Beslissing IMC 15.12.2021 i.v.m. het tijdsinterval voor de boosterprik

Na gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce vaccinatie heeft de IMC beslist dat mensen die een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) hebben gekregen, na 4 maanden kunnen worden uitgenodigd voor de boosterprik. De tijdsspanne na een AstraZeneca vaccin (vier maanden) en na een Johnson&Johnson vaccin (2 maanden) blijven onveranderd. Het blijft sterk aanbevolen om een afspraak te maken voor je boosterprik om zo lange wachttijden te vermijden en zeker te zijn van je vaccinatie.

Deze boosterprik blijft essentieel in de strijd tegen het COVID-19 en de nieuwe Omicron variant. Uit een Britse studie is gebleken dat na een geleidelijke afname van de werkzaamheid van het vaccin na een zekere tijd, de toediening van een booster de werkzaamheid van het vaccin tegen symptomatische vormen van de infectie, veroorzaakt door de Delta- of Omicron-variant, tot meer dan 70% deed toenemen.

De verhoging van de vaccinatiegraad in de bevolking en de snelle toediening van de boosterdosis zijn dus van cruciaal belang om de verspreiding van de Omicron-variant tegen te gaan.

De IMC herhaalt dat vaccinatie een grote bescherming biedt, maar niet volstaat om de viruscirculatie en dus de risico’s op ziekte te vermijden. Daarom is het belangrijk om de andere maatregelen goed na te volgen:

De leden van de IMC Volksgezondheid en het Commissariaat wensen alle mensen die zich reeds lieten vaccineren met de booster, maar ook alle medewerkers in de vaccinatiecentra, uitdrukkelijk te danken voor hun solidariteit en onophoudelijke inzet.