De Field Agents, een van de gezichten van de gezondheidscrisis

Als je in het Brussels Gewest woont, ben je ze misschien al eens tegengekomen. Wie? De field agents die de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Ziekenfondsen elke dag inzetten om burgers te helpen in de strijd tegen de gezondheidscrisis. Hun missie? Bij de Brusselaars aanbellen om hen te begeleiden bij het test- en tracingproces. Een blik achter de schermen.

“Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, moeten we de dragers van het virus en hun potentieel besmette contacten snel kunnen identificeren. Dat is het doel van de contactopvolging”, vertelt Inge Neven, verantwoordelijke voor de strijd tegen Covid-19 in het Brussels Gewest. Er werken iets meer dan 60 field agents in het Brusselse callcenter om de test- en tracingmissie te volbrengen. Alain Maron, Brussels minister van Gezondheid: “Preventie, bewustmaking en de bevordering van welzijn en gezondheid hebben altijd centraal gestaan in onze strategie, sinds het begin van onze vaccinatiecampagne. Al bijna een jaar gaan de field agents op pad om de Brusselaars te informeren over de te volgen stappen in geval van covidbesmetting, maar ook om hen bij te staan in de moeilijkheden die ze daarbij ondervinden. Ik wil alle ziekenfondsen en de GGC hartelijk danken voor het opzetten van dit essentiële systeem in ons gewest”.

120.000 bezoeken sinds mei 2020

Het team van Field Agents, dat in mei 2020 opgericht werd, zorgt voor de opvolging van personen besmet met Covid-19, hoog- en laagrisicocontacten, collectiviteiten en reizigers. Het is hun taak om te verwittigen, patiënten op de hoogte te brengen van de gezondheidsmaatregelen, te informeren en zelfs hulp te bieden aan wie daar het meest nood aan heeft. Zij geven een gezicht aan het tracingproces en bouwen dankzij hun menselijke aanpak een vertrouwensband op. De agents beantwoorden vragen over vaccinatie, reizen, het CST, enz. Wanneer een vraag buiten hun competenties ligt, verwijzen zij door naar de juiste dienst, zoals gemeentelijke diensten of ziekenfondsen.

Zo heeft het team al bijna 120.000 bezoeken verwezenlijkt en 41.000 besmette personen werden al bezocht door een field agent, waaronder bijna 26.000 hoogrisicocontacten en meer dan 49.000 reizigers. Een extra troef van de Field Agents is dat ze erin slagen om besmette personen die telefonisch niet “detecteerbaar” zijn op te sporen en moeilijke sociale situaties door te geven.

Meertalige agenten die de hoofdstad uitkammen

Onze agenten hebben verschillende achtergronden en zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen. Samen zijn ze tientallen talen machtig, van Engels tot Zweeds en van Arabisch tot Vietnamees. Ze delen dezelfde wens om mensen te ondersteunen en door deze gezondheidscrisis heen helpen. Voordat ze aan de slag mogen gaan, volgen ze een opleiding van 4 dagen. Daarna blijven toezichthouders hen begeleiden gedurende al hun opdrachten.

Er worden vijf tot tien agenten voorzien per zone, die bestaat uit 2 tot 4 gemeentes. Die zijn op hun beurt gegroepeerd volgens het aantal bezoeken dat er verricht wordt. De zones Stad Brussel en Sint-Joost zijn het drukst. Zo zijn ze goed voor 17% van de bezoeken, terwijl de zones Etterbeek en Elsene 15% van het totaal vertegenwoordigen. Dankzij deze geografische spreiding kunnen de field agents zich specialiseren, sneller clusters opsporen en de bevolking beter leren kennen. Bijgevolg kunnen ze, indien nodig, proactief handelen in hun gemeentes.