Zijn de boosterdosissen noodzakelijk? Waarom? 

Wat de COVID-19-vaccins betreft, hebben we vastgesteld dat na twee dosissen de immuniteit (en dus de bescherming) na enkele maanden begint af te nemen. Daarom werd besloten een  boosterdosis aan te raden voor risicopersonen.

Deze boosterdosissen helpen dus niet alleen om ons eigen immuunsysteem te versterken, maar ook om de kwetsbare mensen om ons heen te beschermen. 

Hoe vaak zullen we een boosterdosis moeten krijgen? 

Het is onmogelijk om te voorspellen wanneer en hoe COVID-19 in het volgende seizoen zal opduiken of om de ernst en virulentie ervan in te schatten. Gebaseerd op voorgaande jaren circuleert het COVID-19 virus zwak gedurende het jaar, met vaak een piek in de vroege herfst en late winter.
Volgens het meest recente advies van de federale overheidsdienst volksgezondheid wordt een interval van ten minste 6 maanden tussen doses aanbevolen voor mensen die risico lopen.

Momenteel bevelen de ministers, op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad (advies 9766), een boosterdosis aan voor alle verschillende doelgroepen die hieronder worden beschreven. 

Vaccinatieschema en boosterdosissen

Door de inzet van vaccins aangepast aan de XBB 1.5-stam van het virus omvat het vaccinatieschema slechts één dosis, zowel voor een primovaccinatie als voor een boosterdosis. Voor een boosterdosis is een wachttijd van minstens 6 maanden na de laatste dosis vereist.

Aan wie wordt de herfstbooster aangeraden? 

Het laatste rapport van de Hoge Gezoindheidsraad  identificeert groepen voor wie vaccinatie tegen Covid-19 wordt aanbevolen.

 Groep 1: personen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van ziekte (ziekenhuisopname, intensive care en overlijden):

  • – Personen van 65 jaar en ouder;
  • – Bewoners van een langetermijnzorginstelling;
  • – Zwangere vrouwen, ongeacht hun zwangerschapsfase (elke zwangere vrouw die nog niet gevaccineerd is, moet een volledige primovaccinatie krijgen en een eerste boosterdosis 6 maanden na de primovaccinatie)
  • -Personen met een body mass index (BMI) boven 40
  • – Patiënten van 18 jaar en ouder met ten minste één co-morbiditeit (onderliggende chronische aandoening, zelfs als deze gestabiliseerd is): long-, lever-, nier-, stofwisselings- en hartaandoeningen en bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende co-morbiditeiten of immunologische deficiëntie) of die een orgaan- of stamceltransplantatie heeft ontvangen (ook vóór de transplantatie). Dit geldt ook voor patiënten die immunomodulatoren gebruiken, een kankerbehandeling ondergaan, een primaire immuundeficiëntie hebben (waaronder patiënten met het syndroom van Down), nierdialyse ondergaan en HIV-positieve patiënten met een CD4-celaantal van minder dan 200 per mm³ bloed.
  • – Alle kinderen met immuundeficiëntie, met ernstige chronische ziekten die invloed hebben op de nier-, gastro-intestinale, cardiovasculaire, respiratoire of neurologische gezondheid en kinderen met bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down met geassocieerde co-morbiditeiten of immunodeficiënties) die invloed hebben op de cardiovasculaire, respiratoire of neurologische gezondheid (de lijst met zeldzame ziekten vindt u op de volgende website https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=EN).

Groep 2:

Alle personen die werkzaam zijn in de zorgsector, in en buiten zorginstellingen

Groep 3:

Alle personen die samenwonen met ernstige en zeer ernstig immuungedeprimeerde patiënten (cocoon-vaccinatiestrategie).

Routinevaccinatie van mensen die niet tot deze 3 doelgroepen behoren wordt niet aanbevolen, maar is mogelijk op vrijwillige en individuele basis.

Welk vaccin zal als herfstbooster gebruikt worden?

Het voorgestelde vaccin is het Comirnaty mRNA-vaccin aangepast voor de XBB.1.5-stam van Pfizer of het Bimervax-vaccin van Hipra.

Waar worden de boosterdosissen toegediend? 

Elke burger kan voor de herfstbooster terecht in dokterspraktijken of apotheken die je kan terugvinden op de lijst van Apotheek.be.  Je kan je ook laten vaccineren via je huisarts. 

Vergeet niet om een identiteitsbewijs mee te brengen naar de plaats van  vaccinatie. Kinderen jonger dan zestien jaar moeten bij hun bezoek aan het vaccinatiecentrum begeleid worden door een ouder of een voogd. De ouder of voogd moet het formulier voor ouderlijke toestemming invullen en ondertekenen. 

Kan iemand die in het buitenland gevaccineerd werd, de boosterdosis in Brussel krijgen? 

Ja, dat kan.