Politiebesluit van 14 oktober 2021

Uit de analyse van het politiebesluit van 14 oktober 2021 van de minister-president tot vastlegging van nieuwe sanitaire restricties ter bestrijding van Covid-19 en houdende de opheffing van het politiebesluit van de minister-president van 30 september 2021 komen de hieronder beschreven maatregelen naar voren.
We benadrukken dat de sanitaire restricties voorgeschreven door het politiebesluit van de minister-president van donderdag 14 oktober 2021 van toepassing zijn van 15 oktober 2021 t.e.m. 30 november 2021.
Voor bijkomende informatie, kunt u de Brusselse portaalsite: coronavirus.brussels raadplegen.

Verplichting tot het dragen van een mondmasker, een stoffen alternatief of een gelaatsscherm

Wie?

Iedereen vanaf 12 jaar

Waar?

 • woonzorginstellingen voor kwetsbare personen;
 • publiek toegankelijke ruimten van bedrijven, overheidsbesturen, overheidsgebouwen;
 • openbaar vervoer: van bij de ingang van een station, in een (pre)metrostation, op het perron of aan een halte, in een bus, een (pre)metro, een tram, een trein of enig ander door de overheid ingericht vervoermiddel;
 • in de publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en evenementensector;
 • winkels en winkelcentra;
 • winkelstraten*, markten, kermissen, braderijen, rommelmarkten, jaarmarkten, vlooienmarkten;
 • bibliotheken, spelotheken, mediatheken;
 • auditoria;
 • gebouwen voor een eredienst en gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
 • manifestaties.

Uitzonderingen

 • plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, met uitzondering van woonzorginstellingen voor kwetsbare personen;
 • indien medische redenen: een gelaatsscherm mag worden gebruikt;
 • indien dit niet mogelijk is wegens een bijzondere handicap, gestaafd door een medisch attest.

Verplichting tot het naleven van social distancing

Wie?

Iedereen vanaf 12 jaar

Waar?

 • Lokalen toegankelijk voor het publiek
 • ondernemingen, overheidsadministraties, openbare gebouwen;
 • vestigingen die behoren tot de culturele, feestelijke , recreatieve en evenementen sector;

Personen die buiten deze inrichtingen wachten, moeten zich ook aan deze maatregelen houden.

Uitzonderingen:

plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is; met uitzondering van woonzorginstellingen voor kwetsbare personen.

Erediensten en plechtigheden

Betreft: voor burgerlijke huwelijken, de individuele of collectieve uitoefening van de eredienst en van de niet- confessionele morele dienstverlening; het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor de openbare uitoefening van niet- confessionele morele dienstverlening; begrafenissen en crematies en het bezoek aan een kerkhof.

Voor de evenementen < 50 personen binnen en < 200 buiten:

 • Mondmaskerplicht;
 • Naleven van de regels rond social distancing behalve voor personen die tot eenzelfde huishouden behoren;
 • Verbod op fysieke aanrakingen behalve tussen de leden van eenzelfde groep of huishouden;
 • Mogelijkheid om af te wijken van het aantal deelnemers indien gemeentelijke toestemming (met gebruik van het CIRM of het CERM indien het van toepassing is): max. 2.000 pers. binnen, max. 2.500 pers. buiten.

Binnen:

Max. 200 pers. (niet inbegrepen: kinderen jonger dan 12 jaar, ambtenaar van de burgerlijke stand en bedienaar
van de eredienst);

Buiten:

Max. 400 pers. (niet inbegrepen: kinderen jonger dan 12 jaar, ambtenaar van de burgerlijke stand en bedienaar van de eredienst).