Nieuwe maatregelen na het Overlegcomité van 14 april 2021

De druk op de zorg blijft relatief hoog, in het bijzonder op de afdelingen intensieve zorg: ruim een derde van alle gehospitaliseerde coronapatiënten ligt op intensieve zorg. Dat is een pak meer dan een jaar geleden of dan vorig najaar.
Door het oprukken van nieuwe virusvarianten is de pandemie van gezicht veranderd. Ze is besmettelijker én agressiever geworden.

Een aantal kernwaarden evolueren echter wel gunstig:

  • het gemiddeld aantal dagelijkse covid-19 besmettingen daalt;

  • het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames begint te dalen;

  • het reproductiegetal bevindt zich onder de 1.

Het Overlegcomité stelt ook een verdere versnelling van de vaccinatiecampagne vast. Op 19 april zal naar verwachting 60% van de 65-plussers een eerste inenting hebben ontvangen, op 26 april zal dit meer dan 70% zijn en eind april meer dan 80%. Bovendien verwachten we dat tegen eind mei meer dan 80% van de leeftijdsgroep tussen de 18 en 65 jaar met onderliggende aandoeningen een eerste inenting zal hebben gekregen. De wetenschap toont aan dat twee tot drie weken na een eerste inenting al een hoge mate van immuniteit wordt bereikt.

Op basis van dit totaalbeeld, heeft het Overlegcomité volgende beslissingen genomen:

1. Heropening scholen

Op maandag 19 april, na het einde van de Paasvakantie, worden de lessen hervat volgens het regime van voor de Paaspauze.
Dit wil zeggen:

  • Leerlingen in het kleuteronderwijs, lager onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’ zijn voltijds fysiek aanwezig in de klas;

  • Leerlingen in de tweede en derde graad middelbaar zijn voor 50% van de lessen fysiek aanwezig in de klas, de andere 50% is afstandsonderwijs;

  • Studenten in het hoger onderwijs mogen één dag per week fysiek aanwezig zijn op de campus.

Examens mogen wel fysiek plaatsvinden.

Als de besmettingscijfers gunstig evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

2. Einde van het verbod op niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Vanaf maandag 19 april vervalt het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft wel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

Dit systeem zal van kracht blijven tot het Digital Green Certificate (Digitaal Groen Certificaat) dat de Europese Commissie heeft voorgesteld, wordt goedgekeurd op Europees niveau.

3. Vergroting buitenbubbel

Vanaf maandag 26 april mogen mensen opnieuw samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10 personen.

4. Heropening van niet-medische contactberoepen en opnieuw winkelen zonder afspraak

Vanaf maandag 26 april mogen winkeliers opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen – waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen ook heropenen onder de verstrengde protocollen van voor de Paaspauze.

5. Opstart pilootprojecten

Vanaf 26 april worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren (o.a. cultuur, events en sport) veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

6. Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

Op zaterdag 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Dit houdt in dat activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) mogelijk zijn met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar mogen ook met maximaal 10 binnen plaatsvinden.

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod: tussen middernacht en 5.00 uur mag je je enkel in de openbare ruimte bevinden met maximaal drie personen, of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen).

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

  • Restaurants en cafés mogen openen, maar enkel hun terrassen buiten.

  • Evenementen (inclusief recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten mogen plaatsvinden met maximaal 50 personen.

  • Pretparken mogen openen.

  • Er mogen professionele rommel- en brocantemarkten worden georganiseerd.

7. Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat deze personen zelf ook tot eenzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

8. Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Als de cijfers het toelaten (vooral die van de bezetting op intensieve zorg), wordt het buitenplan dan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor Covid- en niet-Covid-patiënten is gegarandeerd.

9. Belang van vaccinatie

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijke bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een Covid-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren.

Het volgende Overlegcomité vindt plaats op 23 april 2021.