Waarom is het nuttig mijn kind te laten vaccineren? 

De meeste kinderen tussen vijf en elf jaar oud ondervinden weinig of geen ernstige gevolgen van een besmetting, maar de COVID-19-pandemie heeft op tal van manieren rechtstreekse gevolgen voor hun welzijn.  

Hoewel veel kinderen die met het virus besmet zijn geen symptomen vertonen, kunnen ze de ziekte wel overdragen en worden sommige kinderen toch in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van COVID-19. Je kinderen laten vaccineren verkleint de kans dat het virus verspreid wordt onder familieleden en vrienden. Zo bescherm je de mensen die ernstig ziek kunnen worden van COVID-19. Door ziekteverzuim op school en bij andere sociale activiteiten terug te dringen, heeft vaccinatie een gunstige invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind. Zo kunnen kinderen hun activiteiten blijven voortzetten, tijd blijven doorbrengen met vriendjes en familie en plezier blijven maken. 

Hoewel het – door de nieuwe varianten en de ongekende duur van de verworven immuniteit – momenteel nog moeilijk is het effect van vaccinatie op de overdracht van het virus nauwkeurig te beoordelen, staat het vast dat vaccinatie de mogelijkheid tot overdracht van het virus onder leerlingen in de klas en binnen het gezin zal terugdringen. Hoe meer kinderen dus tegen COVID-19 worden gevaccineerd, hoe minder het virus in lagere scholen en onder de algemene bevolking zal circuleren, wat een onmiskenbaar voordeel biedt op het vlak van ziekteverzuim en welzijn. 

Uiteraard zijn kinderen met chronische ziekten (astma, epilepsie, obesitas, enz.) veel kwetsbaarder voor de ernstige gevolgen van COVID-19 en zouden zij met voorrang moeten worden gevaccineerd. 

Wat zijn de bijwerkingen van COVID-19-vaccinatie bij kinderen? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bracht op 25 november 2021 een positief advies uit over vaccinatie voor kinderen, op basis van een klinische studie bij 2.000 kinderen van vijf tot en met elf jaar oud. Uit die studie blijkt dat bij een lichtere dosis (10 microgram in plaats van de 30 microgram voor volwassenen) de gemiddelde doeltreffendheid van het kindervaccin 90,7% bedraagt om de symptomatische vorm van de ziekte te voorkomen. 

Postvaccinale symptomen bij kinderen van vijf tot en met elf jaar oud worden omschreven als “mild tot matig”. Het gaat om symptomen als pijn op de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn of een verkoudheid. Ze gaan na een paar dagen over. De veiligheidsgegevens die voortkomen uit de studies die farmaceutische bedrijven lieten uitvoeren, zijn dus vrij geruststellend. Er kunnen echter geen conclusies uit worden getrokken over het risico op zeldzame en mogelijk ernstige bijwerkingen, omdat slechts een vrij beperkt aantal kinderen het vaccin toegediend kreeg tijdens klinische proeven. 

Op 5 december 2021 hadden bijna 4,8 miljoen (16,7%) Amerikaanse kinderen van vijf tot en met elf jaar oud minstens één vaccindosis gekregen, waarvan er 1,2 miljoen (4,3%) volledig gevaccineerd zijn. Tot nu toe zijn er in die leeftijdscategorie geen ernstige bijwerkingen gemeld. 

Welk vaccin wordt gebruikt voor kinderen? Is dat hetzelfde als voor volwassenen? 

Dit is een “pediatrische” dosis. Die is niet alleen lager dan de dosis die bij volwassenen wordt geïnjecteerd (10 microgram in plaats van 30 microgram), maar ze is ook aangepast aan kinderen van vijf tot en met elf jaar oud. Tot nu toe is alleen het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), maar er worden meer kindervaccins verwacht. 

Kinderen krijgen het COVID-19-vaccin in twee dosissen, met een interval van drie weken. Momenteel is er nog geen aanbeveling voor een boosterdosis voor deze leeftijdsgroep.

Mijn kind werd uitgenodigd toen het elf jaar oud was, maar is intussen twaalf geworden. Welk vaccin zal het krijgen?  

Als een kind uitgenodigd werd wanneer het elf was en het op het moment van de eerste of tweede dosis twaalf jaar oud is, wordt het vaccin uit de uitnodiging (dus het kindervaccin) toegediend. Het is de leeftijd en de evolutie van het immuunsysteem die het vaccin bepalen, niet het gewicht van het kind (zoals bij volwassenen). 

Waar en wanneer kan ik mijn kind laten vaccineren?  

