Voel jij je net als vele Brusselse jongeren gedemotiveerd of gestresseerd door de pandemie die al een hele tijd duurt? Ontdek de campagne ‘Covid Breakers’ gecreëerd met en voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, die als doel heeft je eraan te herinneren dat je over het potentieel beschikt om het tij te doen keren. Des te sneller we Covid-19 onder controle hebben, des te sneller kunnen we de draad van ons normale leven weer oppikken. 

En dat hebben we in onze mars. Hoe? Door de infectieketen van het virus te doorbreken en een Covid-Breaker te worden. Door jezelf en de anderen te beschermen, draag je bij aan dit objectief. 

Als je deel uitmaakt van de Covid Breakers Community motiveren en ondersteunen wij jou via onze Facebook pagina. Ben jij ook klaar om deze uitdaging aan te gaan?

jeunes covid breakers masqués tenant une affiche "covid breakers'

Voel je je verloren? Heb je de indruk dat je niet begrepen wordt of men geen rekening met je houdt? Ben je de bevelen en de regels beu? Idem dito! De meesten onder ons hebben een hekel aan de beperkingen die ons worden opgelegd en we verlangen allemaal weer naar het leven dat we hadden voor corona het overhoop haalde.

Jeune covid breaker avec un sac à dos descendant un escalier menant à une plage entourée par la mer

Onze sociale relaties, ons studenten- of beroepsleven zijn ontwricht. Onze manier van consumeren is veranderd. Sinds maart zijn de coronamaatregelen en de gezondheidsregels ons leven gaan beheersen. Deze beperkingen, die essentieel zijn om de pandemie in te dijken, hebben al tot veel spanningen en verschillende reacties geleid. Onder degene die het meest onder deze situatie lijden, bevinden zich de jongeren.

 ‘Ik weet niet wat ik moet denken of voelen’. ‘Ik begrijp niet wat er gebeurt’.

 ‘Ik ben boos. Niemand weet wat hij of zij moet doen. Iedereen heeft een andere visie’.

 Behoudens ontmoediging, woede, ergernis, of ongeduld voelen de Brusselse jongeren zich in de steek gelaten en onbegrepen.

We luisteren naar jou.

Na gealarmeerd te zijn over de psychologische toestand van de Brusselse jongeren, besloot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(*) de jongeren aan te moedigen en te ondersteunen. 

In eerste instantie werd hiertoe een onderzoek (**)op touw gezet waarbij een panel van jongeren tussen 18 en 25 jaar werd bevraagd.

Hieruit is gebleken dat ze de indruk hebben dat ze over het hoofd werden gezien. Ze zijn de dwingende toon waarop de maatregelen worden ingelepeld beu en menen dat de officiële autoriteiten weinig rekening houden met hun verzuchtingen.

Sommige maatregelen hakken er stevig in bij de Brusselse jongeren. Het beperken van sociale contacten, de avondklok respecteren, het feit dat alle bars en restaurants gesloten zijn, leidt tot sociaal isolement. 

Ik voel me eenzaam. Ik verveel me. En elke dag is hetzelfde’, dixit een jongere die meedeed aan het onderzoek. ‘Ik voel me triest en geïsoleerd, zelfs een beetje verloren’,  vertrouwde een andere deelnemer ons toe. 

De meeste jongeren kennen de maatregelen en respecteren de maatregelen zo nauwgezet mogelijk. 

‘De regels zijn als cookies op een website, je moet ze accepteren want anders kom je nergens’, poneerde een van de deelnemers. 

De jongvolwassenen passen de regels voornamelijk toe om een altruïstische reden: ze willen zo vooral hun ouders en grootouders beschermen. ‘Ik wil het niet op mijn geweten hebben, dat ik mijn grootvader zou besmetten en hij hierdoor zou sterven’ aldus één van de bevraagde jongeren.

Groep lachende jonge Covid Breakers

Sommige respondenten menen dat Covid-19 geen gevaar vormt voor jongvolwassenen. Helaas klopt deze indruk niet. Volgens een recente studie (***) onderging 21% van de patiënten tussen 18 en 34 jaar die in het ziekenhuis werden opgenomen voor Covid-19 een behandeling op intensive care en stierf 2,7%. 5.

Sluit je aan bij de Covid Breakers community om de infectieketen van Covid-19 te doorbreken.

Demotiveert de onzekere toekomst jou en heb je de neiging om terug te plooien op jezelf? We begrijpen je. De verleiding tot moedeloosheid is groot in een crisissituatie die zich niet meteen oplost. 

We willen allemaal onze vrienden ontmoeten, feesten zonder poespas, zorgeloos kunnen reizen, terug sporten in groep,…

Basketteur covid breaker lançant un ballon de basket vers un panier défendu par d'autres basketteurs sur un terrain de basket

Wij hebben besloten om efficiënt te handelen om zo snel mogelijk weer een normaal leven te kunnen leiden. 

Iedereen heeft het potentieel in zich om het tij te doen keren. En er is maar één manier om het einddoel te bereiken en de verspreiding van het virus tegen te gaan: door de maatregelen te volgen, doorbreek je de infectieketen van Covid-19. 

Elke keer dat je een masker draagt, sociale afstand bewaart, en je contacten beperkt, kom je een stapje dichter bij het leven waarnaar je verlangt. Door jezelf en de anderen te beschermen creëer je een context die een normaal leven toelaat. En des te eerder dit verdomde virus onder controle is, des te sneller we onze leuke activiteiten kunnen hervatten met familie en vrienden.

Samen kunnen we het virus verslaan

De communicatiecampagne ‘Covid Breakers’ is gecreëerd met en voor jongeren. Op basis van hun feedback en hun aspiraties kreeg de campagne zijn definitieve vorm. Met deze positieve, inclusieve, en empathische campagne die zelfs ruimte biedt voor een vleugje humor wil de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de jongeren aanmoedigen om de maatregelen te blijven toepassen en hen bedanken voor de immense inspanningen die reeds zijn geleverd sinds het uitbreken van de pandemie. 

Wij zijn er alvast van overtuigd dat we de pandemie zullen overwinnen door persoonlijke inzet en collectieve volharding. 

Als ‘Covid Breakers’ kunnen we samen het virus verslaan. Sluit ook jij aan bij de Covid Breakers community?

Ontdek ook ons communicatiemateriaal (affiches, video’s). 

* De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)  is de overheidsinstantie die belast is met de bestrijding van epidemieën in het Brussels Gewest. 

**Kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij een representatief panel van 24 Brusselaars in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, geïnterviewd tussen 4 en 13 november 2020 door het adviesbureau MARESCON.

***Publicatie verschenen in JAMA: Journal of the American Medical Association – Internal Medicine