jeunes covid breakers masqués tenant une affiche "covid breakers'

COVID-19 boostervaccinatie van de 12- tot en met 17-jarigen

Context

Proces

In navolging van de boostervaccinatie voor de volwassenen voert de IMC Volksgezondheid sinds enkele weken het debat over de boostervaccinatie van alle 12- tot en met 17-jarigen. Deze IMC-debatten werden gevoerd met inbreng van de administrateur-generaal van het FAGG, de voorzitter (of zijn vertegenwoordiger) van de NITAG, de voorzitter van de Taskforce Vaccinatie, en de professoren Pierre Van Damme en Jean-Michel Dogné (die tevens lid zijn van de twee laatstgenoemde organen).

Vaststellingen

Het COVID-19-boostervaccin (i.c. van Pfizer/BioNtech) voor de leeftijdsgroep 12- tot en met 17-jarigen is nog niet vergund door het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Voor wat betreft de boostervaccinatie van de immuungecompromitteerde jongeren uit deze leeftijdsgroep gaf de NITAG einde januari evenwel een gunstig advies (CSS 9691). De Raad oordeelde dat het boostervaccin noodzakelijk is voor alle immuungecompromiteerde patiënten vanaf 12 jaar.

Na een dringende adviesvraag door de IMC van 26 januari heeft de Hoge Gezondheidsraad op 28 januari (per briefadvies) bevestigd om, zonder advies van het EMA, geen advies te zullen formuleren over de boostervaccinatie van de andere 12- tot en met 17-jarigen.

Op 31 januari 2022 heeft de Taskforce Vaccinatie van het Regeringscommissariaat een advies afgeleverd ‘over de operationele aspecten van een boostervaccinatie van kinderen en adolescenten van 12-17 jaar’ (als bijlage). Dit advies is besproken op de IMC Volksgezondheid van 2 februari 2022. Deze IMC heeft beslist het advies in te winnen van de federale commissie ‘rechten van de patiënt’. Op 4 februari heeft het Bureau van deze Commissie gesteld geen advies af te leveren. Het Bureau “is van mening dat de antwoorden op de vragen niet kunnen gegeven worden los van de concrete context van de off-label boostervaccinatie voor 12 t.e.m. 17-jarigen, waardoor het advies steeds een waardeoordeel voor of tegen een off-label boostervaccinatie voor 12 t.e.m. 17-jarigen zou impliceren.”

Op 4 februari 2022 werd een nota van het FAGG mbt burgerlijke aansprakelijkheid bij niet-vergunde booster voor categorie 12-17j overgemaakt aan de préparatoire (als bijlage).

De préparatoire werd op 4 februari 2022 geïnformeerd over ”het voornemen van de Vlaamse Regering om, rekening houdend met alle ter beschikking zijnde gegevens en met het advies van de Taskforce Vaccinatie mbt de operationele aspecten, te starten met het aanbieden van het boostervaccin aan de 12- tot en met 17-jarigen” (communicatie door kabinet Minister Beke).

De préparatoire werd op 4 februari 2022 geïnformeerd over de beslissing van Ostbelgien om “onmiddellijk te starten met de uitvoering van de mogelijkheid om een boostervaccin aan te bieden aan jongeren van 12 tot 17 jaar, woonachtig in de Duitstalige Gemeenschap, overeenkomstig de voorwaarden geformuleerd in het advies van de Taskforce Vaccinatie” (communicatie door kabinet Minister Antoniadis).

Conclusie

De préparatoire van 4 februari 2022 heeft alle voornoemde elementen besproken en stelt vast dat er momenteel geen unaniem akkoord is binnen de IMC Volksgezondheid over het aanbieden, op dit moment, van de boostervaccinatie aan de (niet-immuungecompromitteerde) 12- tot en met 17-jarigen.

Voorstel van de préparatoire

De IMC wordt gevraagd het volgende te bevestigen :

Er is momenteel geen unaniem akkoord binnen de IMC over het aanbieden, op dit moment, van de boostervaccinatie aan de (niet immuungecompromitteerde) 12- tot en met 17-jarigen.

De IMC neemt akte van de beslissing van de Vlaamse Regering om “rekening houdend met alle ter beschikking zijnde gegevens en met het advies van de Taskforce Vaccinatie met betrekking tot de operationele aspecten, te starten met het aanbieden van het boostervaccin aan de 12- tot en met 17-jarigen.” (communicatie door kabinet Minister Beke)

De IMC neemt akte van de beslissing van Ostbelgien om “onmiddellijk te starten met de uitvoering van de mogelijkheid om een boostervaccin aan te bieden aan jongeren van 12 tot 17 jaar, woonachtig in de Duitstalige Gemeenschap, overeenkomstig de voorwaarden geformuleerd in het advies van de Taskforce Vaccinatie.” (communicatie door kabinet Minister Antoniadis)

De IMC Volksgezondheid zal het debat verderzetten, en dit ten laatste op het moment dat de EMA goedkeuring of een advies van de Hoge Gezondheidsraad terzake beschikbaar is.

Conclusies en beslissingen van de IMC

De IMC gaat akkoord met het voorstel van de préparatoire.