test covid

Een bijkomende test voor bepaalde reizigers en voor hoog-risicocontacten

Gezien de hogere besmettelijkheid van de Delta-variant zullen vanaf 31 augustus 2021 de volgende aanvullende maatregelen gelden:

 • Als u bent teruggekeerd uit een rode zone binnen de Europese Unie of uit een van deze landen en u beschikt niet over een vaccinatie- of herstelcertificaat, moet u zich op de eerste en de zevende dag na uw terugkeer laten testen. Deze tests zijn gratis. Als de testresultaten positief zijn, is isolatie verplicht.
 • Als u bent teruggekeerd uit een rode zone buiten de Europese Unie, moet u zich, zelfs als u een vaccinatie- of herstelcertificaat hebt, op de eerste en de zevende dag na uw terugkeer laten testen. Deze tests zijn gratis. Als de testresultaten positief zijn, is isolatie verplicht.
 • Alle personen die een hoog-risicocontact hebben gehad met een Covid-positieve persoon, ook volledig gevaccineerde personen, moeten zich op de eerste en de zevende dag na het contact laten testen. Quarantaine is verplicht voor degenen die niet volledig gevaccineerd zijn (10 dagen, maar kan worden ingekort tot 7 dagen als de tweede test negatief is).

In beide gevallen – zowel wat betreft de reizigers als de hoog-risicocontacten – benadrukt de IMC het belang van de Coronalert app. Deze app is bovendien interoperabel met de apps in de meeste Europese landen. Het is belangrijk dat alle burgers, en reizigers in het bijzonder, deze app blijven gebruiken zodat contacten, ook die men niet kent, kunnen verwittigd worden wanneer ze een risico hebben gelopen. 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
 • Christie Morreale – Waals Gewest,
 • Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis – Duitstalige Gemeenschap, 

en Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.