Nieuwe maatregelen na het Overlegcomité van 24 maart 2021 bevestigd in het Ministerieel Besluit van 26 maart 2021

Het Overlegcomité stelt een nieuw, hoog zevendaags gemiddelde vast van 221 hospitalisaties en het feit dat het aantal besmettingen per twee weken verdubbelt. Ook de positiviteitsratio is de afgelopen week gestegen, met de sterkste stijging bij tieners (10-19 jaar) en bij de 40 tot 64-jarigen.

De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité op 24 maart 2021 beslist over een ‘afkoelingspakket’ dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

Dat pakket bestaat uit volgende maatregelen:

1. Buitenbubbel van maximaal 4 personen

Vanaf zaterdag 27 maart wordt de groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

2. Niet-essentiële winkels enkel toegankelijk op afspraak

Vanaf zaterdag 27 maart mogen niet-essentiële winkels enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.

3. Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten vanaf zaterdag 27 maart sluiten. Dit betreft onder meer:

  • de schoonheidssalons;

  • de niet-medische pedicurezaken;

  • de nagelsalons;

  • de massagesalons;

  • de kapperszaken en barbiers;

  • de tatoeage- en piercingsalons.

4. Scholen schorten lessen op in de week voor de Paasvakantie.

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.
Kleuterscholen in het Franstalig onderwijs sluiten ook vanaf maandag 29 maart. Vlaamse kleuterscholen mogen openblijven, maar dat is niet verplicht.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die niet voor opvang kunnen zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

5. Striktere controles op telewerk

Telewerken blijft verplicht. De controles hierop worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

Indien de regels niet worden nageleefd, kan het bedrijf verplicht worden (tijdelijk) te sluiten.

6. Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen blijven tijdens de paasvakantie verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd tijdens de paasvakantie.

7. Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

8. Geen beperking op verplaatsingen in eigen land

Niet-essentiële verplaatsingen in eigen land blijven toegestaan.

9. Behoud avondklok

De avondklok blijft behouden. In het Brussels Gewest geldt die van 22.00 tot 6.00 u, in de rest van het land van middernacht tot 5.00 u.

10. Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt hoe belangrijk het is dat:

  • de bevolking de geldende sanitaire maatregelen naleeft,

  • de politie- en inspectiediensten zorgen voor strikte handhaving van deze maatregelen,

  • het verplichte telewerk wordt toegepast, en strikt wordt gehandhaafd door de inspectiediensten,

  • lokale besturen maatregelen nemen om te vermijden dat op drukke plaatsen grote groepen mensen samenkomen.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april 2021.