Waar kan ik mij laten vaccineren? 

Momenteel kan je je laten vaccineren in vaccinatiecentra, apotheken en medische huizen. Je kan je ook door je huisarts laten vaccineren.

Je kan alle vaccinatiecentra terugvinden op onze interactieve kaart.  

Vergeet niet om een identiteitsbewijs en een bewijs van je vorige vaccinatie (je papieren of digitale COVID-19-certificaat of je vaccinatiekaart) mee te brengen naar het vaccinatiecentrum. Kinderen jonger dan zestien jaar moeten bij hun bezoek aan het vaccinatiecentrum begeleid worden door een ouder of een voogd. De ouder of voogd moet het formulier voor ouderlijke toestemming invullen en ondertekenen. 

Zijn de vaccinatiecentra toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit?  

De vaccinatiecentra in het Brussels Gewest zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Er staan ook enkele rolstoelen ter beschikking van de bezoekers, maar die kunnen niet worden gereserveerd. In het vaccinatiecentrum Pacheco hebben we ook gezorgd voor extra assistentie om personen met beperkte mobiliteit te begeleiden. 

Welke mobiliteitsmogelijkheden zijn er voor mensen die het vaccinatiecentrum moeilijk kunnen bereiken?  

Voor deze mensen werken we nauw samen met verschillende partners om diverse vervoersfaciliteiten aan te bieden: 

Gratis openbaar vervoer dankzij de MIVB: 

 • De MIVB  biedt de inwoners van Brussel gratis tickets aan om naar een vaccinatiecentrum in het gewest te komen. Je kan hiervan gebruikmaken als je in aanmerking komt om je in Brussel te laten vaccineren. Je kan je tickets aanvragen door een vakje aan te vinken wanneer je jouw afspraak maakt (meer informatie hierover lees je hier). Zodra je de afspraak hebt bevestigd, ontvang je in je bevestigingsmail een of twee “Eventpass”-codes, afhankelijk van het aantal vaccindosissen die je nodig hebt. Ga vervolgens naar een GO-verkoopautomaat van de MIVB om je codes in te voeren en ontvang twee retourtickets die geldig zijn op het MIVB-net. 
 • Heb je geen e-mailadres of computer, of heb je moeite om die te gebruiken? Bel dan naar ons callcenter op het nummer 02 214 19 19.
 • Ben je klant van de TaxiBus van de MIVB? Dan kan je ook gratis naar het vaccinatiecentrum komen op de dag van je afspraak. Boek je gratis retourreis vooraf via de gebruikelijke “toegankelijkheidslijn”: 02 515 23 65. 

TaxiBus is een aangepaste vervoerdienst van de MIVB voor personen met een handicap. Alle informatie over deze dienst kan je hier terugvinden. 

Lokale strategieën op initiatief van de Brusselse gemeenten 

Verschillende Brusselse gemeenten bieden vervoersoplossingen aan om ouderen te helpen. Meer informatie hierover vind je terug in je gemeentekrant of op de Facebook-pagina van je gemeente. 

De ziekenfondsen bieden ook een vervoersdienst voor personen met beperkte mobiliteit aan. Meer informatie over de toegangs- en tussenkomstvoorwaarden vind je terug op de website van je ziekenfonds. Als je aan die voorwaarden voldoet, kan je vervoer aanvragen via de volgende e-mailadressen of telefoonnummers: 

 • Partenamut – Onafhankelijk ziekenfonds: Transportline – 078 15 50 91; 
 • Socialistische Mutualiteit: Soli-transport – 02 546 15 13 – solidaritel@fmsb.be; 
 • Christelijke Mutualiteit: Proximité Santé ASBL – 02 644 51 31; 
 • Liberale Mutualiteit: Cosedi Bruxelles – 02 218 77 72 – info@cosedi.be; 
 • Neutrale Mutualiteit: Solumob, 02 217 44 44 of via reservation@solumob.be

Kan ik me laten vaccineren bij mijn huisarts? 

Sinds 19 juli 2021 kan je ook bij je huisarts of in een medisch centrum gevaccineerd worden tegen COVID-19. 

Let op: elke huisarts beslist zelf of hij al dan niet vaccineert, want deze bijkomende werklast mag niet onderschat worden. Vraag dus vooraf aan je arts of medisch centrum of je er gevaccineerd kan worden en hoe je een afspraak kan maken. 

Wat als ik niet in staat ben om naar een vaccinatiecentrum te gaan? 

Als je niet in staat bent naar een vaccinatiecentrum te gaan, zijn er drie mogelijkheden:  

 • Vraag je gemeente of ze vervoersfaciliteiten naar het vaccinatiepunt aanbiedt.  
 • Vraag je huisarts of hij je thuis kan vaccineren (afhankelijk van zijn beschikbaarheid).
 • Vraag je huisarts of je in aanmerking komt voor een thuisvaccinatie (d.w.z. als je om lichamelijke en/of psychische redenen niet in staat bent om je naar een vaccinatiecentrum, apotheek of medisch huis te verplaatsen). Enkel je huisarts kan voor jou een thuisvaccinatie aanvragen. Hij zal dan online een aanvraag indienen en je persoons- en contactgegevens aan een mobiel team bezorgen. Vervolgens zal je zo spoedig mogelijk gecontacteerd worden om de praktische details van de vaccinatie te bespreken (uren en dagen van de interventie). 

Hoe verloopt de vaccinatie in de praktijk? 

Aanmelden

Kom naar het vaccinatiecentrum met je identiteitskaart en uitnodiging of bevestiging van de afspraak. Als je geen Belgische identiteitskaart hebt, kan een BIS-nummer worden aangemaakt om je vaccinatie te laten registreren. 

Vaccinatie

De persoon die je zal vaccineren, zal vragen stellen om te controleren er contra-indicaties zijn voor jouw vaccinatie. Hij zal je vertellen welke symptomen je mogelijk kan ervaren na de vaccinatie en vervolgens het COVID-19-vaccin toedienen. 

Wachttijd

Na de vaccinatie moet je vijftien minuten wachten in de observatieruimte voordat je het centrum verlaat. Zo is er een gezondheidswerker in de buurt in het (zeldzame) geval dat je je slecht zou voelen na de vaccinatie. 

Registratie van de vaccinatie

Alle gegevens (naam, voornaam, INSZ, postcode, vaccin, lotnummer, tijdstip, plaats, datum) die nodig zijn om je vaccinatie te registreren en op te volgen, worden automatisch opgenomen in Vaccinnet (de federale vaccinatiedatabase). Zodra je gevaccineerd bent, zullen de gegevens van je vaccinatie zichtbaar zijn in je medisch dossier. Die kan je raadplegen op https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-egezondheid  of  https://www.mijngezondheid.belgie.be/

Kan ik een bewijs van mijn vaccinatie krijgen? 

Sinds 16 juni 2021 is het Europees digitaal COVID-certificaat beschikbaar in België. Je kan informatie over het COVID-certificaat, hoe je het kan verkrijgen en hoe je je vaccinatiegegevens kan controleren vinden op deze pagina

Dit document is het enige officiële vaccinatiebewijs. Het kaartje dat je krijgt na de toediening van het vaccin in het vaccinatiecentrum is dus geen officieel vaccinatiebewijs.