Je kan je kind nu al laten vaccineren in de onderstaande vaccinatiecentra. Vergeet niet dat het verplicht is een afspraakte maken via BRUVAX

  • Pacheco: van maandag tot en met zaterdag, van 9.30 tot 17.00 uur; 
  • Molenbeek: op woensdag, van 12.30 tot 17.30 uur. 

Kinderen van 5 tot 11 jaar kunnen alleen in deze centra worden gevaccineerd. 

Ook sommige ziekenhuizen, zoals het Universitair ziekenhuis Sint-Lukas, bieden het kindervaccin aan jonge patiënten aan.  

Welke documenten heb ik nodig om mijn kind te laten vaccineren? Mag een kind gevaccineerd worden zonder toestemming van de ouders? 

Nee, minstens één ouder of voogd moet een kind van vijf tot en met vijftien jaar oud begeleiden. Anders mag het niet worden gevaccineerd. De ouder of voogd moet het formulier voor ouderlijke toestemming invullen en ondertekenen in het vaccinatiecentrum. 

Als je kind al een identiteitskaart heeft, zal men je vragen om die op de dag van de vaccinatie mee te brengen naar het vaccinatiecentrum. Als je kind nog geen identiteitskaart of Kids-ID heeft, volstaat een klever van het ziekenfonds of een isi+-kaart op naam van je kind. Voor kinderen met een buitenlands identiteitsbewijs en zonder INSZ worden de ouders verzocht dit document aan te bieden aan de kiosk in het vaccinatiecentrum Pacheco om een BIS-nummer te laten aanmaken voor hun kind(eren) en een afspraak te maken voor de vaccinatie. 

Voor kinderen van vijf tot en met vijftien jaar oud is geïnformeerde toestemming vereist om te worden gevaccineerd. 

  • Als één ouder toestemt en de andere geen bezwaar maakt, volstaat die toestemming. 
  • Als de ene ouder toestemt en de andere zich verzet, is de familierechtbank bevoegd. Natuurlijk kunnen de betrokkenen hier eerst zelf over praten. 
  • Als de ene ouder weet dat de andere ouder tegen vaccinatie is, maar het kind toch doelbewust laat vaccineren, kan die ene ouder voor de rechtbank als “te kwader trouw” worden beschouwd. 

Krijgen kinderen ook een vaccinatiecertificaat? 

Kinderen krijgen, net als volwassenen, een vaccinatiecertificaat. Na de eerste dosis krijgen de kinderen het eerste van twee certificaten, en na de tweede dosis het tweede. Het vaccinatiecertificaat wordt pas twee weken na de tweede dosis als geldig beschouwd.  

Wanneer kan mijn kind een boosterdosis krijgen? 

Sinds 7 maart 2022 kunnen kinderen van twaalf tot en met zeventien jaar oud hun eerste boosterdosis krijgen, op voorwaarde dat ze hun laatste dosis minstens vier maanden geleden kregen. 

Een ouder of voogd moet kinderen jonger dan zestien jaar begeleiden bij hun bezoek aan het vaccinatiecentrum. De ouder of voogd moet het formulier voor ouderlijke toestemming invullen en ondertekenen. 

Voor de herfstbooster kan de groep 12-17-jarigen alleen het aangepaste bivalente vaccin (Original/Omicron BA.1) krijgen als zij hun eerste boosterdosis nog niet hebben ontvangen.

Deze groep kan vanaf 1 oktober een afspraak maken op Bru-Vax of via het callcenter op 02/214 19 19. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen ook zonder afspraak naar het vaccinatiecentrum komen ( wederom vanaf 1 oktober).

Is het niet beter om het virus natuurlijke immuniteit te laten opbouwen bij kinderen in plaats van ze te vaccineren? 

Het virus de vrije loop laten is niet de oplossing. Het is immers moeilijk te voorspellen hoe iemand op een COVID-19-besmetting zal reageren. Hoewel het er betrekkelijk weinig waren, had 78% van de kinderen die in het ziekenhuis werden opgenomen met een ernstige reactie op COVID-19 geen onderliggend medisch probleem (zie ECDC-rapport). 

Bovendien is de natuurlijk verworven immuniteit van voorbijgaande aard en is het risico op herinfectie met het coronavirus vijf keer hoger bij mensen die het virus hebben opgelopen dan bij gevaccineerde mensen (zie CDC-rapport). Tot slot leidt meer circulatie van het virus ertoe dat het virus muteert. Het effect van zulke mutaties is onvoorspelbaar. Het is dan ook belangrijk zoveel mogelijk te voorkomen dat ze de kop opsteken.