Herhalingsvaccinatie tegen Covid-19 voor immuun gecompromitteerde personen

Een persbericht van Werkgroep operationalisering vaccinatiestrategie namens Taskforce vaccinatie. Update van 14/10/21.

Ondertussen is de selectie van personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of behandeling, gestart en werd het merendeel van deze risicopatiënten reeds uitgenodigd voor een booster.

Conform het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) van 17 augustus 2021 betreft het patiënten:
• met aangeboren afweerstoornissen
• die chronische nierdialyse krijgen
• met ontstekingsziekten die medicatie nemen om het immuunsysteem te onderdrukken (bv. ziekte van Crohn, reumatoïde artritis)
• die behandeld worden tegen kanker of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
• stamcel – en orgaantransplant patiënten, ook vóór de ingreep
• HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed
• Ook patiënten met het syndroom van Down werden recent toegevoegd aan de selectie

Naast de courant voorgeschreven medicatie met weerslag op het immuunsysteem willen we de aandacht vestigen op de minder gekende ‘biosimilars’ die ook tot de doelmedicatie behoren. Het betreft de volgende producten, die worden voorgeschreven bij inflammatoire darmaandoeningen of reumatisch lijden: Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Certolizomab, Golimumab. Personen in behandeling met deze producten worden mee opgenomen in de selectie voor de booster.

De gegevens van de databanken – waarop beroep werd gedaan om deze cohorte van personen met een immuniteitsproblematiek te detecteren – zijn slechts tot en met 31 maart 2021 volledig.

Dit betekent dat risicopatiënten die gediagnosticeerd werden of die met therapie gestart zijn na 1 april 2021 – met verminderde immuniteit tot gevolg – niet automatisch zullen worden uitgenodigd voor een herhalingsprik. Dit geldt ook voor personen die gestart zijn met medicatie die pas na 1 april 2021 op de Belgische markt verkrijgbaar is. Enkel de huisarts van deze patiënten kan hen individueel bijkomend opladen in de ‘Vaccinatie Codes Databank’.

Voor risicopatiënten met verminderde immuniteit die nog niet uitgenodigd werden voor vaccinatie en die gevolgd worden door een arts specialist, verwittigt deze best de huisarts, zodat de patiënt alsnog kan worden toegevoegd aan de lijst, en wordt uitgenodigd voor een booster. Voor wie geen vaste huisarts heeft, kan contact opgenomen worden met een huisarts naar keuze, om deze procedure in orde te brengen.