Un flacon de vaccin Covid avec une seringue posés sur un masque buccal

Nu ook bijkomende coronaprik voor alle mensen van 65 jaar en ouder

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om ook aan alle personen van 65 jaar en ouder een bijkomend vaccin, of boostervaccin, aan te bieden voor een optimale bescherming tegen ernstige COVID-19 ziekte.

Voor mensen met een verlaagde immuniteit en de bewoners van woonzorgcentra zette de IMC de voorbije weken en dagen al het licht op groen voor een bijkomende vaccinatie met een Pfizer- of Moderna-vaccin.

In haar advies van 24 september beveelt de Hoge Gezondheidsraad ook een additionele dosis met een mRNA vaccin tegen COVID-19 aan voor, onder meer, mensen vanaf 65 jaar. 

Op basis van dit advies besliste de IMC vandaag daarom om ook aan iedereen uit deze leeftijdsgroep een bijkomende prik aan te bieden met een mRNA vaccin. Ook zij lopen immers door een minder goed werkende immuniteit risico op ernstige ziekte door COVID-19.

Deze vaccinatie zal gefaseerd verlopen, te beginnen met personen van 85 jaar en ouder die al in de komende dagen een uitnodiging zullen ontvangen. De timing en organisatie voor de vaccinatie van de 65 tot 84-jarigen wordt in de volgende dagen op punt gesteld door de Taskforce vaccinatie van het Regeringscommissariaat zodat de IMC hierover woensdag een beslissing kan nemen. 

Daarnaast zal ook de eventuele vaccinatie in andere settings die de HGR aanbeveelt, zoals in voorzieningen voor mensen met een handicap, verder geanalyseerd en besproken worden.

Door deze boostervaccinaties wordt opnieuw een ‘verdedigingslinie’ versterkt tegen de viruscirculatie, ziekten en een mogelijke overbelasting van ons gezondheidszorgsysteem.

Tenslotte heeft de IMC ook kennis genomen van de meest recente vaccinatiecijfers bij het personeel van zorginstellingen, bedrijven, … Deze cijfers worden in de komende dagen gepubliceerd.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

– Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC)
– Wouter Beke – Vlaanderen,
– Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
– Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap,
– Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap,
– Alain Maron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
– Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
– Antonios Antoniadis – Duitstalige Gemeenschap,

Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona,

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.