Welke maatregelen zijn vandaag van kracht?

Wijzigingen coronamaatregelen na het Overlegcomité van 5 maart 2021.

Het Overlegcomité van 5 maart 2021 heeft de coronasituatie besproken. Voorzichtigheid blijft geboden, maar er wordt wel een eerste stap naar versoepelingen gezet. Hierbij wordt voorrang gegeven aan onderwijs, jongeren en buitenactiviteiten.

Er werd voor deze aanpak gekozen omdat activiteiten in openlucht een beduidend lager virologisch risico vormen. Mensen in iets grotere groep buiten laten bewegen stimuleert ook de verbondenheid tussen mensen – een basisbehoefte die door de pandemie sterk onder druk staat. In het bijzonder voor de jongeren is dit belangrijk.

De wijzigingen die ingaan op 8 maart 2021 werden bekrachtigd in het Ministerieel Besluit van 6 maart 2021. De overige wijzigingen waartoe het Overlegcomité heeft besloten en die gefaseerd ingaan op een datum na 8 maart 2021, worden later vertaald in een nieuw ministerieel besluit.

Versoepelingen maart

Vanaf maandag 8 maart zijn volgende activiteiten opnieuw toegelaten:

 • Ontmoetingen buiten met max. 10 personen. Kinderen tot en met 12 jaar worden hierbij niet meegerekend. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

 • Begrafenissen of uitvaarten: binnen en buiten mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn, en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter.

 • Georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere):

  • voor kinderen tot en met 12 jaar met maximaal 10 binnen of 25 buiten. Bij sporttrainingen mogen zij vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden;

  • voor jongeren tot en met 18 jaar, met maximaal 10 personen buiten.

 • Fotografen mogen meer mensen ontvangen in hun studio. Het gaat dan om personen van hetzelfde huishouden, personen die een duurzaam contact onderhouden of kinderen tot en met 12 jaar en er geldt een maximum van 1 consument per 10 m2.

 • Opening van privé-sauna’s. De gebruikers moeten onder hetzelfde dak wonen of een duurzaam contact onderhouden. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn daarbij echter niet toegankelijk.

 • Diensten voor haarverzorging aan huis.

 • Ambulante verkoop van voedingswaren.

Bovendien zullen vanaf maandag 15 maart ook volgende activiteiten opnieuw mogelijk zijn:

 • Extra-muros schoolactiviteiten (excursies) van maximaal 1 dag in het lager en secundair onderwijs.

 • Voltijds contactonderwijs voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs.

 • Maximaal 20% contactonderwijs in het hoger onderwijs (studenten mogen dus 1 dag per week contactonderwijs krijgen).

 Buitenplan vanaf april

Voor zover de epidemiologische toestand het toelaat en afhankelijk van de druk op de ziekenhuizen en de voortgang van de vaccinatiecampagne, komt er vanaf april een buitenplan waarbij volgende activiteiten zouden toegelaten worden:

 • Georganiseerde buitenactiviteiten voor iedereen (van sport- en andere verenigingen, inclusief sporttrainingen) met max. 10 personen. Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per -19-jarige.

 • Cultuur, evenementen en erediensten met max. 50 personen, mits respect van de afstandsregels en mondmaskerplicht.

 • Opening pretparken.

 • Lager en middelbaar onderwijs: na de Paasvakantie, alle dagen les in de klas.

Er werd daarnaast beslist dat tijdens de Paasvakantie (5-18 april) georganiseerde activiteiten met overnachting voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar worden toegelaten, op voorwaarde dat:

 • De groep maximaal 25 personen telt, begeleiders niet meegerekend.
 • Alle deelnemers moeten voor het begin en aan het einde van het kamp worden getest.

Perspectieven voor de maand mei

Vanaf 1 mei zouden nog meer activiteiten buiten én binnen kunnen worden voorzien. Dit zal afhankelijk zijn van de volgende factoren:

 • De epidemiologische toestand

 • De druk op de ziekenhuizen

 • De voortgang van de vaccinatiecampagne

 • Het gebruik van sneltesten

Het gaat dan onder meer over:

 • Sociale contacten

 • Horeca binnen en buiten

 • Winkelen en ambulante handel

 • Cultuur en evenementen

 • Jeugdwerk

 • Verenigingsleven en sport

 • Erediensten

 • Thuisverzorging

 • Kermis

Sneltesten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Hiertoe moet een soepel wettelijk kader worden uitgewerkt zodat antigeentesten op korte termijn algemeen beschikbaar zijn.

Aan de Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19 (GEMS) wordt gevraagd om een meer gedetailleerd plan van aanpak uit te tekenen om toekomstige stappen veilig te laten verlopen. Hierbij moet ook aandacht gaan naar ventilatie en de rol die CO2-meters kunnen spelen bij het heropstarten van binnenactiviteiten.

Regels niet-essentiële reizen

Het Overlegcomité besliste het verbod op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden (niet-essentiële reizen) vanuit en naar België voorlopig aan te houden tot 18 april 2021, maar deze maatregel wordt op het eerstvolgende overlegcomité opnieuw geëvalueerd. Dit reisverbod is een verantwoorde en noodzakelijke maatregel om de circulatie van het virus tegen te houden.

Nieuw Overlegcomité

Het Overlegcomité zal op 26 maart opnieuw een stand van zaken opmaken van de coronasituatie in ons land.