beslist dat een aantal activiteiten mogen hervatten onder strenge voorwaarden.

Niet-medische contactberoepen

Het Overlegcomité beseft dat lichaamsverzorging een onmiskenbare positieve invloed heeft op het sociale en mentale welzijn van de bevolking. De komende maanden zullen nog moeilijk zijn, en om de bevolking te helpen om die moeilijke periode beter door te komen, werd beslist dat niet-medische contactberoepen mogen heropenen. Er werd gekozen voor een voorzichtige aanpak in 2 fases:

 • Vanaf zaterdag 13 februari 2021 kunnen kappers en barbiers hun activiteiten hervatten (enkel voor verzorging van het kapsel).

 • Vanaf maandag 1 maart 2021 kunnen ook andere niet-medische contactberoepen aan de slag. Het gaat dan om:

  • Schoonheidssalons

  • Niet-medische pedicurezaken

  • Nagelsalons

  • Massagesalons

  • Kapperszaken en barbiers (voor andere activiteiten dan verzorging van het kapsel)

  • Tatoeage- en piercingsalons

  • Bemande zonnebanken en de bemande zonnecentra (toegevoegd in het Ministerieel Besluit van 12 februari 2021)

Deze heropening is echter wel gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen:

 • Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, om de behandelingsruimte te reinigen en desinfecteren

 • Verplichting om te werken op afspraak

 • Klanten moeten buiten wachten

 • Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open

 • Dienstverlening aan huis blijft verboden

De strenge maatregelen zijn nodig om zowel de klanten als de beroepsbeoefenaars te beschermen.

Buitenactiviteiten in dierenparken

Vanaf zaterdag 13 februari 2021 mogen dierentuinen opnieuw de deuren openen, volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder andere dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en dat er strikte toegangscontroles moeten worden gehouden.

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings

Daarnaast neemt het Overlegcomité akte van het arrest van de Raad van State van 2 februari betreffende de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings.

Vanaf maandag 8 februari 2021 mogen zij hun activiteiten heropenen, overeenkomstig dit arrest. Zij moeten wel dezelfde beperkende voorwaarden respecteren als andere logiesvormen. Dat betekent onder meer dat hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten blijven.

Immo

Het Overlegcomité bevestigt zijn eerdere beslissing betreffende de immobiliënsector.

Vanaf 13 februari 2021 zijn huisbezoeken opnieuw toegelaten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaar.

Tijdpad

Het is niet de bedoeling dat er langer dan nodig strenge maatregelen worden toegepast. Het Overlegcomité bevestigt daarom dat de huidige beperkingen geleidelijk afgebouwd kunnen worden zodra de epidemiologische situatie structureel verbetert. Onder meer de toename van het aantal gevaccineerde burgers, en dan vooral in kwetsbare groepen, zal hierop een positief effect hebben. Het COVID-19-commissariaat en de GEMS werken samen met de bevoegde ministers en sectoren een tijdpad uit voor het afbouwen van de maatregelen.

Nieuw Overlegcomité op 26 februari 2021

Het Overlegcomité heeft, ten slotte, ook beslist dat het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 wordt verlengd tot 1 april 2021. Dat gebeurt om ook na 1 maart 2021 de nodige rechtszekerheid te hebben. Dat betekent niet dat geen tussentijdse beslissingen of herzieningen mogelijk zijn.

Het volgend Overlegcomité is gepland op vrijdag 26 februari 2021.