Over wie gaat het?

Bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar moet bijzondere aandacht worden besteed aan bepaalde patiënten (Hoge Gezondheidsraad 9722, 2022)

Kinderen met een risico die tegen COVID-19 moeten worden gevaccineerd zijn:

 • Patiënten met een verzwakt immuunsysteem (in immuunsuppressieve behandeling vanwege transplantatie of auto-immuunziekte, in behandeling voor hematologische/oncologische aandoeningen);

 • Ernstige chronische aandoeningen die de nier-, gastro-intestinale, cardiovasculaire, respiratoire of neurologische gezondheid aantasten;

 • Sommige zeldzame aandoeningen (inclusief het syndroom van Down met comorbiditeiten of geassocieerde immuundeficiënties) die een impact hebben op de cardiovasculaire, respiratoire of neurologische gezondheid.

 • Alle personen die samenwonen met ernstige en zeer ernstige immuungedeprimeerde patiënten (cocoon vaccinatiestrategie)

Waar en wanneer kan ik mijn kind laten vaccineren?  

Primovaccinaties en boostervaccinaties voor kinderen en adolescenten van 5 tot 17 jaar worden gegeven:

 • Door een kinderarts of huisarts, in een praktijk, groepspraktijk, medische huizen en medische centra.

Primovaccinaties en boostervaccinaties voor kinderen van 6 maand tot 4  jaar mogen enkel worden toegediend:

 • Door een kinderarts in een ziekenhuis.

Welk vaccin wordt gebruikt voor kinderen? Is dat hetzelfde als voor volwassenen? 

 • Kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar: Comirnaty aangepast XBB1.5. 3µg® (Pfizer BABY). Het basisschema bestaat uit 3 doses, met een interval van minimaal 3 weken tussen de eerste 2 doses en 2 maanden tussen de 2e en 3e dosis. Voor kinderen die al gevaccineerd of besmet zijn met Covid-19 is een enkele dosis vaccin voldoende om het basisschema te voltooien, waarbij altijd een minimale wachttijd van 3 maanden in acht moet worden genomen vanaf de laatst ontvangen dosis of het einde van de infectie. 
 • Kinderen 5-11 jaar: Comirnaty aangepast aan XBB.1.5 10µg®. Het basisschema bestaat uit 1 dosis. Een boosterdosis kan 6 maanden na de laatste dosis worden gegeven.
 • Voor kinderen en adolescenten van 12-17 jaar wordt hetzelfde vaccin toegediend als voor volwassenen: Pfizer Comirnaty aangepast voor XBB.1.5 30µg® voor de primovaccinatie of boosterdosis (minimuminterval 6 maanden na de laatste dosis).

Waarom is het nuttig mijn kind te laten vaccineren? 

Vaccinatie tegen Covid-19 wordt alleen aanbevolen voor kinderen in de volgende gevallen:

 • Als uw kind een verzwakt immuunsysteem heeft, met ernstige chronische aandoeningen die de nier-, gastro-intestinale, cardiovasculaire, respiratoire of neurologische gezondheid aantasten, en als het lijdt aan bepaalde zeldzame ziekten (inclusief het syndroom van Down met comorbiditeiten of geassocieerde immuundeficiënties) die een impact hebben op de cardiovasculaire, respiratoire of neurologische gezondheid (de lijst van zeldzame ziekten vindt u op de volgende website: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=NL)

 • Als uw kind in hetzelfde huishouden woont als patiënten met ernstige en zeer ernstige immuundeficiëntie (cocoon vaccinatiestrategie).

Wat zijn de bijwerkingen van COVID-19-vaccinatie bij kinderen? 

Postvaccinale symptomen bij kinderen van vijf tot en met elf jaar oud worden omschreven als “mild tot matig”. Het gaat om symptomen als pijn op de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn of een verkoudheid. Ze gaan na een paar dagen over. De veiligheidsgegevens die voortkomen uit de studies die farmaceutische bedrijven lieten uitvoeren, zijn dus vrij geruststellend. Er kunnen echter geen conclusies uit worden getrokken over het risico op zeldzame en mogelijk ernstige bijwerkingen, omdat slechts een vrij beperkt aantal kinderen het vaccin toegediend kreeg tijdens klinische proeven. 

Welke documenten heb ik nodig om mijn kind te laten vaccineren? Mag een kind gevaccineerd worden zonder toestemming van de ouders? 

Nee, minstens één ouder of voogd moet een kind van vijf tot en met vijftien jaar oud begeleiden. Anders mag het niet worden gevaccineerd. De ouder of voogd moet op voorhand het formulier voor ouderlijke toestemming invullen en ondertekenen. 

Voor kinderen van 6 maand tot en met vijftien jaar oud is geïnformeerde toestemming vereist om te worden gevaccineerd. 

 • Als één ouder toestemt en de andere geen bezwaar maakt, volstaat die toestemming. 
 • Als de ene ouder toestemt en de andere zich verzet, is de familierechtbank bevoegd. Natuurlijk kunnen de betrokkenen hier eerst zelf over praten. 
 • Als de ene ouder weet dat de andere ouder tegen vaccinatie is, maar het kind toch doelbewust laat vaccineren, kan die ene ouder voor de rechtbank als “te kwader trouw” worden beschouwd.