De COVID-19 boostercampagne voor de volwassenen loopt al enige tijd en zit momenteel in haar eindfase.

Op basis van een eerder positief advies van de Hoge Gezondheidsraad is in januari al gestart met de boostervaccinatie van de immuungecompromitteerde jongeren van 12 tot en met 17 jaar. In Vlaanderen hebben alle andere jongeren van 12 tot en met 17 jaar al enkele weken de mogelijkheid om een boostervaccin te krijgen.

Na een recente beslissing van het Europees Geneesmiddelenagentschap, en adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie heeft de IMC Volksgezondheid volgende beslissingen genomen :

 1. De boostercampagne voor de 12- tot en met 17-jarigen met risicofactoren wordt verdergezet en uitgebreid.  Het gaat hier concreet om immuungecompromitteerde jongeren, en jongeren met chronische long- of hart- en vaatziekten, obesitas, ernstige astma, syndroom van Down, zeldzame ziekten, … Voor de volledige lijst zie advies HGR nr. 9618.
 2. Een boostervaccin bij de andere 12- tot en met 17-jarigen kan toegediend worden op initiatief van de jongere of zijn/haar ouders/wettelijke verantwoordelijke, en volgens de geldende regels zoals toegepast bij de primovaccinatie. De jongere of zijn ouders/wettelijke verantwoordelijke kan/kunnen hiervoor vanaf volgende week contact opnemen met zijn of haar vaccinatiecentrum om het moment te kennen waarop dat mogelijk is.
 3. Een algemene boostercampagne bij deze leeftijdsgroep met individuele uitnodiging zal op dit moment niet plaatsvinden. Deze wordt georganiseerd indien en wanneer de epidemiologische evolutie dit vereist. 

De analyse en aanbevelingen van de Task Force Vaccinatie zijn beschikbaar op www.info-coronavirus.be(externe link).  De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad zijn beschikbaar op https://www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitter IMC),
 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
 • Wouter Beke – Vlaanderen
 • Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis – Duitstalige Gemeenschap,