Contactopvolging in Brussel: de daling zet zich voort

Het callcenter van het Brussels Gewest nam tussen 27 mei en 3 juni contact op met 211 personen, goed voor gemiddeld 35 oproepen per dag. De medewerkers op het terrein deden op hun beurt 32 huisbezoeken, oftewel gemiddeld 5 bezoeken per dag.

We stellen dus vast dat het Brusselse callcenter nog steeds weinig oproepen te verwerken krijgt. De verklaring voor die trend is dat de gezondheidscrisis positief evolueert en het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de hoofdstad continu afneemt. Daardoor blijft het aantal op te bellen personen vanzelfsprekend beperkt. Daar kunnen we uiteraard alleen maar blij om zijn!

Bewustmakingscampagne
Het callcenter belt dragers van het coronavirus op om samen met hen een lijst op te stellen van alle personen met wie zij de dagen voordien contact hadden (en die dus mogelijk besmet zijn). We merken echter dat de personen die het center met succes* kon bereiken, spontaan slechts twee contacten vermelden. Dit aantal stemt overeen met wat we in het hele land zien. Het is evenwel te laag om de verspreiding van het virus bij de bevolking te stoppen en om de dreiging van een tweede golf af te wenden.

Daarom is het onontbeerlijk om de doelstellingen van de contactopvolging te herhalen: de bevolking toelaten om opnieuw van het openbare leven te genieten door enkel de besmette personen te identificeren en hen te isoleren, net als de mensen met wie zij langdurig contact hadden (langer dan 15 minuten). Jezelf beschermen is belangrijk, maar anderen beschermen ook!

We willen de actieve deelname van de bevolking aan deze stap, die solidariteit en verantwoordelijkheid vraagt, verbeteren. Daarom start er binnenkort een bewustmakingscampagne in het Brussels Gewest, met bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen.  

*M.a.w. wanneer zij aan de medewerkers minstens één naam hebben vermeld van een persoon met wie zij contact hadden.